для працівників деревообробної промисловостіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

для працівників деревообробної промисловості1. Пункти 5.1.2.-5.1.6 УГОДИ на підприємства деревообробної промисловості не розповсюджується.

 

1.1. Мінімальна тарифна ставка для робітників першого розряду встановлюється згідно з Додатком № 10 до УГОДИ.

Зберігати співвідношення між мінімальною заробітною платою, визначеною в законодавчому порядку, та мінімальною тарифною ставкою не менш як 1 до 1,2.

 

1.2. Мінімальний посадовий оклад техніка без категорії встановлюється на рівні місячної тарифної ставки робітника третього розряду четвертої сітки.

 

1.3. Коефіцієнти міжпосадових співвідношень окладів керівників, професіоналів і фахівців підприємств деревообробної промисловості встановлюються від посадового окладу техніка згідно з Додатком № 11 до УГОДИ.

 

1.4. Коефіцієнти міжпосадових співвідношень окладів керівників, професіоналів і фахівців науково-дослідних, конструкторських, технологічних, проектних та інших наукових установ і організацій деревообробної промисловості встановлюються від посадового окладу техніка згідно з Додатком № 12 до УГОДИ.

 

1.5. Коефіцієнти співвідношень місячних окладів працівників за загальними (наскрізними) професіями у деревообробній промисловості встановлюються до тарифної ставки робітника першого розряду четвертої сітки згідно з Додатком № 13 до УГОДИ.

 

1.6. Коефіцієнти співвідношень місячних окладів робітників, зайнятих на вантажно-розвантажувальних роботах у деревообробній промисловості встановлюються до тарифної ставки робітника першого розряду четвертої сітки згідно з Додатком № 14 до УГОДИ.

 

2. Підприємства, розташовані на території населених пунктів, яким надано статус гірських, застосовують тарифні ставки і посадові оклади працівників, визначені галузевою угодою, з підвищенням на 25 відсотків.

Підприємство може передбачити у колективному договорі дію цієї норми на працівників апарату управління підприємства, розташованого на території населеного пункту, який не має статусу гірського, але характер їхньої роботи безпосередньо пов‘язаний із виконанням лісозаготівельних та інших робіт у лісі, або населених пунктах, що мають статус гірських.

Розмір надбавок при цьому встановлюється пропорційно відпрацьованому часу на таких об‘єктах, а перелік професій визначається у колективному договорі.

 

3. Для працівників лісових галузей час знаходження у дорозі до місця і назад для виконання лісозаготівельних та інших робіт у лісі (якщо тривалість його становить більше однієї години) оплачується працівникам у розмірі 100 відсотків тарифної ставки робітника третього розряду.

 

 

Додаток № 10
до УГОДИ на 2008-2009 роки
 

Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних тарифних ставок робітників першого розряду з нормальними умовами праці підприємств деревообробної промисловості до законодавчо встановлено розміру мінімальної заробітної плати

№ сітки Види виробництв та робіт, професії робітників Коефіцієнти
1. Робітники, зайняті на лісозаготівлях 1,61
2. Робітники, зайняті у деревообробній промисловості 1,25
3. Слюсарі-інструментальники і верстатники широкого профілю, які зайняті на універсальному устаткуванні інструментальних та інших цехів підготовки виробництва при виготовленні особливо точних, відповідальних і складних пресформ, штампів, приладдя, інструменту, приладів та устаткування; верстатники на унікальному устаткуванні, які зайняті виготовленням особливо складної продукції; слюсарі-ремонтники, електромонтери та налагоджувальники, які зайняті ремонтом, налагодженням та обслуговуванням особливо складного універсального устаткування; інші висококваліфіковані робітники, які виконують особливо складні і унікальні роботи. 1,5
4. Робітники, зайняті на інших роботах, безпосередньо не зв'язаних з основним характером діяльності підприємства. 1,2

 

Міжкваліфікаційні співвідношення для встановлення тарифних ставок робітникам:

1-1.0; 2-1.1; 3-1.22; 4-1.36; 5-1.56; 6-1.82

Примітка:

розрахункова норма тривалості робочого часу при 40-годинному робочому тижні щорічно визначається Міністерством праці та соціальної політики України (на 2008 рік вона складає 2011 год.)

