ТОП 10:

Меню використання програми RUN.Виконує запуск всієї програми, а також окремих її частин під час наладки.

Run ([Ctrl+][F9]) – запустити програму до кінця або до першої точки зупинки, якщо текст програми після останньої компіляції не змінювався. Якщо текст програми був змінений, то відбувається її перекомпіляція і запуск. Переривання – [Ctrl]+[Break].

Step over [F8] – покрокове виконання програми, без заходу в середину підпрограм.

Trace into [F7]– покрокове виконання програми із заходом у середину підпрограм.

Go to cursor [F4] – виконувати програму до рядка з курсором.

Program reset ([Ctrl]+[F2]) – змінити режим наладки програми.

 

Меню компіляції COMPILE.

Compile ([Alt]+[F9])– компіляція файлу в активному вікні.

Make [F9] -- перекомпіляція модулів, пов’язаних з даною програмою, в яких були зроблені зміни. Після цього компілюється файл основної програми.

Build – працює аналогічно Make, але перекомпілюються всі модулі, пов’язані з даною програмою.

Destination – визначає, де потрібно розмістити файли, які виконуються -- в пам’яті (Memory) або на диску (Disk).

 

Меню наладки DEBUG

Дозволяє задавати параметри, які потрібні для наладки програми (точки зупинки, параметри, які обчислюються та інше).

Breakpoints -- робота з вікном точок зупинки, в якому можна проглянути встановлені точки зупинки, змінити їх положення або знищити їх.

Watch – відкрити і активізувати вікно наладки, в якому розміщуються визначення змінних, які обчислюються при виконанні програми.

Output – відкрити й активізувати вікно результатів.

User screen ([Alt]+[F5]) – продивитись результати виконання програми.

Add watch ([Ctrl]+[F7]) – розмістити у вікно наладки змінні, значення яких можна продивитись.

 

Меню вікон WINDOW

Title – розміщення вікон на екрані одне поруч з іншим без перекриття.

Cascade – вікна перекривають одне одного.

Close all –закрити всі вікна.

Size/Move ([Ctrl]+[F5]) – змінити розмір вікна (клавіші [Shift]+[­] та інші) та перемістити вікно по екрану (клавіші [­], [¯], [], [®]). Для завершення роботи потрібно натиснути [Enter].

Zoom [F5] – розгорнути активне вікно на цілий екран/згорнути назад.

Next [F6] – зробити активним наступне за номером вікно.

Previous ([Shift]+[F6]) – зробити активним попереднє за номером вікно.

Close ([Alt]+[F3]) – закрити активне вікно.

 

Меню інформаційної допомоги HELP.

Меню допомоги дозволяє одержати довідкову інформацію, яка виводиться на екран англійською мовою.

Contens – вивести у вікно діалогу дані про інформацію, що міститься на екрані дисплея.

Index (ключові слова) ([Shift]+[F1]) – вивести в алфавітному порядку список усіх слів, про які є довідкова інформація. Для одержання довідки потрібно клавішами переміщення курсора виділити слово і натиснути [ENTER].

Topic search (предметний пошук) ([Ctrl]+[F1]) – вивести інформацію про слово на якому знаходиться курсор.

Previous topik ([Alt]+[F1]) – вивести інформацію, яка відповідає попередньому запиту.

Reserved words (зарезервовані слова) – вивести перелік зарезервованих слів ТР.

У середовищі ТР існує також локальне меню. В основному воно повторює найбільш вживані команди основного меню. Локальне меню викликається клавішами [Alt]+[F10].

Написану за допомогою екранного редактора програму потрібно потім скомпілювати – перетворити вихідний текст до виду, який доступний для ЕОМ і об’єднати в одне ціле частини програми. До програми також додаються підпрограми із стандартних модулів ТР. У результаті компіляції буде одержаний так званий завантажувальний модуль з розширенням ехе.

Компіляція найпростіших програм з вікна редагування, які складаються з одного файлу, здійснюється за допомогою команди меню Compile або [Alt]+[F9].

 

Редактор тексту середовища Turbo Pascal

Вбудований редактор середовища ТР призначений для створення вихідних текстів програм та їх корекції. Редактор автоматично запускається при активізації будь-якого з вікон середовища ТР. Текст програми набирається у вікні редагування. Для переходу на новий рядок потрібно натиснути [ENTER].

Для виконання різних операцій з коректування тексту існують команди редактора ТР. Наведемо основні з цих команд.

 

Команди управління рухом курсора.

[] ([Ctrl]+[S]) – курсор на символ вліво.

[®] ([Ctrl]+[D]) – курсор на символ вправо.

[­] ([Ctrl]+[E]) – курсор на один рядок вгору.

[¯] ([Ctrl]+[X]) – курсор на один рядок вниз.

[Home] ([Ctrl]+[Q]+[S]) – курсор на початок рядка.

[End] ([Ctrl]+[Q]+[D])- курсор на кінець рядка.

[Ctrl]+[PgUp] ([Ctrl]+[Q]+[R]) – курсор на початок файлу.

[Ctrl]+[PgDn] ([Ctrl]+[Q]+[C]) – курсор на кінець файлу.

([Ctrl]+[Q]+[B]) –курсор на початок блоку.

([Ctrl]+[Q]+[K]) – курсор на кінець блоку.

[PgUp] ([Ctrl]+[R])– текст на сторінку вгору.

[PgDn] ([Ctrl]+[C]) – текст на сторінку вниз.

 

Команди вставки і вилучення тексту.

[Ins] ([Ctrl]+[V]) – режим вставки (вкл./викл.)

