Встановленого розміру мінімальної заробітної платиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Встановленого розміру мінімальної заробітної плати№ сітки Види виробництв та робіт, професії робітників Коефіцієнти
1. Слюсарі-інструментальники і верстатники широкого профілю, які зайняті на універсальному устаткуванні інструментальних та інших цехів підготовки виробництва при виготовленні особливо точних, відповідальних і складних пресформ, штампів, приладдя, інструменту, приладів та устаткування; верстатники на унікальному устаткуванні, які зайняті виготовленням особливо складної продукції; слюсарі-ремонтники, електромонтери та налагоджувальники, які зайняті ремонтом, налагодженням та обслуговуванням особливо складного універсального устаткування; інші висококваліфіковані робітники, які виконують особливо складні і унікальні роботи.   1,5
2. Робітники основного та допоміжного виробництва.   1,37
3. Робітники, зайняті на інших роботах, безпосередньо не зв'язаних з основним характером діяльності підприємства.   1,25

Міжкваліфікаційні співвідношення для встановлення тарифних ставок робітникам:

1-1.0; 2-1.1; 3-1.35; 4-1.5; 5-1.7; 6-2.0; 7-2.2; 8-2.4;

Примітка:

розрахункова норма тривалості робочого часу при 40-годинному робочому тижні щорічно визначається Міністерством праці та соціальної політики України (на 2008 рік вона складає 2011 год.)


 

  Додаток № 2
  до УГОДИ на 2008-2009 роки
   
Мінімальні коефіцієнти міжпосадових співвідношень місячних посадових окладів керівників, професіоналів і фахівців ПІДПРИЄМСТВ машинобудування до посадового окладу техніка

 

