Тема 6. Маркетингова політика просування 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 6. Маркетингова політика просування1.Загальна характеристики комплексу стимулювання.

Значення реклами, особистого продажу, стимулювання збуту, пропаганди в комплексі стимулювання.

2.Реклама.

Сутність, класифікація, носії. Основні рішення в рекламі: постановка задачі, розробка бюджету, вибір ідеї, цілі та стилю рекламного звернення, рішення про засоби розповсюдження інформації. Оцінка ефективності. Методи асигнувань на рекламу.

3.Стимулювання збуту.

Сутність і види стимулювання збуту.

4.«Паблік рілейшнз».

Сутність і види «Паблік рілейшнз».

5.Особистий продаж.

Сутність особистого продажу. Тенденція розвитку.

Классифікація засобів реклами.В світовій практиці немає єдиної класифікації засобів реклами. Найбільш відомої можна вважати класифікацію Міжнародної рекламної асоціації:

(1) реклама у пресі;

(2) печатна реклама (рекламно-комерційна література);

(3) аудіовізуальна реклама, радіо - і телереклама;

(4) виставки і ярмарки;

(5) рекламні сувеніри;

(6) пряма поштова реклама (дірект мейл);

(7) зовнішня реклама;

(8) комп’ютеризована реклама.

1)Реклама у пресівнаслідок своєї оперативності є одним з самих ефективних засобів реклами. Включає різні рекламні матеріали, які опубліковані у періодичній печаті. Поділяється на дві групи:

(1) рекламні оголошення;

(2)публікації оглядово-рекламного характеру (статті, репортажі, огляди, несучі як пряму, так і непряму рекламу)

Рекламне оголошення - це платне повідомлення, розташоване у періодичній печаті. Корпоративні символи бажано виділяти. У кінці приводиться адреса, телефон, факс чи інші реквізити.

Публікації оглядово-рекламного характеру являють собою редакційний матеріал, написаний у формі обзору про діяльність підприємства або інтерв’ю з його керівниками, діловими партнерами, споживачами. Тут також бажано використовувати корпоративну символіку.

Для публікації реклами у пресі використовують такі види періодичних видань як газети, журнали, бюлетені, довідники, шляховодії та ін. Вони поділяються на громадсько-політичні та спеціалізовані.

У перших публікуються рекламні оголошення про товар, розрахований на широкі слої населення. У других, про товар для якого-небудь професійного сегменту ринку. Виділяють ряд умов ефективності реклами в пресі.

Правильний вибір печатних видань. З усієї різноманітності печатних видань слід, керуючись здоровим мисленням, вибрати найбільш підходяще виходячи з його репутації, періодичності виходу, призначення рекламованого товару, характеристики читацької аудиторії, ступеню завлікалості товару для цієї аудиторії; тиражу видання. Очевидно, щоденні та щотижневі видання слід використовувати для відображення миттєвого сприяння та створення атмосфери актуальності. Щомісячні видання – перш за все для тривалих нагадувань. У виданнях, які рідко виходять, доцільно розміщувати рекламу, в тому випадку, коли потенціальні покупці постійно користуються нею як довідковими посібниками.

Якість реклами включає зміст, оформлення, кольоровість, місце розміщення, частоту публікацій. Використання одного кольору протягом всієї рекламної кампанії звертає до реклами велику увагу та сприяє підвищенню її упізнавання. З іншого боку, оголошення у газеті, які напечатані з використанням другого кольору, за даними деяких спеціалістів, читають у середньому на 22% людей більше. Місце розміщення реклами у виданні може у більшій мірі позначатися на її ефективності. Ніколи не слід розташовувати оголошення у гущі інших. Необхідно поставити ці умови при укладанні контракту, та у випадку необхідності доплачувати за добре місце. Особливо переважні місця розміщення реклами - уся перша лінія або перша сторінка обкладинки видання. Також велику роль грають розміри оголошень. Недоцільно публікувати одноразове велике оголошення. Серія оголошень меншого розміру в тому ж виданні пошти напевне дасть кращі результати, а можливо, обійдеться дешевше.

