Юридичні адреси та банківські реквізити сторін.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Юридичні адреси та банківські реквізити сторін. 

Відомості про Виконавця:    
Повна назва : ПП “Захід-сервіс плюс”
Юридична адреса : 03142, Україна, м. Київ, вул. Академіка Кримського, 27-а, офіс 211
Поштова адреса : 03142, Україна, м. Київ, вул. Академіка Кримського, 27-а, офіс 211
Телефон : 038 (044) 424-74-61
E-Mail : office@vs.com.ua
Розрахунковий рахунок :
Назва банку : АКБ “Правекс банк” м. Київ
МФО банка :
Код ЕДРПОУ :
Система оподаткування : Загальна система оподаткування
Податок на прибуток : Сплачується на загальних підставах
Код платника ПДВ :
Свідоцтво платника ПДВ :
     
Відомості про Клієнта:    
Повна назва : ТОВ „Яііі”
Юридична адреса : 00000, Україна, м. Київ, вул.
Поштова адреса : 00000, Україна, м. Київ, вул.
Телефон :  
E-Mail :  
Розрахунковий рахунок :  
Назва банку :  
МФО банка :  
Код ЕДРПОУ :  
Система оподаткування : Загальна система оподаткування
Податок на прибуток : Сплачується на загальних підставах
Код платника ПДВ :  
Свідоцтво платника ПДВ :  
     

ПІДПИСИ СТОРІН

 

Від Виконавця   Від Клієнта
     
Директор ПП “Захід-сервіс плюс”   Директор ТОВ „Яііі”
     
     
     
_________________________ Матусевич К.І.   _______________________________ Кооо
     
м. п.   м. п.
03 березня 2008 року.   03 березня 2008 року.
     

 


 

Додаток № 1

до договору № 000/01 від 03 березня 2008 року.

 

ЗАЯВКА

НА НАДАННЯ ПЕРСОНАЛУ

 

№ з/п Спеціальність чи посада працівника Кількість працівників Рівень заробітної плати та інших виплат та компенсацій Максимальний термін трудового договору
 
Економіст 450,00 10 місяців
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  Усього 450,00 ХХХ

 

Ця заявка на надання персоналу є складовою та невід’ємною часткою договору № 000/01 від 03 березня 2008 року.

 

 

ПІДПИСИ СТОРІН

 

Від Виконавця   Від Клієнта
     
Директор ПП “Захід-сервіс плюс”   Директор ТОВ „Яііі”
     
     
     
_________________________ Матусевич К.І.   _______________________________ Кооо
     
м. п.   м. п.
     
03 березня 2008 року.   03 березня 2008 року.
     

 


 

Додаток № 2

до договору № 000/01 від 03 березня 2008 року.

 

 

ГРАФІК

ВІДПУСТОК СПІВРОБІТНИКІВ

на 2008 рік

 

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Посада Вид відпустки Період надання відпустки Кількість днів відпустки
 
Василенко Е. В Економіст Основна 07.06.2008 - 01.07.2008
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Цей графік відпусток співробітників є складовою та невід’ємною часткою договору № 000/01 від 03 березня 2008 року.

 

 

ПІДПИСИ СТОРІН

 

Від Виконавця   Від Клієнта
     
Директор ПП “Захід-сервіс плюс”   Директор ТОВ „Яііі”
     
     
     
_________________________ Матусевич К.І.   _______________________________ Кооо
     
м. п.   м. п.
     
03 березня 2008 року.   03 березня 2008 року.
     

 


 

Додаток № 3

до договору № 000/01 від 03 березня 2008 року.

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

на 2008 рік

 

1. Загальні положення

1.1. Найменування посади ___________________________________________________________.

1.2. Відділ/Підрозділ _______________________________________________________________.

1.3. Ким призначається, переміщається і зміщається посадова особа _______________________,

1.4. Безпосередній керівник _________________________________________________________.

1.5. Безпосередні підлеглі ___________________________________________________________.

1.6. У своїй роботі посадова особа керується контрактом, цією посадовою інструкцією, положенням про роботу відділу, а також наказами і розпорядженнями вищестоящого керівництва.

