Сутність і методика розрахунків зарплати при безтарифній системі оплати праціМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Сутність і методика розрахунків зарплати при безтарифній системі оплати праціПлан

1. Сутність, сфера застосування безтарифної системи оплати праці.

2. Кваліфікаційний рівень – основний елемент організації оплати праці.

3. КТУ – особливості встановлення.

4. Зарубіжний досвід впровадження нетрадиційних систем оплати праці.

 

Список використаних джерел:

1. Бойчик, І.М. Економіка підприємства [Текст]: навч. посібник / І.М. Бойчик, М.С. Харів, М.І. Хопчан. – К : Каравела, 2000, стор. 180-181;

2. Гринчуцький, В.І. Економіка підприємства [Текст]: навч. посібник / В.І. Гринчуцький, Е.Т. Карапетян, Б.В Погріщук: Центр учбової літератури, 2012, стор. 136-137.

Основні терміни і поняття: кваліфікаційний рівень, КТУ (коефіцієнт трудової участі), система «плаваючих окладів».

Методичні рекомендації

Щодо сутності та сфери застосування безтарифної системи і зарубіжного досвіду впровадження нетрадиційних форм оплати праці матеріал в достатньому обсязі викладено у підручнику.

Кваліфікаційний рівень характеризує фактичну трудову віддачу працівника і визначається діленням його заробітку на мінімальний рівень оплати праці, що склався на підприємстві.

Приклад

Усі працівники зведені в кваліфікаційні групи, для кожної з них встановлено певний кваліфікаційний рівень.

 

Директор 4,5

Гол. інженер 4,0

Заст. директора 3,6

Керівники ведучих підрозділів 3,25

Ведучі спеціалісти 2,65

Спеціалісти, деякі службовці і працівники 6 розряду 2,5

Спеціалісти 2 категорії, деякі службовці і робітники 4, 5 розрядів 2,0

Спеціалісти, службовці, робітники 1,3

Некваліфіковані робітники 1,0

КТУ використовується не для оцінки продуктивності праці, а фіксує відхилення від нормального рівня роботи і впливає на перерозподіл 7-10% ФОП підрозділу, КТУ виставляється всім працівникам.

Приклад розрахунку заробітку підрозділу 5-ти чоловік з місячним ФОП 17700грн.

П.І.Б. Кваліфікаційний рівень Відпрацьовано, чол.год. КТУ Кількість балів гр. 2х3х4 Оплата одного бала, грн Фактична зарплата, грн. гр. 5х6
1. 2,0 0,8  
2. 2,5 1,0  
3. 1,5 1,0  
4. 2,0 1,0  
5. 1,0 1,0  
Разом       17700:1180=15

 

За результатами вивчення нового матеріалу необхідно: розв’язати задачу 5.1. зі збірника з повним поясненням і дати усні відповіді на питання для самоконтролю знань.

Питання для самоконтролю знань:

1. Особливості і область визначення КТУ при безтарифній системі оплати праці.

2. Порядок розрахунку кількості балів, що присвоюються кожному працівнику.

3. Розрахунок оплати одного балу.

4. Складові фактичної зарплати.

 

Після вивчення матеріалу студент повинен знати: визначення «заробітна плата», критерії встановлення кваліфікаційного рівня і КТУ, методику розрахунку оплати одного бала і фактичної зарплати.

Після вивчення матеріалу студент повинен вміти: визначати кількість балів у підрозділі, вартість одного балу і фактичну зарплату кожного працівника.

 

 

Оплата праці за контрактом

План

1. Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівника.

2. Типова форма контракту (додається).

 

Список використаних джерел:

1. Бойчик, І.М. Економіка підприємства [Текст]: навч. посібник / І.М. Бойчик, М.С. Харів, М.І. Хопчан. – К : Каравела, 2000, стор. 174-176;

2. Гринчуцький, В.І. Економіка підприємства [Текст]: навч. посібник / В.І. Гринчуцький, Е.Т. Карапетян, Б.В Погріщук: Центр учбової літератури, 2012, стор. 137-139.

3. Офіційний сайт Верховної Ради України. Постанова КМ України від 19.03.94р. №170 «Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників». http://portal.rada.gov.ua

 

Основні терміни і поняття: контракт, посадовий оклад, соціально-побутове забезпечення працівника, зміна, призупинення і розторгнення контракту.

