ТОП 10:

Діяльність міжнародних організацій в сфері уніфікації міжнародного економічного права.У співпраці по удосконаленню цивільних процесуальних норм беруть участь міжнародні організації, кількість яких налічують сьогодні понад двадцять п'ять. Найактивнішими з них є: Гаазька конференція з міжнародного приватного права, Міжнародний інститут уніфікації приватного права (далі — УНІДРУА), Комісія ООН з права міжнародної торгівлі (далі — ЮНСІТРАЛ), КонференціяООН по торгівлі тарозвитку (далі — ЮНКТАД). Основна мета їх діяльності — уніфікація норм права. Цей процес може відбуватися або у межах міжнародної організації, або під а егідою. У цих випадках уніфікація має багатосторонній характер.

Комісія ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ) – допоміжний орган Генеральної Асамблеї ООН, створений в 1966 р. Завдання Комісії полягає у сприянні узгодженню й уніфікації права міжнародної торгівлі. З цією метою на Комісію були покладені, зокрема, такі функції: координування діяльності організацій, що працюють у цій області, та заохочення співробітництва між ними; заохочення більш широкої участі в існуючих міжнародних конвенціях і більш широкого визнання існуючих типових і однакових законів; підготовка або заохочення прийняття нових міжнародних конвенцій, типових і однакових законів; підтримка зв’язку з іншими органами ООН та іншими установами, що займаються проблемами міжнародної торгівлі.
Іншою міжурядовою організацією, що займається уніфікацією правових умов зовнішньоторговельних операцій, є Міжнародний інститут з уніфікації приватного права (ЮНІДРУА). Створена рішенням ради Ліги Націй 3 жовтня 1924 р. та офіційно відкрита у Римі ЗО травня 1928 p., реорганізована й відокремлена від Ліги Націй у 1940 p., ця міжнародна організація налічує більше п'ятидесяти держав. Вказана міжнародна організація укладає договори про співробітництво з іншими державами та організаційними структурами, наприклад, з ООН, ЄС, Європейською Радою. Тому чимало нормативних проектів ця організація розробляє не тільки за власною ініціативою, але й на прохання інших міжнародних організацій. У разі, якщо проект готувався на прохання іншої організації, він передається цій організації для прийняття. Так відбувається уніфікація норм під егідою міжнародної організації.

Серед організацій, які займаються уніфікацією цивільних процесуальних норм, що регулюють судочинство з "іноземним елементом", чільне місце займає Гаазька конференція з міжнародного приватного права. Скликана вперше в Гаазі 1893 p., конференція об'єднала зусилля майже усіх центрально-європейських та багатьох неєвропейських держав. Вона й сьогодні плідно працює у кількох напрямах, уніфікуючи норми цивільного процесу.

Діяльність ООН в регулюванні міжнародних економічних відносин.

У зв'язку з ускладненням міжнародних економічних зв'язків розвивалися організаційно-правові форми співробітництва держав у сфері економіки. Зараз склалася система міжнародних міжурядових організацій, що охоплює всі сфери міжнародних економічних відносин1. У центрі цієї системи знаходиться ООН та її спеціалізовані установи. Статтею 60 Статуту ООН відповідальність за виконання функцій цієї організації із забезпечення міжнародного економічного та соціального співробітництва держав-членів покладена на Генеральну Асамблею та ЕКОСОР.

Функції і повноваження

1)обговорює міжнародні економічні й соціальні проблеми глобального і міжгалузевого характеру і розробляє рекомендації;

2) проводить дослідження, складає доповіді з міжнародних проблем в економічній і соціальній сферах Генеральній Асамблеї, членам Організації та зацікавленим спеціалізованим установам;

3) заохочує держави до дотримання прав людини і основних свобод для всіх;

4) скликає міжнародні конференції і розробляє для подання Генеральній Асамблеї проекти конвенцій з питань, що входять до її компетенції;

5) веде переговори зі спеціалізованими установами відносно домовленостей, угод, що стосуються взаємовідносин з ООН;

6) погоджує діяльність спеціалізованих установ через консультації з ними і надання рекомендацій;

7) надає послуги і допомогу (за ухвалою Генеральної Асамблеї) членам ООН, а також спеціалізованим установам на прохання останніх;

8) консультує відповідні неурядові організації з питань, які входять до її компетенції.

Регіональні комісії: Економічна комісія для Африки, Економічна і соціальна комісія для Азії і Тихого океану, Європейська економічна комісія, Економічна і соціальна комісія для Латинської Америки і Карибського басейну, Економічна комісія для Зх. Азії;

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.29.190 (0.006 с.)