1.7. Кваліфікаційні вимоги: __________________________________________________________

 

2. Обов’язки

2.1. Перелік робочих завдань, що вирішуються.

2.1.1. ________________________________________________________________________________

2.1.2. ________________________________________________________________________________

2.1.3. ________________________________________________________________________________

2.1.4. ________________________________________________________________________________

2.2. Якість, обсяг і терміни виконання завдань __________________________________________

2.3. Порядок, характер і періодичність звітності _________________________________________

2.4. Порядок заміщення обов’язків тих, хто захворів/тих, хто відряджений __________________

2.5. Робочий час, дотримання виробничого режиму _____________________________________.

2.6. Використання службової оргтехніки, зв’язку, матеріалів ______________________________

2.7. Інше __________________________________________________________________________

 

3. Права

3.1. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу, підрозділу, компанії

3.2. Інше __________________________________________________________________________

 

4. Відповідальність

4.1. За якість і своєчасність виконання обов’язків, покладених на посадову особу цією посадовою інструкцією

4.2. Інше __________________________________________________________________________

 

Ця посадова інструкція є складовою та невід’ємною часткою договору № 000/01 від 03 березня 2008 року.

 

 

ПІДПИСИ СТОРІН

 

Від Виконавця   Від Клієнта
     
Директор ПП “Захід-сервіс плюс”   Директор ТОВ „Яііі”
     
     
     
_________________________ Матусевич К.І.   _______________________________ Кооо
     
м. п.   м. п.
     
03 березня 2008 року.   03 березня 2008 року.
     

 


 

Додаток № 4

до договору № 000/01 від 03 березня 2008 року.

 

 

СПИСОК

СПІВРОБІТНИКІВ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ ЗАСОБАМИ ЗВ’ЯЗКУ

на 2008 рік

 

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Посада Найменування засобу зв’язку Оператор Тариф, пакет підключення
 
Василенко Е. В Економіст      
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Цей список є складовою та невід’ємною часткою договору № 000/01 від 03 березня 2008 року.

 

 

ПІДПИСИ СТОРІН

 

Від Виконавця   Від Клієнта
     
Директор ПП “Захід-сервіс плюс”   Директор ТОВ „Яііі”
     
     
     
_________________________ Матусевич К.І.   _______________________________ Кооо
     
м. п.   м. п.
     
03 березня 2008 року.   03 березня 2008 року.
     

 


 

Додаток № 5

до договору № 000/01 від 03 березня 2008 року.

 

 

СПИСОК

СПІВРОБІТНИКІВ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ ЗАСОБАМИ ТРАСПОРТУ

на 2008 рік

 

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Посада Найменування транспортного засобу Державний номер Ліміт пробігу на місяць
 
Василенко Е. В Економіст      
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Цей список є складовою та невід’ємною часткою договору № 000/01 від 03 березня 2008 року.

 

 

ПІДПИСИ СТОРІН

 

Від Виконавця   Від Клієнта
     
Директор ПП “Захід-сервіс плюс”   Директор ТОВ „Яііі”
     
     
     
_________________________ Матусевич К.І.   _______________________________ Кооо
     
м. п.   м. п.
     
03 березня 2008 року.   03 березня 2008 року.
     

 


 

Додаток № 6

до договору № 000/01 від 03 березня 2008 року.

 

 

СПИСОК

СПІВРОБІТНИКІВ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ ОБЛАДНАННЯМ

на 2008 рік

 

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Посада Найменування обладнання    
 
Василенко Е. В Економіст      
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Цей список є складовою та невід’ємною часткою договору № 000/01 від 03 березня 2008 року.

 

 

ПІДПИСИ СТОРІН

 

Від Виконавця   Від Клієнта
     
Директор ПП “Захід-сервіс плюс”   Директор ТОВ „Яііі”
     
     
     
_________________________ Матусевич К.І.   _______________________________ Кооо
     
м. п.   м. п.
     
03 березня 2008 року.   03 березня 2008 року.
     

 


 

Додаток № 7

до договору № 000/01 від 03 березня 2008 року.

