ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗДІЛ XII. ПЕРЕГЛЯД РІШЕНЬ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИСтаття 87. Підстави для перегляду рішення за нововиявленими обставинами

1. Орган футбольного правосуддя за заявою сторони чи третьої особи може переглянути прийняте ним рішення, яке набрало законної сили, за нововиявленими обставинами.

2. Підставою для перегляду рішення за нововиявленими обставинами є істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи.

 

Стаття 88.Строк подання заяви про перегляд

1. Заява про перегляд рішення подається протягом 10 (десяти) днів від дати виявлення підстав для перегляду рішення.

2. Граничний строк для подання заяви про перегляд становить 1 (один) рік, від дати набрання чинності прийнятого Органом рішення.

3. Заява про перегляд рішення за нововиявленими обставинами до розгляду не приймається і повертається заявникові у разі подання заяви після закінчення встановленого строку без клопотання про його відновлення або відхилення такого клопотання Органом.

4. Про повернення заяви виноситься ухвала, яку може бути оскаржено до АК ФФУ.

 

Статт 89.Прийняття заяви про перегляд рішення за нововиявленими обставинами

1. Про прийняття заяви про перегляд рішення за нововиявленими обставинами Орган виносить ухвалу, в якій повідомляється про час і місце розгляду заяви.

2. Ухвала надсилається відповідно зацікавленим сторонам на електронну пошту або засобами факсимільного зв’язку.

3. При відсутності технічної можливості надіслати ухвалу в порядку п. 2 даної статті, Орган надсилає ухвалу рекомендованим листом.

 

Стаття 90.Перегляд рішення за нововиявленими обставинами

1. Заява про перегляд рішення за нововиявленими обставинами розглядаються Органом у строки передбачені ст. 66 даних Правил.

2. Неявка заявника та інших осіб, які беруть участь у справі, не є перешкодою для розгляду заяви.

3. За результатами перегляду Органом приймається рішення про яке повідомляються зацікавлені сторонни.

4. Рішення, прийняті за результатами перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами, можуть бути переглянуті на загальних підставах.

РОЗДІЛ XI. Набрання рішеннями чинності та порядок їх виконання

Стаття 91.Набуття рішеннями чинності

1.Рішення, прийняті Органами, набувають чинності після закінчення строку на їх оскарження, якщо інше не визначено в самому рішенні.

Стаття 92.Порядок виконання рішень

1.Рішення Органу виконується в порядку і строки, встановлені рішенням.

2.Якщо строк виконання не встановлено, рішення підлягає негайному виконанню по набранню ним чинності.

3.Рішення Органу, не виконане в зазначений строк, приводиться у виконання шляхом застосування до винної сторони дисциплінарних санкцій.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 93. Окремі положення

1.Виконання рішень органів здійснення футбольного правосуддя ФФУ покладається на Адміністрацію ФФУ.

2.Дисциплінарні порушення, вчинені до набуття чинності цими Правилами, регулюються попередніми Дисциплінарними правилами ФФУ.

3.Провадження в органах здійснюється українською мовою. За заявою сторони/ сторін або членів Органу під час розгляду справи Орган може здійснити провадження російською мовою. У випадку, якщо сторона просить надати рішення російською мовою, вона компенсує витрати на переклад.

4.Діловодство Органів ведеться українською мовою.

5.Видання Правил здійснюється українською мовою.

Стаття 94. Ухвалення та набуття чинності

1.Дана редакція Правил прийнята Виконавчим комітетом ФФУ 15 липня 2016 року.

2.Дана редакція Правил набуває чинності з моменту їх прийняття.

3.Норми Правил, що пом’якшують відповідальність, мають зворотню силу у часі та можуть застосовуватися до порушень, вчинених до набуття чинності цими Правилами.

 

 

Президент ФФУ Генеральний секретар ФФУ

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.219.31.204 (0.004 с.)