КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ УГОДИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ УГОДИ 

12.1. СТОРОНИ домовилися:

12.1.1. Контроль за виконанням УГОДИ здійснювати постійно діючою двосторонньою комісією.

 

12.1.2. Самостійно впроваджувати механізм здійснення контролю за виконанням положень і норм УГОДИ.

 

12.1.3. Хід виконання УГОДИ розглядати двічі на рік по галузях (підгалузях) – на спільних засіданнях галузевих управлінь МІНІСТЕРСТВА і галузевих ПРОФСПІЛОК заучастю представників Фонду державного майна України, Всеукраїнського об’єднання обласних організацій роботодавців підприємств машинобудівної та металообробної галузей «Металіндустрія-Україна», керівників ПІДПРИЄМСТВ, а в цілому – на спільному засіданні колегії СТОРІН.

12.1.4. При виявленні порушень виконання УГОДИ зацікавленій СТОРОНІ подавати іншій СТОРОНІ відповідне подання у письмовій формі.

 

12.1.5. Після одержання письмового подання однією із СТОРІН проводити не пізніше як у двотижневий термін взаємні консультації з прийняттям рішення на спільному засіданні постійно діючої двосторонньої комісії.

 

12.1.6. У разі необхідності (не введення норм та положень УГОДИ, не укладення колективних договорів, тривала затримка виплати заробітної плати тощо), за згодою СТОРІН, направляти на ПІДПРИЄМСТВА спільні комісії з метою оцінки ситуації на місцях і надання необхідної допомоги.

12.1.7. Роз'яснення щодо застосування УГОДИ на ПІДПРИЄМСТВАХ не можуть суперечити законодавству і положенням УГОДИ та надаються СТОРОНАМИ спільно, за підписом керівників, або, за їх згодою, на рівні відповідних управлінь (відділів).

 

12.1.8. Роботодавці і профспілкові комітети двічі на рік звітують в трудових колективах про виконання зобов’язань колективних договорів, укладених на 2008-2009 роки, а також перед сторонами УГОДИ про її виконання та виконання колдоговору по встановленій статистичній звітності.

12.2. Контроль за виконанням УГОДИ здійснюють також трудові колективи, які можуть звернутися по суті питання до двосторонньої комісії або безпосередньо до осіб, які підписали УГОДУ.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВИКОНАННЯ ПОЛОЖЕНЬ УГОДИ

Ці критерії розроблено з метою визначення стану виконання зобов‘язань СТОРІН та організації ефективного контролю.

Під час розгляду стану виконання УГОДИ на засіданні спільної робочої комісії СТОРІН (колегії) щодо здійснення контролю за виконанням УГОДИ (далі – комісія) за підсумками роботи за відповідний звітний період СТОРОНИ застосовують такі оцінки виконання положень УГОДИ: “виконано”, “виконується”, “не виконано”.

Тлумачення термінів оцінок виконання положень УГОДИ та умов їх застосування:

виконано” – ця оцінка застосовується до положень з фіксованим терміном виконання, або які сформульовані як завершена дія, у разі їх виконання у повному обсязі на час підведення підсумків комісією;

виконується” – ця оцінка застосовується до положень, які сформульовані як правило або принцип поведінки СТОРІН чи їх суб‘єктів протягом всього строку дії УГОДИ за умови здійснення протягом звітного періоду відповідних заходів з реалізації цих положень.

не виконано” – ця оцінка застосовується до положень, які виконані не в повному обсязі або з яких не проводилася робота на час підведення підсумків комісією з зазначенням причин їх невиконання.

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ВИКОНАННЯ УГОДИ

13.1. СТОРОНА, яка уклала УГОДУ, несе безпосередню відповідальність за виконання взятих зобов’язань.

 

13.2. У разі порушення зобов’язань з вини конкретного керівника він несе відповідальність згідно з законодавством.

 

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1Сторони домовилися:

Зміни і доповнення до УГОДИ вносити після попередніх переговорів за взаємною згодою.

Разом тлумачити окремі положення УГОДИ.

Дотримуватися спільно визначених термінів “за погодженням” та “за участю” під час розроблення проектів законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України:

За погодженням” – суб‘єкт Сторони розробника зазначених документів повинен подати підготовлений ним проект для розгляду іншій Стороні перед його поданням органу, який цей документ приймає.

Після розгляду проект документа візується представником Сторони. У разі наявності зауважень до проекту, вони додаються у письмовій формі.

Суб’єкт Сторони розробника повинен розглянути ці зауваження і у разі їх відхилення внести разом з проектом документа до органу, який цей документ приймає.

“За участю” – суб’єкт Сторони розробника зазначених документів залучає представників іншої Сторони до підготовки проекту документа під час його розроблення (шляхом включення до складу робочих груп, авторських колективів тощо). Після підготовки документа він погоджується у зазначеному порядку.

Надавати можливість іншим профспілковим об’єднанням та об’єднанням роботодавців, які не брали участі у переговорах, приєднуватися до УГОДИ протягом всього терміну її дії за умови, якщо вони візьмуть на себе зобов’язання щодо її виконання відповідно до порядку, який визнано кожною СТОРОНОЮ.

УГОДА підписана у п’яти примірниках, які зберігаються у кожної із СТОРІН і мають однакову юридичну силу.

  Додаток № 1
  до УГОДИ на 2008-2009 роки
   

Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних тарифних ставок

робітників першого розряду з нормальними умовами праці виробничих об‘єднань і підприємств машинобудування до законодавчоПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 86; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.007 с.)