Тема № 2: Загальні положення про шлюб.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема № 2: Загальні положення про шлюб. 

Практичне заняття № 1: Загальні положення про шлюб.

Мета самостійної роботи: засвоїти питання щодо загальної характеристики шлюбу. Знати визначення шлюбу, умови його укладання, порядку укладання шлюбу.

Час проведення - 2 години.

Час, що відводиться на самостійну роботу:2 години.

Навчальні питання:

1. Поняття шлюбу.

2. Умови укладення шлюбу.

3. Порядок укладення шлюбу.

4. Правозгідність шлюбу.

5. Зобов'язання наречених у разі відмови від вступу в шлюб.

Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:

Відповідно до ст. 21 СК України шлюб - це сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану. Ознаками шлюбу є:добровільність (наявність добровільної згоди обох з подружжя (ст. 24 СК); досягнення шлюбного віку жінкою та чоловіком, що вступають в шлюб (на сьогодні 18 років і для жінок, і для чоловіків, ст. 22 СК); реєстрація шлюбу у встановленому законом порядку органом, визначеним Сімейним кодексом. Одностатеві шлюби в Україні не допускаються.

Студентам слід знати умови вступу в шлюб - це ті умови, дотримання яких необхідне для правозгідності шлюбу. Правозгідним відповідно до ст. 37 СК є шлюб, який укладено з дотриманням вимог закону.Перешкодами для укладення шлюбу є:

1) перебування в іншому шлюбі;

2) наявність між особами, що бажають одружитися, родинних зв'язків прямої лінії споріднення;

3) наявність між особами, що бажають укласти шлюб, відносин усиновлення;

4) недієздатність осіб (або особи), які бажають укласти шлюб.

Задача № 1.

Рішенням Л-кого міського суду від 02 грудня 2010 року було розірвано шлюб між Явенко В. та Явенко С. На дане рішення Явенко С. подала апеляційну скаргу, в якій зазначає, що суд першої інстанції неповно з’ясував всі обставини справи, що мають значення для неї, а висновки суду не відповідають фактичним обставинам. Зокрема, судом не було взято до уваги той факт, що Явенко В. завжди надавав допомогу в домашніх справах, самостійно виконав ремонт квартири, а заяву про розірвання шлюбу подав тому, що дружина відмовилась надати йому велику суму грошей. Рішення суду першої інстанції просила скасувати та ухвалити нове, яким надати строк для примирення терміном в 6 місяців.

Яке рішення, на Вашу думку, має ухвалити суд? Які обставини встановлюються судом під час розгляду та вирішення справ про розірвання шлюбу? Чи можлива відмова в задоволенні позову у справах про розірвання шлюбу, враховуючи те, що ст. 121 ЦПК України передбачає, що суд відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо встановить, що справа вже розглядалася і є рішення суду, що набрало законної сили?

 

Література:

1. Сімейний кодекс України. Науково-практичний коментар / Зорислава Ромовська. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Правова єдність : [Алерта] : [КНТ] : [Центр учбової літератури], 2009. – 432 с.

2. Багач Е.М., Білоусов Ю.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар / Авт. колектив Багач Е. М., Білоусов Ю. В., Ватрас В. А., Давидова Н. О., Кодинець А. О. - К.: Ліга 2010. - 577 с.

3. Сімейний кодекс України // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 2002. — № № 21—22, 42. — Ст. 135 (з наступними змінами і доповненнями).

4. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003. - № 40. – Ст. 356 (з наступними змінами і доповненнями).

5. Цивільний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 2004. — № № 40—41, 42. — Ст. 492 (з наступними змінами і доповненнями).

6. Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» від 01.07.10 р. № 2398-VI. В редакції від 04.10.2011 р.

7. Порядок здійснення добровільного медичного обстеження
наречених, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України
від 16.11.02 р. № 1740. Остання редакція від 01.11.11 р.

8. Перелік видів добровільного медичного обстеження осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, затверджений Наказом Міністерства охорони здоров'я України 20.12.02 N 480

9. Правила реєстрації актів цивільного стану в Україні, за­тверджені наказом Міністерства юстиції України від 18.10.00 р. № 52/5. Остання редакція від 04.10.11 р.

