ЦДАГО, ф. 1401, оп.1, спр. 2, арк. 17 – 17 зв. Копія.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЦДАГО, ф. 1401, оп.1, спр. 2, арк. 17 – 17 зв. Копія.№ 4

1919 р., січня 3. Вінниця.

– Наказ №3 отамана Подільського корпусу Ф. Колодія про перейменування Гайсинського куреня отамана Волинця.

НАКАЗ

Подільського корпусу

ч. 3

3-го січня 1919 року м. Вінниця

 

§ 1

(ПО ВІДДІЛУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА)

По згоді Головного Отамана Петлюри сформований отаманом ВОЛИНЦЕМ Гайсинський Курінь Національної гвардії переіменован в курінь імені Отамана ПЕТЛЮРИ.

ІНФОРМАЦІЯ: Телеграма отамана Волинця під ч. 505…

 

П. п. Отаман Подільського Корпусу Колодій

 

З орігіналом згідно: Начальник Штаба, Генеральний Хорунжий (підпис)

 

ДАВО, ф. Р – 1691, оп. 2, спр. 3, арк. 6. Копія.

 

№ 5

1919 р., січня 25. Гайсин.

– Копія телеграми начальника 19 дивізії Дієвої Армії УНР

про переформування Окремого Гайсинського куреня ім. Симона Петлюри

у 61-й піший дієвий полк

Гайсин

Комполку 57

 

74 довожу до відома копію телеграми, одержаної мною (від) Начдіва 19: “Згідно наказу штабу Холмськогалицького фронту під ч. 43 від 25 січня біжучого року загін Отамана Волинця переформується в 61 піший дієвий полк з росташуванем в Староконстантинові на Волині. В зміну наказу по дивізії від 25 січня ч. 5 параграф 5 отаманові загону Волинцю з курінем піхоти, кінноти та гарматами відправитись в м. Староконстантинів, о виконанні роспорядження донести. Начштабу 19 пішої дівізії Захаржевській. Осаул Грівезірський”. 250

 

Отаман Окремого Гайсинського куріня імені Петлюри

 

ЦДАВО, ф. 1078, оп. 1, спр. 93, арк. 4. Копія.

 

№ 6

1919 р., січня 27. Меджибож – Вінниця.

– Телеграма отамана А. Волинця начальнику 19-ї дивізії Дієвої Армії УНР

про прибуття до Меджибожа

Військова

Винниця три адресі

Начдів 19, копія Комкор 2

Копія Корбюро 2

 

Доношу, що 27 січня о 17 годині прибув (в) Межибіж, де приступив до виконання наказу Вашого 25 січня ч. 42. В околицях Межибожа спокійно, за винятком Бахматовецької волости, де самовольно рубають ліс. Де-які села здають зброю. Маю відомости, що штаб фронта наказав розвернуть мій курінь (в) 61 піший Гайсинський полк зо мною на чолі. Посилають (в) Староконстантинів. Прошу вказівок. 27 січня ч. 184.

 

Отаман Волинець.

 

ЦДАВО, ф. 1078, оп. 1, спр. 94, арк. 4. Копія.

 

№ 7

1919 р., січня 27. Меджибож – Вінниця.

– Телеграма отамана А. Волинця до 2-го корбюро 19-ї дивізії

Дієвої Армії УНР про прибуття до Меджибожа

 

Винниця Корбюро 2

 

Прибув до Меджибожа о 4 годині 27 січня. На місці справи гаразд, спокійно, селяне здають зброю. Курінь смерти наробив добрих діл, почуєте. Завтра висилаю за грошима і за обмундірованням. Старшина з’явиться до вас, прошу допомогти. Козака Омельянчука направти по залізниці Деражню до Межибожа. (В) гостинниці Бель Вю забув (в) номері сім свій перстень, нехай козак візьме. Висилаю відомості регулярно.

 

27 січня, ч. 182

Отаман Волинець.

 

ЦДАВО, ф. 1078, оп. 1, спр. 94, арк. 5. Копія.

 

№ 8

 

1919 р., лютого 2. Меджибіж – Бар.