 

 

ДОГОВІР

про повну індивідуальну матеріальну відповідальність

 

 

м. Київ   03 березня 2008 року.

 

 

З метою забезпечення збереження матеріальних цінностей, які належать ТОВ „Яііі”, керівник підприємства або його заступник Кооо, надалі "ПІДПРИЄМСТВО", з одного боку, ПП «Захід сервіс плюс», в особі директора Матусевича Костянтина Ісааковича, надалі „ФІРМА”, з другого боку, і працівник _________________ (прізвище, ім’я, по батькові), надалі "ПРАЦІВНИК", з третього боку, котрі, в подальшому, можуть бути спільно поіменовані як „Сторони”, та кожний окремо - як „Сторона”), уклали даний договір про наступне:

 

1. Працівник, що перебуває у трудових відносинах з Фірмою та виконує роботу ________________ (назва роботи) на Підприємстві, безпосередньо пов’язану з збереженням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих йому матеріальних цінностей, приймає на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження ввірених йому Підприємством та Фірмою матеріальних цінностей, і у зв’язку з викладеним:

1.1. Зобов’язується забезпечити збереження метою матеріальних цінностей, грошових коштів Підприємства та (чи) Фірми протягом всього часу від їх отримання до передачі, продажу (відпуску), а також вживати заходи до запобігання шкоди (втрати).

1.2. Зобов’язується належним чином здійснювати прийняття придбаних матеріальних цінностей за кількістю та якістю, відповідно до встановлених правил та положень чинного законодавства України. При прийнятті матеріальних цінностей перевіряти їх відповідність стандартам, технічним умовам та іншим вимогам.

1.3. Зобов’язується негайно повідомляти керівництво Підприємства та Фірми про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження ввірених йому матеріальних цінностей, у тому числі грошових коштів, або про фактично завдану шкоду (втрату)..

1.4. Зобов’язується вести облік, складати й передавати у визначеному порядку товарно-грошові та інші звіти про рух та рештки ввірених йому матеріальних цінностей.

1.5. Зобов’язується ознайомитися та додержуватись інструкцій, правил, нормативів приймання, зберігання, обробки, перевезення, передачі, продажу (відпуску) матеріальних цінностей та грошових коштів.

1.6. Зобов’язується брати участь в інвентаризації ввірених йому матеріальних цінностей та грошових коштів, що влаштовуються на Підприємстві та (чи) Фірмі, та впроваджувати самостійні інвентаризації ввірених матеріальних цінностей та грошових коштів.

1.7. Має право вимагати від Підприємства та (чи) Фірми створення умов, необхідних для належного виконання ним обов’язків, покладених на нього даним Договором.

1.8. Має право, у разі необхідності, вимагати від Підприємства та (чи) Фірми проведення інвентаризації матеріальних цінностей та грошових коштів, що знаходяться у нього на зберіганні.

1.9. Має право вимагати від Підприємства та (чи) Фірми усунення обставин, які не дають змоги належним чином виконувати взяті на себе зобов’язання.

 

2. Підприємство та (чи) Фірма:

2.1. Зобов'язуються створювати Працівникові умови, необхідні для нормальної праці та забезпечення повного збереження ввірених йому матеріальних цінностей.

2.2. Зобов'язуються знайомити Працівника з чинним законодавством щодо матеріальної відповідальності працівників за збитки, нанесені підприємству, установі, організації, а також із чинними інструкціями, нормативами та правилами збереження, приймання, обробки, продажу (збуту), перевезення або застосування у процесі виробництва переданих йому матеріальних цінностей.

2.3. Зобов'язуються проводити в установленому порядку інвентаризацію матеріальних цінностей та грошових коштів.

2.4. Зобов'язуються терміново розглядати повідомлення Працівника про обставини, що загрожують належному виконанню ним своїх обов’язків і вживати заходів до усунення цих обставин.

2.5. Мають право проводити перевірки діяльності Працівника, та належного виконання ним своїх обов’язків по даному Договору.

2.6. Мають право вимагати від Працівника належного ведення обліку, складання і надання в установленому порядку товарно-грошові та інші звіти про рух та рештки ввірених йому матеріальних цінностей.

