Права та обов’язки Виконавця.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Права та обов’язки Виконавця.4.1. Для забезпечення виконання умов цього Договору Виконавець має право:

4.1.1. Самостійно укладати з юридичними або фізичними особами відповідні угоди, що будуть необхідні для виконання цього Договору.

4.2. Виконавець, виконуючи умови цього Договору, зобов’язаний:

4.2.1. Виконувати пошук та підбір персоналу.

4.2.2. Зараховувати кандидатів до свого штату та оформлювати їх згідно вимог трудового законодавства України.

4.2.3. Нараховувати та виплачувати заробітну плату, премії та компенсації співробітникам, а також утримувати податки та збори, передбачені діючим українським законодавством.

4.2.4. Проводити необхідні відрахування до державного бюджету та фондів соціального страхування.

4.2.5. Розраховувати та виплачувати співробітникам вихідну допомогу, відпускні, допомогу по тимчасової непрацездатності та інше.

4.2.6. Повідомляти Пенсійний фонд про страховий трудовий стаж співробітників, які залучені до виконання зобов’язань по цьому Договору, а також про виконані відрахування для цілей пенсійного забезпечення.

4.2.7. Надавати усі необхідні довідки на вимогу співробітників.

4.2.8. Здійснювати адміністрування командировок та авансових звітів.

4.2.9. Участувати в організації проходження інструктажу по охороні праці співробітників, які залучені до виконання зобов’язань по цьому Договору.

4.2.10. Здійснювати адміністрування забезпечення співробітників транспортними засобами та мобільним зв’язком (при необхідності).

4.2.11. Здійснювати адміністрування страхових договорів з співробітниками, робота яких пов’язана з шкідливими та небезпечними умовами праці.

4.2.12. Здійснювати адміністрування та консультативну підтримку у отриманні дозволів на працевлаштування на Україні.

4.2.13. Вести кадровий облік та заповнювати кадрову документацію, особисті справи, трудові книжки співробітників та інше.

4.2.14. Здійснювати кадрове консультування.

4.2.15. Надавати інформаційну, консультаційну підтримку, виконувати кадрові процедури у разі невиходу до роботи наданого співробітника, організувати його заміну та (або) підбір нового співробітника.

4.2.16. Надавати інформаційну та консультаційну підтримку у випадку виникнення спорів між Клієнтом та співробітником.

4.2.17. Надавати допомогу та консультаційну підтримку по процедурам адаптації персоналу.

4.2.18. Надавати психологічну, інформаційну та консультаційну підтримку співробітникам.

4.2.19. Виконує інші зобов’язання, які передбачені трудовим законодавством України для роботодавця.

4.2.20. Самостійно сплачувати витрати за іншими угодами (зобов’язаннями Виконавця), що будуть необхідні для виконання цього Договору.

4.2.21. Ініціювати підписання Акту приймання-передачі послуг на наступний робочий день після закінчення звітного періоду.

4.3. Виконавець зобов’язаний закріпити за Клієнтом фахівця з кадрового обліку для виконання обов'язків за цим Договором.

4.4. Виконавець надає Клієнту для вибору на вакансію не менш 3 (трьох) кандидатів, які відповідають вимогам, які вказані у заявці Клієнта. Про кожного кандидата Виконавець зобов’язаний надати Клієнту необхідну інформацію, яка включає професійні та біографічні дані.

4.5. Виконавець зобов’язаний організувати співбесіду кандидатів з Клієнтом протягом 2 (двох) робочих днів з моменту передачі Клієнту інформації про кандидатури.

У разі, якщо жоден з кандидатів не відповідає вимогам Клієнту, Виконавець зобов’язаний протягом 10 (десяти) робочих днів надати інших кандидатів на відповідну посаду.

4.6. Виконавець зобов’язаний об’єктивно інформувати Клієнта про послуги та умови їх надання.

4.7. Виконавець забезпечує доведення до відома Клієнта інформації про зміни в переліку послуг, які є складовою частиною послуг, про зміну щомісячної плати за послуги шляхом надсилання відповідного письмового повідомлення. Термін інформування про зазначені зміни має бути не меншим ніж 30 (тридцять) календарних днів до набуття чинності таких змін.

4.8. Клієнт доручає Виконавцю, а Виконавець покладає на себе обов’язок надавати рахунки для сплати за надані послуги, вести облік наданих послуг та контролювати своєчасність та повноту платежів за отримані послуги. Вищезазначений облік здійснюється Виконавець.

4.9. За письмовою заявою Клієнту, у погоджений з ним термін, Виконавець зобов’язаний проводити інвентаризації товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів Клієнту, доступ до яких має персонал Виконавця. Терміни проведення цих інвентаризацій погоджуються Сторонами цього Договору, якщо інше непередбачено діючим законодавством України.

4.10. Виконавець зобов’язаний зберігати в таємниці інформацію, пов’язану з діяльністю Клієнта та отриману при наданні послуг.

4.11. Виконавець зобов’язаний не надавати та не передавати будь-які документи Клієнта контролюючим органам без письмової згоди Клієнта.

4.12. За письмовою заявою Клієнту, у погоджений з ним термін, Виконавець надає додаткові послуги за окрему плату, відповідно до діючих тарифів, затверджених Виконавцем.

