Рецензент: Кадол Л.В.., канд. техн. наук, доцент кафедри ЕОУП КТУМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рецензент: Кадол Л.В.., канд. техн. наук, доцент кафедри ЕОУП КТУ 

 

У методичних вказівках розкривається сутність та надаються практичні рекомендації до виконання основних аналітичних і планових розділів з розробки стратегії підприємства, а також візначаються напрямок формування функціональних і конкурентних стратегій. Наведено список рекомендованої літератури.

Використання даних методичних вказівок сприяє забезпеченню більш глибокого закріплення теоретичних положень і одержаних практичних навичок щодо розробки і вибору стратегії, визначенню основних напрямів функціонування підприємства в умовах конкуренції і постійних змін зовнішнього середовища

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри Схвалено на вченій раді

менеджменту і економічного факультету,

адміністрування,

протокол № 4 протокол № 3

від 05.11.2010 р. від 18.11.2010 р.


МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Комплексна курсова робота є важливою частиною процесу підготовки висококваліфікованого фахівця-менеджера, який володіє широким спектром знань з теорії і практики щодо розробки і вибору стратегії розвитку промислового підприємства в умовах ринкових відносин.

Основна мета даної курсової роботи - забезпечення більш глибокого закріплення теоретичних положень і одержаних практичних навичок щодо розробки і вибору стратегії, визначенню основних напрямів функціонування підприємства в умовах конкуренції і постійних змін зовнішнього середовища

В основу організації процесу стратегічного планування та управління студенти приймають методологічні підходи щодо розробки стратегії розвитку підприємства. Таким чином, курсова робота виконується за типовим планом, а її зміст обумовлюється специфікою базового підприємства, обраного студентом для проходження попередньої виробничої практики.

Тематика курсової роботи охоплює усі головні теми дисциплін "Стратегія підприємства" і "Стратегічний менеджмент", тому її виконання потребує вивчення багатьох тем та проробку відповідних літературних джерел, перелік основних з них надається.

Приблизний обсяг курсової роботи 50-70 сторінок комп’ютерного або рукописного тексту.

 

ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

На початку виконання курсової роботи студент повинен мати матеріали щодо аналізу виробничо-господарської діяльності базового підприємства, особливостей галузі, номенклатури продукції, що випускається, рівня конкуренції, тощо. Користуючись вихідною інформацією, у курсовій роботі студент повинен виконати такі завдання:

1) дати характеристику виробничо-господарської діяльності .підприємства; аналіз його зовнішнього і внутрішнього середовища; визначити особливості галузі; дати оцінку рівня ринкової конкуренції;

2) виявити найбільш актуальні проблеми підприємства, що повинні вирішуватись у стратегічній перспективі;

3) визначити на підприємстві сильні і слабкі сторони, можливості і загрози за допомогою матриці SWOT-аналізу;

4) визначити основні стратегічні напрями розвитку підприємства;

5) сформулювати місію підприємства та його цілі на стратегічну перспективу; розробити "дерево цілей";

6) запропонувати 2-3 стратегічні альтернативи організаційно-технічних напрямків розвитку підприємства і на їх основі зробити вибір загальної стратегії; обґрунтувати загальну (корпоративну) стратегію підприємства з визначенням основних продуктових і функціональних стратегій, що мають бути розроблені згідно досягнення стратегічних цілей;

7) розробити основні підходи до формування функціональної або конкурентної стратегії за напрямом вирішення основних проблем підприємства (за результатами стратегічного аналізу середовища).

8) розробити стратегію ЗЕД підприємства.

В додатку 1 надано запропоновану структуру курсової роботи.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.229.64.28 (0.003 с.)