Розробка заходів спрямовані на підвищення конкурентоспроможності підприємства ФОП «Талах С. І.» 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розробка заходів спрямовані на підвищення конкурентоспроможності підприємства ФОП «Талах С. І.»Для підвищення ефективності роботи підприємства основні заходи мають бути спрямовані на активізацію маркетингової діяльності. Практичне значення має використання конкретних маркетингових прийомів, орієнтованих на залучення клієнтів у магазин.

В якості маркетингового прийому можна використовувати презентації. Презентація проводиться з приводу нової сторінки стосується асортименту, представлення нового товару, який приступив до продажу в закладі та з інших причин. Метою презентації є активізація загального інтересу потенційних клієнтів до відвідування магазину в самий найближчий час.

З точки зору результативності діяльності фірм - конкурентів на ринку і завоювання ними там сильних позицій можна виділити наступні основні параметри, що вимагають вивчення:

1. Імідж підприємства.

2. Концепція продукту, на якій базується діяльність підприємства.

3. Якість продуктів, рівень їх відповідності світовому рівню (звичайно визначається шляхом опитувань або порівняльних тестів).

4. Рівень диверсифікації виробничо-господарської діяльності (видів бізнесу), різноманітність номенклатури продуктів.

5. Сумарна ринкова частка головних видів бізнесу.

6. Потужність науково-дослідної та конструкторської бази, що характеризує можливості по розробці нових продуктів (розмір бюджету, число співробітників, оснащеність предметами і засобами праці, ефективність).

7. Потужність виробничої бази, що характеризує можливості перебудовуватися на випуск нових продуктів і нарощувати обсяги випуску освоєних продуктів (число зайнятих, оснащеність основними фондами, їх рівень та ефективність використання, структура витрат).

8. Стабільність фінансово-економічного становища.

9. Ринкова ціна з урахуванням можливих знижок і націнок.

10. Частота і глибина проведених маркетингових досліджень, їх бюджет.

11. Передпродажна підготовка, яка свідчить про здатність підприємства залучати та утримувати споживачів за рахунок більш глибокого задоволення їхніх потреб.

12. Ефективність збуту з погляду використовуваних каналів руху товарів.

13. Рівень стимулювання збуту (працівників збутових служб підприємства, торгових організацій та споживачів).

14. Рівень рекламної діяльності.

15. Рівень після продажного обслуговування.

Маркетинговий прийом - цінова політика. Для збільшення потоку відвідувачів можна скористатися як загальним зниженням ціни всього асортименту товарів на підприємстві, так і знижками в різний час доби. Збільшення виручки з лишком компенсує втрати в ціні за рахунок скорочення частки умовно постійних витрат у структурі ціни.

Поєднання декількох маркетингових прийомів виявляється більш ефективним у підприємства.

Складовою частиною маркетингу магазину є його зовнішня реклама, яка збільшує віддачу від вкладених коштів.

Реклама підприємства - це коротка інформація, де в яскравій, образній і дохідливій формі повідомляється клієнту про режим роботи, що проводяться будь-яких одноразових акції, знижки, пільги і т.п. Мета реклами магазину - всіляко сприяти підтримці і збільшенню постійного потоку покупців у даний підприємстві, яке відзначається неповторним колоритом, розумними цінами, смачною випічкою і хорошим обслуговуванням. Слід зробити стимулювання продажу товару здійснюється за допомогою наступних заходів у таблиці 3.1

 

Таблиця 3.1

Зміст рекламних заходів

 

Назва та зміст заходу Періодичність
Оренда щита зовнішньої реклами Щомісяця
Розробка «сайту» в інтернеті, фірмовий одяг персоналу, візитки, поліграфія, презентація відкриття (без їжі) Одноразово
Інтернет (у т. ч. підтримку сайту) Шомісяця
Поліграфічна продукція, розповсюдження листівок Шомісяця
Система заходів Direct Marketing (у т. ч. дисконтні карти для презентації) Одноразово
Проведение анкетирования и анализ результатов щокварталу

 

В якості засобів реклами підприємства необхідно ширше використовувати засоби масової інформації та спеціальну друковану та сувенірну продукцію.

