ТОП 10:

Оцінка життєвого циклу продукції методом балансових схемЗа допомогою балансових схем виробничі процеси виготовлення продукції аналізують поетапно, на предмет впливу на навколишнє середовище (відходи, відпрацьовані гази і повітря, стічні води, шум, теплові викиди), а також усі входи сировини, основних і допоміжних матеріалів, які використовуються на певних етапах технологічного процесу. Балансові схеми виробничих процесів складаються для кожного етапу виготовлення продукції, починаючи з завезення сировини, її зберігання, виготовлення продукції, забезпечення енергоресурсами до зберігання на складі.

Застосовують схеми компонентного, матеріального, енергетичного та матеріально-енергетичного балансу.

Стадіями життєвого циклу харчового продукту є:

1. Маркетинг та вивчення ринку

2. Проектування та розроблення продукції (ТУ,ТІ)

3. Добування сировини (вирощування врожаю)

4. Транспорт (викиди від транспорту)

5. Виробництво ( технологія)

6. Збут, розподіл, сфера обслуговування, контроль

 

Ключовою стадією життєвого циклу є виробництво продукції, готової до споживання.За допомогою еко-балансів виробничих процесів виготовлення продукції аналізують поетапно, врахову­ючи складування, на предмет впливу на довкілля (від­ходи, відпрацьовані гази та повітря, стічні води, шум, теплові впливи тощо), а також усі входи сировини, ос­новних і допоміжних матеріалів, які використовують на певному етапі технологічного процесу. Еко-баланс виробничих процесів охоплює скла­дання еко-балансів для кожного етапу виготовлення продукції зокрема, починаючи із завезення сировини, її зберігання, виготовлення продукції, забезпечення енергоресурсами аж до зберігання на складі.

Еко-баланс пункту прийому сировини відображає всі впливи на довкілля в процесі розвантажування та завантажування сировини у прийомні бункери. Еко-баланспунку прийому сировини зображено на рис. 1.

Еко-баланс цеху переробки винограду та мезги відображає всі впливи на довкілля в процесі переробки винограду у мезгу,а також всі процесі,які пов’язані з обробкою мезги. Еко-баланс цеху переробки винограду та мезги зображено на рис.2.

Еко-балансбродільного відділення відображає всі впливи на довкілля в процесі обробки сусла(сульфітація та освітлювання), а також в процесі самого зброджування сусла.Еко-балансбродільного відділення зображено на рис.3.

Еко-баланс дріжджового відділення відображає всі впливи на довкілля в процесі оборобки сусла після зброджування,а саме віддилення осаду на відстоювання сусла. Еко-баланс дріжджового відділення зображено на рис.4.

Еко-балансвідділеннязберегання та розливу виноматеріалів та вин відображає всі впливи на довкілля в процесі зберегання та розливу виноматеріалві та вин. Еко-баланс відділення зберегання та розливу зображено на рис.5.

Еко-баланс складу готової продукції описує всі можливи впливи на довкілля під час зберегання вина на складі та відвантаження його покупцям. Еко-баланс складу готовой продукції зображено на рис.6.

Ресурси,основні та Етапи технологічного процесу Відходи та впливи на довкілля

допоміжні матеріали

Розвантаження сировини, та зважування.
Завантаження винограду в приймальні бункери
Виноград Елекроенергія Пально-мастильні матеріали
Шум Відходи ПММ
Виноград Елекроенергія  
Шум  

 

Рис 1. Схема еко-балансів технологічних процесів на прийомному пункті.