4.13. Виконавець зобов’язаний інформувати Клієнта про відомі Виконавцю можливі ризики, пов’язані з діяльністю Клієнта чи Виконавця.

4.14. Виконавець зобов’язаний терміново припинити роботу та повідомити про це Клієнта у випадку, коли подальше виконання роботи є недоцільним.

 

Права та обов’язки Клієнта.

5.1. Клієнт зобов’язаний надавати Виконавцю можливість доступу до будь-яких записів, документації та іншої інформації, яка пов’язана з виконанням цього Договору. Також забезпечити представникам Виконавця вільний доступ до своїх приміщень для виконання ними своїх зобов’язань по цьому Договору після пред’явлення представниками Виконавця відповідного посвідчення або довіреності.

5.2. Клієнт зобов’язаний забезпечити належні та безпечні умови праці персоналу, наданого Виконавцем у межах цього Договору.

5.3. Клієнт зобов’язаний контролювати якість роботи співробітників Виконавця через своїх відповідальних осіб.

5.4. Клієнт зобов’язаний надати співробітникам Виконавця обладнання, інструменти, документацію, тому що тільки Клієнт володіє відповідними засобами виробництва та впливає на технології, які використовуються у нього.

5.5. Клієнт зобов’язаний використовувати співробітників Виконавця у відповідності з їх кваліфікацією. По мірі зростання кваліфікації та при наявності потреби у робітниках відповідних професій та спеціальностей, переводити співробітників Виконавця на більш кваліфіковану роботу.

5.6. Клієнт зобов’язаний своєчасно, не пізніше 3 (третього) числа місяця після розрахункового, надавати Виконавцю інформацію про використання працівників Виконавця, які залучені до виконання зобов’язань по цьому Договору. Ця інформація необхідна для обліку робочого часу, оплати праці, кадрового обліку.

5.7. Клієнт зобов’язаний призначити відповідальних осіб для роботи з Виконавцем.

5.8. Клієнт зобов’язаний ознайомлюватись з інформацією, наданою Виконавцем по кандидатурам на вакантні посади. Протягом 2 (двох) робочих днів з дня отримання цієї інформації повідомити Виконавця про прийняття рішення по кожній кандидатурі та призначити дату співбесіди з кандидатами, наданими Виконавцем.

Після проведення співбесід Клієнт зобов’язаний протягом 2 (двох) робочих днів з дня проведення співбесіди надати Виконавцю інформацію про своє рішення.

5.9. Клієнт зобов’язаний не пізніше ніж через 5 (п’ять) робочих днів з моменту підписання цього Договору надати Виконавцю документи, необхідні останньому для виконання передбачених цим Договором зобов’язань.

5.10. При необхідності, передача документів оформлюється актом передачі документів.

5.11. Клієнт зобов’язаний надавати повну та правдиву інформацію та всебічні пояснення, необхідні Виконавцю для виконання своїх обов’язків по цьому Договору.

5.12. Клієнт зобов’язаний утримуватися від дій, які здійснюються з метою впливу на думку або результати роботи Виконавця, без надання письмових вказівок Виконавцю.

5.13. Клієнт зобов’язаний забезпечити Виконавцю відповідне місце, час та умови для роботи у випадку, коли передача документів та їх обробка здійснюється в офісі Клієнта.

5.14. Клієнт зобов’язаний заздалегідь повідомляти Виконавця про зміни виду діяльності та появу нестандартних (необумовлених цим Договором) виробничих ситуацій.

5.15. Клієнт зобов’язаний терміново повідомляти Виконавця про зауваження та претензії стосовно роботи співробітників Виконавця.

Клієнт зобов’язаний аргументовано обґрунтувати Виконавцю вимогу заміни одного співробітника іншим.

5.16. Клієнт зобов’язаний не пізніше ніж через 5 (п’ять) робочих днів з дати складання цього Договору передати Виконавцю оформлений екземпляр цього Договору.

5.17. Клієнт зобов’язаний при передачі Виконавцем акту про виконання робіт, не пізніше ніж через 5 (п’ять) робочих днів один примірник зі своєю печаткою та підписом повернути Виконавцю.

5.18. Клієнт зобов’язаний виконувати усі вимоги та інструкції, отримані від Виконавця в рамках цього Договору.

5.19. Клієнт зобов’язаний приймати виконану роботу та провадити розрахунки з Виконавцем, згідно розділу 2 цього Договору.

5.20. Клієнт зобов’язаний своєчасно, не пізніше 5 (п’ятого) числа місяця після розрахункового, приймати рішення при виникненні спірних питань з оподаткування своєї діяльності та (або) оформлення первинних документів та первинних облікових регістрів.

5.21. Клієнт зобов’язаний виплатити компенсацію Виконавцю у визначеному розмірі у разі дострокового розірвання цього Договору по ініціативі Клієнту.

5.22. Клієнт має право на проведення беззаборонних перевірок ходу та якості надаваних послуг.

5.23. Клієнт має право перевести співробітника Виконавця, робота якого сподобалась Клієнту, до себе у штат після річного випробування безкоштовно, виключаючи витрати Виконавця на підбір персоналу.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 95; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.229.51 (0.011 с.)