2.7. Мають право притягати Працівника до повної матеріальної відповідальності за порушення ним своїх обов’язків по даному Договору, що призвело до заподіяння шкоди (втрати) матеріальних цінностей, у тому числі грошових коштів.

2.8. Мають право визначати розмір збитків, завданих Працівником Підприємству та (чи) Фірмі, у відповідності до законодавства України, діючого на момент виникнення цих збитків.

2.9. Мають право стягувати з Працівника матеріальні збитки.

2.10. Мають право перевести Працівника за його згодою на іншу роботу (у випадку відмови Працівника від укладення договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність), а при відмові Працівника від іншої роботи або її відсутності – звільнити його з роботи, з підстав передбачених діючим законодавством України про працю.

 

3. У випадку незабезпечення з вини Працівника збереження ввірених йому матеріальних цінностей, визначення розмірів збитків, завданих Підприємству та (чи) Фірмі, та їх відшкодування відбувається у відповідності до чинного законодавства України.

4. Працівник не несе матеріальної відповідальності, якщо ним були виконані всі вказані вище зобов’язання, а збитки завдані не з його вини.

 

5. Дія даного Договору розповсюджується на весь час роботи із ввіреними Працівникові матеріальними цінностями Підприємства та Фірми.

6. Даний Договір укладено при повному усвідомлені сторонами його умов та термінології на українській мові в трьох аутентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу. Один примірник знаходиться у Підприємства, другий - у Фірми, а третій – у Працівника.

7. Даний Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність є складовою та невід’ємною часткою договору № 000/01 від 03 березня 2008 року.

 

8. Інформація про Працівника:

Фамілія :   Ім’я :  
По-батькові :  
Прописка адреса :  
Фактична домашня адреса :  
Телефон (домашній та мобільний, при наявності) :  
Паспорт : серія   номер   Дата видачі :  
Кім виданий :  
Підстава для отримання пільг по оподаткуванню :  
 
Ідентифікаційний номер платника податку на доходи фізичних осіб :  
     
                                               

 

ПІДПИСКА

 

Я, ___________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові), що працюю ____________________________________________ (назва посади), даю цю підписку про те, що я ознайомлений з правилами роботи і зобов'язуюсь у повному обсязі виконувати всі встановлені правила щодо прийому, збереження та видачі товарно-матеріальних цінностей та грошових засобів, а також дотримуватись порядку та термінів подання звітності.

 

         
(посада)   (підпис)   (прізвище, ім'я та по батькові)
         
03 березня 2008 року.        
     
             

 

 

ПІДПИСИ СТОРІН

 

Від Фірми Від Підприємства Працівник
     
Директор ПП “Захід-сервіс плюс” Директор ТОВ „Яііі”  
     
     
_________________ Матусевич К.І. _________________ Кооо _________________
     
м. п. м. п.  
     
03 березня 2008 року. 03 березня 2008 року. 03 березня 2008 року.
     

 


 

Додаток № 8

до договору № 000/01 від 03 березня 2008 року.

 

ДОГОВІР

про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність

 

м. Київ   03 березня 2008 року.

 

Відповідно до статті 135-2 Кодексу законів про працю України, з метою забезпечення зберігання матеріальних цінностей, які належать ТОВ „Яііі”, керівник підприємства або його заступник Кооо, надалі "ПІДПРИЄМСТВО", з одного боку, ПП «Захід сервіс плюс», в особі директора Матусевича Костянтина Ісааковича, надалі „ФІРМА”, з другого боку, і члени колективу (бригади) _________________ (найменування), надалі "КОЛЕКТИВ (БРИГАДА)", з третього боку, котрі, в подальшому, можуть бути спільно поіменовані як „Сторони”, та кожний окремо - як „Сторона”), уклали даний договір про те, що колектив (бригада) бере на себе колективну (бригадну) матеріальну відповідальність за забезпечення зберігання майна та інших цінностей, переданих йому, а Підприємство зобов'язується створити колективу (бригаді) умови, необхідні для належного виконання прийнятих за договором зобов'язань.