Найменування посад Коефіцієнти до мінімального посадового окладу техніка
1. Генеральний директор (голова, президент, інший керівник) об‘єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну і т. ін.), директор (начальник, інший керівник) підприємства   за контрактом
2. Технічний директор, головний інженер виробничого об‘єднання 3,00
З. Заступник генерального директора виробничого об‘єднання 2,63
4. Помічник генерального директора виробничого об‘єднання 2,17
5. Головний інженер підприємства 2,45
6. Заступник директора підприємства 2,27
7. Помічник директора підприємства 1,85
8. Головні: конструктор, технолог, економіст, будівельник кораблів 2,18
9. Головні : механік , енергетик, металург, зварник, метролог, архітектор, начальник виробництва   2,10
10. Начальники відділів : технічного, проектного, конструкторського, проектно-конструкторського, виробничого, автоматизованої системи керування виробництвом (АСКВ), патентної та винахідницької роботи, охорони праці, режимно-секретного, начальник диспетчерської (виробничо-диспетчерської) служби     2,00
11. Начальники відділів: механізації та автоматизації виробничих процесів, інструментального, комплектації устаткування, технічного контролю, стандартизації, науково-технічної інформації, зовнішньоекономічних зв’язків, комерційного   1,91
12. Начальник інформаційно-обчислювального центру 2,13
13. Начальник центральної заводської лабораторії 1,82
14. Начальник (завідувач) лабораторії: у складі центральної заводської лабораторії, виробничої, хімічної   1,64
15. Начальники бюро: конструкторського, технічного, технологічного, виробничого, організації, нормування і оплати праці, цінового, планово-економічного, бухгалтерського обліку, охорони праці, інформаційно-обчислювального центру   1,91
16. Начальники інших бюро 1,73
17. Начальники бюро цеху: технологічного, виробничодиспет-черського, організації праці та заробітної плати, планово-економічного     1,73
18. Начальники відділів: фінансового, планово-економічного, організації праці та заробітної плати, матеріально-технічного постачання, зовнішньої кооперації, збуту (маркетингу), кадрів     2,00
19. Начальник відділу капітального будівництва (технічного переозброєння)   1,82
20. Начальники лабораторій: наукової організації праці та управління виробництвом, соціології і психофізіології праці, метрології   1,91
21. Завідувач цехової бухгалтерії, начальник сектора (бюро) у складі центральної заводської бухгалтерії   1,82
22. Начальники відділів: охорони навколишнього середовища, підсобного сільського господарства   2,00
23. Начальник юридичного відділу 1,91
24. Начальники відділів: соціального розвитку, підготовки кадрів 1,73
25. Начальник штабу цивільної оборони 1,82
26. Начальник господарського відділу 1,27
27. Провідні інженери: конструктор, технолог, з налагодження й випробувань, з організації та нормування праці, з метрології, електронік, енергетик, програміст, з охорони праці, провідний математик     1,82
28. Інженери: конструктор, технолог, з налагодження й випробувань, електронік, з метрології, енергетик, програміст, математик, художник-конструктор (дизайнер) 1 категорії 2 категорії 3 категорії   1,64 1,45 1,36
29. Інженери: з організації та нормування праці, з охорони праці 1 категорії 2 категорії   1,64 1,45
30. Провідні: інженери інших спеціальностей, економіст, бухгалтер, бухгалтер-ревізор   1,64
31. Інженери інших спеціальностей, економіст, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, юрисконсульт, психолог, соціолог, фізіолог, методист з фізичної культури 1 категорії 2 категорії   1,55 1,36
32. Інженери усіх спеціальностей , економіст, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, юрисконсульт, психолог, соціолог, фізіолог, художник, художник-конструктор (дизайнер), математик, диспетчер, методист з економічної освіти , інші фахівці     1,23
33. Старший диспетчер 1,55
34. Начальник цеху 1 групи 2 групи 3 групи   2,27 2,18 2,00
35. Начальник дільниці (зміни, випробувальної станції) 1 групи 2 групи   2,00 1,82
36. Механік, енергетик цеху 1 групи 2 групи 3 групи   2,00 1,82 1,64
37. Техніки усіх спеціальностей: 1 категорії 2 категорії без категорій   1,18 1,09 1,00
38. Старші: майстер, майстер контрольний дільниці, цеху 1 групи 2 групи 3 групи   1,82 1,64 1,45
39. Майстер, майстер контрольний дільниці, цеху 1 групи 2 групи 3 групи   1,64 1,45 1,27
40. Старші будівельники кораблів 2,14
41. Будівельники кораблів 1,91

 

Примітка:

1) Посадові оклади заступникам, які не передбачені цією схемою, встановлюються на 5-15 відсотків менше посадового окладу відповідного керівника (начальника), крім першого керівника.

 

2) Посадові оклади головним бухгалтерам встановлюються на рівні посадових окладів заступників керівника.

 

3) У разі відсутності у додатку окремих найменувань посад мінімальні коефіцієнти міжпосадових співвідношень визначаються підприємством самостійно

 

 


 

