ТОП 10:

Види та загальна характеристика міжнародних багатосторонніх товарних угод.Міжнародні багатосторонні товарні угоди – багатосторонні міжурядові договори між країнами експортерами, імпортерами ряду основних сировинних товарів. Види:

1.Стабілізаційні – підписуються для того, щоб привести у рівновагу попит і пропозицію на ринку сировини і утримати ціни в певних заздалегідь узгоджених рамках за допомогою спец економ механізмів – буферний запас, система утримання. – міжнародна угода з какао, каучуку.

2.Адміністративні – здійснює орган, який досліджує або аналізує ринок пропозиції. – міжн. організація з пшениці.

3.Угоди про заходи розвитку – підписуються щоб розвивати інфраструктуру в країнах експортерах (видобуток, зберігання сировини) для того, щоб країни-експорту впливали на ринок і ціну, охорона навкол. середовища. – міжн угода по оливковому маслу.

 

10. Види та загальна характеристика міжнародних комерційних арбітражів (третейських судів).

Міжнародний комерційний арбітраж (або третейський суд) є різновидом комерційного арбітражу. Законодавство про арбітраж багатьох країн відображає природу арбітра­жу як альтернативного засобу вирішення спорів, що вини­кають у сфері економічного обігу, в основі якого лежить договір і який виключає юрисдикцію державних судів по розгляду конкретної справи.Заснування або обрання арбітражу здійснюється сторонами, між якими існує спір.

Чинне законодавство різних держав, як правило, закрі­плює можливість розгляду міжнародними комерційними арбітражами цивільних справ між національними, з однієї сторони, та іноземними суб'єктами права — з іншої, а в ряді випадків — і можливість розгляду арбітражами цивільних справ у спорах між іноземними суб'єктами права. Сторони можуть формувати склад арбітражу, який розглядає і вирішує справи, що сприяє довірі сторін до арбітрів і їхньої компетентності. Провадження в арбітражі передбачає також можливість узгодити взаємоприйнятну мову провадження, проваджен­ня в арбітражі має конфіденційний характер на відміну від гласності судового процесу. Є можливість обирати не тільки прийнятну арбітражну процедуру, а й прийнятне право. Рішення комерційного арбітражу, на відміну від рішень суду, є остаточними, що сприяє завершеності будь-якого арбітражного провадження.

Міжнародна практика створила різні види комерційно­го арбітражу: випадковий (тимчасовий) і інституційний (постійно діючий). Випадковий ар­бітраж створюється для розгляду конкретного спору. Після вирішення того чи іншого спору арбітраж припиняє існування. Процедура випадкового арбітражу може визна­чатися сторонами самостійно або шляхом домовленості про використання модельних правил арбітражу (наприклад, Арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ).

У даний час поширення дістали постійно діючі, або інституційні, арбітражі. Вони створюються при торговельних палатах, біржах, різних асоціаціях, організаціях і т. ін. Інституційний арбітраж організується як арбітражна уста­нова, що не входить до державного апарату і є недержав­ним утворенням. Склад інституційного арбітражу може формуватися різними способами. Як правило, він утво­рюється з осіб, що внесені до списку арбітрів, органом тієї організації, при якій він перебуває. У деяких арбітражних установах коло осіб, які можуть входити до складу арбітра­жу, визначається не списком арбітрів, а членством у відповідній організації. Для інституційного арбітражу, на відміну від арбітражу adhoc, характерним також є наявність власних правил процедури, які передбачають порядок ут­ворення складу арбітражу і вирішення комерційних спорів.

Поряд з арбітражами, так би мовити, загальної юрисдикції, які розглядають будь-які спори з договірних або інших цивільно-правових відно­син, що виникають при здійсненні зовнішньоторговельних та інших форм міжнародних економічних зв'язків, створю­ються арбітражі із спеціальною (обмеженою) юрисдикцією (торговельні, морські і т. ін.). До арбітражів спеціальної юрисдикції належать, наприклад, Міжнародний третейсь­кий суд по справах морського і річного пароплавства в Гдині, Арбітражний суд Асоціації з бавовни в Польщі, Морська арбітражна комісія при Торговельно-промисловій палаті України, Морська арбітражна комісія при Торговельно-про­мисловій палаті Російської Федерації та ін.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.216.157 (0.003 с.)