[Ctrl]+[N] – вставити рядок.

[Ctrl]+[Y] – вилучити рядок.

[Del] ([Ctrl]+[G]) – вилучити поточний символ.

[Backspace] ([Ctrl]+[H])—вилучити символ зліва.

 

Команди роботи з блоками

[Ctrl]+[K]+[B] – відзначити початок блоку.

[Ctrl]+[K]+[K] – відзначити кінець блоку.

[Ctrl]+[K]+[C] – копіювати блок.

[Ctrl]+[K]+[Y] – вилучити блок.

[Ctrl]+[K]+[H] – заховати (показати) відзначений блок.

[Ctrl]+[K]+[V] – пересунути блок.

 

Інші команди редагування.

[Ctrl]+[Q]+[F] – відкрити вікно пошуку.

[Ctrl]+[L] – повторити останній пошук.

[Ctrl]+[Q]+[A] – відкрити вікно поточної зміни.

 

 

Завдання для самостійної роботи.

1. Увійти в середовище ТР шляхом запуску файлу turbo.exe.

2. Увійти в основне меню ТР, натиснувши [F10]. Подивитись і вивчити за даним описом пункти цього меню, а також пункти підменю.

3. Закрити всі раніше відкриті вікна, викликавши пункт меню WINDOW / Close all.

4. Викликати у вікно редагування файл PRIMER.PAS з диску шляхом активізації пункту меню FILE / Open.

5. Закрити активне вікно, викликавши WINDOW / Close або натиснувши [Alt]+[F3].

6. Знову викликати у вікно редагування файл PRIMER.PAS з диску, натиснувши [F3] і вказавши в рядку Name назву з файлу PRIMER.PAS.

7. Встановити курсор під будь-яким оператором програми. Подивитись контекстну допомогу про цей оператор, натиснувши [Ctrl]+[F1].

8. Виконати компіляцію і запустити програму на виконання, натиснувши [Ctrl]+[F9] або вибравши пункт меню RUN/Run.

9. Виправити виявлені в програмі помилки і запустити їх на виконання знову.

10. Подивитись результати виконання програми у вікні результатів, натиснувши[Alt]+[F5]. Закрити вікно результатів, натиснувши будь-яку клавішу.

11. Відкрити вікно результатів Output одночасно з вікном редагування, вибравши пункт меню DEBUG / Output. Натиснувши [Ctrl]+[F5] (або викликавши пункт меню WINDOW (Size / Move), викликати режим встановлення положення і розмірів вікна. Клавішами [­], [¯], [], [®] [Shift]+[­] та іншими встановити положення і розміри вікна результатів Output внизу екрану. Завершити установку, натиснувши [ENTER]. Перейти у вікно програми, натиснувши [F6] або [Alt]+[i]де і – номер вікна програми, і аналогічно встановити його розміри так, щоб ці вікна не перекривались. Завершується установка натисненням на [ENTER].

12. Запустити програму на виконання і спостерігати результат у вікні результатів Output.

13. Виконати програму покроково, натискаючи [F7].

14. Встановити курсор на рядок у середині програми. Натиснувши [F4], виконати програму до цього рядка. Натискаючи [F7], виконати програму до кінця.

15. Прослідкувати в покроковому режимі за значенням будь-якої змінної. Для цього натиснути [Ctrl]+[F7] і в рядку Watch expression вказати назву цієї змінної. Вихід – [OK] i [ENTER]. Далі, виконуючи програму по кроках, спостерігати у вікні Watshes за поточним значенням цієї змінної.

16. Відмінити режим наладки по [Ctrl]+[F2].

17. Записати файл із вікна редактора на диск, натиснувши [F2] або вибравши пункт меню FILE / Save as.

18. Не виходячи з ТР, проглянути список файлів поточного каталогу: [F3],*.*,[ENTER].

19. Вийти з середовища ТР, натиснувши [Alt]+[X] або вибравши пункт меню FILE / Exit.

20. Запустити файл і ввійти в середовище ТР. Викликати у вікно редагування файл PRIMERA.PAS.

21. Виконати переміщення курсора по тексту.

22. За допомогою команд вилучення і вставки:

а) вставити порожній рядок, а потім вилучити його;

б) перевірити роботу редактора в режимах вставки і заміни символів (клавіша [Ins]);

в) вилучити рядок із тексту, а потім відновити його;

г) перенести рядок тексту, а потім скопіювати його;

д) виділити блок тексту і перенести його у файл в іншому вікні;

е) виконати операцію пошуку слова в тексті програми, а потім операцію пошуку і заміни його на інше слово.

23. Вийти з середовища ТР, не записуючи файл PRIMERA.PAS.

на диск.

 

Контрольні запитання.

1. Що містить в собі інтегроване середовище ТР?

2. Як увійти в інтегроване середовище ТР?

3. Як створити новий і викликати існуючий файл?

4. Як змінити назву файлу, що записується на диск?

5. Як виконати компіляцію програми і запуск її на виконання?

6. Як виконати програму по кроках? Як при цьому можна прослідкувати за значенням даної змінної?

7. Як продивитись результати виконання програми?

8. Як перейти від режиму вставки до режиму заміни і назад?

9. Як вилучити і вставити рядок у тексті? Як пересунути і скопіювати рядок?

10. Як вилучити, пересунути і скопіювати блок?

11. Як виконати копіювання фрагмента програми з одного файлу в інший?

12. Як вийти із середовища ТР?


Лабораторна робота № 2.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.243.36 (0.01 с.)