2) Печатна реклама (рекламно-комерційна література). Це один з основних засобів реклами, який розраховано виключно на зорове сприйняття. Її мета - ознайомлення потенціальних покупців з товарами, які вони можуть купити у фірми. Підготовка печатної реклами передбачає збір певних даних:

-- короткий зміст тексту з вказівками тих вигід, які одержує покупець при купуванні товару (домохозяйка купує не пилосос, а чистоту в домі);

-- перелік ілюстрованих матеріалів (фотографій, рисунків), які бажано використати;

-- підбір технічних довідок та характеристик, бажано у вигляді таблиць.

Печатна реклама поділяється на дві групи:

(1) рекламно-каталогові видання;

(2) новорічні рекламно-подарункові видання.

Рекламно-каталогові видання рекламують конкретні види товарів. Вони диференціюються за такими видами:

Каталог - печатне видання, яке має систематизований перелік великого числа товарів, розраховане на тривале використання.

Проспект - печатне видання, що інформує про яку-небудь конкретну товарну групу, на відміну від каталога має менший обсяг.

Буклет - печатне сфальцьоване видання (складене в «гармошку»). У розгорнутому вигляді його розмір не може перевищувати розмір одного печатного аркуша. Він розрахований на короткострокове використання.

Плакат - крупно форматне несфальцоване видання з односторонньою печаттю. На ньому образно та в стислій формі виражається головна особливість рекламованого товару.

Листівка - малоформатне несфальцованне видання, що випускається великим тиражем.

У художньому оформленні всіх рекламно-каталожних матеріалів мають особливо виділятися елементи корпоративної символіки організації заказника (назва, товарний знак, поштова адреса, телефон, факс).

Новорічні рекламно-подарункові видання є дуже ефективні внаслідок високої проникаючої спроможності (на всіх таких виданнях розміщена календарна сітка):

1. Фірмові стінові та настільні календарі, ділові щоденники, записні книжки - мають спеціальні рекламні лінії для розміщення інформації про цей товар. У оформленні широко використовують корпоративну символіку організації.

2. Карманні календарі, у яких на обкладинці фірмова символіка, на оборотній стороні - календарна сітка з корпоративними символами.

3. Плакати.

Новорічні рекламно-подарункові видання розповсюджуються як у приватних ділових контактах, так і розсилкою поштою з вкладанням вітальних откриток та візитних карток.

3)Аудіовізуальна реклама, радіо и телереклама - є самим масовим за обсягом споживачів засобами реклами.

Аудіовізуальна поділяється:

1.Кінофільми.

2.Відеофільми.

3.Слайдфільми.

Кінофільми диференціюються:

1.Рекламні ролики - короткі рекламні фільми тривалістю від 15 секунд до декількох хвилин, що рекламують споживацькі товари.

2.Рекламно-технічні фільми - рекламні фільми тривалістю від 5 до 20 хвилин, що інформують переважно про товари промислового призначення. Вони розраховані для показу спеціалістам.

3.Рекламно-престижні фільми - рекламні фільми тривалістю 10-20 та більше хвилин, що інформують не тільки про товар, але, головним чином, про саме підприємство-рекламодавця. Розраховані для показу як широким верствам населення так і спеціалістам.

Відеофільми - диференціюються також як і кінофільми. Їх відмінність від кінофільмів у тому, що вони демонструються по телевізору.

Радіореклама поділяється на: 1.Радіооголошення; 2.Радіоролики; 3.Радіооголошення; 4.Радіорепортажі.

Радіооб’яви - інформація, яка зачитується диктором.

Радіоролики - постановочний (ігровий) радіо сюжет, який у оригінальній формі (жарти, діалоги, музикальний супровід) представляє інформацію про товар, який пропонується. Інколи це буває у формі пісні-шлягера.

Радіожурнали - тематична радіопередача інформаційно-рекламного характеру, елементи якої об"єднуються коротким конферансом.

Радіорепортажі - інформація про ярмарки, виставки-продажі або інші події, які мають як пряму, так і непряму рекламу.

Телереклама поділяється на:1.Телеролики; 2.Телеоголошення; 3.Рекламні телепередачі; 4.Телезаставки у перервах між передачами.

Телеролики - це рекламне кіно і відео ролики, тривалістю від декількох секунд до 2-3 хвилин., що демонструють по телебаченню. Вони демонструються в рекламних блоках, включаються в популярні програми, фільми.

