ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відкриття в лужному гідролізаті жиру його складових частинА. Відкриття жирних кислот. У три пробірки наливають по 3 мл лужного гідролізату жиру. В першу приливають 3 мл дистильованої води та збовтують до утворення _____________. У другу пробірку добавляють 1 мл розчину кальцій хлориду. Спостерігають появу _______________. У третю пробірку прибавляють 1-2 мл розчину сульфатної кислоти, в результаті чого утворюється ___________________. Вміст цієї пробірки фільтрують. Одержаний фільтрат використовують для відкриття гліцерину.

Б. Відкриття гліцерину. У пробірку наливають 1 мл розчину натрій гідроксиду та декілька крапель розчину купрум (ІІ) сульфату до появи __________________. Потім добавляють фільтрат з попереднього досліду. Відбувається _________________.

Висновок _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________.


ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 6

ФЕРМЕНТИ ТА ВІТАМІНИ

І. Питання для обговорення

1. Які сполуки називаються ферментами?

2. Що таке субстратний центр, активний центр, алостеричний центр ферментів?

3. Поясніть механізм дії ферментів.

4. Як впливає на активність ферментів температура; кислотність реакції середовища; солі важких металів, концентровані кислоти? Поясніть механізм дії цих факторів.

5. Схарактеризуйте активатори й інгібітори ферментів.

6. У чому полягає біологічна роль вітамінів?

7. Дайте визначення поняттям: гіповітаміноз, авітаміноз, поліавітаміноз, гіпервітаміноз.

8. Назвіть основні екзо- (внутрішні) та ендогенні (зовнішні) фактори, які зумовлюють авітамінози та поліавітамінози.

9. За якими ознаками класифікують вітаміни?

10. Чим вітаміни відрізняються від інших органічних сполук організму?

11. У чому полягає взаємозв’язок вітамінів і ферментів?

12. Заповніть узагальнюючу таблицю “Характеристика вітамінів”:

Вітамін Добова потреба Основні функції Ознаки нестачі Ознаки надлишку Джерела
           

II. Практична частина.

Завдання 1. Запишіть до зошита хід лабораторної роботи.

Реакція на пероксидазу

До 2-3 мл розчину гідроген пероксиду добавляють 5-8 крапель спиртового розчину гваякової смоли та 10 крапель екстракту з коренів хрону. З’являться ______________________.

Висновок _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

Завдання 2. Запишіть до зошита хід лабораторної роботи.

Відкриття о-дифенілоксидази в картоплі

У пробірку наливають 1 мл екстракту з бульб картоплі і 5-8 крапель розчину гваякової смоли та спостерігають ______________________.

Висновок _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

Завдання 3. Запишіть до зошита хід лабораторної роботи.

Якісні реакції на вітамін В1

А. Діазореакція. До 1 мл розчину сульфанілової кислоти добавляють 1 мл розчину натрій нітриту (утворюється діазореактив). До діазореактиву добавляють кілька крапель розчину вітаміну В1 і 5-7 крапель розчину натрій карбонату. Спостерігають ________________________________.

Б. Реакція з натрій гідроксидом. 1 мл розчину вітаміну В1 змішують з 1 мл води і 2 краплинами розчину натрій гідроксиду. Виникає ___________________.

Висновок _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

Завдання 4. Запишіть до зошита хід лабораторної роботи.

Якісні реакції на вітамін В2

А. Реакція відновлення. 1 мл розчину вітаміну наливають у пробірку, добавляють 6 крапель концентрованої хлоридної кислоти та гранулу металічного цинку. Спостерігають _______________________. Якщо пробірку енергійно струсити, то __________________.

В. Реакція з аргентум нітратом. До 1 мл розчину вітаміну наливають 5 крапель розчину аргентум нітрату. Спостерігають, як поступово _____________________.

Висновок _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

Завдання 5. Запишіть до зошита хід лабораторної роботи.

Якісна реакція на вітамін В5 (РР)

У пробірку насипають 5-10 мг вітаміну РР, добавляють 1,5 мл розчину натрій карбонату, перемішують і приливають 1,5 мл розчину натрій гідрогенсульфіту. Рідина забарвлюється в _______________________.

