Номенклатура випуску продукції підприємств галузіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Номенклатура випуску продукції підприємств галузіНоменклатура Випуск продукції на заводах, од.
А
Б
В
Г

 

Завод № 3 надасть послуги іншим підприємствам галузі на суму 3800 грн. і своєму капітальному будівництву – на суму 500 грн.

Завод № 6 виконує роботу з доведення до повної готов­ності виробів Г, що виготовляються неспеціалізованими завода­ми інших галузей, у кількості 800 од. Вартість додаткового обро­блення одиниці виробу Г на заводі № 6 становить 40 грн.

Завод № 4 виконує роботи промислового характеру на суму 3000 грн. на рік. Ціна виробів, грн: А – 100, Б – 180, В – 120, Г – 90.

Визначити обсяг товарної продукції на окремих підприємствах галузі.

Задача 12.8*.Спираючись на техніко-економічні показники таблиці 12.4, обчислити за можливими двома варіантами розра­хункового періоду прогнозовані обсяги: товарної продукції; валової продукції; чистої продукції; реалізованої продукції.

Таблиця 12.4

Техніко-економічні показники для обчислення вартісних
показників обсягу виготовлюваної продукції

Показники Одиниця вимірювання Варіанти
1. Виробництво продукції в нату-ральному вимірі: виріб А виріб Б виріб В 2. Відпускна ціна одиниці продукції: виріб А виріб Б виріб В 3. Обсяг напівфабрикатів власного виробництва ін­шим замовникам 4. Послуги виробничого харак­теру іншим замов­никам 5. Залишки незавершеного виробництва на: початок року кінець року 6. Матеріальні й прирівняні до них витрати на вироб­ництво річного обсягу про­дукції од.         10 000 12 000               17 200         12 000 12 500 10 500               19 180
   
 
 
 
 
грн.
 
 
тис. грн.
 
тис. грн.
   
тис. грн.
   
тис. грн.  
7. Вартість сировини й матеріалів замовника 8. Залишки нереалізованої продукції на: початок року кінець року   тис. грн.     тис. грн.            

 

Задача 12.9*.Текстильний комбінат «Аталант» в остан­ньому місяці поточного року мав такі показники виробничо-господарської діяльності.

1. Прядильним цехом виготовлено пряжі на 1000 тис. грн., з якої пряжа на суму 900 тис. грн надійшла до ткацького цеху для виготовлення з неї відповідної кількості тканини. Із загального обсягу виробленої неоздобленої тканини частина її вартістю 150 тис. грн. реалізована як товарна продукція окремому замовникові. Решту продукції ткацького цеху передано в оздоблювальний цех для подальшого оброблення (оздоблення).

2. Оздоблювальний цех комбінату переробив тканини на суму 1200 тис. грн., використавши запас минулого місяця. Вартість ви­готовленої оздоблювальним цехом продукції за звітний місяць – 1500 тис. грн.

3. Електростанція текстильного комбінату виробила елек­тро­енергії на суму 120 тис. грн. Частину електроенергії вартістю 40 тис. грн. відпущено за межі комбінату іншим споживачам. Решту електроенергії використано на задоволення власних потреб комбінату.

4. Здійснений ремонтно-механічним цехом комбінату обсяг капітального ремонту власного технологічного устаткування становив 50 000 грн.

5. Комбінатський цех товарів широкого вжитку виготовив різноманітної продукції на суму 2000 тис. грн.

На підставі наведених вище техніко-економічних показників обчислити обсяги валового обороту й товарної продукції за звітний місяць на комбінаті.

Задача 12.10. Визначення проценту виконання плану по обсягу і асортименту продукції

Планові і фактичні дані по випуску продукції підприємством за звітний період наступні:

 

Найменування продукції Випуск, тис. грн.
за планом фактично
Виріб А 81,45 80,23
Виріб Б 92,73 93,5
Виріб В 44,8 44,8
Виріб Г - 20,23
Виріб Д 31,6 -
Виріб Е 26,85 47,34

 

Визначити процент виконання плану по обсягу продукції і по асортименту.

 

Практична робота: Розрахунок потреби підприємства в матеріалах, виробничих запасах

Мета:Оволодіти навиками розрахунку потреби підприємства в матеріальних ресурсах та обчислення розмірів їх запасів.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.190 (0.007 с.)