Тема 22. Штраф як вид покаранняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 22. Штраф як вид покаранняПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Поняття та правова природа штрафу як виду покарання
1.1. Поняття покарання у вигляді штрафу
1.2. Місце штрафу в системі кримінальних покарань та засоби досягнення цілей покарання
1.3. Відмежування штрафу як виду покарання та адміністративної санкції: питання співрозмірності
РОЗДІЛ 2. Призначення та виконання покарання у виді штрафу
2.1. Критерії та умови призначення штрафу за Кримінальним кодексом України
2.2. Порядок виконання штрафу. Кримінально-правові наслідки його застосування та ухилення від виконання
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Література до теми:

 

1. Богатирьов І. Поняття кримінальних покарань, альтернативних позбавленню волі (теоретично-прикладний аспект) // Юридична Україна. - 2004. - № 3. - C.72-77.

2. Богатирьов І. Методологія впровадження кримінальних покарань альтернативних позбавленню волі // Право України. – 2004. – № 7. – С. 21-25.

3. Богатирьов І.Г. Виправні роботи як вид покарань: Кримінальні, кримінологічні та кримінально-виконавчі проблеми (Монографія). – К.: МП Леся, 2002.

4. Бриллиантов А. Новые законодательные подходы к уголовному наказанию
// Законность. - 2004. - № 3. - C. 10-14.

5. Жданов Ю.Н., Лаговская Е.С. Европейское уголовное право: Перспективы развития. - М.: Международные отношения, 2001. - 232 c.

6. Кримінальне право і законодавство України. Частина Загальна. Курс лекцій / За ред. М.Й. Коржанського. – К.: Атіка, 2001. – 432 с.

7. Кримінальне право України: Загальна частина. М. І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін. / За ред. М.І. Бажанов, В.В. Сташиса, В.Я, Тація. – Київ-Харків: Юрінком Інтер-Право, 2001. – 416 с.

8. Кримінальний кодекс України. Офіційний текст. //Відомості Верховної Ради України, № 25-26, 29 червня 2001 року.

9. Мартиросян А.В Загальні поняття, види покарання за кримінальним правом Німеччини і місце штрафу в системі кримінально-правових заходів // Вісн. Одеського ун-ту внутр. справ. – 1999. – № 4. – С. 146-148.

10. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 3-тє вид., переробл. та доповн. / За ред. М.І. Мельника, М.І.Хавронюка. – К.: Атіка, 2003. – 1056 с.

11. Павленко В. Громадські роботи в системі покарань, не пов’язаних з позбавленням волі: загальна характеристика та шляхи вдосконалення // Право України. – 2003. – № 11. – С. 97-101.

12. Хоменко М.Г., Гаврилова Л.В., Солоткий С.А. Практика призначення судами кримінального покарання // Вісник Верховного суду України. - 2002. - № 5. - C.53-60.

13. Шинальський О. Мета покарання // Вісник прокуратури. - 2003. - № 8. - C.44-50.

14. Яценко С.С. Ніякого покарання без закону (ст. 7 Конвенції про захист прав людини і основних свобод): аспекти реалізації // Вісник Конституційного Суду України. – 2000. – № 5. – С. 79-88.

Тема 23. Рецидив злочинів

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади дослідження рецидивної злочинності
1.1. Поняття та види рецидиву злочину
1.2. Характеристика рецидивної злочинності
1.3. Особа рецидивістів та їх класифікація
РОЗДІЛ 2. Попередження рецидивної злочинності
2.1. Значення рецидиву в кримінально-правовій практиці та його кваліфікація
2.2. Причини та умови рецидивної злочинності
2.3. Запобігання та припинення рецидиву злочинів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Література до теми:

1. Бажанов М.И. Множественность преступлений по уголовному праву Украины. – Х.: Право, 2000. – 128с.

2. Біленчук П.Д., Задояний М.Т., Мойсєєнко В.А. Кримінальне право України: Альбом схем: Навчальний посібник: Навчальне видання.- К.: Олан, 2003.- 403 c.

3. Зинченко И.А. Составные преступления. – Х.: СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2005. – 176с.

4. Коржанський М.Й. Кримінальне право і законодавство України: Частина Загальна: Курс лекцій. – К.: Атіка, 2001. – 432 с.

5. Кримінальний кодекс України. Офіційний текст. //Відомості Верховної Ради України, № 25-26, 29 червня 2001 року.

6. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / Відп. ред. Я.Ю. Кондратьев. – К.: Правові джерела, 2002. – 432 с.

7. Кримінальне право України: Заг. Част.: Підручн. для студ. юрид. вузів і фак. / За ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – X.: Право, 1997. – 368 с.

8. Матишевський П.С Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник. – К.: А.С.К., 2001. – 352 с.

9. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 3-тє вид., переробл. та доповн. / За ред. М.І. Мельника, М.І.Хавронюка. – К.: Атіка, 2003. – 1056 с.

10. Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки; Постанова Пленуму верховного Суду України від 04.06.2010 року № 7.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.130.97 (0.005 с.)