Контроль якості аудиторської роботи. Звітність аудиторських фірм.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Контроль якості аудиторської роботи. Звітність аудиторських фірм.Контроль якості аудиторської роботи. Звітність аудиторських фірм.

Аудиторські фірми повинні дотримуватись політики та процедур контролю якості, які забезпечують проведення усіх аудиторських перевірок згідно з МСА. Робота, яка виконується кожним асистентом аудитора повинна перевірятися персоналом, який має відповідний рівень компетентності, на предмет наступного: 1.чи робота була виконана згідно з програмою аудиту; 2.чи отримані під час перевірки результати, належним чином оформлені; 3. чи усі суттєві моменти аудиту врегульовані та відображені в аудиторському висновку;4. чи були досягнуті цілі аудиторських процедур; 5. чи відповідають здійснені висновки результатам виконаної роботи та чи підтверджують вони аудиторську думку. Звіт складається з 5 основних розділів, які мають певну деталізацію. Це:Види робіт і послуг; Об’єкт аудиту та супутніх послуг; Сфера здійснення аудиту; Статутний капітал; Праця.

Аудиторські фірми, як і будь-які інші господарюючі суб’єкти, повинні складати та подавати у встановленому порядку фінансову, податкову та статистичну форми звітності. АПУ за погодженням з Держкомстатом України розроблено спеціальну форму статистичної звітності «Звіт аудиторської фірми (аудитора) про виконані роботи (надані послуги)», які розглянуто і затверджено Рішенням АПУ.

Об’єкти аудиторської діяльності.

Під об’єктами АД слід розуміти окремі або взаємопов’язані ек організації та інші сторони функціонування системи що вивчається, стан яких може бути оцінений кількісно, або якісно.

Такими об’єктами можуть бути ресурси, засоби і предмети праці, господ та ек. процеси, впровадження нової технології, матеріально-технічне постачання, осн. и допоміжне виробництво, збут продукції, ек. результати діяльності, обсяги в-ва, ПП, собівартість, рентабельність тощо. Об’єктами А можуть бути конкретні засоби (майно), або джерела його утворення.(Матеріали, паливо, готівка у касі пі-ва, безгот. кош. на рах. у банку, позики банку інвестиції та ін.)

15. Організація аудиту фінансової звітності.

Для здійснення А ф\з ауд повинен отримати від замовника письмове звернення (лист замовлення) в якому вказується: мета, масштаб і методи перевірки,форма подання звіту перевірки, місце і строки перевірки.

Аудитор повинен здійснити аналіз щодо потенційного клієнта. Підтвердженням згоди на здійснення А є лист зобов’язання, в якому вказується згода щодо завдань, масштабу аудиту. Після обміну листами складається договір на проведення А і складається графік перевірок. Керівництво фірми призначає відповідального за проведення ауд перевірки, та складу ауд бригад.

Перед початком перевірки А вивчає систему ВК та обліку, статутні та установчі документи, реєстраційні документи, наявність наказу про облікову політику. На етапі підготовки аудитори ознайом. з результатами попередніх перевірок, здійснюють огляд законод-нормат бази щодо об’єкта перевірки, готують бланки робочих документів, складають план А перевірки. На наст. етапі здійснюється сам аудит. На завершальному етапі А ф\з ауд здійснює обробку отриманої в ході перевірки інф, та складає А висновок і звіт. Виконання ауд-ми умов договору на проведення А перевірки визначається актом надання послуг.

Контроль якості аудиторської роботи. Звітність аудиторських фірм.

Аудиторські фірми повинні дотримуватись політики та процедур контролю якості, які забезпечують проведення усіх аудиторських перевірок згідно з МСА. Робота, яка виконується кожним асистентом аудитора повинна перевірятися персоналом, який має відповідний рівень компетентності, на предмет наступного: 1.чи робота була виконана згідно з програмою аудиту; 2.чи отримані під час перевірки результати, належним чином оформлені; 3. чи усі суттєві моменти аудиту врегульовані та відображені в аудиторському висновку;4. чи були досягнуті цілі аудиторських процедур; 5. чи відповідають здійснені висновки результатам виконаної роботи та чи підтверджують вони аудиторську думку. Звіт складається з 5 основних розділів, які мають певну деталізацію. Це:Види робіт і послуг; Об’єкт аудиту та супутніх послуг; Сфера здійснення аудиту; Статутний капітал; Праця.

Аудиторські фірми, як і будь-які інші господарюючі суб’єкти, повинні складати та подавати у встановленому порядку фінансову, податкову та статистичну форми звітності. АПУ за погодженням з Держкомстатом України розроблено спеціальну форму статистичної звітності «Звіт аудиторської фірми (аудитора) про виконані роботи (надані послуги)», які розглянуто і затверджено Рішенням АПУ.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.77.193 (0.005 с.)