10. Рішення Конституційного Суду України від 03.06.99 р.
№ 5-рп/99 (справа про офіційне тлумачення терміна «член сім'ї»).

11. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення» від 31.03.95 р. № 5

12. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства при роз­гляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя» від 21.12.07 р. № 11

Тема №3: Особисті (немайнові) права та обов‘язки подружжя.

Практичне заняття № 2: Особисті (немайнові) права та обов‘язки подружжя.

Мета самостійної роботи: засвоїти питання щодо поняття та видів особистих (немайнових) прав та обов’язків подружжя, особливостей здійснення особистих немайнових прав та виконання обов`язків подружжя.

Час проведення - 2 години.

Час, що відводиться на самостійну роботу:2 години.

Навчальні питання:

1. Поняття та ознаки особистих немайнових прав подружжя.

2. Загальна характеристика видів особистих немайнових прав подружжя.

3. Особисті немайнові обов`язки подружжя.

4. Здійснення особистих немайнових прав та виконання обов`язків подружжя.

Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:

В основу регулювання особистих немайнових відносин покладено принцип рівності при набутті та здійсненні особистих немайнових прав та обов'язків жінки та чоловіка у шлюбі та сім'ї. До особистих немайнових прав подружжя СК України відносить:

право на материнство та батьківство;

право на повагу до своєї індивідуальності;

право на духовний розвиток;

право на вибір прізвища при реєстрації шлюбу і зміні його, перебуваючи у шлюбі;

право на розподіл обов'язків та сімейне вирішення питань життя сім'ї;

право на особисту свободу.

Студенту слід знати, що особисті немайнові права подружжя мають певні особливості порівняно з особистими немайновими правами, що становлять предмет цивільно-правового регулювання, і в чому полягає ця специфіка.

Студенту слід знати зміст кожного з особистих немайнових прав та особистих немайнових обов’язків (ст. ст. 49-56 СК України).

При вивченні матеріалу щодо останнього питання слід визначитися з межами здійснення особистих немайнових прав та виконання обов`язків подружжя, а також обмеження цих прав.

 

Задача № 1.

Л. Іванова звернулася до суду з позовом до І.Іванова про відшкодування 10 000 грн. моральної шкоди у зв'язку з позбавленням репродуктивної функції. У позовній заяві позивачка зазначила, що відповідач – її колишній чоловік – заподіяв їй тяжкі тілесні ушкодження, які викликали втрату репродуктивної функції на все життя. За цей злочин він був засуджений до семи років позбавлення волі.

Відповідач проти позову заперечував, оскільки, на його думку, він достатньо покараний за вчинене. Крім цього, у нього немає коштів на відшкодування шкоди, а позивачка працює і отримує заробітну плату у розмірі 1900 грн.

Як слід вирішити справу?

 

Література:

1. Сімейний кодекс України. Науково-практичний коментар / Зорислава Ромовська. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Правова єдність : [Алерта] : [КНТ] : [Центр учбової літератури], 2009. – 432 с.

2. Багач Е.М., Білоусов Ю.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар / Авт. колектив Багач Е. М., Білоусов Ю. В., Ватрас В. А., Давидова Н. О., Кодинець А. О. - К.: Ліга 2010. - 577 с.

3. Сімейний кодекс України // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 2002. — № № 21—22, 42. — Ст. 135 (з наступними змінами і доповненнями).

4. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003. - № 40. – Ст. 356 (з наступними змінами і доповненнями).

5. Цивільний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 2004. — № № 40—41, 42. — Ст. 492 (з наступними змінами і доповненнями).

6. Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» від 01.07.10 р. № 2398-VI. В редакції від 04.10.2011 р.

7. Правила реєстрації актів цивільного стану в Україні, за­тверджені наказом Міністерства юстиції України від 18.10.00 р. № 52/5. Остання редакція від 04.10.11 р.

8. Рішення Конституційного Суду України від 03.06.99 р.
№ 5-рп/99 (справа про офіційне тлумачення терміна «член сім'ї»).

9. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства при роз­гляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя» від 21.12.07 р. № 11

10. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» від 31.03.95 № 4 / База даних «Законодавство України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-95

 

Тема № 4 : Майнові права та обов‘язки подружжя. Шлюбний договір.

Практичне заняття № 3: Майнові права та обов‘язки подружжя. Шлюбний договір.

Мета самостійної роботи: засвоїти питання майнові права та обов’язки подружжя, особливостей укладання шлюбного договору, форми та порядок виконання аліментних зобов’язань.

Час проведення - 2 години.

Час, що відводиться на самостійну роботу:2 години.

Навчальні питання:

1. Види правових режимів майна подружжя.

2. Майно, що є особистою приватною власністю дружини та чоловіка.

3. Здійснення кожним з подружжя права особистої приватної власності.

4. Майно, що є спільною сумісною власністю подружжя.

5. Здійснення подружжям права спільної сумісної власності.

6. Право на майно чоловіка та жінки, які проживають однією сім`єю, але не перебувають у шлюбі між собою.

7. Договірний режим майна подружжя.

8. Поняття та класифікація шлюбних договорів.

9. Порядок укладення шлюбного договору. Суб`єкти шлюбного договору.

10. Зміст шлюбного договору.

11. Припинення та зміна шлюбного договору. Визнання шлюбного договору недійсним.

12. Аліментні зобов`язання подружжя.

Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:

Правовому регулюванню відносин власності подружжя присвячено главу 7 "Право особистої приватної власності дружини та чоловіка" (ст. ст. 57-59), главу 8 "Право спільної сумісної власності подружжя" (ст. ст. 60-74) та інші статті - всього 30 статей.

Під правовим режимом майна подружжя необхідно розуміти не лише правовий режим спільного майна, а й роздільного, не лише належного подружжю на праві спільної чи роздільної власності, а і того, що належить їм за іншими титульними правами, наприклад, за зобов'язальними правовідносинами. При опрацюванні питанні слід також звернути увагу на правовий режим зобов’язань, що виникають під час шлюбу (особливо за кредитними договорами).

В ст. 59 СК України визначено межі здійснення дружиною, чоловіком права особистої приватної власності. Слід з’ясувати, що означає термін «інтереси дитини». При вивченні питання слід встановити обмеження, які існують для здійснення розпорядження майном.

В СК України закріплено презумпцію права сумісної власності подружжя. У СК України відсутнє застереження про те, що ступінь участі кожного з подружжя не впливає на обсяг їх прав на спільне майно. Студенту слід знати та вміти пояснити зміст та значення презумпції, визначитися з підставами набуття права сумісної власності, знати чи залежить правовий режим майна від формальностей (укладення договору купівлі-продажу одним з подружжя).

Відповідно до частини 1 ст. 65 СК України розпорядження спільним майном має здійснюватися дружиною чи чоловіком за взаємною згодою. Договір може бути укладений (підписаний) і одним з подружжя, при цьому припускається, що на це є воля і його дружини чи чоловіка. Згідно із частиною 3 ст. 65 СК, на укладення одним із подружжя договору, що потребує нотаріального посвідчення і (або) державної реєстрації, має бути письмова, нотаріально посвідчена згода другого з подружжя.

В СК України врегульовано питання щодо правового режиму майна чоловіка та жінки, які проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі. Відповідно до ст. 74 СК України якщо жінка та чоловік проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, майно, набуте ними за час спільного проживання, належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено письмовим договором між ними.

Існує договірний режим майна подружжя.

Обов'язок щодо надання матеріальної допомоги одним із подружжя виникає як моральний - з часу укладання шлюбу, і одночасно як юридичний - з моменту, коли з'являються необхідні для цього підстави. Можна виділити загальні та спеціальні підстави для стягнення аліментів на утримання одного з подружжя. Студенту слід зясувати різницю між "юридичною непрацездатністю" і "фактичною непрацездатністю".