 

Методичні рекомендації

Необхідно знати розділи і коротку характеристику Положення.

Контракт є особливою формою трудового договору.

Контракт забезпечує умови для ініціативи і самостійності працівників з урахуванням їх здібностей і професійних навичок. У контракті можуть обумовлюватися соціально-побутові умови тощо.

На державних підприємствах з керівним окладом контрактна форма угоди є обов’язковою.

У контракті з керівництвом можуть обумовлюватись показники фінансово-господарської діяльності підприємств, виконання яких необхідно забезпечити.

Типова форма контракту додається.

За вивченим матеріалом необхідно скласти конспект і надати усні відповіді на питання для самоконтролю знань.

Питання для самоконтролю знань:

1. Чому контракт називають особливою формою трудового договору?

2. У скількох екземплярах укладають контракт?

3. Короткий зміст контракту.

4. Умови розірвання контракту.

 

ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ З ПРАЦІВНИКОМ

Місто

Підприємство, заклад, організація (громадянин) __________________________

____________________________________________________________________

(повна назва підприємства, закладу, організації чи прізвища,, ім’я, по батькові громадянина – підприємця)

 

В особі власника чи уповноваженого ним органу _________________________

____________________________________________________________________

(посада (прізвище, ім’я, по батькові)

 

визначений надалі «роботодавець», з іншої сторони, і громадянин

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

визначений надалі «робітник», з іншої сторони, уклали цей контракт про наступне:

Працівник___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Приймається (наймається) на роботу_____________________________________

найменування структурного підрозділу підприємства, закладу, організації (цех, відділ, лабораторія і тд.)

 

по професії (посаді) __________________________________________________

(повна назва професії, посади)

Кваліфікації _________________________________________________________

(Розряд, кваліфікаційна категорія)

Працівнику (не) встановлюється строк випробування________________________

( непотрібне закреслити) (термін строку випробування)

Загальні положення

1. Цей контракт є тимчасовим трудовим договором. На основі контракту виникають трудові відносини між працівником і підприємством, закладом, організацією і громадянином, які зі сторони останнього реалізуються роботодавцем.

2. Терміном «сторони» в цьому контракті позначаються роботодавець і працівник.

Обов’язки сторін

3. На основі контракту працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цим контрактом, а роботодавець повинен виплачувати працівнику заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбаченої законодавством, колективним договором і згодою сторін.

4. Працівник зобов’язується (визначаються основні характеристики роботи і вимоги по рівню її виконання: по об’єму виробництва (робіт), якості продукції, яка випускається (якості обслуговування), рівню виконання норм і нормованих завдань, дотримання правил з охорони праці, строків її виконання тощо);

5. Роботодавець зобов’язується організовувати працю робітника, забезпечувати безпечні і нешкідливі умови праці, обладнувати робоче місце відносно вимог нормативних актів з охорони праці (позначаються конкретні міри відносно організації виробничого процесу, обладнання робочого місця, підготовки і підвищення кваліфікації працівника і забезпечення інших умов праці тощо);

6. Обов’язки роботодавця відносно умов праці на робочому місці з визначення достовірних характеристик, компенсацій і пільг працівнику за роботу в небезпечних і шкідливих умовах праці;

____________________________________________________________

Робочий час

7. Працівник зобов’язується виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

8. Особливості режиму робочого часу (неповний робочий день, неповний робочий тиждень, почасова робота тощо);

____________________________________________________________________

(потрібне вказати)

 

Оплата праці і соціально – побутове забезпечення працівника

9. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, працівнику встановлюється:

Посадовий оклад (тарифна ставка, відпускна розцінка) в розмірі ___________ на місяць чи в розмірі ______________ за годину роботи; надбавка (доплата за інші виплати) ________________________________________________________

(вказати види доплат, надбавок і т.д.);

в розмірі ___________ (у відсотках до тарифної ставки посадового окладу).

10. У випадку використання працівником особистого автомобіля для службових поїздок йому встановлюється компенсація ____________________________________________________________

11. Працівнику надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю:

основна _____________ днів, додаткова _____________ днів. До щорічної відпустки виплачується матеріальна допомога в розмірі ___________

 

12. Додаткові пільги, гарантії, компенсації ___________________________

____________________________________________________________________

( за необхідністю вказати, які з них даються за рахунок засобів роботодавця)

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.019 с.)