ТОП 10:

Контрольно ревізійне управління (КРУ)Тематичний план

Назва теми Орієнтовані витрати часу
1. Правове забезпечення діяльності контрольно-ревізійної служби в Україні
2. Організаційна структура контрольно-ревізійної служби
3. Функціональні засади діяльності контрольно-ревізійного управління
4. Організація контролю за використанням бюджетних коштів 4.1. Порядок підготовки ревізії 4.2. Порядок проведення ревізії 4.3. Реалізація матеріалів перевірок
5. Внутрішньовідомча звітність
6. Порядок взаємодії органів контрольно-ревізійної служби з іншими державними та контролюючими органами

Студенту необхідно охарактеризувати основні законодавчі та нормативно-правові акти, що регулюють діяльність контроль-ревізійної служби в Україні, визначити основні завдання, функції та проблеми функціонування служби. З метою набуття практичних навичок щодо здійснення контролю за використанням бюджетних коштів студенту необхідно ознайомитись з порядком складання програми перевірки; порядком здійснення доперевірочного аналізу; порядком проведення ревізій і перевірок: - фінансової діяльності щодо використання коштів, матеріальних цінностей та їх збереження, стану і достовірності бухгалтерського обліку та фінансової звітності в бюджетних установах, організаціях та на підприємствах;

- використання бюджетних коштів, отриманих на виконання державних програм;

- фінансово-господарської діяльності стосовно бюджетних позик, позик і кредитів, гарантованих коштами бюджетів, цільового використання бюджетних асигнувань, коштів державних цільових фондів, належного виконання державних контрактів, проавансованих за рахунок бюджетних коштів.

Заключним етапом безпосереднього здійснення контрольно-перевірочних дій є оформлення матеріалів перевірок та їх реалізація. Студенту необхідно набути навичок складання акту (довідки) про результати здійсненої перевірки, ознайомитись з порядком винесення рішення за актом перевірки та стягнення донарахованих сум до бюджету за порушення законодавства.

Практиканту необхідно вивчити порядок вжиття заходів щодо усунення виявлених під час ревізій та перевірок порушень законодавства.

Практиканту доцільно брати участь у підготовці звітів, довідок, листів, інформаційних матеріалів про контрольно-ревізійну роботу відділу, а також у розробленні планів роботи.

Під час проходження практики студенту слід забезпечити збереження таємниці, що стала відома під час виконання, а також інформації, яка згідно законодавства не підлягає розголошенню.


Районна виконавча дирекція обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Тематичний план

Назва теми Орієнтовані витрати часу
1. Правове забезпечення державного соціального страхування в Україні
2. Організаційна структура Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 2.1. Організаційна структура управління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 2.2. Функціональне забезпечення діяльності структурних підрозділів дирекції
3.Реєстрація та облік платників збору на обов’язкове загальнодержавне страхування на випадок тимчасової втрати працездатності
4. Доходи Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 4.1. Джерела формування доходів Фонду 4.2. Приймання та аналіз звітності страхувальників 4.3. Облік внесків до Фонду 4.4. Контроль за своєчасністю та повнотою надходження страхових внесків 4.5. Формування внутрішньовідомчої звітності Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
5. Соціальне забезпечення 5.1. Призначення допомоги 5.2. Визначення потреби коштів для виплати допомоги 5.3. Організація масово - роз’яснювальної роботи 5.4. Формування внутрішньовідомчої звітності щодо виплати допомоги  
6. Виконання бюджетуФонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
7. Контроль за використанням коштів
8. Бухгалтерський облік у дирекції
9. Внутрішньовідомча звітність

 

Студент-практикант в процесі проходження практики повинен ознайомитися із:

- організаційною та управлінською структурою відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

- правилами трудової дисципліни відділу та правилами з охорони праці;

- скласти індивідуальний план-графік і підписати його у керівника фонду, а також відмітити відрядження;

- ознайомитися із розподілом функціональних обов’язків між керівниками та рядовими спеціалістами;

- ознайомитися та засвоїти функції та обов’язки працівників фінансового відділу фонду згідно із його положенням;

- ознайомитися та засвоїти функціональні обов’язки працівників відділу соціальних виплат згідно із його положенням;

- знати обсяги джерел формування фонду та обов’язки юридичних і фізичних осіб щодо внесків у фонд, навчитися складати звітність по нарахуваннях та відрахуваннях до фонду, документацію щодо дотування потреб підприємств для виплати гарантованих державою допомог за рахунок коштів фонду для працівників.

Відділ соціальних виплат

Студент у процесі проходження практики знайомиться із професійно-кваліфікаційним складом працівників відділу та розподілом обов’язків між ними. Надає відділу практичну допомогу у ході забезпечення виконання поставлених перед відділом завдань щодо:

- здійснення контролю за правильним застосуванням законів України, інших нормативно-правових актів при призначенні та виплаті матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів соціального страхування, проведення заходів щодо удосконалення умов та порядку призначення, нарахування і виплати допомоги, вивчення та узагальнення практики цієї роботи;

- здійснення заходів щодо розрахунку кошторисів страхувальників, наповнення доходної частини бюджету та сприяння цільовому та ефективному використанню коштів виконання бюджету та використання коштів соціального страхування виключно за цільовим призначенням у встановлених розмірах, проведення щоквартального аналізу виконання бюджету районної виконавчої дирекції обласного відділення Фонду в розрізі страхувальників;

- організації роботи з питань забезпечення надання послуг із санаторно-курортного лікування застрахованим особам та членам їх сімей, позашкільного обслуговування та аналізу ефективності використання коштів Фонду на санаторно-курортне лікування та оздоровлення застрахованих осіб і членів їх сімей;

- застосування методів контролю за наповненням бюджету, цільовим та ефективним використанням коштів Фонду, недоліків і порушень, веденням і достовірністю бухгалтерського обліку та фінансової звітності, розроблення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їх у подальшій роботі страхувальників

Фінансовий відділ

Студент у процесі проходження практики знайомиться із професійно-кваліфікаційним складом працівників відділу та розподілом обов’язків між ними. Надає відділу практичну допомогу у ході забезпечення виконання поставлених перед відділом завдань щодо:

- забезпечення єдиних принципів і методів ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності у відповідності до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та Загальними положеннями ведення бухгалтерського обліку та звітності в органах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

- ведення обліку внутрішньо-бюджетних надходжень коштів Фонду від обласного відділення Фонду та внутрішньобюджетних перерахувань до обласного відділення виконавчої дирекції;

- складання фінансової звітності районної виконавчої дирекції про виконання бюджету Фонду та кошторису на утримання виконавчої дирекції;

- зведення фінансового звіту дирекції Ф6-ФСС з ТВП про виконання бюджету Фонду;

- прийом та зведення звітів від страхувальників Ф4-ФСС з ТВП про нараховані внески, перерахування та витрати, пов’язані з загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, Ф14-ФСС з ТВП про путівки на санаторно-курортне лікування;

- надання методичної та практичної допомоги страхувальникам дирекції;

- забезпечення ведення діловодства відповідно до інструкції та порядку роботи із зверненнями громадян та їх особистого прийому.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.202.44 (0.006 с.)