Висновок _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

Завдання 6. Запишіть до зошита хід лабораторної роботи.

Якісна реакція на вітамін В6

Перемішують 5 крапель розчину вітаміну В6 з 5 краплями розчину ферум (ІІІ) хлориду та спостерігають появу _________________.

Висновок _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

Завдання 7. Запишіть до зошита хід лабораторної роботи.

Якісна реакція на вітамін С

У пробірку наливають 5 крапель розчину вітаміну С, приливають 1 краплю розчину натрій гідроксиду та 1 краплю розчину калій (ІІІ) гексаціаноферату, перемішують, після чого добавляють 3 краплі розчину хлоридної кислоти та 1 краплю розчину ферум (ІІІ) хлориду. Виникає ______________________.

Висновок _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

Завдання 8. Запишіть до зошита хід лабораторної роботи.

Якісні реакції на вітамін Р

А. До 2 мл насиченого водного розчину вітаміну добавляють декілька крапель розчину ферум (ІІІ) хлориду. Спостерігають _____________________. При добавлянні 1 краплі розчину натрій гідроксиду відбувається __________________.

Б. До 2 мл насиченого водного розчину вітаміну обережно по стінці пробірки наливають 1 мл концентрованої сульфатної кислоти. На межі двох рідин виникає _____________________.

Висновок _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________.


ІІ СЕМЕСТР
ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

 

ОБМІН РЕЧОВИН. ЕНЕРГЕТИКА БІОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

І. Питання для обговорення

1. Назвіть хімічні сполуки, з яких побудований живий організм.

2. Схарактеризуйте значення зелених рослин для життя на Землі.

3. Дайте визначення понять «метаболізм», «катаболізм», «анаболізм».

4. Етапи (стадії) перетворення органічних сполук у організмі в ході процесів катаболізму й анаболізму.

5. Яке значення циклу Кребса у обміні речовин? У якій органелі в клітини відбуваються ці процеси?

6. Цикл Кребса має декілька синонімічних назв (цикл трикарбонових кислот, цикл лимонної кислоти, цикл ди- та трикарбонових кислот). Проаналізуйте та поясніть походження кожної з них.

7. Що таке макроергічні сполуки та макроергічні зв’язки? Чим відрізняються макроергічні хімічні зв’язки від звичайних?

8. Будова молекул АТФ. Біологічна роль АТФ. Поясніть, де і яким чином відбувається синтез АТФ у клітині.

9. У цю хвилину Ваш організм витрачає свої енергетичні запаси. Як Ви вважаєте, на які процеси витрачається енергія?

II. Практична частина.

Завдання 1. Користуючись наведеною таблицею, з’ясуйте, скільки кілокалорій Ви витрачаєте при виконанні різних видів діяльності, спорту. Одиницею вимірювання кількості енергії у живих організмах і продуктах харчування є калорія. 1 калорія (кал) – це кількість теплоти, необхідна для нагрівання 1 г води на 1°С. 1 кілокалорія (ккал) містить 1 000 калорій.

Для того, щоб розрахувати витрату енергії, скористайтесь формулою:

Ваша вага (кг) ∙ калорійність фізичної активності (ккал) ∙ час роботи (хв)