– Телеграма командира 61-го полку А. Волинця начальнику штабу

10-го корпусу Дієвої Армії УНР про командний склад 61-го полку

 

Бар, Наштакору 10

 

Подаю до відома теперишній персональний командний склад дорученого мені полку: командір полку Волинець, Старший поміщник комполку Голенко, Молодший поміщник комполку Зубріцький, осаул Стороженко, Курінні командіри: 1 куріня Ступак, 2 куріня Симчук, 3 куріня Лазаренко; Сотники Омельчук, Бойко, Стецюк, Оніщук, Вернигора, Мединський, Киценко, Терлецкій, Калінець, Білов, Гальчевський; Півсотенні Лавренчук, Кучерявий, Козачинський, Берестянський, Панчук, Ткачук, Коваль, Миронюк, Макітрук, Поліщук, Ксендзюк, Косенко, Затула; Начальник постачання Федорук, Завідуючий зброєю Смірнов, Квартирмистр Плахотнюк, Діловод господарчої частини Мінас, інспекторської Неймак.

 

ч. 303, 2 лютого

Комполку 61 Гайсинського

 

ЦДАВО, ф. 1078, оп. 1, спр. 94, арк. 11. Копія.

 

№ 9

1919 р., лютого 4. Меджибіж – Бар.

– Телеграма помічника командира 61-го полку Д. Зубрицького начальнику штабу 10-го корпусу Дієвої Армії УНР

про командний склад 61-го полку

 

Військова

Бар Наштакору 10

 

414 подаю до відома реєстр командного складу дорученного мені полку з показом числа наказу по 61 полку, яким кождний затвержен: комполку Волинець, наказ 10 корпусу ч. 19, помішник комполку Голенко, наказ Окремому Гайсинському куріню ч. 50 грудня 31 1918 року, молодший помішник комполку Зубріцький, наказ ч. 33, полковий осаул Стороженко, наказ ч. 50 грудня 31, 1 курінний Ступак, нак. ч. 33, 2 курінний Сімчук, нак. 33, 3 курінний Лазаренко, наказ 33; Сотники: кінної сотні Терлецькій, наказ ч. 19, 1 сотні Омельчук, наказ ч. 33, 2 сотні Бойко, наказ ч. 33, 3 сотні Стицюк, наказ ч. 11, 4 сотні Оніщук, наказ ч. 33, гарматної батареї Гольчевській, наказ ч. 9, 1 кулеметної Вернигора, наказ ч. 22, 2 кулеметної Мединській, наказ ч. 34, 3 кулеметної Кіценко, наказ ч. 33, звязкової сотні Калінець, наказ ч. 17, немуштрової сотні Білов, наказ ч. 36. Півсотенні: Матвієв, нак. 24, Берестянській, наказ ч. 45 1918 р., Поліщук, наказ ч. 18, Ксендзюк, наказ ч.11, Панчук, наказ ч.11, Лавренчук, наказ ч. 34, Кучеравий, наказ 34, Козачинській, наказ ч. 34, Ткачук, наказ ч. 34, Коваль, наказ ч. 34, Миронюк, наказ ч. 34, Макітрук, наказ ч. 34, Косенко, наказ ч. 22, Затула, наказ ч. 22. Начальник постачання Федорук, наказ ч. 36, завідуючий зброєю Смірнов, наказ ч. 22, Квартермістр Плахотнюк, наказ ч. 17, діловод по господарській Мінас, наказ ч. 36, діловод по інспекторській Неймокель, наказ ч. 29. Всі переліченні старшини призначенні командіром полку, крім старшини гарматчика Біляхіва, котрий призначен Інаркорпом 10, наказ полку 35.

 

4 лютого, Меджибіж, ч. 359.

За Комполку 61 Гайсинського (Зубріцький)

 

ЦДАВО, ф. 1078, оп. 1, спр. 94, арк. 15. Оригінал.

 

№ 10

1919 р., лютого 5.

– Телеграма помічника командира 61-го полку Д. Зубрицького

начальнику штабу 10-го корпусу Дієвої Армії УНР про реєстр коней

 

Військова

Наштакору 10

 

406 Дорученім мені полку мається коней верхових 70, гарматних 5, обозних 98. Бракує коней верхових 47, гарматних 19, кулиметних 162, обозних 280.

 

5 лютого, ч. 373

(За) Комполку 61 Гайсинського Зубріцький

 

 

ЦДАВО, ф. 1078, оп. 1, спр. 94, арк. 13. Копія.

 

№ 11

 

1919 р., лютого 8. Бар.

