ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗДІЛ X. ПЕРЕГЛЯД РІШЕНЬ В АПЕЛЯЦІЙНОМУ ПОРЯДКУСтаття 79.Право на оскарження рішення органів правосуддя першої інстанції

1. Сторони у справі, особа, якої стосується рішення КДК ФФУ або дисциплінарного органу юридичної особи та яка зацікавлена в зміні, виправленні або відміні рішення, може його оскаржити в порядку, встановленому цими Правилами.

2. Юридична особа або клуб можуть подавати апеляційну скаргу, якщо питання стосується її футболіста або офіційної особи, за їх письмовою згодою.

Стаття 80. Подання апеляційної скарги

1. Апеляційна скарга подається безпосередньо до АК ФФУ через канцелярію ФФУ.

2. Факт подання апеляційної скарги не призупиняє рішення Органу, за винятком апеляції з фінансових питань.

3. Апеляційна скарга подається в письмовій формі та повинна містити:

3.1. ім’я (найменування) апелянта, місце проживання або місцезнаходження, реквізити засобів зв’язку;

3.2. найменування органу першої інстанції, який прийняв рішення;

3.3. рішення, що оскаржується;

3.4. дату подання скарги;

3.5. виклад обставин, якими апелянт обґрунтовує апеляційну скаргу;

3.6. зазначення доказів, копії документів, що підтверджують обставини, викладені в заяві, нові обставини, які підлягають встановленню;

3.7. зміст вимог апелянта;

3.8. перелік документів та матеріалів, що додаються до скарги;

3.9. докази перерахування грошового внеску, визначеного ст. 101 цих Правил.

4. Апеляційна скарга підписується апелянтом.

5. У разі підписання апеляційної скарги повноважною посадовою особою апелянта (для юридичної особи) або представником апелянта чи адвокатом до скарги додаються документи, які підтверджують повноваження посадової особи апелянта, представника, адвоката на підписання та подання скарги.

6. У разі пропуску строку на подання апеляційної скарги до апеляційної скарги додається заява скаржника про поновлення строку на апеляційне оскарження.

 

Стаття 81. Строк подання апеляційної скарги

1. Апеляційна скарга подається:

1.1. на рішення КДК ФФУ та дисциплінарного органу юридичної особи протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання тексту рішення з мотивувальною частиною;

1.2. на ухвалу КДК ФФУ та дисциплінарного органу юридичної особи про відмову у відриті провадження, зупинення провадження, закриття провадження у справі, - протягом 5 (п’яти) днів з моменту отримання оскаржуваної ухвали.

2. Апеляційний комітет постановляє ухвалу про повернення апеляційної скарги у випадках, якщо вона подана після закінчення строків, установлених цією статтею, і АК ФФУ за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку. Розгляд заяви особи про поновлення строку на подання апеляційної скарги здійснюється Головою АК ФФУ одноособово під час вирішення питання про відкриття провадження за скаргою.

 

Стаття 82.Фінансові витрати

1. При поданні апеляційної скарги до АК, апелянт повинен перерахувати на розрахунковий рахунок ФФУ грошовий внесок у сумі:

1.1. юридична особа – 5000 гривень;

1.2. фізична особа – 2500 гривень.

2. При недотриманні вимоги пункту 1 цієї статті АК не відкриває провадження по суті апеляційної скарги.

3. Якщо АК ухвалює рішення на користь сторони, яка подала апеляцію, грошовий внесок компенсується апелянтові іншою стороною (у випадку її наявності).

 

Стаття 83.Повернення апеляційної скарги

1. Апеляційна скарга не приймається до розгляду і повертається АК ФФУ, якщо:

1.1. апеляційна скарга підписана особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не зазначено;

1.2. до скарги не додано документів, що підтверджують сплату фінансових витрат у встановленому розмірі;

1.3. скаргу подано після закінчення строку, встановленого для її подання, без клопотання про поновлення цього строку або таке клопотання відхилено;

1.4. до винесення ухвали про прийняття скарги до провадження особа, яка подала скаргу, подала заяву про її відкликання.

2. Про повернення апеляційної скарги виноситься ухвала.