 

I. Загальні положення.

 

1. Комплектування створюваного колективу (бригади) здійснюється на основі принципу добровільності. Зарахування в бригаду нових працівників проводиться за згодою колективу (бригади).

Працівники колективу (бригади) перебувають у трудових відносинах з Фірмою та виконує роботу ________ ________________________ (назва роботи) на Підприємстві

2. Рішення керівництва Підприємства про встановлення колективної (бригадної) матеріальної відповідальності оформляється наказом за погодженням з керівництвом Фірми.

3. Керівництво колективом (бригадою) здійснюється керівником (бригадиром), який обирається на зборах колективу (бригади) або призначається керівництвом Фірми.

При тимчасовій відсутності керівника (бригадира) керівництво колективом (бригадою) здійснюється іншим його (її) членом, який призначається керівництвом Фірми за погодженням з членами колективу (бригади).

4. При вибутті зі складу колективу (бригади) окремих працівників або прийнятті до колективу нових працівників про це видається наказ і проти підпису вибулого члена бригади (колективу) в договорі зазначається дата і номер наказу про його вибуття, а прийнятий до бригади працівник підписує договір про колективну матеріальну відповідальність і вказує дату вступу до колективу (бригади).

5. У разі зміни керівника колективу (бригадира) чи при вибутті з колективу (бригади) більше половини первісного складу договір повинен бути переукладений.

6. У випадку відмови працівника від укладення договору про колективну (бригадну) відповідальність власник за згодою працівника може перевести його на іншу роботу, а при відмові працівника від іншої роботи або її відсутності - звільнити його з роботи з підстав, передбачених законодавством про працю.

 

II. Права і обов'язки членів колективу (бригади) та власника.

 

7. Члени колективу (бригади) мають право:

а) брати участь у прийманні цінностей і здійснювати взаємний контроль за зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням, або застосуванням у процесі виробництва цінностей;

б) брати участь в інвентаризації цінностей, переданих колективу (бригаді);

в) ознайомлюватися зі звітами про рух і залишки цінностей, переданих колективу (бригаді);

г) у разі необхідності вимагати від власника проведення інвентаризації переданих колективу (бригаді) цінностей;

д) порушувати перед власником обґрунтоване клопотання про виведення членів зі складу колективу (бригади), у тому числі керівника колективу (бригадира), які не можуть забезпечити зберігання цінностей.

8. Члени колективу (бригади) зобов'язані:

а) дбайливо ставитись до цінностей і вживати заходів до запобігання шкоди;

б) в установленому порядку вести облік, складати і своєчасно подавати звіти про рух та залишки цінностей;

в) своєчасно інформувати власника про всі обставини, які загрожують зберіганню цінностей.

9. Власник зобов'язаний:

а) створювати колективу (бригаді) умови, необхідні для нормальної роботи і забезпечення повного збереження дорученого їм майна;

б) своєчасно вживати заходів до виявлення і усунення причин, які перешкоджають забезпеченню колективом (бригадою) зберігання цінностей, виявляти конкретних осіб, винних у заподіяній шкоді, і притягати їх до визначеної законодавством відповідальності;

в) ознайомлювати колектив (бригаду) з чинним законодавством про матеріальну відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації, а також з чинними інструкціями і правилами прийому, зберігання, обробки, продажу (відпуску), перевезення чи застосування у процесі виробництва цінностей та їх обліку;

г) забезпечувати колективу (бригаді) умови, необхідні для своєчасного обліку та звітності про рух і залишки переданих йому цінностей;

д) розглядати разом з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом питання про обґрунтованість вимог членів колективу (бригади) щодо проведення інвентаризації цінностей;

е) розглядати разом з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом пропозиції колективу (бригади) про виведення працівника зі складу бригади в його присутності і вирішувати питання про його подальшу роботу відповідно до чинного законодавства;

ж) розглядати повідомлення членів колективу (бригади) про обставини, що загрожують зберіганню цінностей, і вживати заходів до усунення цих обставин;

з) погоджувати з членами колективу (бригади) хто з його членів виконує функції керівника колективу (бригади) при роботі у відсутності останнього.

