Кругооборот та оборот капіталу. Будова капіталуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кругооборот та оборот капіталу. Будова капіталу 

Кругооборот капіталу-процес руху капіталу, що послідовно проходить три стадії, набуваючи трьох функціональних форм: перетворення грошового капіталу на продуктивний капітал, продуктивного на товарний капітал і перетворення товарного капіталу знову на грошовий. На першій і третій стадіях капітал функціонує в сфері обігу, на другій — у сфері виробництва, де внаслідок експлуатації капіталістами робочої сили створюється додаткова вартість. Фоомула К. к. така:

де Г —гроші, Т — товари, що становлять Зв — засоби виробництва, р — робоча сила, В — виробн., Т' — товар, що включає в себе додаткову вартість, і Г' — гроші, збільшені на величину додаткової вартості. Через анархічність і стихійність капіталістичного виробн. (див. Анархія виробництва) безперервність руху капіталу постійно порушується, призводячи до циклічності виробн., економічних криз тощо.

Органічна будова-— відношення постійного капіталу до змінного за вартістю, оскільки воно відображає технічну будову капіталу, тобто відношення маси засобів виробництва до кількості живої праці, яка приводить їх у дію. зростання витрат на постійний капітал. В умовах науково-технічної революції зростання О. 6. к. стримується підвищенням продуктивності осн. капіталу і збільшенням витрат на змінний капітал, внаслідок структурних зрушень робочої сили. Зростання О. б. к. зумовлює зниження норми прибутку. Динаміка О. б. к. відображає суттєві риси антагоністичного характеру капіталізму — зростання тех. рівня виробництва і озброєності праці, з одного боку, безробіття, погіршення становища робітничого класу — з другог

Технічна будова-відношення маси засобів виробництва, застосовуваних на капіталістичних підприємствах, до кількості зайнятих робітників, які приводять у рух ці засоби; будова капіталу, яка розглядається за натурально-речовою формою. Т. б. к. відображає відношення минулої, уречевленої праці до живої, рівень тех. розвитку виробництва. Одним з екон. показників, що відображають Т. б. к., є капіталоозброєність праці — відношення осн. капіталу, в постійних цінах, до числа зайнятих. З підвищенням сусп. продуктивності праці Т. б. к. зростає, тому що маса застосовуваних засобів виробн. збільшується швидше, ніж кількість робітників. Конкурентна боротьба, гонитва капіталістів за найвищим прибутком зумовлюють необхідність зростання тех. озброєності праці, що зрештою веде до зростання Т. б. к., підвищення ступеня експлуатації найманих робітників і зростання безробіття. Підвищення Т. б. к. спричинює зростання органічної будови капіталу.

 

25. Фонди підприємства. Структура фондів. Кругооборот та оборот фондів ефективність їх використання.

Фонди підприємства — це матеріальні та грошові ресурси, які перебувають у розпорядженні підприємства Виробництво здійснюється тільки за наявності фондів, насамперед виробничих: якість фондів відображує рівень використання досягнень науково-технічного прогресу. Ефективне використання фондів — це нагальна потреба економічного розвитку суспільства, будь-якого підприємства.

Структуру фондів підприємства зображено на рис. 50.

Виробничі фонди складаються переважно із засобів виробництва. Фонди невиробничого призначення (житлові будинки, спортивні споруди, будинки культури, бази відпочинку, дитячі садки та ясла тощо) використовуються для невиробничих потреб.

До складу виробничих фондів входять продуктивні фонди і фонди обігу. Перші поділяють на основні та оборотні. Саме ці фонди є основою виробництва продукції (послуг). Фонди обігу охоплюють готову продукцію, що перебуває на складі підприємства, а також відвантажену, проте ще не оплачену покупцями продукцію, кошти на рахунку підприємства, призначені для придбання предметів праці та виплати заробітної плати.

Виробниче підприємство повинне мати засоби виробництва, які є основою продуктивної діяльності підприємства. Вони становлять основний капітал підприємства. У сучасній економічній літературі вживають поняття "капітал" і "фонди". Деякі економісти ототожнюють їх, тобто вважають, що це є ресурси, необхідні для організації виробництва. На нашу думку ці поняття не можна вважати тотожними, бо фонди включають не тільки засоби виробництва, а й грошові ресурси, необхідні для відновлення засобів виробництва і виплати заробітної плати. Отже, всі матеріально-речові і грошові ресурси, якими володіє підприємство, становлять фонди підприємства.

Фонди підприємства поділяють на виробничі і невиробничі (рис. 2.10). Виробничі фонди — це ті матеріально-речові засоби, які беруть участь у виробництві. Вони поділяються на основні та оборотні. За допомогою виробничих фондів виробляється продукція, яка становить фонди обігу. Фонди обігу — це готова продукція, що перебуває на складі підприємства, а також відвантажена, але ще не оплачена покупцями, і кошти на рахунку підприємства, необхідні для придбання предметів праці та виплати заробітної плати.

Рис. 2.10. Структура фондів підприємства

Невиробничі фонди — це житлові будинки, спортивні споруди, будинки культури, бази відпочинку, дитячі садки, ясла тощо.

Фонди обігу мають виробниче призначення, бо грошові кошти, виручені від реалізації продукції, використовуються на виробничі цілі.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.107.77 (0.009 с.)