 

 

Ресурси,основні та Етапи технологічного процесу Відходи та впливи на довкілля допоміжні матеріали

Дроблення-гребневідокрем лення
Сульфітація мезги
L t1UKDXHTtVBSKC5JzEtJzMnPS7VVqkwtVrK34+UCAAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEAkpk9r8MA AADcAAAADwAAAGRycy9kb3ducmV2LnhtbERPTWvCQBC9C/6HZYTe6kalWlI3QUqlClWoCrkO2WkS zc6G7GrSf+8WCt7m8T5nmfamFjdqXWVZwWQcgSDOra64UHA6rp9fQTiPrLG2TAp+yUGaDAdLjLXt +JtuB1+IEMIuRgWl900spctLMujGtiEO3I9tDfoA20LqFrsQbmo5jaK5NFhxaCixofeS8svhahRc N3x+cdP5J+2/ukuWbbN69zFT6mnUr95AeOr9Q/zv3ugwf7KAv2fCBTK5AwAA//8DAFBLAQItABQA BgAIAAAAIQDw94q7/QAAAOIBAAATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABbQ29udGVudF9UeXBlc10ueG1s UEsBAi0AFAAGAAgAAAAhADHdX2HSAAAAjwEAAAsAAAAAAAAAAAAAAAAALgEAAF9yZWxzLy5yZWxz UEsBAi0AFAAGAAgAAAAhADMvBZ5BAAAAOQAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAKQIAAGRycy9zaGFwZXht bC54bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEAkpk9r8MAAADcAAAADwAAAAAAAAAAAAAAAACYAgAAZHJzL2Rv d25yZXYueG1sUEsFBgAAAAAEAAQA9QAAAIgDAAAAAA== " adj="16234">
Виноград Елекроенергія Пально-мастильні матеріали
Шум Відходи ПММ Гребні
Виноград SO2 Елекроенергія  
Забруднена вода  
Відділення сусла від мезги
Мезга   Елекроенергія ПММ
Шум Відходи ПММ Вижимка

Рис 2.Схема еко-балансів технологічних процесівцеху переробки винограду і мезги

Ресурси,основні та Етапи технологічного процесу Відходи та впливи на довкілля

допоміжні матеріали

Сульфітація в потоці перед освітлюваннем
Освітлення сусла
Сусло Елекроенергія Вода Бентоніт
Осад Забруднена вода
  Сусло Вода Елекроенергія  
  Забруднена вода   Осад  
L t1UKDXHTtVBSKC5JzEtJzMnPS7VVqkwtVrK34+UCAAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEABzcI6sMA AADcAAAADwAAAGRycy9kb3ducmV2LnhtbERPTWvCQBC9F/oflhF6040pSolugpSWWrBCVch1yI5J NDsbsquJ/94tCL3N433OMhtMI67UudqygukkAkFcWF1zqeCw/xy/gXAeWWNjmRTcyEGWPj8tMdG2 51+67nwpQgi7BBVU3reJlK6oyKCb2JY4cEfbGfQBdqXUHfYh3DQyjqK5NFhzaKiwpfeKivPuYhRc 1nyauXj+RdtNf87z77z5+XhV6mU0rBYgPA3+X/xwr3WYH8Xw90y4QKZ3AAAA//8DAFBLAQItABQA BgAIAAAAIQDw94q7/QAAAOIBAAATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABbQ29udGVudF9UeXBlc10ueG1s UEsBAi0AFAAGAAgAAAAhADHdX2HSAAAAjwEAAAsAAAAAAAAAAAAAAAAALgEAAF9yZWxzLy5yZWxz UEsBAi0AFAAGAAgAAAAhADMvBZ5BAAAAOQAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAKQIAAGRycy9zaGFwZXht bC54bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEABzcI6sMAAADcAAAADwAAAAAAAAAAAAAAAACYAgAAZHJzL2Rv d25yZXYueG1sUEsFBgAAAAAEAAQA9QAAAIgDAAAAAA== " adj="16234">
Зброджування сусла у потоці
Сусло Елекроенергія Вода ЧКД
СО2 С2Н5ОН Н2О Осад  

 

Рис 3.Схема еко-балансів технологічних процесівбродільного відділення

 

