ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА(навчальний проект)

Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної індивідуальної діяльності студента, результати якої використовуються у процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання ІНЗД прилюдним захистом навчального проекту.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Методика психологічної просвітницької роботи» – це вид науково-дослідної роботи студента, яка містить результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності.

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.

Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних, семінарських, практичних занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу.

Види ІНДЗ, вимоги до них та оцінювання:

ü конспект із теми (модуля) за заданим планом (2 бали);

ü конспект із теми (модуля) за планом, який студент розробив самостійно (3 бали);

ü анотація прочитаної додаткової літератури з курсу, бібліографічний опис, історико-педагогічні розвідки (3 бали);

ü повідомлення з теми, рекомендованої викладачем (3 бали);

ü повідомлення з теми (без рекомендації викладача): сучасні відкриття у педагогічній науці, аналіз інформації, самостійні дослідження (4 бали);

ü науково-педагогічне дослідження у вигляді реферату (охоплює весь зміст навчального курсу) – 15 балів.

Орієнтовна структура ІНДЗ – науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату: вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел. Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано відповідно у табл. 7.1 і 7.2.

 

Орієнтовна тематика реферативних досліджень з навчальної дисципліни «Методика психологічної просвітницької роботи»

1. Методика психологічної просвітницької роботи як навчальна дисципліна.

2. Мистецтво психолога говорити і переконувати.

3. Теоретичні та практичні поради психологу, що готується до виступу на педагогічній нараді.

4. Теоретичні та практичні поради психологу, що готується до виступу на батьківських зборах.

5. Особливості психологічної просвіти у дошкільному закладі.

6. Психологічна просвіта серед підлітків.

7. Наочні форми просвіти в роботі психолога.

8. Виступ перед батьками: яким він має бути.

9. Гендерний аспект психологічної просвіти

10. Лекція з актуальної проблеми як вид психологічної просвіти.

11. Дискусії з педагогами на актуальні теми: місце і роль психолога.

12. Виступ на телебаченні: як до нього підготуватися.

13. Зміст та методи психологічної просвіта серед школярів

14. Види психологічної просвіти серед молодших школярів

Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «Методика викладання психології у ВНЗ».

 

Таблиця

Критерії оцінювання ІНДЗ

(науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату)

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.177.17 (0.006 с.)