В окремих випадках СК України закріплює право непрацездатного з подружжя, який потребує матеріальної допомоги, на отримання аліментів після розірвання шлюбу. Студенту слід визначитися з обставинами, коли таке право існує, строк протягом кого можуть існувати аліментні зобов’язання в такому випадку. Звернути увагу на те, що якщо жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі між собою, тривалий час проживали однією сім'єю, той із них, хто став непрацездатним під час спільного проживання, має право на утримання. Студентам слід встановити зміст поняття «тривалий час».

 

Задача № 1.

Позивач Іванова О. звернулася до суду з позовом до Іванова С. про поділ майна. Позов мотивований тим, що з 18 серпня 2001 року сторони перебувають у шлюбі, за час якого ними, як подружжям, було набуто за спільні кошти у розмірі 72000 грн. транспортний засіб марки «Chevrolet Aveo TC 58U», 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1, синього кольору, кузов НОМЕР_3. Поділ майна просила провести шляхом стягнення з відповідача компенсації вартості належної їй частки автомобілю у розмірі 36000 грн. Відповідач та його представник заперечували проти задоволення позову, оскільки автомобіль був набутий за особисті кошти. Вартість автомобілю на цей час не встановлена.

Судом під час попереднього засідання було встановлено, що в довідці ТОВ «Фірма «Восток и К», наданої позивачкою, зазначена вартість автомобілю на час його купівлі 22.08.2008 року. Між тим, на момент розгляду справи автомобіль міг знецінитись у наслідок амортизації, проведених ремонтів. На виконання положень ч. 4 ст. 10 ЦПК України судом роз'яснювалось сторонам право на проведення судової автотоварознавчої експертизи для визначення вартості автомобілю. Зазначеним правом сторони не скористались.

Яке рішення має ухвалити суд? Які обставини має доказати кожна із сторін на підтвердження своїх вимог та заперечень? Що враховується судом при вирішенні справ про поділ майна подружжя?

Задача № 2.

Позивач 04.12.2008 року звернувся до суду з позовом в якому, просив суд розділити між сторонами спільне сумісне майно подружжя, в порядку якого, враховуючи, що за весь час перебування у шлюбі відповідачка не працювала, матеріальне забезпечення сім'ї здійснював тільки він та на даний час за рішенням суду їх спільні діти проживають з ним і знаходяться на його повному матеріальному забезпеченні, просив, збільшивши його частку у спільному майну подружжя, визнати за ним право власності на 2/3 частини спірного майна - трикімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_1, виділивши йому у власність в порядку поділу майна вказану квартиру.

Свої позовні вимоги позивач мотивує тим, що в період перебування сторін у шлюбі з 15.01.1999 року по 21.01.2008 року. Від шлюбу мають доньку ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, та сина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, місце проживання яких рішенням Солом'янського районного суду міста Києва від 15.09.2008 року було визначено з батьком позивачем по справі. Подружжям 24.04.2002 року була придбана вказана квартира, де проживала їх сім'я, а наразі проживає він з дітьми.

З огляду на те, що згідно з правовстановлюючими документами на квартиру відповідачка є власником квартири, яка є спільним майном подружжя, що, на його думку, створює небезпеку розпорядження відповідачкою майном на свій розсуд без урахування інтересів його та дітей, тому з його боку виникла необхідність звернутися до суду з позовом про поділ спільного майна.

За нормами якого нормативного акту має визначатися правовий режим спірного майна? За правилами, якого нормативного акту має здійснюватися поділ майна подружжя? Чи є обов’язковою умовою встановлення аліментів в судовому порядку для зміни ідеальної частки в спільній сумісній власності подружжя? Які обов’язкові умови передбачені законодавством для присудження грошової компенсації при поділі неподільної речі? Яке рішення має ухвалити суд?

Задача № 3.

15.09.11 р. Синюшенко О. звернулася до суду з позовною заявою до Синюшенко С. про розподіл майна. В обґрунтування позову вказала, що з 25.01.92 року по 03.08.11 року перебувала в шлюбі з відповідачем, від якого має двох дітей. В період шлюбу на їх сумісні кошти був збудований будинок № 7 по вул. Філянського у м. Кривому Розі. Вважає, що на підставі ст. 69 СК України має право на розподіл вказаного домоволодіння та визнання за нею права власності на його половину.

