ПЕДАГОГІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ МЕТОДИКИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРОСВІТНИЦЬКОЇ РОБОТИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПЕДАГОГІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ МЕТОДИКИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРОСВІТНИЦЬКОЇ РОБОТИСемінар 1.

Семінар 1. Методика психологічної просвітницької роботи як навчальна дисципліна (2 год.)

Питання для обговорення

1. Характеристика змістового компоненту навчальної дисципліни «Методика психологічної просвітницької роботи». Місце та роль навчальної дисципліни в системі багаторівневої підготовки фахівців-психологів.

2. Схарактеризувати мету, завдання та функції навчальної дисципліни «Методика психологічної просвітницької роботи». Означити власні цілі ознайомлення із даною навчальною дисципліною.

3. Що спільного та відмінного між психопрофілактикою, психогігієною та психологічною просвітою? Які основні характеристики психопрофілактики заслуговують на особливу увагу в контексті методики психологічної просвітницької роботи?

4. Практичне завдання: здійснити моніторинг інтересів різних категорій працівників освіти щодо психологічних знань та представити письмовий аналіз.

Список рекомендованої основної літератури

1. Герасимова В.С. Методика преподавания психологии: Курс лекций. – 3-е изд., перер. и доп. – М.: Ось – 89, 2007. – 144с.

2. Карандашев В.Н. Методика преподавания психологии: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2007. – 250с.

3. Леонтьев А.А. Психологические особенности деятельности лектора. – М., 1970. – 232с.

4. Закон України «Про вищу освіту» // Голос України. – 2002. – 5 березня.

5. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2005. – 486 с.

6. Климов Е.А. Какую психологию и как преподавать будущим педагогам? // Вопросы психологии. - №2. – 1998. – С.57-60.

7. Нечаев Н.Н. Психолого-педагогические аспекты подготовки специалистов в вузе. – М., 1985. - 112с.

8. Панибратцева З.М. Методика преподавания психологии. – М., 1971. – 152с.

Семінар 2.

Технологічні прийоми реалізації комунікативної складової психологічної просвіти (2 год.)

Питання для обговорення

1. Професійні вимоги до психолога як умілого комунікатора

2. Умови ефективності публічного виступу

3. Бар’єри комунікативного процесу

4. Прийоми залучення слухачів до активного обговорення психологічних проблем

5. Практичне завдання: підготувати та продемонструвати окремий прийом активного залучення слухачів до обговорення проблем.

Список рекомендованої основної літератури

1. Герасимова В.С. Методика преподавания психологии: Курс лекций. – 3-е изд., перер. и доп. – М.: Ось – 89, 2007. – 144с.

2. Карандашев В.Н. Методика преподавания психологии: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2007. – 250с.

3. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2005. – 486 с.

4. Климов Е.А. Какую психологию и как преподавать будущим педагогам? // Вопросы психологии. - №2. – 1998. – С.57-60.

5. Нечаев Н.Н. Психолого-педагогические аспекты подготовки специалистов в вузе. – М., 1985. - 112с.

6. Панибратцева З.М. Методика преподавания психологии. – М., 1971. – 152с.

7. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний. – М., 1984. – 344с.

Семінар 3-4.

Психолого-педагогічні та організаційні умови успішності різних форм просвіти

(4 год.)

Питання для обговорення

1. Наочні форми психологічної просвіти (психологічна газета, буклет, плакат,

спеціальна вітрина, пам’ятка) – зміст, переваги, недоліки, доречність застосування.

2. Характеристика форм психологічної просвіти, де домінують вербальні методи.

3. Психологічна консультація у варіанті психологічної просвіти.

4. Бесіда, виступ на радіо та телебаченні: змістові, організаційні та етичні аспекти.

5. Колегіальне обговорення актуальних питань: варіанти організації та проведення.

6. Лекція. Виступи на методичних об’єднаннях та семінарах.

7. Публіцистична стаття: тематика та методика підготовки.

8. Методика організації та управління навчальною дискусією.

9. Презентація різних форм психологічної просвіти (виступ на радіо чи телебаченні; підготовка пам’ятки з приводу певної актуальної проблеми), виступ на раді, виступ на методоб’єднанні) – на вибір.

Практичне заняття 1.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.92.96.236 (0.004 с.)