– Телеграма помічника командира 61-го полку В. Голенка начальнику штабу

10-го корпусу Дієвої Армії УНР про реєстр коней

 

Військова

Бар

Наштакору 10

 

На телеграму ч. 594. Семого цього лютого була надіслана Вам телеграма під ч. 420 слідуючого змісту: На сьоме лютого біжучого року бойовий состав полку слідуючий: муштрових старшин сорок, в цьому числі лічаться підстаршини, займаючі старшинську посаду, урядовців три, лікарів зовсім немає, козаків шістьсот сімдесят шість, коней сто шістьдесят вісім, рушниць сімсот тридцять шість, кулеметів “Максіма” двадцять, гармат: чотирех-дюймових одна і шесті-дюймових дві. На восьме лютого бойовий состав без змін. ч. 435.

 

За командира 61 Гайсинського Полку (Голенко)

 

ЦДАВО, ф. 1078, оп. 1, спр. 94, арк. 16. Копія.

 

 

№ 12

1919 р., лютий. Підволочиськ.

– Телеграма командира 61-го полку А. Волинця начальнику штабу

Правобережного фронту Дієвої Армії УНР про стан справ у 61-у полку

 

Підволочиськ. Начальнику Штаба Правобережного. Копія Бар Комкору 10. Копія Головному Отаману Петлюрі. Копія Вінниця Корб’юро 2. Отримав телеграму одправити бойовий курінь до Сарн негайно. Рахую святим обов’язком донести, що люди босі, неодягнені. Заказав тут чоботи, білизну, шинелі. Скоро зможу одягнути козаків і узути. До сього часу це не зроблено за відсутністью коштів, котрі отримав з 10 корпусу у Віниці тілько 5 лютого в сумі 350 000 карб. Коштів цих не хватає на жаловання за вислужений час. Вживав всіх заходів, де тільки можно і перед ким можна про те, щоб роздобути для козаків одяги та взуття, але це не дало ніяких наслідків. Зазначаю, що я звертався в цій справі до таких інституцій і особ: до Комкора 2 кілька разів, до Штабу фронту їздив сам, один раз, потім другий раз; опісля командірував Осаула Стороженко, потім старшину Лазаренко. До Комкора 10 їздив Осаул Стороженко, до Головного Інтенданта теж він. До Начдів 19 їздив сам. Не рахую великої кількости телеграм, котрі посилались у всі вищі інституції по цій справі. Вимоги теж представляв своєчасно. Зараз становище неможливе. Звертаю на це увагу вищої влади. Негайна одправка частини на фронт в такім стані приведе, на мою думку, до розвалу саму певну частину, бо коли козак без штанів, або на портянці ходить, то самий певний мимоволі стане протестантом, буде тягнути в бік большовизму, бо кожному здається, що большовики лучче дбають про всі його потреби. Я во ім’я загальної справи, во ім’я збереження Українському Уряду певної частини, котра до цього часу стояла непохітно на сторожі спокою і порядку – звертаюсь з проханьом дати мені днів три – штирі на остатне укомплектовання частини.

Потім ми підем, куди нас пішлют.

 

ч. 419.

 

Комполку 61 (підпис)

 

ЦДАВО, ф. 1078, оп. 1, спр. 93, арк. 21. Оригінал.

 

№ 13

 

 

У.Н.Р. Хорунжому Білахіву

Х д. Корпус

Інспектор артілерії

1 лютого 1919 р.

м. Бар Под.

 

Пропоную Вам негайно вирушити до м. Меджибож Поділ., де приступить до формування 1-й батареї 61-го гарматного полку (прі 61 піш. полку).

 

Інаркор Отам. Новицький

 

ЦДАВО, ф. 1078, оп. 1, спр. 93, арк. 19. Оригінал.

 

№ 14

 

У.Н.Р.

Командір

Окремого Гайсинського полку

“ “ лютня 1919 року

ч. 398

 

Пред’явник сього Сотник дорученого мені полку Хорунжий Хведір Дмитрович Мединський відряджається мною у м. Гайсин на Поділлю для організації у згаданому місті повітового Вербовочного Бюро для набору охочих козаків до дорученого мені полку (Осн. Нак. Х дієв. Корп. від 2 січня 19 р. під ч. 13).

Гайсинську Повітову Філію Нацсоюзу, Повіткомісара, Повіткоменданта, Спілку укр. учителів, Народні управи, інструкт. по кооперації, Волостні управи, Сельські управи та громадських українських діячів прохаю допомогти Хорунжому Мединському в виконанні накладеної на нього справи.

 

Полковник

 

Т. В. О. Полкового Осаула,

Хорунжий

 

ЦДАВО, ф. 1078, оп. 1, спр. 93, арк. 56. Копія.