Відповідач з позовом не згоден, так як будинок був збудований на кошти його батьків, позивач ніде не працювала і перебувала на їх утриманні. Після завершення будівництва його батьки розпорядилися, щоб будинок належав йому. Таким чином ні він ні позивач не вкладали грошових коштів у будівництво, а тому будинок не може бути визнаний спільною сумісною власністю. Крім того їхня неповнолітня донька проживає разом з ним і перебуває на його утриманні.

Судом було встановлено, що рішенням Надеждівської сільської ради Криворізького району № 391 від 26.02.04 року Синюшенко С. передано безкоштовно у приватну власність земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку в с. Ново-Іванівка по вул. Філянського № 7. Відповідно до акту державної технічної комісії від 18.05.04 року пред’явлений до прийняття житловий будинок, сарай, погріб, вбиральня розташовані в с. Ново-Іванівка, вул. Філянського № 7 готовий до введення в експлуатацію. Власником домоволодіння № 7 по вул. Філянського у м. Кривому Розі, згідно витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно є Синюшенко С. Свідоцтво про право власності на об’єкти нерухомого майна видане 16.09.05 року, тобто в період перебування сторін в шлюбі.

Якими документами може посвідчуватися факт укладення шлюбу? Яке рішення має ухвалити суд?

Задача № 4.

Сергієнко П. звернулася з позовом до Сергієнко Р. про розподіл майна, придбаного в період шлюбу. Вказала, що в період шлюбу за спільні кошти сторонами було придбано автомобіль БМВ 5201, 1990 року випуску, який 21 серпня 2002 року зареєстрований на ім'я Сергієнко Р. Просила розділити майно набуте в шлюбі, залишивши їй у власність автомобіль, який зареєстрований за відповідачем і він є власником за технічним паспортом виданого 21 серпня 2002 року та зобов'язати її сплатити відповідачу половину його вартості, виходячи з ринкових цін, в розмірі 5 893 грн. Позивачка вказала, що автомобіль їй більш потрібен, так як у неї на утриманні знаходяться діти, за своїм матеріальним станом вона зможе сплатити відповідачу компенсацію за нього, окрім того відповідач за станом здоров'я не може керувати автомобілем. Відповідач вказував, що за його станом здоров'я є потреба у цьому автомобілі є значно більшою, окрім того він вніс суму вартості частки автомобіля на депозитний рахунок суду.

Яке рішення ймовірно ухвалить суд? Які обставини мають бути враховані при виділенні одному з подружжя неподільної речі, спільне володіння якою є неможливим? Де передбачено і який порядок внесення вартості частки майна на депозитний рахунок суду у справах про поділ майна, набутого під час шлюбу?

Задача № 5.

Соловейна М. в своїх та в інтересах неповнолітньої Соловейної К. подала позов про встановлення порядку користування квартирою до Соловейного Ф. Рішенням Р-ого міського суду від 04 жовтня 2010 року позовні вимоги задоволено повністю. Визначено порядок користування квартирою між і виділено:

- Соловейній М. з неповнолітньою дочкою Соловейної К жилі кімнати, позначені на плані квартири під № № 1, 2 площею 12,7 кв.м., та 9,1 кв.м.;

- Соловейному Ф. жилу кімнату, позначену на плані квартири під № 3, площею 17, 1 кв.м.

Кухню площею 9,6 кв.м. та решту підсобних приміщень залишено у спільному користуванні.

Відповідач не погодився з рішенням і подав апеляційну скаргу, вказавши, що квартира належить йому та позивачці на праві спільної сумісної власності, а при ухваленні рішення суд керувався нормами ЦК України, що регулюють право спільної часткової власності. Окрім того право спільної сумісної власності не передбачає виділення часток, співвласники можуть користуватися майном спільно, а тому такий порядок користування квартирою є незаконним.

Яке рішення має ухвалити апеляційний суд? Які норми є застосовними в даному разі? Чи обґрунтовані доводи апелянта? В чому різниця між правом спільної сумісної власності та правом спільної часткової власності?