  Додаток № 3
  до УГОДИ на 2008-2009 роки
   
Мінімальні коефіцієнти міжпосадових співвідношень місячних посадових окладів керівників, професіоналів і фахівців науково-дослідних, конструкторських, технологічних, проектних та інших наукових установ і організацій машинобудування до посадового окладу техніка
Найменування посад Коефіцієнти до мінімального посадового окладу техніка
Директор (начальник) за контрактом
Заступник директора (начальника) з наукової роботи, головний інженер   2,91
Заступник директора (начальника) 2,77
Головний інженер (конструктор, технолог, архітектор) проекту 2,46
Помічник директора (начальника), учений секретар 2,43
Начальники (завідувачі) відділів : науково-дослідного, конструкторського, проектного, ( проектно-конструкторського) , технічного, виробничого та інших основних відділів (відділень, лабораторій), охорони праці     2,46
Начальники (завідувачі) відділів (лабораторій): патентної та винахідницької роботи, стандартизації (в головних і базових організаціях), науково-технічної інформації (в головних і базових організаціях з науково-технічної інформації)   2,46
Головні: архітектор, металург, механік, енергетик, економіст, метролог та інші головні спеціалісти в основних відділах (відділеннях, лабораторіях)     2,37
Головний бухгалтер 2,19
Начальники відділів : стандартизації, науково-технічної інформації, начальник проектного кабінету   2,19
Завідувачі (начальники) секторами (бюро, групами, лабораторіями), які входять до складу науково-дослідного, конструкторського, проектного (проектно-конструкторського), технічного, виробничого та інших основних відділів (відділень, лабораторій), патентної та винахідницької роботи, стандартизації (в головних і базових організаціях по стандартизації), науково-технічної інформації (в головних і базових організаціях з науково-технічної інформації)     2,10
Начальники відділів: планово-економічного, організації праці та заробітної плати; проектно-кошторисного бюро (групи); диспетчерської (виробничо-диспетчерської) служби     2,10
Начальники відділів: капітального будівництва (технічного переозброєння), матеріально-технічного постачання, збуту (маркетингу); завідувач відділу (бюро) оформлення проектних матеріалів     1,91
Завідувачі (начальники) секторами (бюро, групами), які входять до складу відділів: планово-економічного, організації праці та заробітної плати, стандартизації, науково-технічної інформації; начальник проектного кабінету   1,82
Начальники: відділу кадрів, штабу цивільної оборони 1,82
Начальники відділів: юридичного, соціального розвитку 1,73
Завідувачі: технічного архіву, геокамери, розсадника, віварію 1,46
Начальник господарського відділу 1,37
Провідні інженери: конструктор, технолог, проектувальник, електронік, програміст; провідні: архітектор, математик, художник-конструктор (дизайнер)     1,82
Інженери: конструктор, технолог, проектувальник, електронік, програміст; архітектор, математик, художник-конструктор (дизайнер) 1 категорії 2 категорії 3 категорії     1,64 1,47 1,37
Провідні: інженери інших спеціальностей, економіст, психолог, соціолог, бухгалтер, бухгалтер-ревізор; консультант з економічних питань     1,64
Інженери інших спеціальностей, економіст, соціолог, психолог, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, перекладач, юрисконсульт 1 категорії 2 категорії     1,55 1,37
Інженери усіх спеціальностей, економіст, психолог, соціолог, бухгалтер, перекладач, юрисконсульт та інші фахівці; стажист-дослідник, старший лаборант, який має вищу освіту     1,23
Головний науковий співробітник 2,46
Провідний науковий співробітник 2,19
Старший науковий співробітник 1,73
Науковий співробітник 1,46
Молодший науковий співробітник 1,28
Техніки усіх спеціальностей 1 категорії 2 категорії   1,19 1,09
Техніки усіх спеціальностей, лаборант 1,00
       

Примітка:

1) Посадові оклади заступників, які не передбачені цією схемою, встановлюються на 5-15 відсотків менше посадового окладу відповідного керівника, крім першого керівника.

 

2) Посадові оклади начальників тематичних підрозділів і провідних фахівців, які призначені головними конструкторами (науковими керівниками) НДДКР, головними технологами виробу (вузла), збільшуються на 10 відсотків.

 

3) Посадові оклади начальників тематичних підрозділів, які призначені начальниками науково-технічних (науково-виробничих) комплексів, збільшуються на 10-20 відсотків.

 

4) Посадові оклади завідувачів, які не приведені в цій схемі, відповідають посадовим окладам начальників відповідних наукових підрозділів.

 

5) У разі відсутності у додатку окремих найменувань посад мінімальні коефіцієнти міжпосадових співвідношень визначаються підприємством самостійно.

