І роботи складського господарстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

І роботи складського господарстваВСТУП: значення продовольчого і матеріально-технічного постачання у діяльності закладів ресторанного господарства; актуальність теми, мета і завдання дослідження.

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОСТАЧАННЯ У РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ: завдання організації постачання, джерела постачання, договірні зв'язки з постачальниками; форми і способи постачання сировини і товарів; організація продовольчого постачання; матеріально-технічне забезпечення закладів ресторанного господарства; класифікація складських приміщень, вимоги до них; організація складського господарства.

2. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОСТАЧАННЯ: характеристика підприємства (тип, клас, потужність, підпорядкованість, місце розташування); форми товаропостачання, джерела основних видів сировини, предметів матеріально-технічного оснащення; порядок складання договорів постачання, схеми завозу сировини, порядок складання замовлень, транспорт, який використовується; порядок транспортних розрахунків; відповідальні за організацію постачання.

3. АНАЛІЗ СТАНУ СКЛАДСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА: види складських приміщень; їх зв’язок з виробничими цехами; дотримання режимів зберігання сировини і продуктів; наявність складського обладнання, засобів малої механізації; характеристика вагового господарства; система приймання товарів і тари, контроль якості, порядок оформлення нестач, відхилень від якісних вимог; організація відпуску продукції на виробництво; графіки роботи комірника, вантажника, експедитора.

4. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОСТАЧАННЯ І РОБОТИ СКЛАДСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА: раціоналізація форм товаропостачання; оптимізація графіків завозу сировини; заходи з економного використання транспорту; забезпечення якості продукції, що зберігається; комплексна раціоналізація складських приміщень.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ: визначити економічну ефективність прийнятих рішень. Загальний висновок.

ГРАФІЧНА ЧАСТИНА: план складських приміщень; схема товаропостачання; генплан з під’їзними шляхами.

Наукова організація праці у закладах

Ресторанного господарства

 

Робота виконується на матеріалах закладів невеликої потужності, або окремих цехів (доготівельних, заготівельних, спеціалізованих).

ВСТУП: стан розвитку галузі на сучасному етапі; значення наукової організації праці (НОП), основні напрямки НОП; актуальність теми; мета і задачі дослідження.

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ: поняття НОП. Економічні, психофізіологічні, соціальні завдання НОП. Характеристика основних напрямів: удосконалення форм розподілу і кооперації праці; покращення обслуговування робочих місць; покращення умов праці та ін. Служби НОП. Розробляння планів НОП та їх впровадження.

2. АНАЛІЗ ФАКТИЧНОГО РІВНЯ НОП: тип, клас закладу, потужність, місце розташування, режим роботи, основний контингент, склад виробничих, торговельних, допоміжних приміщень, їх взаємозв’язок; відповідність вимогам раціонального управління виробництвом; організація робочих місць, рівень механізації технологічних процесів; умови праці, режим праці і відпочинку, стан нормування; форми матеріального і морального заохочення.

3. ЗАХОДИ З ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ НОП: спрощення структури управління виробництвом, впровадження кооперації і спеціалізації цехів і ділянок виробництва; перепланування виробничих цехів і технологічних ліній з метою удосконалення технологічних потоків і скорочення виробничих циклів; оснащення сучасним обладнанням; впровадження прогресивних технологій; покращення умов праці, підвищення її продуктивності тощо.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ: розрахувати коефіцієнти економічної ефективності впровадження НОП (додаток Б). Загальний висновок.

ГРАФІЧНА ЧАСТИНА: плани підприємства (цехів) до і після впровадження заходів НОП.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.186.91 (0.006 с.)