Телеооголошення - рекламна інформація, яка читається дифектором.

Рекламні телепередачі - телепрограми у формі шоу, вікторин, репортажів, інтерв’ю, ходом яких рекламуються певні товари.

Телезаставки в перервах між передачами, які транслюються у супроводі тексту - різні нерухливі мальовані або фотографічні рекламні сюжети, якими заповнюють паузи між телепередачами або елементи корпоративної символіки.

Переваги радіо та телереклами - в оперативності. Вони найбільш ефективні при рекламі споживацьких товарів.

4)Виставки та ярмаркинадають широкі можливості для реклами виробів та встановлення прямих контактів з покупцями. Більш ефективні в поєднанні з комплексом інших рекламних засобів (рекламою у пресі, проведенням презентації, прес-конференцій, «круглих столів» зі спеціалістами і т.ін.).

Ярмарок - це комерційний спосіб для складання торгових угод щодо запропонованих зразків товарів.

Виставка - це публічна демонстрація для обміну ідеями, досвідом.

З кожним роком різниця між цими поняттями все більш стирається, тому їх використовують у сполученні один з одним. Виділяють: міжнародні виставки і ярмарки; національні виставки; оптові ярмарки; спеціалізовані виставки рекламодавця; постійно діючі експозиції.

Міжнародні виставки і ярмарки - регулярні виставочні заходи, які збирають учасників із багатьох країн світу. Розрізнюють загальногалузеві та спеціалізовані виставки та ярмарки. Показ експонатів проводиться як за національними, так і за галузевими ознаками.

Національні виставки - експозиції, які відображають досягнення країни у різних сферах життя. Вони можуть бути стаціонарними і пересувними.

Оптові ярмарки - заходи на яких представники оптової торгівлі укладають договори на поставку продукції.

Спеціалізовані виставки-ярмарки рекламодавця - організовуються і фінансуються організацією-замовником. Вони можуть бути стаціонарними і пересувними.

Постійно діючі експозиції - кабінети зразків, демонстраційні зали. Вони організовуються на підприємствах у адміністративних будівлях.

5)Рекламні сувеніри -це ефективний засіб популяризації підприємства.

Поділяють: 1.Фірмові сувеніри; 2.Серійні сувеніри; 3.Подарункові вироби;. 4.Фірмові пакувальні матеріали.

Фірмові сувеніри - утилітарні предмети, оформлені з використанням корпоративної символіки (брелоки, значки, запальнички, авторучки, шапки, майки, сумки и т.ін.).

Серійні сувеніри – вироби, на які наклеюються фірмові наклейки, іноді наноситься гравірування з подарунковим підписом (матрьошки, панно, чеканка з металу и т.ін.).

Подарункові вироби - престижні речі (в зарубіжній практиці - аташе-кейси, письмові приладдя, годинники; у вітчизняній - шкатулки з лаковими мініатюрами, художні альбоми, самовари, фарфор и т.ін.), які, як правило, використовуються у ході ділових зустрічей керівників вищого звена організацій у випадку різноманітних ювілеїв з підписанням крупних комерційних справ.

Фірмові упаковані матеріали - фірмові поліетиленові сумки, фірмовий пакувальний папір та коробки для подарунків і сувенірів, фірмові папки, фірмова клейка стрічка для упаковки посилок та бандеролей.

6) Пряма поштова реклама (директ-мейл). Адресна розсилка рекламних повідомлень. Забезпечує цілеспрямований обхват великого числа потенціальних споживачів. Відмінна риса - вибірковість по відношенню до цільової аудиторії та конфіденційність.

Спеціально підготовленні рекламно-інформаційні листи - утримують інформацію про переваги та недоліки пропонованої продукції, комерційні пропозиціі. Друкуються на фірмових бланках рекламодавця.

Пряма поштова реклама є часним випадком прямої реклами, коли рекламні звертання розповсюджуються за принципом «у кожні двері» - роздаються прихожим, вручаються покупцям у магазинах, опускаються у поштові скриньки, віддаються у руки мешканцям будинків.

