Тема № 9. АДМІНІСТРАТИВНО - ПРАВОВІ РЕЖИМИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема № 9. АДМІНІСТРАТИВНО - ПРАВОВІ РЕЖИМИ 

Питання:

1. Поняття адміністративно-правового режиму.

1.2. Зміст та класифікація адміністративно-правових режимів.

1.3. Повноваження державних органів по введенню адміністративно- правових режимів.

2. Адміністративно-правовий режим надзвичайного стану.

2.1. Адміністративно-правовий режим особового стану.

2.3. Адміністративно-правовий режим військового стану.

2.4. Адміністративно-правовий режим державного кордону.

3. Засоби забезпечення адміністративно-правових режимів органами внутрішніх справ.

 

Методичні рекомендації

Правовий режим являє собою сукупність правил закріплений, які регулюють певну діяльність людей. Навчаємим слід знати на увазі, що класифікація адміністративно-правових режимів досить різноманітна: за територією, за часом дії, за окремими об'єктами, за видами діяльності, за масштабами використання своїх прав громадянами, організаціями, за глибиною змін у конституційному статусі громадян та організацій. Необхідно пам'ятати, що підстави та порядок ведення спеціальних адміністративно-правових режимів визначається наступними законодавчими актами: Закон України "Про державний кордон України"; Закон України "Про правовий режим воєнного стану".

 

Основні джерела:

1. Конституція України // ВВР – 1996. - № 30.

2. Закон України "Про державний кордон України" // ВВР. - 1991. - № 2.

3. Закон України "Про правовий режим воєнного стану" // Офіційний вісник України. - 2000. - № 17.

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення. - Харків, 2001.

5. Стеценко С.Г. Адміністративне право України , К., 2007

6. Ківалов С.В., Біла Л.Р., Адміністративне право України , Одеса 2008

7. Курс адміністративного права України: підручник/ В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко [та ін. ]/ за ред. В.В. Коваленка. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 808с.

Тема № 10. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Питання:

1. Адміністративна відповідальність.

1.1. Поняття та принципи адміністративної відповідальності.

1.2. Нормативно-правова основа адміністративної відповідальності.

1.3. Характерні риси адміністративної відповідальності її відмінність

від інших видів відповідальності.

1.4. Особливості відповідальності різних категорій осіб.

2. Поняття та ознаки адміністративного правопорушення.

2.1. Поняття адміністративного правопорушення.

2.2. Суспільна небезпечність адміністративного правопорушення.

2.3. Протиправність адміністративного правопорушення.

2.4. Винність адміністративного правопорушення.

2.5. Карність адміністративного правопорушення.

3. Юридичний склад адміністративного правопорушення.

3.1. Об’єкт адміністративного правопорушення (загальний, родовий,

видовий).

3.2. Об’єктивна сторона адміністративного правопорушення.

3.3. суб’єкт адміністративного правопорушення (загальний, особливий і спеціальний).

3.4. Суб’єктивна сторона адміністративне правопорушення.

 

Реферат на тему:

1. Юридичний склад адміністративного правопорушення та його елементи.

2. Адміністративна відповідальність неповнолітніх.

 

Методичні рекомендації

При вивченні даної теми студентам слід особливу увагу звернути на те, що інститут адміністративної відповідальності є важливою складовою адміністративного права.

Розглядаючи поняття адміністративного проступку необхідно розрізняти між собою його елементи складу та ознаки.

Слід пам'ятати, що суб'єктом проступку може бути як фізична так і юридична особа. Стосовно адміністративної відповідальності колективних суб'єктів необхідно мати на увазі, що вона передбачається не в КпАП, а тільки окремими законами.

Особливу увагу слід звернути на адміністративну відповідальність неповнолітніх, тобто осіб, які вчинили проступок у віці з 16 до 18 років (ст.ст. 13, 24/1 КпАП).

Потребують розгляду ст. 17-22 КпАП, які передбачають обставини, виключаючі адміністративну відповідальність.

 

Задачі:

1.Адміністративна комісія районної державної адміністрації розглянула справу про незаконне полювання сержанта міліції Самаріна і прийняла постанову про конфіскацію мисливської зброї, накладення штрафу, позбавлення права полювання та звільнення Самаріна з ОВС.

1. Дайте правову оцінку рішенню адміністративної комісії.

2. В які органи можна оскаржити рішення адміністративної комісії?

3. Роз`ясніть порядок та строки оскарження постанов про накладенняадміністративних стягнень.

4. Визначте можливий вид правової відповідальності Самаріна.

2. Неповнолітній Васін (17 років), знаходячись у стані алкогольного сп`яніння, на вулиці Східної, близько будинку № 10 нецензурно лаявся, образливо чіплявся до громадян, на зауваження не реагував.

1. Кваліфіууйте дії Васіна.

2. Хто розглядає це правопорушення і в які строки.

3. Які заходи впливу застосовуються до неповнолітніх за скоєння адміністративного правопорушення?

4. Визначте, як зміниться відповідальність, якщо Васін був доведений до стану алкогольного сп`яніння своїм батьком або іншими особами.

3.Громадянин Хохлов скоїв дрібне розкрадання державного майна і був затриманий працівником міліції.

1. Які особливості адміністративного провадження в справах даної

категорії?

2. Хто має право складати протокол про це правопорушення?

3. Складіть протокол вилучення предмета, який став знаряддям вчинення, або безпосереднім об`єктом адміністративного правопорушення?

