ТОП 10:

Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.Митно-тарифне регулювання виконує дві функції:1 .Протекціоністську (захист вітчизняних товарів від іноземної конкуренції).2.Фіксальну (поповнення державного бюджету).Крім того, може впливати на приплив валюти, розвиток регіонів країни, особливо, якщо мова йде про вільні економічні зони та ін.Митні тарифи можуть бути:- простими (одноколонними), тобто мати єдину ставку для одного товару чи товарної групи незалежно від країни походження;- складними (багатоколонними), коли встановлюються дві і більше ставок по кожному товару в залежності від країни походження.Ставки підрозділяються на:- максимальні - діють для країн, з якими відсутні торгові угоди;- мінімальні - встановлюються по відношенню до країн, яким надається режим найбільшого сприяння;- префенціальні - встановлюються по відношенню ввозу окремих товарів з окремих країн, в тому числі тих, що розвиваються.Основним елементом митного тарифу являється мито. По своєму змісту і характеру впливу вони теж відносяться до економічних регуляторів.
Мито являє собою грошовий збір чи податок, який бере держава з товарів, власності та інших цінностей при перетині кордону. В Україні використовуються експортні, імпортні і транзитні види стягнень. В своючергувони поділяються:1 .По методу нарахування на:- адвалорні (нараховуються у відсотках до митної вартості);- специфічні - (нараховуються в твердій сумі до одиниці виміру ваги, площі, об'єму і т.д.);- змішані - об'єднують і адвалорні, і специфічні.2. За напрямком руху товарів: імпортне, експортне, транзитне. 3.За часом застосування: постійне, сезонне (до 4 років), дискримінаційне (не більшк 5р) 4. За країною походжен.; повне, пільгове (країни регіон. Економ. Інтеграл), преференційне.

Особливі види мита. До них відносяться:
- спеціальне. Використовується для захисту вітчизняних виробників від імпортних конкурентних товарів; для попередження недобросовісної конкуренції; у відповідь на дискримінаційні дії з боку інших держав. Ставка соціального мита встановлюється в кожному окремому випадку;- антидемпінгова. Демпінг полягає в проникненні товарів на зовнішній ринок за рахунок зниження експортних цін нижче середнього рівня в даних країнах. ГАТТ/ВТО з метою захисту від демпінгу вітчизняних виробників може вводити антидемпінгове мито. Останнє використовується у випадку виявлення факту демпінгу, тобто імпорту на територію України товарів по ціні значно нижче їх конкурентної ціни в країні-експортері при тому, що даний імпорт наносить шкоди вітчизняним виробникам аналогічних товарів.- компенсаційне - встановлюється у випадку ввозу на територію України товарів, при виробництві чи експорті яких використовувались субсидії;у випадку експорту з території України товарів, при виробництві чи експорті яких використовувались субсидії; якщо експорт протирічить інтересам держави. Ставка даного мита не може перевищувати розмір виділеної субсидії.Особливе мито вводиться тільки після спеціального розслідування відповідного департаменту Міністерства економіки України на замовлення українських чи іноземних державних органів, які в цьому зацікавлені. Згідно Закону України "Про єдиний митний тариф" окремі види товарів звільняються від накладання мита, серед них: транспортні засоби, які здійснюють транспортні міжнародні вантажні перевезення; валюта України, іноземна валюта, цінні папери; товари, які вироблені на Україні і ввозяться назад на й територію без переробки, а також товари іноземного походження, які вивозяться назад з України без переробки; товари, які імпортуються всеукраїнськими і міжнародними об'єднаннями громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; товари, що імпортуються за рахунок коштів державного валютного фонду України та іноземних кредитів, котрі надаються під гарантію Кабінету Міністрів України, а також інші групи товарів згідно з різними договорами, угодами і законами України.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.182.81 (0.003 с.)