 

 

  Додаток № 4
  до УГОДИ на 2008-2009 роки
Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних посадових окладів працівників загальних (наскрізних) професій машинобудування до тарифної ставки робітника першого розряду третьої сітки
Найменування професій Мінімальні коефіцієнти
Гардеробник, кур‘єр, кубівник, сторож, прибиральник службових приміщень, опалювач, швейцар   1,0
Завідувач: канцелярії, центрального складу 1,63
Завідувач машинописного бюро; старші: касир, інкасатор, інспектор; перекладач-дактилолог; стенографістка I категорії, коректор (коригування текстів)     1,50
Касир, інкасатор, інспектор; завідувачі: архіву, господарства, складу, копіювально-розмножувального бюро, фотолабораторії; стенографістка II категорії, друкарка I категорії, комплектувальник товарів   1,38
Друкарка II категорії, секретар-cтенографістка; диспетчер з відпуску готової продукції, експедитор транспортний, таксувальник, старший табельник, секретар навчальної частини (диспетчер), секретар незрячого фахівця, апаратник хімічного чищення спецодягу, водій самохідних механізмів, старший комірник     1,25
Секретар-друкарка, агент з постачання, рахівник, кресляр, діловод, архіваріус, калькулятор, експедитор, завідувач камери схову, нарядник, обліковець, табельник, копіювальник, статистик, робітник з обслуговування лазні, точильник, прибиральник виробничих приміщень, прибиральник територій, носій, вагар, возій, двірник     1,13
Інструктор виробничого навчання робітників масових професій 1,76
Товарознавець: І категорії ІІ категорії без категорії   1,63 1,54 1,50
       

 

 


  Додаток № 5
  до УГОДИ на 2008-2009 роки
Мінімальні коефіцієнти співвідношень тарифних ставок (окладів) робітників, зайнятих на вантажно-розвантажувальних роботах у машинобудуванні, до тарифної ставки робітника першого розряду третьої сітки
Найменування професій, робіт Мінімальні коефіцієнти
При навантаженні (розвантаженні) в гарячому стані металу, агломерату і шлаку; при навантаженні (розвантаженні) руди, пека, вугілля, вугільного брикету, креозоту, подової та анодної маси, азбесту, негашеного вапна, мінеральної вати, цементу; при навантаженні (розвантаженні) в судна шкідливих для здоров‘я вантажів, вантажів, що змерзлися, і вантажів з вагою одного місця більш як 50 кг: 1)вантажники 2)вантажники, механізатори (докери- механізатори) комплексної бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах, що обслуговують: - найважливіші морські порти і прикордонні залізничні станції, які переробляють експортно-імпортні вантажі; - інші морські порти, річкові порти, залізничні станції, підприємства і організації інших галузей   2,16   2,61   2,37
При навантаженні (розвантаженні) в залізничні вагони, автомобілі та інший рухомий склад шкідливих для здоров'я вантажів, вантажів, що змерзлися, і вантажів з вагою одного місця більш як 50 кг; при навантаженні (розвантаженні) в судна інших вантажів: 1)вантажники 2)вантажники, механізатори (докери- механізатори) комплексної бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах, що обслуговують: - найважливіші морські порти та прикордонні залізничні станції, що переробляють експортно-імпортні вантажі - інші морські порти, річкові порти, залізничні станції, підприємства та організації інших галузей     1,96   2,37   2,16
При навантаженні (розвантаженні) у залізничні вагони, автомобілі та інший рухомий склад інших вантажів; на внутрішньо складській переробці вантажів: 1)вантажники 2)вантажники, механізатори (докери- механізатори) комплексної бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах, що обслуговують: - найважливіші морські порти та прикордонні залізничні станції, що переробляють експортно-імпортні вантажі; - інші морські порти, річкові порти, залізничні станції, підприємства та організації інших галузей     1,78   2,16   1,96
       

Примітка:

Вантажники, механізатори - робітники комплексних бригад 4 класу кваліфікації, які виконують навантажувально-розвантажувальні роботи із застосуванням засобів комплексної механізації і які суміщають професії вантажника і механізатора; оплата праці робітників комплексних бригад за час виконання ними робіт, пов‘язаних з технічним обслуговуванням і профілактичним ремонтом навантажувально-розвантажувальних машин та устаткування, здійснюється із розрахунку коефіцієнта не нижче 2,37