 

  Додаток № 11
до УГОДИ на 2008-2009 роки
   
Мінімальні коефіцієнти міжпосадових співвідношень місячних посадових окладів керівників, професіоналів і фахівців ПІДПРИЄМСТВ деревообробної промисловості до посадового окладу техніка  

 

Найменування посад Коефіцієнти до мінімального посадового окладу техніка
1. Генеральний директор (голова, президент, інший керівник) об‘єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну і т. ін.), директор (начальник, інший керівник) підприємства   за контрактом
2. Головний інженер підприємства 2,30
3. Заступник директора, головний бухгалтер 2,25
4. Головні: механік, енергетик 2,00
5. Головні: конструктор, технолог, економіст, метролог 2,10
6. Начальники відділів: виробничого, технічного, комплектації устаткування   2,10
7. Начальники відділів: механізації та автоматизації виробничих процесів, охорони навколишнього середовища   2,00
8. Начальники відділів: планово-економічного, організації праці та заробітної плати, фінансового, капітального будівництва (технічного переозброєння), охорони праці     1,90
9. Начальники лабораторії: центральної заводської, виробничої, наукової організації праці та управління виробництвом     1,90
10. Начальники відділів: матеріально-технічного постачання, збуту (маркетингу)   1,90
11. Начальники відділів: юридичного, режимно-секретного 1,80
12. Начальник відділу підготовки кадрів 2,10
13. Начальник відділу кадрів 1,90
14. Начальник штабу цивільної оборони 1,60
15. Начальник господарського відділу 1,30
16. Начальник відділу підсобного сільського господарства 1,90
17. Провідні інженери: конструктор, технолог, з організації та нормування праці   2,00
18. Інженери: конструктор, технолог 1 категорії 2 категорії 3 категорії   1,80 1,60 1,50
19. Інженер з організації та нормування праці 1 категорії 2 категорії   1,80 1,60
20. Провідні: інженери інших спеціальностей, економіст, бухгалтер, бухгалтер-ревізор   1,80
21. Інженери інших спеціальностей, економіст, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, юрисконсульт, психолог, соціолог, фізіолог 1 категорії 2 категорії   1,70 1,50
22. Інженери усіх спеціальностей, економіст, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, юрисконсульт, психолог, соціолог, фізіолог, художник     1,30
23. Провідний художник 1,90
24. Художники 1 категорії 2 категорії 3 категорії   1,80 1,60 1,50
25. Техніки усіх спеціальностей: 1 категорії 2 категорії   1,20 1,10
26. Техніки усіх спеціальностей, лаборант 1,0
27. Начальники основних виробничих цехів, лісової біржі: 1 групи 2 групи 3 групи   2,20 2,10 2,00
28. Начальники інших цехів: 1 групи 2 групи 3 групи   1,90 1,80 1,60
29. Механік, енергетик цеху: 1 групи 2 групи 3 групи   1,80 1,60 1,50
30. Старші: майстер, майстер контрольний дільниці, цеху 1 групи 2 групи   1,80 1,60
31. Майстер, майстер контрольний дільниці, цеху 1 групи 2 групи 3 групи   1,60 1,50 1,30

 

Примітка:

1) Посадові оклади заступникам, які не передбачені цією схемою, встановлюються на 5-15 відсотків менше посадового окладу відповідного керівника (начальника), крім першого керівника

2) Посадові оклади головним бухгалтерам встановлюються на рівні посадових окладів заступників керівника

3) У разі відсутності у додатку окремих найменувань посад мінімальні коефіцієнти міжпосадових співвідношень визначаються підприємством самостійно

 

 