 

III. Порядок ведення обліку і звітності.

 

10. Прийом цінностей, ведення обліку і подання звітності про рух цінностей здійснюється в установленому порядку керівником колективу (бригадиром), а при тимчасовій відсутності останнього - членом колективу (бригади), визначеним власником.

Планові інвентаризації проводяться у строки, встановлені діючими правилами. Позапланові інвентаризації проводяться при зміні керівника колективу (бригадира), коли з колективу (бригади) вибуває більше 50 відсотків його членів, а також на вимогу одного або кількох членів колективу (бригади).

11. Звіти про рух і залишки цінностей підписуються керівником колективу (бригадиром) та одним з його членів. Зміст звіту доводиться до всіх членів колективу (бригади).

 

IV. Відшкодування шкоди.

 

12. Підставою для притягнення членів колективу (бригади) до матеріальної відповідальності є матеріальна шкода, заподіяна розкраданням, нестачею, умисним знищенням або зіпсуттям матеріальних цінностей, а також їх знищенням або зіпсуттям через недбалість, що підтверджується інвентаризаційними документами.

13. Притягання колективу (бригади) до матеріальної відповідальності проводиться власником після ретельної перевірки причин утворення шкоди, з урахуванням письмових пояснень, поданих членами колективу (бригади), а, у разі необхідності, також висновків спеціалістів.

14. Члени колективу (бригади) звільнюються від відшкодування шкоди:

а) якщо буде встановлено, що шкода заподіяна не з їх вини;

б) якщо будуть встановлені конкретні винуватці заподіяної шкоди серед членів його колективу (бригади).

15. Розмір шкоди, заподіяної колективом (бригадою) підприємству, установі, організації визначається відповідно до статті 135-3 Кодексу законів про працю України.

Порядок відшкодування шкоди регулюється законодавством України.

16. Заподіяна колективом (бригадою) шкода підприємству, установі, організації, яка підлягає відшкодуванню, розподіляється між членами цього колективу (бригади) пропорційно місячній тарифній ставці (посадовому окладу) і фактично відпрацьованому часу за період від останньої інвентаризації до дня виявлення шкоди.

 

V. Кінцеві положення.

 

17. Договір набирає чинності з 03 березня 2008 року і діє протягом всього періоду роботи колективу (бригади) з цінностями, переданими йому цим Підприємством та Фірмою.

18. Даний Договір укладено при повному усвідомлені сторонами його умов та термінології на українській мові в трьох аутентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу. Один примірник знаходиться у Підприємства, другий - у Фірми, а третій – у Керівника колективу (бригади).

19. Даний Договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність є складовою та невід’ємною часткою договору № 000/01 від 03 березня 2008 року.

 

ПІДПИСИ СТОРІН

 

Від Підприємства   Від Фірми
     
Директор ПП “Захід-сервіс плюс”   Директор ТОВ „Яііі”
     
     
     
_________________________ Матусевич К.І.   _______________________________ Кооо
     
м. п.   м. п.
     
03 березня 2008 року.   03 березня 2008 року.
     
Керівник колективу (бригади)        
         
         
(посада)   (підпис)   (прізвище, ім'я та по батькові)
         
03 березня­ 2008 року.        
         
         
Члени колективу (бригади):
             
             
(посада)   (підпис)   (прізвище, ім'я та по батькові)   (дата та № наказу про вибуття)
             
„___” ____________­ 20__ року.            
             
             
(посада)   (підпис)   (прізвище, ім'я та по батькові)   (дата та № наказу про вибуття)
             
„___” ____________­ 20__ року.            
             
             
(посада)   (підпис)   (прізвище, ім'я та по батькові)   (дата та № наказу про вибуття)
             
„___” ____________­ 20__ року.            
             
             
(посада)   (підпис)   (прізвище, ім'я та по батькові)   (дата та № наказу про вибуття)
             
„___” ____________­ 20__ року.            
             
             
(посада)   (підпис)   (прізвище, ім'я та по батькові)   (дата та № наказу про вибуття)
             
„___” ____________­ 20__ року.            
             
             
(посада)   (підпис)   (прізвище, ім'я та по батькові)   (дата та № наказу


Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.012 с.)