Самостійне проведення окремих форм психологічної просвіти (2 год.)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Самостійне проведення окремих форм психологічної просвіти (2 год.)Мета: вправляння у підготовці змісту та самостійному проведенні окремих фрагментів певного виду психологічної просвіти.

 


Змістовий модуль II

ПСИХОЛОГІЧНІ, МЕТОДИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРОСВІТИ РІЗНИХ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНОГО ТА ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Семінар 5.

Умови ефективності психологічної просвіти з дорослими (педагогами та батьками) (2 год.)

Питання для обговорення

1. Вивчення запитів батьків та педагогів щодо потреби у психологічній просвіті.

2. Психологічні консультації з батьками та педагогами: види, зміст та методика проведення.

3. Врахування педагогічного потенціалу родини як умова ефективності психологічної просвіти родини.

4. Методика проведення психолого-педагогічних консиліумів, конференцій, круглих столів.

 

Список рекомендованої основної літератури

1. Панина Т.С., Вавилова Л.Н. Современные способы активизации обучения. - М.: Академия, 2006. – 176 с.

2. Петровская Л.А. Компетентность в общении: соціально-психологический тренинг. – М.: Просвещение, 1989. – 132 с.

3. Смолкин А.М. Методы активного обучения. – М.: Академия, 1991. – 120 с.

4. Софій Н.З., Кузьменко В.У. Про сто і один метод активного навчання. – К.: Крок за кроком, 2004. – 128 с.

 

Семінар 6. Психологічна просвіта школярів

(2 год.)

Питання для обговорення

1. Характеристика основних видів психологічної просвіти серед школярів.

2. Презентація типових проблем учнів різного віку, що потребують психологічної просвіти.

3. Психологічні, педагогічні та організаційні умови успішної психологічної просвіти серед школярів.

4. Групові та індивідуальні форми організації психологічної просвіти.

5. Залучення молоді до психологічної просвіти (КВК, театралізовані постановки, ігри, Брейн-рінги, «Найрозумніший», тощо).

 

Список рекомендованої основної літератури

1. Герасимова В.С. Методика преподавания психологии: Курс лекций. – 3-е изд., перер. и доп. – М.: Ось – 89, 2007. – 144с.

2. Заика Е.В. Психологические вопросы организации самостоятельной работы студентов // Практична психологія та соціальна робота. – 2002. - №6. – С.21-33.

3. Карандашев В.Н. Методика преподавания психологии: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2007. – 250с.

4. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2005. – 486 с.

5. Нечаев Н.Н. Психолого-педагогические аспекты подготовки специалистов в вузе. – М., 1985. - 112с.

6. Панибратцева З.М. Методика преподавания психологии. – М., 1971. – 152с.

7. Петровская Л.А. Теоретические и методические проблемы социально-психологического тренинга. – М., 1982.- 168с.

 

Семінар 7. Психологічна просвіта через ЗМІ

Питання для обговорення

1. Варіанти публіцистичних виступів психолога в ЗМІ.

2. Види взаємодії психолога та ЗМІ: постійна рубрика, коментарі з приводу листів читачів, проблемні виступи, тематика відповідно запитів, хроніка психологічної служби. За характером публіцистичні матеріали можна розділити на три варіанти: оригінальні, інтерв’ю та компіляційні.

3. Особливості підготовки рукопису до друку (заголовок, ілюстрації, основний текст). Окремі аспекти співробітництва психолога зі ЗМІ (проблемність матеріалів, характер взаємодії з співробітниками ЗМІ, увага до правок та змін тексту).

Практичне заняття 2.

Аналіз періодичних видань та інтернет сайтів на предмет психологічної просвіти дорослих та дітей.

Мета:організація вправлянь у застосуванні на практиці активних методів навчання.

Звернути увагу на тематику, якість, для сайта (на рубрики сайта).

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

Змістовий модуль I.

ПЕДАГОГІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ МЕТОДИКИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРОСВІТНИЦЬКОЇ РОБОТИ – 20 год.

Тема 1. Методика психологічної просвіти викладання психології: зміст, завдання та функції навчальної дисципліни

Завдання

1. Здійснити словникову роботу (занести до термінологічного словничка зміст понять): психіка, психологія, предмет навчальної дисципліни, метод, методика, форми навчання, засоби навчання.

2. Опрацювати лекційний матеріал та ознайомитися з рекомендованими літературними джерелами.

3. Підготувати анотацію однієї з робіт.

4. Практичне завдання: здійснити моніторинг інтересів різних категорій населення щодо психологічних знань та представити письмовий аналіз.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.92.96.236 (0.009 с.)