Коефіцієнти економічної ефективностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Коефіцієнти економічної ефективності 

1. Коефіцієнт механізації праці:

,

де: Нм - чисельність робітників, зайнятих механізованою працею;

Н - загальна чисельність робітників;

Км- відношення часу механізованої праці до загальних витрат робочого часу.

 

2. Коефіцієнт оснащення:

,

де: О1 - фактичне оснащення механічним, тепловим, холодильним обладнанням;

О - норми оснащення підприємства.

 

3. Коефіцієнт використання обладнання:

,

де: Ор.о. - кількість обладнання у робочому стані;

Оо - загальна кількість обладнання.

 

4. Коефіцієнт використання робочого часу:

де: Тф - фактичні витрати робочого часу, хв.

Тп - витрати робочого часу за планом (відпочинок, особисті потреби), хв.

Т - тривалість робочого дня, хв.

 

5. Коефіцієнт режиму праці і відпочинку

Кр – приймають 1, якщо відсутні відхилення від законодавства, є і виконуються графіки виходу на роботу;

Кр – приймають 0 (ноль) при наявності грубих порушень.

 

 

6. Коефіцієнт організації робочих місць

,

де: – кількість робочих місць, які не відповідають типовим рішенням;

Рм – загальна кількість робочих місць.

 

7. Коефіцієнт продуктивності праці

Визначається на основі елементів, які характеризують склад продуктивності праці (п. 1 – 6).

.

 

8. Коефіцієнт умов праці

,

де: А – коефіцієнт санітарно-технічного стану підприємства, визначається за наявністю холодного і гарячого водопостачання, каналізації, вентиляції, опалення та їх якості;

Б – коефіцієнт санітарно-гігієнічних умов; визначається за рівнем шуму, освітлення, температури, відносної вологості, теплового опромінювання, їх відповідності встановленим нормам.

В – коефіцієнт охорони праці, залежить від дотримання вимог охорони праці;

Г – коефіцієнт захворювань, які залежать від умов праці.

Всі коефіцієнти приймають від 0 до 1 в залежності від кількості порушень.

 

9. Коефіцієнт задоволення попиту споживачів та культури обслуговування

,

де: Кя – коефіцієнт якості продукції, визначається в залежності від кількості страв, які мають у бракеражному журналі оцінку “задовільно”;

Ка – коефіцієнт задоволення попиту за асортиментом продукції:

,

де: М1– кількість меню, які відповідають основним вимогам до нього;

М – загальна кількість меню за звітній період;

Кп – коефіцієнт впровадження прогресивних форм обслуговування;

Кк – коефіцієнт культури обслуговування, характеризується дотриманням правил торгівлі і станом культури обслуговування;

Кс – коефіцієнт санітарного утримання підприємства.

Коефіцієнти Кр; Кк; Кс приймається від 0 до 1 в залежності від кількості порушень.

 

10. Коефіцієнт кваліфікації кадрів

,

де: Нк – чисельність кухарів з розрядом, який відповідає складності робіт, що виконуються;

Н – загальна чисельність кухарів.

 

11. Коефіцієнт стабільності кадрів

,

де: Н1 – чисельність робітників, які звільнились з неповажних причин за звітний період;

Н – загальна чисельність робітників.

 

12. Коефіцієнт стану дисципліни праці

Кд.п - приймається від 0 до 1 в залежності від наявності порушень дисципліни праці.

 

13. Коефіцієнт кадрового стану

Визначається як загальна характеристика складових елементів (п. 10 – 12)

.

 

14. Коефіцієнт наукової організації праці

Визначається як загальна характеристика усіх вище перерахованих коефіцієнтів (п. 7 ,8, 9, 13):

 

Додаток В

Зразок титульного аркушу

 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки

«Полтавський університет економіки і торгівлі»

Кафедра технології і організації ресторанного господарства

 

 

Допущено до захисту “___”______________ 20___ р.

Викладач __________ _________________________

підпис прізвище

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.190 (0.013 с.)