Додаток № 12
до УГОДИ на 2008-2009роки
 
Мінімальні коефіцієнти міжпосадових співвідношень місячних посадових окладів керівників, професіоналів і фахівців науково-дослідних, конструкторських, технологічних, проектних та інших наукових установ і організацій деревообробної промисловості до посадового окладу техніка
Найменування посад Коефіцієнти до мінімального посадового окладу техніка
Директор (начальник) за контрактом
Заступник директора (начальника) з наукової роботи, головний інженер   2,91
Заступник директора (начальника) 2,77
Головний інженер (конструктор, технолог, архітектор) проекту 2,46
Помічник директора (начальника) 2,43
Начальники (завідувачі) відділів: науково-дослідного, конструкторського, проектного, (проектно-конструкторського), технічного, виробничого та інших основних відділів (відділень, лабораторій)   2,46
Начальники (завідувачі) відділів: (лабораторій): патентної та винахідницької роботи, стандартизації (в головних і базових організаціях), науково-технічної інформації (в головних і базових організаціях з науково-технічної інформації)   2,46
Головні: архітектор, металург, механік, енергетик, економіст, метролог та інші головні спеціалісти в основних відділах (відділеннях, лабораторіях)     2,37
Головний бухгалтер 2,19
Начальники відділів: охорони праці, стандартизації, науково-технічної інформації; начальник проектного кабінету   2,19
Завідувачі (начальники) секторами (бюро, групами, лабораторіями), які входять до складу науково-дослідного, конструкторського, проектного (проектно-конструкторського), технічного, виробничого та інших основних відділів (відділень, лабораторій), патентної та винахідницької роботи, стандартизації (в головних і базових організаціях по стандартизації), науково-технічної інформації (в головних і базових організаціях з науково-технічної інформації)   2,10
Начальники відділів: планово-економічного, організації праці та заробітної плати; проектно-кошторисного бюро (групи); диспетчерської (виробничо-диспетчерської) служби   2,10
Начальники відділів: капітального будівництва (технічного переозброєння), матеріально-технічного постачання, збуту (маркетингу); завідувач відділу (бюро) оформлення проектних матеріалів   1,91
Завідувачі (начальники) секторами (бюро, групами), які входять до складу відділів: планово-економічного, організації праці та заробітної плати, стандартизації, науково-технічної інформації; начальник проектного кабінету   1,82
Начальники: відділу кадрів, штабу цивільної оборони 1,82
Начальники відділів: юридичного, соціального розвитку 1,73
Завідувачі: технічного архіву, геокамери, розсадника, віварію 1,46
Начальник господарського відділу 1,37
Провідні інженери: конструктор, технолог, проектувальник, електронік, програміст; провідні: архітектор, математик, художник-конструктор (дизайнер)     1,82
Інженери: конструктор, технолог, проектувальник, електронік, програміст; архітектор, математик, художник-конструктор (дизайнер) 1 категорії 2 категорії 3 категорії   1,64 1,47 1,37
Провідні: інженери інших спеціальностей, економіст, психолог, соціолог, бухгалтер, бухгалтер-ревізор; консультант з економічних питань     1,64
Інженери інших спеціальностей, економіст, соціолог, психолог, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, перекладач, юрисконсульт 1 категорії 2 категорії     1,55 1,37
Інженери усіх спеціальностей, економіст, психолог, соціолог, бухгалтер, перекладач, юрисконсульт та інші спеціалісти; стажист-дослідник, старший лаборант, який має вищу освіту     1,23
Головний науковий співробітник 2,46
Провідний науковий співробітник 2,19
Старший науковий співробітник 1,73
Науковий співробітник 1,46
Молодший науковий співробітник 1,28
Техніки усіх спеціальностей 1 категорії 2 категорії   1,19 1,09
Техніки усіх спеціальностей, лаборант 1,00
       

 

Примітка:

1) Посадові оклади заступників, які не передбачені цією схемою, встановлюються на 5-15 відсотків менше посадового окладу відповідного керівника, крім першого керівника

2) Посадові оклади начальників тематичних підрозділів і провідних фахівців, які призначені головними технологами виробу (вузла), збільшуються на 10 відсотків

3) Посадові оклади начальників тематичних підрозділів, які призначені начальниками науково-технічних (науково-виробничих) комплексів, збільшуються на 10-20 відсотків

4) Посадові оклади завідувачів, які не приведені в цій схемі, відповідають посадовим окладам начальників відповідних наукових підрозділів

5) У разі відсутності у додатку окремих найменувань посад мінімальні коефіцієнти міжпосадових співвідношень визначаються підприємством самостійно

 