Не можна і забувати про бухгалтерської звітності, сьогоднішній ринок програмних забезпечень пропонує досить широкий асортимент бухгалтерських програм. Найбільш поширеною з них є «1С: Підприємство». Використання цієї програми на підприємстві дозволяє в значній мірі підняти ефективність і оперативність роботи службовців, підвищується достовірність інформації, ручна робота зводиться до мінімуму, що дозволяє в значній мірі зменшити чисельність працівників відділу. [28, c. 612]

У рекламній публікації завжди має бути присутня новизна ідей і оригінальність. У багатьох випадках в рекламі підприємства відсутня будь-яка логіка. підприємство засобами реклами може залучити клієнтів смаком і оригінальністю, якістю обслуговування, інтер'єром та атмосферою, яку він створює.

Ефективність реклами. Реклама бажано налагодити облік ефективності рекламування. Це дозволить отримати інформацію про доцільність реклами і результативності її окремих засобів, визначити умови оптимального впливу реклами.

Економічна ефективність реклами залежить від ступеня її психологічного впливу на людину. Економічну ефективність найчастіше визначають шляхом виміру її впливу на розвиток виручки. Найбільш точно встановити, який ефект дала реклама, можна лише в тому випадку, якщо збільшення виручки відбувається негайно після впливу реклами. Це найбільш імовірно у випадках рекламування послуг.

Щоб виявити, якою мірою реклама вплинула на зростання виручки, аналізуються оперативні та бухгалтерські дані.

Додатковий товарооборот під впливом реклами визначається за формулою:

 

Тд = (Тс * П * Д) / 100

 

Тд - додаткова виручка під впливом реклами, грн.

 

Тс - середньорічна виручка до рекламного періоду, грн.

 

П - приріст середньоденного товарообігу за рекламний і пост рекламний періоди,%.

 

Д - кількість днів обліку обороту в рекламному і пост рекламної періодах.

Про економічну ефективність реклами можна також судити по тому економічному результату, який був досягнутий від застосування рекламного засобу або проведення рекламної кампанії.

Економічний результат визначається співвідношенням між прибутком від додаткової виручки, отриманої під впливом реклами, та витратами на неї.

Для розрахунку економічного ефекту можна використовувати наступну формулу:

 

Е - економічний ефект рекламування, грн.

 

Тg - Додаткова виручка під впливом реклами, грн.

 

Нт - торгова надбавка на товар, у% до ціни реалізації.

 

Up - Витрати на рекламу, грн.

 

Ug - Додаткові витрати по приросту виручки, грн.

 

Результати такого співвідношення можуть виражатися в трьох варіантах.

 

Ефект від рекламного заходу дорівнює витратам на його проведення.

 

Ефект від рекламного заходу більше витрат (прибуткове).

 

Ефект від рекламного заходу менше витрат (збиткове).

Однак отриманих даних ще недостатньо для відповідності економічної ефективності витрат на проведення різних рекламних заходів.

Середня торгова надбавка по підприємству становить - 33%.

Витрати на рекламу за 1 квартал склали 1,44. грн. Додаткові витрати по приросту виручки склали 0,36 тис. грн.

Таким чином, економічний ефект рекламної кампанії становить:

16 * 0,33 - (1,44 +0,36) = 3,48 тис. грн.

Витрати на рекламу залишають 0,44 тис. грн., А економічний ефект рекламної кампанії дорівнює - 3,48 тис. грн.

Економічний ефект від рекламної кампанії більше витрат на рекламу (1,44 <3,48), отже дана рекламна кампанія є прибутковою для підприємства.

Більш точно ефективність витрат на рекламу характеризує її рентабельність. Рентабельність реклами - це відношення отриманого прибутку до витрат. Вона визначається за формулою:

 

Р = (П / U) * 100

 

Р - Рентабельність рекламування товару;

 

П - Прибуток, отриманий від рекламування товару, грн.

 

U - Витрати на рекламу даного товару, грн.

 

Р = 3,48 / 1,44 * 100 = 241,7%

 

Отже, проведена рекламна компанія ефективна. Її результат дасть збільшення прибутку підприємству на 3,48 тис. грн.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 108; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 107.21.85.250 (0.008 с.)