 

Додаток № 6

до УГОДИ на 2008-2009 роки

 

П Е Р Е Л І К

доплат і надбавок і їх мінімальні розміри, які встановлюються працівникам об‘єднань, підприємств і організацій

 

Назва доплат і надбавок Розміри доплат та надбавок
Доплати: 1. За суміщення професій (посад)   доплати одному працівнику максимальними розмірами не обмежуються і визначаються наявністю одержаної економії за тарифними ставками і окладами суміщуваних працівників.
2.За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт доплати одному працівнику максимальними розмірами не обмежуються і визначаються наявністю одержаної економії за тарифними ставками і окладами, які б могли виплачуватися за умови нормативної чисельності працівників
3.За виконання обов‘язків тимчасово відсутнього працівника до 100 відсотків тарифної ставки (окладу) відсутнього працівника
4. За роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці за роботу у важких і шкідливих умовах праці - від 4; 8 та 12 відсотків; за роботу в особливо важких і особливо шкідливих умовах праці - від 16; 20 та 24 відсотків тарифної ставки (окладу)
5. За інтенсивність праці робітників, що працюють на конвеєрах, поточних та автоматичних лініях до 12 відсотків тарифної ставки
6. За роботу в нічний час (з 22.00 до 6.00) 35 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час
7. За роботу у вечірній час – з 18 до 22 годин ( при багатозмінному режимі роботи) 20 відсотків годинної тарифної ставки (окладу, посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час
8. На період освоєння нових норм трудових затрат підвищення відрядних розцінок до 20 відсотків, підвищення тарифних ставок до 10 відсотків
9. За керівництво бригадою (бригадиру, не звільненому від основної роботи) Чисельність робітників: У відсотках від тарифної ставки найвищого розряду, присвоєного робітнику бригади
  від 5 до 10 чоловік понад 10 чоловік понад 25 чоловік
  ланковим, якщо чисельність ланки перевищує 5 чол. встановлюється доплата в розмірі до 50 відсотків відповідної доплати бригадиру
10. За роботу з ненормованим робочим днем водіямавтотранспортних засобів (ст.17 Закону України "Про оплату праці", Угода Мінтрансу України) до 25 відсотків тарифної ставки (окладу) за відпрацьований час
  11. За знання і застосування іноземної мови   10 відсотків тарифної ставки (окладу)

12. За науковий ступінь

· доктора наук 20 відсотків посадового окладу

· кандидата наук 15 відсотків посадового окладу

 

13. За почесне або спортивне 20 відсотків посадового окладу (ставки)

звання

Доплати проводяться у разі, коли діяльність працівника за профілем збігається з наявним ступенем, почесним або спортивним званням.

Надбавки:
За високу професійну майстерність   За високі досягнення у праці диференційовані надбавки до тарифних ставок робітників: 3 розряду - 12 відсотків 4 розряду - 16 відсотків 5 розряду - 20 відсотків 6 і більш високих розрядів - 24 відсотки до 50 відсотків посадового окладу (ставки)
За виконання особливо важливої роботи на певний термін (перелік робіт визначається колективним договором) до 50 відсотків посадового окладу (ставки)  
За класність водіям автотранспортних засобів   водіям ІІ класу – 10 відсотків, водіям І класу - 25 відсотків, встановленої тарифної ставки за відпрацьований час водієм
За роботу в умовах режимних обмежень розмір надбавки до посадових окладів (тарифних ставок) визначається відповідно до п.2 та п.3 "Положення про види, розміри і порядок надання компенсації у зв‘язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.94р. № 414. Примітка:надбавки до посадових окладів (тарифних ставок) за роботу в умовах режимних обмежень встановлюються понад інших доплат і надбавок, які встановлені на підприємстві

Додаток № 7

до УГОДИ на 2008-2009 роки

 

ОРІЄНТОВНИЙПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 86; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.23.219.12 (0.01 с.)