Додаток № 13
до УГОДИ на 2008-2009роки
Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних посадових окладів працівників загальних (наскрізних) професій деревообробної промисловості до тарифної ставки робітника першого розряду четвертої сітки
Найменування професій Мінімальні коефіцієнти
Гардеробник, кур‘єр, кубівник, сторож, прибиральник службових приміщень, опалювач, швейцар   1,0
Завідувач: канцелярії, центрального складу 1,63
Завідувач машинописного бюро; старші: касир, інкасатор, інспектор; перекладач-дактилолог; стенографістка I категорії, коректор (коригування текстів)     1,50
Касир, інкасатор, інспектор; завідувачі: архіву, господарства, складу, копіювально-розмножувального бюро, фотолабораторії; стенографістка II категорії, друкарка I категорії, комплектувальник товарів   1,38
Друкарка II категорії, секретар-cтенографістка; диспетчер з відпуску готової продукції, експедитор транспортний, таксувальник, старший табельник, секретар навчальної частини (диспетчер), секретар незрячого фахівця, апаратник хімічного чищення спецодягу, водій самохідних механізмів, старший комірник     1,25
Секретар-друкарка, агент з постачання, рахівник, кресляр, діловод, архіваріус, калькулятор, експедитор, завідувач камери схову, нарядник, обліковець, табельник, копіювальник, статистик, робітник з обслуговування лазні, точильник, прибиральник виробничих приміщень, прибиральник територій, носій, вагар, возій, двірник     1,13
Інструктор виробничого навчання робітників масових професій 1,76
Товарознавець: І категорії ІІ категорії без категорії   1,63 1,54 1,50
       

Додаток № 14
до УГОДИ на 2008-2009роки
Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних тарифних ставок (окладів) робітників, зайнятих на вантажно-розвантажувальних роботах у деревообробній промисловості, до тарифної ставки робітника першого розряду четвертої сітки
Найменування професій Мінімальні коефіцієнти
При навантаженні (розвантаженні) в гарячому стані металу, агломерату і шлаку; при навантаженні (розвантаженні) руди, пека, вугілля, вугільного брикету, креозоту, подової та анодної маси, азбесту, негашеного вапна, мінеральної вати, цементу; при навантаженні (розвантаженні в судна шкідливих для здоров‘я вантажів, вантажів, що змерзлися, і вантажів з вагою одного місця більш як 50 кг: 1)вантажники 2)вантажники, механізатори (докери- механізатори) комплексної бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах, що обслуговують: - найважливіші морські порти і прикордонні залізничні станції, які переробляють експортно-імпортні вантажі; - інші морські порти, річкові порти, залізничні станції, підприємства і організації інших галузей   2,16   2,61   2,37
При навантаженні (розвантаженні) в залізничні вагони, автомобілі та інший рухомий склад шкідливих для здоров'я вантажів, вантажів, що змерзлися, і вантажів з вагою одного місця більш як 50 кг; при навантаженні (розвантаженні) в судна інших вантажів: 1)вантажники 2)вантажники, механізатори (докери- механізатори) комплексної бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах, що обслуговують: - найважливіші морські порти та прикордонні залізничні станції, що переробляють експортно-імпортні вантажі - інші морські порти, річкові порти, залізничні станції, підприємства та організації інших галузей     1,96   2,37   2,16
При навантаженні (розвантаженні) у залізничні вагони, автомобілі та інший рухомий склад інших вантажів; на внутрішньо складській переробці вантажів: 1)вантажники 2)вантажники, механізатори (докери- механізатори) комплексної бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах, що обслуговують: - найважливіші морські порти та прикордонні залізничні станції, що переробляють експортно-імпортні вантажі; - інші морські порти, річкові порти, залізничні станції, підприємства та організації інших галузей     1,78   2,16   1,96
       

Примітка:

Вантажники, механізатори - робітники комплексних бригад 4 класу кваліфікації, які виконують навантажувально-розвантажувальні роботи із застосуванням засобів комплексної механізації і які суміщають професії вантажника і механізатора; оплата праці робітників комплексних бригад за час виконання ними робіт, пов‘язаних з технічним обслуговуванням і профілактичним ремонтом навантажувально-розвантажувальних машин та устаткування здійснюється із розрахунку коефіцієнта не нижче 2,37.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.191.104 (0.017 с.)