Відділ податкового контролю юридичних осібМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відділ податкового контролю юридичних осібСтуденту необхідно ознайомитися з Конституцією України, Законом України "Про державну податкову службу в Україні" постановами Верховної Ради України, Указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами і інструкціями Державної податкової адміністрації України, іншими нормативно-правовими документами, які не суперечать чинному законодавству, наказами і розпорядженнями голови державної податкової адміністрації в області, положенням про відділ.

Під час проходження практики у відділі податкового контролю СПД - юридичних осіб практикант повинен ознайомитись з:

- основними завданнями відділу, посадовими інструкціями ревізорів-інспекторів;

- методикою проведення документальної перевірки юридичної особи (в тому числі і банківських та інших фінансових установ) з питань дотримання вимог чинного податкового та валютного законодавства, а саме:

- правилами підготовка до проведення перевірки;

- правилами проведення комплексної планової та позапланової і зустрічної перевірок, порядком направлення запитів до інших податкових інспекцій щодо правомірності включення платником податку сум податку на додану вартість до складу податкового кредиту;

- основними етапами проведення документальної перевірки з питання дотримання вимог валютного законодавства;

- особливостями проведення документальної перевірки із застосуванням непрямих методів визначення податкових зобов'язань платника податків.

- методологією перевірки достовірності визначення податкового зобов'язання та податкового кредиту з податку на додану вартість, валового доходу і валових витрат з податку на прибуток, місцевих податків та платежів, ресурсних платежів, виявлення у суб'єктів підприємницької діяльності недійсних угод та порядок передачі таких матеріалів до суду для стягнення у дохід держави коштів, одержаних ними за такими угодами, а в інших випадках - коштів, одержаних без установлених законом підстав;

- порядком проведення документальної перевірки банківських та інших фінансових установ;

- порядком оформлення результатів документальних перевірок (акти, довідки, протоколи, проект-рішення, постанови, інші документи);

- проведенням підбору та комплектування первинних документів, які вилучаються, до акту документальної перевірки та правилами вилучення документів;

- порядком розгляду зауваження платника податків щодо результатів перевірки та (або) прийнятих рішень, а також проведенням повторної перевірки у випадку необхідності її проведення;

- основними законодавчими актами, що регулюють обіг готівки в сфері виробництва та обігу;

- основними функціональними обов'язками працівників відділу оперативного контролю;

- порядком реєстрації та постановки на облік реєстраторів розрахункових операцій (РРО); комп'ютерних систем (КС), книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок;

- порядком здійснення контролю за розрахунками із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій,

- порядком здійснення контролю за розрахунками із застосуванням розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, за правилами використання торгових патентів, наявністю свідоцтва про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, ліцензій на окремі види діяльності, наявністю марок акцизного збору встановленого зразка, свідоцтв платників ПДВ та інших документів, передбачених законодавством, контроль за обігом готівки;

- порядком контролю за СПД, які здійснюють діяльність у сфері грального бізнесу;

- порядком відбору до перевірки та проведення документальних перевірок і оформленням результатів перевірок збиткових (малоприбуткових) підприємств у сфері готівкового обігу, аналіз та контроль фінансово-господарської діяльності вказаних СПД;

- порядком проведення планових оперативних перевірок СПД у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг і оформлення їх результатів,

- порядком здійснення контролю за дотриманням норм з регулювання обігу готівки при проведенні комплексних планових та позапланових документальних перевірок СПД;

- АРМами, які встановлені у відділі.

Сектор контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД

Під час проходження практики студент повинен вивчити основні законодавчі та нормативно-правові акти з питань регулювання діяльності та оподаткування фінансових установ, валютного регулювання та контролю: Законами України "Про банки і банківську діяльність", "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", Декретом КМУ "Про систему валютного регулювання та валютного контролю в Україні" тощо.

Під час проходження практики у секторі практикант повинен ознайомитись з:

- порядком обліку підприємств, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю, основними звітами, які подаються до податкової інспекції вказаними підприємствами,

- порядком декларування валютних цінностей, що належать резидентам та знаходяться за межами України;

- порядком контролю за проведенням підприємствами-учасниками ЗЕД операцій з давальницькою сировиною у сфері ЗЕД та інших операцій;

- порядком ведення податкового та фінансового обліку в банківських та небанківських фінансових установах;

- Армом "Митниця";

- порядком співпраці з уповноваженими банками та митними органами щодо питань контролю за валютними операціями клієнтів – учасників ЗЕД.

Відділ погашення прострочених податкових зобов'язань

Під час проходження практики студент повинен володіти теоретичними навичками щодо поняття податкового боргу, причин та часу його виникнення. Тому на практиці слід ознайомитися з:

- основними діючими заходами щодо стягнення податкової заборгованості з підприємств, що мають податковий борг, а саме:

- визначення місцезнаходження боржників;

- проведення співбесід з боржниками очно і по телефону;

- вручення боржникам податкових вимог;

- реєстрація податкової застави в Державному реєстрі застав рухомого майна;

- підготовка необхідних документів щодо надання боржникам відстрочок (розстрочок) сплати податків, інших платежів у межах повноважень;

- підготовка необхідних документів та здійснення відповідних дій щодо стягнення податкової заборгованості у безспірному порядку з рахунків боржників;

- вилучення готівки у боржників;

- описування майна боржників, реалізація рухомого майна боржників, що перебуває у податковій заставі, порушення справ про банкрутство боржників тощо.

Управління інформатизації процесів оподаткування

В управління студенту слід ознайомитися з основними функціями, які виконуються працівниками цього управління, а саме з:

- прийомом, реєстрацією податкової звітності платників податків засобами АРМу "БЕСТ-ЗВП" (контроль за своєчасним поданням платниками податків декларацій, розрахунків, довідок по всіх платежах, за повнотою їх заповнення, наявністю належних реквізитів);

- занесення даних до коротких та повних форм звітності у комп'ютерні системи по всіх формах звітності юридичних та фізичних осіб, а саме з:

- прямих та непрямих податків;

- місцевих податків;

- звітності з ЕККА;

- звітності по валюті,

- звітності фізичних осіб;

- порядком співпраці з іншими підрозділами податкової інспекції.

Відділ обліку та звітності

Під час проходження практики у відділі обліку та звітності студент повинен ознайомитись з:

• правилами відкриття, ведення та закриття особових рахунків платників податків (юридичних та фізичних осіб);

• основними операціями з оперативно-бухгалтерського обліку нарахувань та сплати податків та платежів до державного та місцевого бюджетів, державних цільових фондів, а саме з обліком:

- нарахувань податків та платежів відповідно поданих декларацій та розрахунків,

- надходжень до бюджетів та державних цільових фондів податків та платежів;

- відстрочених, розстрочених податків та інших платежів;

- донарахованих сум за результатами документальних перевірок,

- фінансових санкцій;

- нарахування, сплати та стягнення пені;

- взаємозаліків;

- недоїмок та переплат.

Практиканту слід звернути увагу на:

- порядок обов'язкової звірки державної податкової інспекції з платником податків щодо стану розрахунків з бюджетами та державними цільовими фондами (проводиться станом на 31 грудня поточного року);

- порядок складання основних форм звітності (Форма 2ПТ, форма 2ПТК)Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.218.88 (0.015 с.)