Задача № 6.

Требова У. подала позов до свого колишнього чоловіка про поділ майна. В позовній заяві вона зазначила, що у 1990 році вона вступила з відповідачем в фактичні шлюбні відносини, а в 1995 році зареєструвала шлюб. Під час сумісного проживання вони придбали майно та побудували будинок. У 1997 році в зв`язку з припиненням шлюбних відносин все майно вони поділили добровільно. За половину будинку вона одержала грошову компенсацію в сумі 20000 грн. Однак в лютому 1998 року вони помирились та знову стали вести спільне господарство. Посилаючись на те, що у 2004 році вони знову припинили шлюбні відносини і поновлювати їх не збираються, позивачка просила поділити майно: автомобіль, який вони на сумісні гроші придбали в 1999 році та мотоцикл, який вони купили в 2000 році на її гроші, але оформили на чоловіка.

Дайте юридичний аналіз наведеної ситуації. Яке рішення повинен прийняти суд?

Задача № 7.

Лужніков подав позов до суду до Лужнікової про розірвання шлюбу та поділ спільного майна. В позовній заяві позивач вказав, що шлюб між ним та відповідачкою був зареєстрований у 1993р., від шлюбу вони мають двох неповнолітніх дітей, 10 та 12 років. До складу спільного майна Лужнікових входить: речі повсякденного вжитку на загальну суму 20185 грн., а також грошовий вклад в АКБ «Приват Банк» в розмірі 25000 грн. Крім цього, він просив визнати за ним право на 2/3 паєнакопичення у ЖБК (13850 грн.) і надати йому одну кімнату площею 16 м2., а відповідачці з дітьми – дві кімнати площею 18 м2 та 17 м2.

Лужнікова проти розірвання шлюбу заперечувала. Вона зазначила, що її чоловік недалекоглядний і зраджує їй, але заради дітей слід зберегти їх шлюб. Безпідставними вона вважає й вимоги про розподіл паєнакопичення та квартири в ЖБК, оскільки пайщиком є вона, і гроші, внесені до ЖБК, є її особистою приватною власністю і не підлягають розподілу. Вклад до банку було внесено у 2000 р. за рахунок коштів, отриманих нею у спадок. Крім цього, Лужнікова відзначила, що до спільного майна, яке підлягає розподілу, слід віднести й гроші, які повинен отримати її чоловік за договором страхування в липні 2007 р.

Яке рішення повинен винести суд?

Література:

1. Сімейний кодекс України. Науково-практичний коментар / Зорислава Ромовська. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Правова єдність : [Алерта] : [КНТ] : [Центр учбової літератури], 2009. – 432 с.

2. Багач Е.М., Білоусов Ю.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар / Авт. колектив Багач Е. М., Білоусов Ю. В., Ватрас В. А., Давидова Н. О., Кодинець А. О. - К.: Ліга 2010. - 577 с.

3. Сімейний кодекс України // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 2002. — № № 21—22, 42. — Ст. 135 (з наступними змінами і доповненнями).

4. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003. - № 40. – Ст. 356 (з наступними змінами і доповненнями).

5. Цивільний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 2004. — № № 40—41, 42. — Ст. 492 (з наступними змінами і доповненнями).

6. Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» від 01.07.10 р. № 2398-VI. В редакції від 04.10.2011 р.

7. Правила реєстрації актів цивільного стану в Україні, за­тверджені наказом Міністерства юстиції України від 18.10.00 р. № 52/5. Остання редакція від 04.10.11 р.

8. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства при роз­гляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя» від 21.12.07 р. № 11

9. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» від 31.03.95 № 4 / База даних «Законодавство України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-95

Тема № 5: Припинення шлюбу

Мета самостійної роботи: засвоїти питання щодо поняття та підстав виникнення батьківських правовідносин, змісту батьківських прав та обов’язків.