7) Зовнішня реклама. Це засіб сприяння на потенціального споживача не вдома або на роботі, а на вулиці або під час поїздок. Це ефективний засіб для реклами споживчих товарів. Оскільки вона має сприйматися на значній відстані та при ходьбі, тому являє собою короткі повідомлення. У її художньому оформленні крупно виділяються елементи корпоративної символіки (товарний знак, фірмовий блок, фірмовий колір).

Зовнішня реклама може бути такою:

1.Рекламні щити, панно, афіши, світлові вивіски, електронне табло і екрани, транспаранти.

2.Вітрини, елементи внутрішньої магазинної реклами.

3.Фірмові вивіски, вказівники проїзду, оформлення інтер’єрів офісів, спецодяг персоналу.

4.Реклама на транспорті.

Зовнішня реклама є підкріпленням та доповненням реклами в ЗМІ шляхом нагадування про корпоративні символи.

До зовнішньої реклами ставляться такі вимоги: повинна часто попадатися на очі; привертати увагу; бути короткою; легко читатися на ходу; бути зрозумілою.

8)Комп’ютеризована реклама. У цьому випадку рекламні матеріали міщуються в комп’ютерних мережах. Потенціальні споживачі можуть підключатися до банків даних цих мереж за допомогою телефонів або спеціальних терміналів та у лічені секунди отримувати необхідну інформацію.

Наведена класифікація засобів реклами носить умовний характер і не є догмою. Однак вона дає достатньо повну картину існуючого в даний час арсеналу засобів рекламного сприяння. Часто між окремими засобами та видами реклами немає чітких границь. Так наприклад, новорічні рекламно-подарункові вироби можна віднести не тільки до печатної реклами, але в рівному ступені і до рекламних сувенірів.

Визначення ефективності реклами.Визначення ефективності рекламної компанії, як важливого контролюючого елемента рекламної діяльності, являється актуальною проблемою.

Можна визначити ефективність реклами на підставі розрахунку таких показників:

1. Додаткового товарообігу

 

Тср х DП х Д

Тд = ----------------- ,де

 

Тср - середньоденний товарообіг до проведення рекламної кампанії;

DП - приріст средньоденного товарообігу після проведення рекламної кампанії;

Д - кількість днів спостереження після проведення рекламної кампанії.

 

2. Прибуток (збиток) від проведення рекламної кампанії

 

Тд х Р

П = ---------- - И, де

 

Р - рентабельність продукції, що рекламується;

И – витрати на рекламу;

 

3.Рентабельність рекламної кампанії.

 

П

Ррек = ----- х 100%

И

 

У ролі рекламодавця може виступати будь-яка торгова фірма, промислове підприємство, банк, інвестиційна компанія, часний підприємець, який сплачує рекламу відповідно до зроблених заказів.

Рекламодавець, звертаючись до послуг рекламного агентства, ставить перед собою, як правило, дві основні задачі:

· створення на ринку благодійної атмосфери для своєї фірми, її товарів або послуг;

· збільшення продажу товарів або надання послуг.

При виборі рекламіста необхідно збирати інформацію про діючі в регіоні рекламні агентства. Таку інформацію можна взяти з довідників, каталогів виставок з реклами. При цьому бажано визначити:

· коли було засноване рекламне агентство;

· рівень підготовки працюючих у ньому спеціалістів, їх кваліфікацію;

· хто в даний момент є замовником реклами;

· які товари та послуги рекламувались даним агентством;

· перелік послуг;

· методику розрахунку агентством цін на продукцію та послуги.

Нижченаведенний перелік основних видів робіт, які, як правило, можуть виконувати крупні рекламні агентства для своїх замовників:

1. Дослідження ринку збуту конкретної продукції.

2. Вивчення продукції з точки зору її конкурентоздатності.

3. Вивчення особливостей споживацьких властивостей продукції.

4. Дослідження методів сприяння на попит.

5. Аналіз мотивів покупця.

6. Розробка комплексних проблем маркетингу.

7. Дослідження щодо оцінки ефективності реклами.

7. Оцінка ефективності збутової політики замовника.

8. Вивчення каналів збуту продукції.

9. Вивчення методів продажу продукції.

10.Визначення найбільш ефективних засобів розповсюдження реклами.

11.Розробка рекламної програми на підставі завдання замовника.

12.Складання, оформлення і підготовка будь-якого виду реклами, розповсюдженого через засоби масової інформації.