Ресурси,основні та Етапи технологічного процесу Відходи та впливи на довкілля

допоміжні матеріали

Відділення дріжджів з сульфітацією
Відстоювання
Сусло Елекроенергія Вода SO2
Забруднена вода Осад
  Вода Елекроенергія  
Винний камінь Дріжджова гуща Забруднена вода  

Рис 4.Схема еко-балансів технологічних процесівдріжджового відділення

 

Ресурси,основні та Етапи технологічного процесу Відходи та впливи на довкілля

допоміжні матеріали

Зберегання виноматеріалу
Розлив
Виноматеріал Елекроенергія Допоміжні матеріали(цистерни)
  Відходи допоміжних матеріалів
Вино ПММ Елекроенергія Допоміжні матеріали(пляшки)
  Відходи допоміжних матеріалів  

Рис 5.Схема еко-балансів технологічних процесівцехурозливавиноматериалов і вин.

 

 

Ресурси,основні та Етапи технологічного процесу Відходи та впливи на довкілля

допоміжні матеріали

Зберегання готової продукції
Система пожежної безпеки
  Елекроенергія  
  Ризик виникнення пожежи
  Елекроенергія Вода  
  Ризик ламання системи(шум,вода)  

 

Рис 6.Схема еко-балансів технологічних процесівскладу готової продукції.


 


  Підприємство
Вода
Виноград
Електроенергія
Допоміжні матеріалі
Повітря
Паливно-мастильні матеріали
Викиди в атмосферу: Fe2O3,MnO2,Cr2O3, SiO2,HF,TiO2,NiO2 ,фториди,окисли кисню, азоту,сажа, SO2,CO2,CO,H2O, C2H5OH,NO2.    
Відходи допоміжних матеріалів: Металічна стружка,відпрацьований різяльній інструмент,відходи металів,макулатура,канцелярські відходи, відпрацьовання офісна техніка, відпрацьовані шини, старі запчастини, пробки, пляшки, картон, бите скло, ящики, цистерни, контейнера, бкмажние мішки, поліетмленовие мішки,зелені відходи.    
Мийні засоби
Вино
Гребні, вижимка, семена
Шум, вібрація
Тепло
Забруднення стоків: Дріжджові осади, сірчистий ангідрид (SO2), кальцинована сода, каустична сода, бентоніт, негашене вапно (CaCl2), синтетичні миючі засоби, сірка, обклеюючі речовини, залишки рибного клею, винної кислоти, лимонної кислоти, жовтої кров'яної солі, желатину, сірчаної кислоти.
Допоміжні матеріали: Пляшки, контейнера, цистерни, паперові мішки, дерев'яні бочки, ящики, фанерні барабани, дерев'яні та пластикові пробки, поліетиленові мішки, коробки, бентоніт, сірка, метабісульфіт калію, перки водню, крейда, винна кислота, лимонна кислота, концентрати, сірчаний ангідрид, кальцинована сода, каустична сода, жовта кровянна сіль, желатин харчовий, сірчана кислота, риб'ячий клей, спирт, цукор.

Рисунок 2.Схема еко-балансів підприємства.


Висновок

Метод балансових схем є ефективним методом оцінки впливу ЖЦ харчових продуктів на компоненти ОС, що дозволяє враховувати вхідні екологічні аспекти (сировина, ресурси, у тому числі паливно-енергетичні), вихідні (тверді відходи, газові викиди, стічні води) і ризикові екологічні аспекти. Цезавдання є досить складним, оскільки вимагає великого масиву кількісних і якісних характеристик і даних.Метод аналізу життєвого циклу дає змогу визна­чити і проранжувати за ступенем зменшення ризику екологічні прогалини на виробництві. На підставі от­риманих даних інженерно-технічна служба може роз­робляти прийнятні варіанти вирішення проблем, ука­заних у висновках і рекомендаціях, після чого плано­во-фінансова служба оцінить витрати на їх реалізацію, використовуючи різні схеми фінансування.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-20; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.121.230 (0.008 с.)