Час, що відводиться на самостійну роботу:4 години

Навчальні питання:

1. Поняття та підстави припинення шлюбу

2. Розірвання шлюбу в органах РАЦС

3. Розірвання шлюбу в судовому порядку

4. Визнання шлюбу недійсним

Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:

Під припиненням шлюбу розуміється припинення правовідносин між подружжям, зумовлене настанням певних юридичних фактів. Залежно від настання певного юридичного факту можна назвати такі підстави припинення шлюбу (ст. ст. 104- 105 СК).

Шлюб припиняється внаслідок смерті одного з подружжя або оголошення його померлим; розірвання шлюбу (в органах РАЦСу або в судовому порядку); визнання шлюбу недійсним.

Щодо кожної з підстав припинення шлюбу слід визначити порядок, строки, момент, з якого шлюб припиняється та інші особливості.

Задача № 1.

Самсонов подав позов до суду до Клюєвої про розірвання шлюбу. Свої вимоги він мотивував тим, що всі роки спільного життя відносини з відповідачкою були ненормальними, у зв`язку з чим останні п`ять років вони не проживають разом, Самсонов живе у Львові, Клюєва – в Харкові. Все сумісно нажите майно та квартиру позивач залишив дружині.

Суд задовольнив позов, однак одночасно зобов`язав позивача сплачувати на користь Клюєвої на її утримання по 600 грн. щомісячно до зміни матеріального стану сторін. В обґрунтування необхідності стягнення аліментів суд посилався на те, що Самсонов раніше у добровільному порядку сплачував дружині по 150 грн. щомісячно, та наперед погодився з 1 січня 1998 року платити відповідачці по 600 грн.

Чи обґрунтоване рішення суду?

Яке рішення повинен прийняти суд, якщо Клюєва є інвалідом 1 групи?

Задача № 2.

Позивачка Остапенко Ю. звернулась до суду з позовом в якому просила визнати недійсним шлюб між її сином Остапенко С., та Левченко З., зареєстрований у відділі РАЦС Ленінського районного

26 жовтня 2011 року Остапенко С. подав позов та просив визнати шлюб зареєстрований між ним та Левченко З., зареєстрований 24 червня 2006 року недійсним, посилаючись на те, що остання скориставшись його безпорадним станом зареєструвала даний шлюб, коли він знаходився на лікуванні в 17 психіатричному відділенні ХОКПЛ№3.

Судом було встановлено такі факти:

Відповідно відповіді Харківської обласної клінічної психіатричній лікарні №3, Остапенко С. з 2001 року неодноразово знаходився на лікуванні по поводу хронічного психічного захворювання. Він визнаний інвалідом 2 групи у зв’язку з недієздатністю. З 20.06.2005 року по 31.01.2006 року та з 05.02.2006 року по 05.07.2007 року Остапенко С. без виписки знаходився на лікуванні у 17 психіатричному відділенні ХОКПЛ №3.

Яке рішення має ухвалити суд? Чи має значення наявність рішення суду про визнання одного з подружжя недієздатним для визнання шлюбу недійсним?

Література:

1. Сімейний кодекс України. Науково-практичний коментар / Зорислава Ромовська. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Правова єдність : [Алерта] : [КНТ] : [Центр учбової літератури], 2009. – 432 с.

2. Багач Е.М., Білоусов Ю.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар / Авт. колектив Багач Е. М., Білоусов Ю. В., Ватрас В. А., Давидова Н. О., Кодинець А. О. - К.: Ліга 2010. - 577 с.

3. Сімейний кодекс України // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 2002. — № № 21—22, 42. — Ст. 135 (з наступними змінами і доповненнями).

4. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003. - № 40. – Ст. 356 (з наступними змінами і доповненнями).

5. Цивільний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 2004. — № № 40—41, 42. — Ст. 492 (з наступними змінами і доповненнями).

6. Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» від 01.07.10 р. № 2398-VI. В редакції від 04.10.2011 р.

7. Правила реєстрації актів цивільного стану в Україні, за­тверджені наказом Міністерства юстиції України від 18.10.00 р. № 52/5. Остання редакція від 04.10.11 р.

8. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства при роз­гляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя» від 21.12.07 р. № 11Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.92.96.236 (0.027 с.)