13.Покупка місця та часу у ЗМІ, тобто розміщення реклами.

14.Координація дій учасників рекламного процесу (програми).

15.Підготовка для клієнтів спеціалізованих обзорів.

16.Підготовка та розповсюдження спеціалізованих публікацій з реклами.

17.Дослідження відношення громадськості до реклами.

18.Збір інформації про внутрішню і міжнародну рекламу, про рекламу торгівлі.

19.Навчання та підвищення кваліфікації рекламних кадрів.

20.Консультаційні послуги.

21.Організація і проведення виставок, семінарів, презентацій, ярмарок.

Методи визначення асигнувань на проведення рекламної кампанії. Розмір асигнувань, які виділяються на проведення рекламної кампанії, може визначатися декількома методами:

1) В процентах до суми продажу. Збереження незмінним цього показника протягом тривалого часу говорить про оптимально знайдене співвідношення реклама\збут. До переваг даного методу слід віднести наступне:

· Він дає можливість змінювати суму асигнувань з урахуванням можливостей рекламодавця.

· Дозволяє враховувати взаємозв’язок між витратами на рекламу, продажною ціною товару і розміром прибутку.

· Сприяє підтриманню конкурентної стабільності.

Недоліки методу:

· Процент до суми продаж може бути визначено виходячи з минулого досвіду або дій конкурентів.

· При формуванні рекламного бюджету цим методом не враховується необхідність в рекламі конкретного товару і конкретної збутової територіі;

· Розмір бюджету не в повній мірі враховує можливості рекламодавця.

2) Метод конкурентного паритету. Розмір рекламних асигнувань залежить від затрат на рекламу конкурентів.

3) Метод «ціль - завдання». Сума асигнувань на рекламу формується на підставі визначення конкретних цілей реклами. Розмір асигнувань визначений даним методом, слід періодично переглядати враховуючи результати проведеної рекламної програми (збільшувати або скорочувати затрати).

4) Метод реальних можливостей. Розмір асигнувань на розробку і проведення рекламної програми дорівнює сумі коштів, яку може собі дозволити рекламодавець. Метод усуває вплив реклами на обсяг збуту, затрудняє перспективне планування ринкової діяльності.

Вибір засобів розповсюдження реклами являється найбільш важким етапом при розробці рекламної кампанії, оскільки майже 80% коштів, які витрачуються на рекламу йде тільки на ці цілі. При розподілі асигнувань по засобам реклами слід керуватися принципом досягнення немічених цілей найбільш ефективним способом. Вибір залежить від конкретної ситуації, в якій знаходиться рекламодавець.

Нижче представлені переваги і недоліки основних засобів реклами.

 

Таблиця 5

Переваги і недоліки основних засобів розповсюдження реклами

 

Засіб реклами Переваги Недоліки
Газети Гнучкість, своєчасність, великий обхват місцевого ринку, широке визнання і прийняття, висока достовір-ність Тимчасовість використання, низька якість відтворення, незначна аудиторія «друго-рядних» читачів
Телебачення Співвідношення зображен-ня, звуку та руху, чуттєвий вплив, висока ступінь залучення уваги, широта обхвату Висока вартість, переван-таженість рекламою, корот-кочасність рекламного кон-такту, менша вибіркова ау-диторія
Радіо Вибірковість аудиторії, ма-совість використання, висо-ка географічна і демографіч-на вибірковість, доступність розцінок Представлення тільки звуко-вими засобами, ступінь за-лучення нища, ніж у телеба-чення, короткочасність рек-ламного контакту
Журнали Висока географічна та демо-графічна вибірковість, дос-товірність, престижність, висока якість відтворення, тривалість існування, значне число «другорядних» чита-чів Тривалий часовий розподіл між покупцями місця та по-явленням реклами, наявність безкорисного тиражу, від-сутність гарантій розмі-щення оголошень у необ-хідному місці
Зовнішня реклама Гнучкість, висока чистота повторних контактів, неви-сока вартість, слаба конку-ренція Відсутність вибіркових ау-диторій, обмеження твор-чого характеру

 

Підготовка тексту і частота появлення рекламного повідомлення.Текст - це словесна частина оголошення. При підготовці тексту рекламного повідомлення треба вирішити дві проблеми:

Що казати?

