Об’єкти аудиторської діяльності.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Об’єкти аудиторської діяльності.Під об’єктами АД слід розуміти окремі або взаємопов’язані ек організації та інші сторони функціонування системи що вивчається, стан яких може бути оцінений кількісно, або якісно.

Такими об’єктами можуть бути ресурси, засоби і предмети праці, господ та ек. процеси, впровадження нової технології, матеріально-технічне постачання, осн. и допоміжне виробництво, збут продукції, ек. результати діяльності, обсяги в-ва, ПП, собівартість, рентабельність тощо. Об’єктами А можуть бути конкретні засоби (майно), або джерела його утворення.(Матеріали, паливо, готівка у касі пі-ва, безгот. кош. на рах. у банку, позики банку інвестиції та ін.)

15. Організація аудиту фінансової звітності.

Для здійснення А ф\з ауд повинен отримати від замовника письмове звернення (лист замовлення) в якому вказується: мета, масштаб і методи перевірки,форма подання звіту перевірки, місце і строки перевірки.

Аудитор повинен здійснити аналіз щодо потенційного клієнта. Підтвердженням згоди на здійснення А є лист зобов’язання, в якому вказується згода щодо завдань, масштабу аудиту. Після обміну листами складається договір на проведення А і складається графік перевірок. Керівництво фірми призначає відповідального за проведення ауд перевірки, та складу ауд бригад.

Перед початком перевірки А вивчає систему ВК та обліку, статутні та установчі документи, реєстраційні документи, наявність наказу про облікову політику. На етапі підготовки аудитори ознайом. з результатами попередніх перевірок, здійснюють огляд законод-нормат бази щодо об’єкта перевірки, готують бланки робочих документів, складають план А перевірки. На наст. етапі здійснюється сам аудит. На завершальному етапі А ф\з ауд здійснює обробку отриманої в ході перевірки інф, та складає А висновок і звіт. Виконання ауд-ми умов договору на проведення А перевірки визначається актом надання послуг.

Суть та призначення аудиторських послуг, їх види та класифікація.

Аудиторські послуги – це завдання по наданню впевненості, супутні послуги, визначені МСА супутніх послуг, ін. послуги пов’язані з проф.. ді-тю аудиторів, визначених законом, організація та методика забезпечення аудиту.

Аудит згідно за чинним законодавством за об’єктом дослідження зводиться до А ф\з. За суб’єктом він може бути тільки зовнішнім тт. здійснений незалежним ауд, А фірмою на договірній основі. Головним завданням зовнішнього А є перевірка даних б\о і ф\з для встановлення її достовірності. Головна особливість зовн. ауд. полягає в тому, що він є назалежним. Підставою для проведення А є договір.

Договір - це документ який засвідчує факт досягнення домовленості пр. проведення А перевірки. Основним видом послуг А фірми є А ф\з п\п, що здійснюється з метою правильності її складання згідно з встановленими правилами б\о, її достовірності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим вимогам.

А можуть надавати інші ауд послуги, пов’язані з професійною д-ть, зокрема по веденню б\о у формі консультацій з питань б\о та ф\з, експертизи і оцінки стану фін-господ. д-ті та інших видів ек-правового забезпечення господарської д-ті суб’єкта господарювання.

Перелік послуг які надаються А визначається АПУ.

А послуги класифікуються:1.За стандартами обліку

- завдання з надання впевненості-супутні послуги визначені МСА

-ін. послуги-організаційне та методичне забезпечення А

2. За стадіями історичного розвитку-А що базується на фактах

- системно-орієнтований А з експертизою на основі ВК

3. За суб’єктами:- Зовнішній – внутрішній

4. За часом тривалості співпраці А з клієнтами:- початковий – повторний

5. За типом здійснення:- обов’язковий – ініціативний

6.За суб’єктами господарювання:- загальний - біржовий - страховий

– банківський позабюджетнийПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.228.250 (0.006 с.)