Показники ефективності використання оборотних засобівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Показники ефективності використання оборотних засобів 

Таблиця 2.4

Показники ефективності використання оборотних засобів

 

Назва показника Методика розрахунку Значення показника
Коефіцієнт оборотності     5,4/0,95=5,68
Тривалість одного обороту   360/5,68=63,38
Коефіцієнт завантаженості оборотних засобів     0,95/5,4=0,18
Коефіцієнт обороту дебіторської заборгованості   25,0/5,0=5,0
Тривалість інкасації дебіторської заборгованості     360*5/25=72

Продовження таблиці 2.4

Коефіцієнт використання оборотних засобів (окупності матеріальних витрат) 5,4/3,1=1,74
Коефіцієнт ефективності використання оборотних засобів (5,40-4,60)/0,95= =0,842
Вивільнення (залучення) оборотних засобів     Тпл-тривалість одного обороту по плану Тф-тривалість одного обороту фактично   Тпл- 360/(5,4+18%/0,95)=360/6,71= =53,65 Тф = 63,38 9,80/360*(53,65-63,38)=-0,265

 

Показники ефективності використання трудових ресурсів

 

Таблиця 2.5

Показники ефективності використання трудових ресурсів

 

№ п/п Показник Одиниця виміру Значення показника
Обсяг випуску продукції млн.грн. 9,80
Чисельність працівників чол.
Чисельність робітників чол.
Питома вага робітників в загальній чисельності працівників % 86,67
Середньорічна продуктивність праці одного робітника тис.грн. 37,69
Середньорічна продуктивність праці одного працівника тис.грн. 32,67
Загальне число відроблених людино-днів тис.люд.днів 160*300/1000= =48

Продовження таблиці 2.5

Середнє число днів, відроблених одним робітником днів
Середня тривалість робочого дня год.
Загальне число відроблених робітниками людино-годин тис.люд.-год. 160*8*260/1000= =332,8
Середньогодинна продуктивність праці одного робітника грн. 9,8*1000/160*8= =7,66

 

Висновки.

В розділі 2 курсової роботи висвітлено питання визначення ефективності використання основних фондів оборотних засобів і отримано наступні результати:

- показники забезпеченості підприємства основними фондами (фондозабезпеченість – 0,41 та механозабезпеченість-0,102) вказують на достатній рівень забезпеченості підприємства основними фондами; в той же час забезпеченість робітників основними фондами недостатня (фондозброєність праці – 0,016, механоозброеність праці – 0,012);

- розраховані показник ефективності використання основних фондів вказують на недостатній рівень використання режимного та планового фонів часу (0,63 та 0,67 відповідно), в той же час показник рентабельності ОФ (22,7%) засвідчує нормальне забезпечення виробничого процесу основними фордами;

- ефективність використання оборотних засобів середня на це вказує коефіцієнт оборотності (5,68) та завантаженості оборотних засобів (0,18);

- ефективно використовуються трудові ресурс. Про це свідчить показник питомої ваги робітників в загальній чисельності робітників та показник продуктивності праці (37,69%).

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.201.220 (0.006 с.)