Як казати?

При розробці рекламного тексту спеціалісти (текстовики) повинні слідкувати деяким правилам:

·Говоріть просто.

·Говоріть цікаво.

·Говоріть прямо.

·Говоріть переконливо.

·Говоріть лише факти.

·Говоріть стисло.

·Будьте правдивими та благопристойними.

·Будьте не схожими на інших та оригінальними.

·Повторюйте найбільш важні комерційні аргументи.

·Намагайтесь звернути та утримати увагу.

·Говоріть читачу (слухачу), що він повинен робити.

·Уникайте прямих зрівнянь з конкурентами, не називайте їх по іменам.

На етапі розробки рекламного звертання треба враховувати дані про широту охоплення, частоту появи і силу сприяння реклами.

Під охопленням розуміється коло людей у рамках цільової аудиторії, підлеглих сприянню реклами за певний проміжок часу (у %). Важливо забезпечити охоплення найбільшого числа потенційних покупців з урахуванням виділених асигнувань.

Рекламодавець планує частоту появи реклами за певний проміжок часу у вибраному сегменті ринку, враховуючи силу сприяння контакту потенційного покупця з рекламою. Наприклад, телебачення має велику силу сприяння на аудиторію ніж рекламне повідомлення по радіо, так як на покупця сприяє поєднання звуку та зображення, кольору та руху.

На даному етапі розробки рекламної програми необхідно також використовувати знання теорії сприймання інформації, враховуючи конкретну ринкову ситуацію.

У начальному моменті сприяння на одиницю часу треба передавати більше число рекламних повідомлень. Це дозволить потенційним споживачам помітити рекламу, засвоїти її та сприйняти повністю або частково. Далі інтенсивність рекламування і навіть розміри оголошення потрібно знижувати до певного рівня. Як правило, перше повідомлення про товар попадає в сферу уваги тільки 30-50% адресатів. Потрібно опублікувати не менше трьох оголошень, для того, щоб їх прочитало більшість адресатів. Взаємозв’язок інтенсивності рекламування і забування інформації може бути представлен графічно (рис.17).

 

 

М

Забування інформації

 

 

Інтенсивність рекламування

 

Т

 

Рис.17. Графік взаємозв’язку інтенсивності рекламування та забува-

ння інформації (М - кількість інформації; Т – час)

 

Приблизний перелік інформації, яку необхідно використовувати рекламним агентствам чи опосередковано рекламодавцям при написанні рекламного тексту такий.

1.Найменування товарів.

2.Технічні характеристики.

3.Сфера використання.

4.Корисні властивості та переваги.

5.Задоволені потреби.

6.Ефективність використання.

7.Переваги.

При підготовці рекламного тексту треба звернути увагу на відображення у ньому особливостей рекламованого товару:

1.Зрівняльні переваги у порівнянні з уже наявними (низька ціна, економічність, більш високе виробництво, більш високий рівень задоволення потреб).

2.Єдність з морально-етичними цінностями потенційних споживачів.

3.Простота використання, тобто доступність для споживача щодо отримання максимального ефекту від використання товарів.

4.Универсальність, тобто широкі можливості використання товарів для різних цілей і в різних ситуаціях.

Вимоги до розробки реклами.Реклама має бути правдивою, конкретною, мати необхідну інформацію про об’єкти реклами та умови їх використання. Реклама не повинна містити текстових або образотворчих елементів, які можуть ввести в оману та надати привід для неправильного тлумачення рекламного повідомлення по відношенню до якості предмета реклами, ціни, умов придбання, сервісу.

Тексти або зображення реклам не повинні протистояти моральним нормам суспільства.

Реклама не може використовувати методи, які приводять до неусвідомлених проступків, що спекулюють на неусвідомленості або некомпетентності споживачів.

Реклама не повинна створювати враження про виключність предмета реклами, якщо одночасне наявність другого предмета (предметів) в сферах виробництва і обігу відповідають інтересам окремих груп та індивідуальних споживачів, їх потребам і матеріальним можливостям.

Реклама не повинна включати порівнянь з предметами аналогічного призначення, підкреслюючи переваги одного предмета в збиток другому.