3. Після усунення обставин, зазначених у підпунктах 1.1., 1.2 і 1.3 пункту 1 цієї статті, апеляційна скарга може бути подана повторно.

4. Про повернення апеляційної скарги виноситься ухвала, яка надсилається апелянтові.

 

Стаття 84. Вирішення питання щодо відкриття провадження за скаргою

1. Голова АК ФФУ протягом 10 (десяти) днів з моменту надходження скарги перевіряє скаргу і подані документи та вирішує питання про відкриття провадження за апеляційною скаргою, про що постановляє ухвалу.

2. АК ФФУ приймає до розгляду апеляційні скарги на рішення, прийняті КДК або дисциплінарним органом юридичної особи, за винятком випадків, якщо даними Органами було застосовано наступні дисциплінарні санкції:

2.1. Зауваження;

2.2. попередження;

2.3. обов’язковий грошовий внесок в сумі до 25000 гривень включно;

2.4. відсторонення офіційних осіб від виконання обов’язків на термін до 3 (трьох) матчів включно або до 1 (одного) місяця включно;

2.5. відсторонення футболіста/ів від участі до 3 (трьох) матчів включно або на термін до 1 (одного) місяця включно.

3. У випадках визначених пп. 3.1. - 3.5 пункту 3 даної статті, АК ФФУ постановляє ухвалу про відмову у відкриття провадження за скаргою.

4. АК ФФУ не відкриває провадження у справах, що стосуються оскарження рішень з приводу невиконання або неналежного виконання рішень ПВС ФФУ або інших органів футбольного правосуддя, крім випадків порушення процесуальних норм.

5. Ухвала про відкриття провадження за скаргою/відмову у відкриття провадження протягом 10 (десяти) днів надсилається АК ФФУ на електронну пошту чи рекомендованою поштою апелянту, іншій/іншим стороні/сторонам та третій особі.

 

Стаття 85.Розгляд апеляційних скарг

1. Строк розгляду справи визначено у статті 66 Правил.

2. Після отримання апеляційної скарги Голова разом з питанням про відкриття провадження за скаргою встановлює дату слухань та в десятиденний термін повідомляє про це зацікавлені сторони шляхом надіслання на електронну адресу сторін чи рекомендованим листом ухвали про відкриття провадження у справі.

3. Під час розгляду апеляційної скарги КДК або дисциплінарний орган юридичної особи представляє один з його членів, призначений Головою КДК або Головою дисциплінарного органу юридичної особи.

4. АК може запросити додаткові документи щодо поданої апеляційної скарги або запросити додаткових свідків, експертів.

5. АК ФФУ переглядає справи за правилами розгляду цих справ у першій інстанції з урахуванням особливостей, передбачених у цьому розділі. АК ФФУ, переглядаючи рішення в апеляційному порядку, користується правами, наданими органам першої інстанції.

6. У процесі перегляду справи АК ФФУ за наявними у справі і додатково поданими доказами повторно розглядає справу. Додаткові докази приймаються АК ФФУ, якщо заявник доказів обґрунтував неможливість їх подання органу першої інстанції з причин, що не залежали від нього.

7. В АК ФФУ не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду під час розгляду справи органом першої інстанції.

 

Стаття 86.Повноваження АК ФФУ за результатами розгляду справи. Прийняття рішення

1. АК ФФУ за результатами розгляду апеляційної скарги має право:

1.1. залишити рішення КДК ФФУ або дисциплінарного органу юридичної особи без змін, а скаргу без задоволення;

1.2. змінити рішення КДК ФФУ або дисциплінарного органу юридичної особи;

1.3. скасувати рішення повністю або частково і прийняти нове рішення.

2. Рішення, прийняте АК ФФУ є остаточним і обов’язковим для всіх зацікавлених сторін, проте за сторонами зберігається право оскаржити рішення до КАС.

3. Рішення АК ФФУ надсилається зацікавленим сторонам у терміни та порядку, визначених Правилами.

4. У разі встановлення значних помилок, яких КДК або дисциплінарний орган юридичної особи припустився при розгляді, АК ФФУ може скасувати рішення та повернути справу до КДК або до дисциплінарного органу юридичної особи на додатковий розгляд.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.216.79.60 (0.005 с.)