Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу 

МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ

ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

 

з дисципліни

«Основ програмування та алгоритмічних мов»

 

Для спеціальності

5.05010301

”Розробка програмного забезпечення

напряму

050103

“Програмна інженерія”

 

Розробили викладачі _________ Орел М.А.

 

_________ Балабаник О.К.

 

 

”____”_________2013р.

 

Обговорено і затверджено на засіданні циклової комісії програмування.

 

Протокол №____ від ___________ 2013 р.

 

 

Голова циклової комісії ______________ О.К.Балабаник

Івано-Франківськ

2013р


Лабораторна робота № 1.

Робота в інтегрованому середовищі Turbo Pascal.

Мета роботи:

1. Вивчити структуру середовища програмування Turbo Pascal (TP) та роботу з головним меню ТР.

2. Засвоїти основні операції (виклик, запис, трансляція, виконання програми).

3. Оволодіти роботою в текстовому редакторі ТР.

 

Зміст роботи: Виконати дії, наведені в завданнях для самостійної роботи.

 

Теоретичні відомості

Пакет програми Turbo Pascal 7.0 розроблений фірмою Borland International y 1992 році.

Turbo Pascal 7.0. має інтегроване середовище (далі ІС) програмування, що включає в себе екранний редактор, компілятор, компоновщик, відладчик, а також систему контекстної інформаційної допомоги. Ця сукупність програм, об’єднана в спільну систему, дозволяє писати і редагувати програми, копіювати, компонувати, налагоджувати і запускати їх на виконання безпосередньо з ІС.

Для входження в середовище ТР потрібно запустити на виконання файли turbo.exe. після цього на екрані дисплея з’являється основний екран ІС, який складається з трьох частин: рядка основного меню (у верхній частині екрана), вікна редагування і рядка стану (в нижній частині екрана).

Рядок основного меню містить пункти меню, кожний з яких має меню наступного рівня (підменю).

У вікні редагування набирається текст програми, причому одночасно можна відкрити необмежену кількість вікон. З усіх відкритих вікон у кожний момент часу активним (тобто доступним для виконання операцій) може бути лише одне вікно, яке виділяється подвійною рамкою.

Номер відкритого вікна вказується в правому верхньому куті рамки цього вікна.

Рядок стану відображає поточний стан обчислювального процесу, а також підказки щодо використання функціональних клавіш. Вміст цього рядка змінюється при переході від одного режиму до іншого.

 

Система меню Turbo Pascal 7.0.

Всі етапи створення програми в ІС здійснюються за допомогою системи меню, що має складну деревовидну структуру. Основне меню містить пункти:

 

File робота з файлами
Edit редагування
Search пошук
Run виконання
Compile компіляція
Debug наладка
Tools інструментальні засоби
Options параметри
Window вікна
Help допомога

 

Для вибору пункту основного меню потрібно натиснути клавішу [F10]. Відповідний пункт вибирається клавішами управління курсором. Потрібний пункт меню можна вибирати також шляхом натискання клавіші [Alt] разом із клавішею символу, яка відповідає виділеній літері назви даного пункту меню (наприклад [Alt]+[F]). Після натискання [ENTER] на екрані з’являється відповідне підменю.

Для виклику основних режимів роботи можна використовувати “гарячі клавіші” (функціональні клавіші або комбінації клавіш [Ctrl], [Alt], [Shift] з іншими клавішами). В описі ТР ці клавіші наведені в дужках.

 

Меню роботи з файлами FILE.

New – створити новий файл. При цьому відкривається нове вікно редагування, яке пов’язане з назвою NONAMEXX.PAS, де ХХ – номер тимчасового файлу від 00 до 99.

Open [F3]—відкрити існуючий файл. Виводиться вікно діалогу, за допомогою якого можна задати назву потрібного файлу.

Save [F2]—зберегти активний файл на диску.

Save as – зберегти активний файл на диску під іншою назвою

Save all – зберегти на диску всі файли з усіх вікон редагування.

Change dir – змінити поточну директорію, в якій відбувається пошук файлів і в яку вони записуються.

Print – роздрукувати текст всієї або частини програми (блока) з активного вікна на принтері.

Dos shell—тимчасовий вихід у DOS без вилучення із пам’яті ІС. Для повернення в ІС із DOS потрібно набрати Exit.

Exit ([Alt]+[X]) --вихід із ІС у DOS.

Список закриття файлів – від 1 до 5. При вилученні з вікна редагування файлу, його назва записується в меню під номером від 1 до 5 (запам’ятовуються до 5 останніх файлів). З цього списку закритий файл можна повторно викликати у вікно редагування.

 

Меню редагування EDIT.

Дозволяє виконувати операції з фрагментами тексту (копіювати, пересувати, вилучити та ін.)

Undo ([Alt]+[Backspace]) – відмінити останні дії редагування.

Redo—повторити останні дії редагування.

Cut ([Shift]+[Del] – вилучити виділений блок з тексту в буфер.

Copy ([Ctrl]+[Ins]) – копіювати виділений блок з тексту в буфер без вилучення його з тексту.

Paste ([Shift]+[Ins]) – розмістити інформацію із буфера в поточний файл, починаючи з позиції курсора.

Clear ([Ctrl]+[Del]) – вилучити виділений блок тексту без запису його в буфер.

Show clipboard – відкрити вікно буфера та зробити його активним з метою редагування.

 

Меню пошуку інформації SEARCH.

Дозволяє здійснювати пошук фрагментів тексту, підпрограм та місць знаходження виявлених помилок, а також пошук та заміну тексту.

Find – знайти фрагмент тексту розміром не більше 80 символів.

Replace – замінити фрагмент тексту.

Search again – повторити пошук після виконання команд Find або Replace.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.218.88 (0.012 с.)