Реклама продажу в кредит має включати ясний переказ умов продажу и оплати, перелік необхідних документів, розмірів внесків и т.ін.

Реклама товарів, які реалізуються за зниженими цінами, має включати чіткі відомості відносно нової ціни, місця реалізації, а також об’єктивно відображати позитивні характеристики таких товарів.

Реклама продуктів харчування і товарів санітарно-гігієнічного призначення не може вміщувати відомості про вплив того чи іншого продукту на здоров’я споживачів без відповідних рекомендацій медичної установи.

У рекламі можуть використовуватися відомості офіційних та інших осіб, представників науки, культури, мистецтва тільки за їх згодою.

Реклама не може використовувати фотографії людей без їх особової згоди. Якщо об’єктом зйомки є дитина, необхідна згода його батьків чи опікунів. У рекламі не допускається плагіат.

Реклама, адресована спеціалістам, може вміщувати наукові терміни, статистичні дані. В рекламі адресованій масовому споживачу, використання спеціальної термінології треба обмежувати. Велику допомогу в організації вітчизняного рекламного бізнесу може дати Міжнародний кодекс реклами, котрий був схвалений Виконавчим комітетом Міжнародної торгової палати у Парижі (1987 г.).

Кольорова гама рекламних оголошень.Об’єктом уваги групи спеціалістів у сфері соціальної психології, пропаганди, PR и рекламного дизайну стають рекламні кампанії тур операторів і агенств.

Аналіз проводиться в декілька етапів. На першому - оцінюється смислове навантаження оголошень. Далі шукається образне та кольорове наповнення матеріалів, що народжують емоціонально-асоціативний ряд. В кінці проводиться комплексна інформаційно-естетична експертиза, яка дозволяє встановити деякий середній рівень комплексного діяння реклами (наприклад, якого-небудь курорту) на аудиторію.

Оцінюється співвідношення чотирьох кольорових категорій.

Колір-рефлектор -самий яскоавий та інтенсивний колір оголошень, котрий, насамперед, кидається в очі і переважає у подсвідомості людини. Саме він викликає першу неконтрольовану реакцією (стоп-сигнал) і миттєві асоціації.

Колір-агресор -ним, як правило, виконані основні змістові елементи (крупні образи, які створюють композицію). Цей колір, який визиває емоції.

Колір-комунікатор -використовується в зображеннях логотипів, символів чи аспектів привабливої пропозиції (назви місць, види відпочинків, цінові параметри).

Колір-інформатор - використовується для докладної деталізації та описання об’єкта пропозиції, а також для переказу контактної інформації та інших подробиць.

Фоновий колір -створює контраст для всіх кольорових елементів публікації.

Паблик рілейшнз - комплекс заходів, направлених на створення доброго відношення громадськості до рекламодавця. Головна задача - створення організації високого престижу, пристойного образу, позитивної оцінки і довіри громадськості до продукції.

Виділяються такі засоби паблик рилейшнз:

1.Презентації, прес-конференції, симпозіуми.

2.Фінансування громадсько-корисних робіт.

3. Спонсорство.

4. Публікації редакційних матеріалів престижної направленості в ЗМІ.

Презентації, пресс-конференції, симпозіуми - спеціально організовані заходи рекламно-інформаційного характеру, на які запрошуються традиційні та потенційні ділові партнери і представники ЗМІ.

Фінансування громадсько-корисних робіт - цільовий безкоштовний грошовий внесок на проведення якогось громадсько-політичного або благодійного заходу з широким освітленням цього факту в ЗМІ.

Спонсорство - часткова участь у фінансуванні якихось культурно-масових заходів, з правом отримання певних рекламних послуг, зафіксованих у договорі з керівниками цих заходів.

Публікації матеріалів престижної направленості - пропаганда в ЗМІ відношення рекламодавця до загальнодержавних та світових проблем.

 

Контрольні питання:

1.Який вид реклами доцільно використовувати при просуванні технологічного обладнання?

2.Основна відмінність реклами від «паблік рілейшнз»?

3.Назвіть основні методи визначення обсягів асигнувань на рекламу.

Ключові слова: рекламодавець, рекламна агенція, засоби масової інформації.

Література:3,8.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 110; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.92.164.9 (0.029 с.)