 

№ 15

1919 р., лютого 12.

– Звіт А.Волинця штабу 19-ї дивізії

Дієвої Армії УНР про становище в 61-му окремому Гайсинському полку

 

Відомость

о становищі 61 пішого Окремого Гайсинського

імені Отамана Петлюри полку на 12 лютого 1919 р.

___________________________________________________________________________

Старшин
Козаків із них: кінноти 45 + 78 = 123
Гармат 48-лінейних -.-.-.-.-. горних
Коней 145 + 78 = 223
Кулеметів

___________________________________________________________________________

 

Командир 61 піш. Окремого Гайсинського імені Отамана Петлюри полку

 

ч. 516

того дня 1919 р. Полковий Осаул (підпис)

 

До Штабу 9-го дієвого Корпусу.

 

ЦДАВО, ф. 1078, оп. 1, спр. 94, арк. 8. Оригінал.

№ 16

1919 р., лютого 26.

– Звіт осавулу 19-ї дивізії Дієвої Армії УНР про становище

в 61-му окремому Гайсинському полку

 

Пану Осаулу 19 дивізії

Відомость

о становищі 61 пішого Окремого Гайсинського

імені Отамана Петлюри полку на 26 лютого 1919 року

 

Старшини:      
Отаман полку Муштрових
Курінних Коней немуштрових гарматних   ____
Сотенних Старшин 9 14 Кулеметів
Півсотенних Підстаршин   Рушниць
Молодших старшин Набоїв
Урядовців Гармат 48 лін. горних
Ветерінарів Не-ма    
Попів теж    
Писарів    
Підстаршин    
Підстар. на пос. сотен.    
козаків    

 

ЦДАВО, ф. 1078, оп. 1, спр. 94, арк. 24. Копія.

№ 17

1919 р., лютого 26.

– Телеграма командира 61-го окремого Гайсинського полку А. Волинця командиру 19-ї дивізії Дієвої Армії УНР про арешт Якова Шепеля

 

Військова

Бар

Комкору 10

 

Літинським Повіткомендантом Гаращуком обезброєн отряд козаків кінної сотні мого полку і заарештован начальник отряду старшина 61 полку Шепель, коні, зброя і сідла забрані. Прошу роспорадження аби справа була розслідувана, а коні, сідла і зброя були негайно повернені полку. Командірован був Шепель з отрядом в район Хмельника для відібрання зброї, скарбового майна і реквізіції коней, на що йому були видані відповідні посвідчення.

 

26 лютого ч. 588

Комполку 61 Гайсинського (підпис)

 

ЦДАВО, ф. 1078, оп. 1, спр. 93, арк. 61. Оригінал.

 

№ 18

1919 р., березня 2.

– Звіт про стан справ у 61-му окремому Гайсинському полку

 

На 2-го березня

 

Втікачів:

в 1-й пішій сотні 25

в 3-й пішій сотні 54

в 1-й кулеметній 3

в 2-й кулеметній 23

в команді зв’язку 1

____________________

разом: 106

Хворих і ранених:

в 1-й пішій сотні 9

в 2-й пішій сотні 2

в 3-й пішій сотні 6

в 4-й пішій сотні 13

в 1-й кулеметній 13

в 2-й кулеметній 8

в команді зв’язку 1

в немуштровій 2

____________________

разом: 55

 

Мається на лице:

в 1-й пішій сотні 111 із них 5 старшин

в 2-й пішій сотні 48 -.-.-.-.-.3-.-.-.-.-.-.

в 4-й пішій сотні 62 -.-.-.-.-.3-.-.-.-.-.-.-

в 1-й кулеметній 60 -.--.-.-.-.5-.-.-.-.-.-.

в 2-й кулеметній 39 -.-.-.-.-.-.3-.-.-.-.-.-

в кінній сотні 22 -.-.-.-.-.-.1-.-.-.-.-.-

в команді зв’язку 24 -.-.-.-.-.-.2-.-.-.-.-.-

в немуштровій 39 -.-.-.-.-.-.1-.-.-.-.-.-

______________________

405 -.-.-.-.-.-.-.23-.-.-.-.

 

ЦДАВО, ф. 1078, оп. 1, спр. 94, арк. 25. Оригінал.

 

№ 19

1919 р., березня 6.

– Список хорунжого І. Смирнова, завідуючого зброєюПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 204; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.229.51 (0.01 с.)