Таблиця енерговитрат різних видів діяльності

Трудова діяльність ккал/хв∙кг Трудова діяльність ккал/хв∙кг
Аеробіка (інтенсивна) 0,123 Плавання кролем 0,194
Аеробіка (легка) 0,097 Плавання на спині 0,1409
Альпінізм 0,194 Пляжний волейбол 0,1409
Американський футбол 0,158 Прибирання в квартирі 0,079
Бадмінтон 0,079 Прибирання снігу 0,106
Баскетбол 0,114 Приготування їжі 0,0439
Біг 10 км/год 0,1759 Ремонтування даху 0,106
Біг 15 км/год 0,255 Ремонтування електропроводки 0,053
Біг 8,5 км/год 0,1409 Ремонтування машини 0,053
Біг на лижах 0,1409 Ремонтування меблів 0,079
Біг на природі 0,158 Робота в офісі 0,0206
Більярд 0,0439 Робота граблями 0,07
Бокс 0,158 Робота з газонокосилкою 0,079
Боротьба 0,106 Робота за комп’ютером 0,024
Боулінг 0,053 Робота на городі (загальна) 0,079
Велосипед 20 км/год 0,1409 Робота на городі (посадка дерев) 0,079
Велосипед 25 км/год 0,1759 Робота на городі (посадка овочів) 0,07
Велосипед 30 км/год 0,211 Робота на городі (прополювання) 0,081
Велосипед більше 35 км/год 0,2899 Робота спортивним тренером 0,07
Велотренажер (висока активність) 0,185 Розтягування після тренування 0,07
Велотренажер (середня активність) 0,123 Рубання дров 0,106
Верхова їзда 0,07 Санний спорт 0,123
Водна аеробіка 0,7 Сон 0,0109
Водний волейбол 0,053 Софтбол 0,0879
Водні лижи 0,106 Спортивна ходьба 0,114
Водне поло 0,1759 Степ-аеробіка (легка) 0,123
Волейбол (гра) 0,053 Степ-аеробіка (інтенсивна) 0,1759
Волейбол (змагання) 0,07 Стояння в черзі 0,0219
Гандбол 0,211 Стрибки зі скакалкою 0,1759
Гірський велосипед 0,15 Стрільба з лука 0,062
Гребля на байдарці 0,0879 Східні єдиноборства 0,1759
Догляд за дитиною 0,062 Танці (повільні) 0,053
Здійснення покупок 0,062 Танці (швидкі) 1,06
Катання з гір на лижах 0,106 Теніс 0,123
Катання на роликах 0,123 Фехтування 0,106
Катання на скейтборді 0,0879 Футбол 0,123
Навчання 0,031 Ходьба 6 км/год 0,07
Орбітрек 0,167 Ходьба 7 км/год 0,079
Орієнтування на місцевості 0,158 Ходьба 8 км/год 0,0879
Пауєрліфтинг 0,106 Ходьба на природі 0,106
Перегляд телевізору 0,013 Ходьба швидше 8 км/год 0,106
Плавання (загальне) 0,106 Хокей 0,1409
Плавання батерфляєм 0,194 Читання сидячі 0,02
Плавання брасом 0,1759 Швидке плавання 0,1759
Плавання з маскою та трубкою 0,0879    

 


ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 2

ОБМІН ВУГЛЕВОДІВ

І. Питання для обговорення

1. Які вуглеводи використовуються організмом людини в якості поживних субстратів. Назвіть харчові продукти, багаті на вуглеводи.

2. Від чого залежить потреба людей у вуглеводах?

3. У яких відділах шлунково-кишкового тракту відбувається перетравлення вуглеводів? Схарактеризуйте ці процеси.

4. Які травні ферменти беруть участь у розщепленні вуглеводів?

5. Якщо деякий час тримати в роті шматочок хліба, то можна відчути, що він став солодким. Поясніть, чому.

6. Які гормони регулюють вміст цукру (глюкози) в крові.

7. Що таке глікогеноліз і гліколіз? Порівняйте ці процеси.

8. Яке біологічне значення має анаеробне окиснення глюкози для організму людини? Яка кількість АТФ синтезується при анаеробному окисненні глюкози?

9. Опишіть процеси спиртового бродіння глюкози.

10. Порівняйте, як в клітинах організму людини відбувається перетворення глюкози в аеробних та анаеробних умовах?

11. Порівняйте енергетичний ефект аеробного й анаеробного розщеплення глюкози.

12. Що таке глюконеогенез?

13. Поясніть, з яких речовин може синтезуватися глюкоза в організмі людини (процес глюконенгенезу).

II. Практична частина.

Завдання 1. Запишіть до зошита хід лабораторної роботи.

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 184.72.102.217 (0.009 с.)