4. Визначте порядок, місце і строки розгляду цієї справи.

4.Сержант міліції Сидоров, рухаючись на особистому автомобілі, перевищив швидкість руху та був зупинений на посту ДСБДР.

1. Визначте можливий вид відповідальності Сидорова.

2. Хто розглядає це правопорушення і в які строки?

3. За які правопорушення працівники міліції несуть адміністративну відповідальність на загальних підставах?

4. Складіть фабулу протоколу про це правопорушення.

5. Громадянин республіки Вірменія Іштоян А.А. звернувся до директора МП „Юнона” Стоянової Н.Г. з проханням прийняти його на работу. Не дивлячись на те, що Іштоян А.А. проживав більше шести місяців в м. Одесі без паспорта та без реєстрації в ОВС, директор МП прийняла його на работу на посаду комерційного директора.

1. До якої відповідальності можуть бути притягнуті директор МП Стоянова Н.Г. та Іштоян А.А?

2. Якщо у цій ситуації є факт адміністративного тправопорушення складіть необхідні адміністративно – процесуальні документи.

Основні джерела:

1. Конституція України // ВВР – 1996, № 30.

2. Закон України "Про міліцію", 1 розділ. // ВВР – 1991 - № 4.

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Харків, 2001.

4. Гончарук С.Т. Адміністративна відповідальність за законодавством України. К., 1995.

5. Коваль Л.В. Адміністративне право України. – К., 2002.

6. Білий П.М. Адміністративна відповідальність посадових осіб. // Вісник ОІВС. - 2002. - № 1.

7. Додін Е.Г. Адміністративна відповідальність в світлі Конституції України. // Юридичний вісник. - 1997. - № 3.

8. Ярмакі Х.П. Адміністративна відповідальність юридичних осіб. Українське адміністративне право: актуальні проблеми реформування. // Збірник наукових праць. - Суми, 2000.

9. Курс адміністративного права України: підручник/ В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко [та ін. ]/ за ред. В.В. Коваленка. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 808с.

 

 

Тема № 11. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС

Питання:

1. Поняття та основні принципи адміністративного процесу.

1.1. Поняття та основні ознаки адміністративного процесу.

1.2. Принципи адміністративного процесу.

1.3. Стадії адміністративного процесу.

1.4. Відмінність адміністративного процесу від інших правових

процесів.

2. Адміністративне провадження.

2.1. Поняття та види адміністративних проваджень

2.2. Правова основа та порядок провадження по зверненнях громадян.

2.3. Провадження по справах про заохочення.

3. Дисциплінарні провадження.

3.1. Провадження по справах про дисциплінарні проступки.

3.2. Основні стадії дисциплінарного провадження.

3.3. Дисциплінарні стягнення, що застосовуються в ОВС.

3.4. Заохочення, які застосовуються в ОВС.

4. Ліцензійні провадження.

 

Завдання.

1. Засвойте поняття: адміністративний процес; адміністративно-процесуальна норма; адміністративно-процесуальні відношення; адміністративне провадження; адміністративно-юрисдикційне провадження.

2. Визначте співвідношення: адміністративного процесу з кримінальним і цивільним процесами; понять “адміністративний процес” і “адміністративне провадження”.

3. Назвіть види та особливості адміністративних проваджень.

4. Як Ви розумієте термін “адміністративна юрисдикція”?

5. Хто є сторонами в адміністративному процесі?

6. Стадії адміністративного процесу, як змінюється суб’єктивний склад адміністративно-процесуальних відношень зі зміщенням стадії?

7. Назвіть загальні та спеціальні види процесуального затримання.

8. Засвойте поняття: провадження по зверненнях громадян; дисциплінарне провадження; пропозиція; заява; клопотання.

9. Для з’ясування провадження із звернень громадян визначте:

9.1. Вимоги, які ставляться до звернень;

9.2. Порядок розгляду звернень;

9.3. Обов’язки органів державної влади, місцевого самоврядування, установ, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб, засобів масової інформації всіх форм власності, щодо розгляду звернень громадян;

9.4. Порядок особистого прийому громадян посадовими особами установ та організацій всіх форм власності;

9.5. Строки розгляду звернень;

9.6. Особливість розгляду звернень військовослужбовців та членів їх сімей;

9.7. Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян.

 

Реферат на тему:

1. Адміністративне провадження по розгляду пропозицій, заяв і скарг

громадян в органах внутрішніх справ.

2. Ліцензійні провадження.

 

Методичні рекомендації

Однією із особливостей адміністративного права є те, що воно, на відміну від інших галузей права, включає в себе як матеріальні, так і процесуальні адміністративні норми.

Треба пам'ятати, що адміністративний процес маючі всі ознаки юридичного процесу, характеризується рядом особливостей притаманних тільки йому.

Необхідно звернути увагу на вивчення поняття адміністративного процесу, класифікацію видів проваджень, які складають структуру адміністративного процесу, принципів та стадій адміністративного процесу.

 

 

Задачі:

1. Громаданин Харкін А.Ю. придбав 9 гр. макової соломки на ринку "Привоз" міста Одеси і був застигнутий при цьому дільничним інспектором міліції.

Які міри адміністративного примусу може застосувати у такому випадку працівник міліції? Норми права, що їх регламентують.

2. Робітником тютюнової фабрики з цеху готової продукції було викрадено шляхом крадіжки 20 пачок сигарет "Прима".

За яких умов слід вважати, що дане правопорушення є дрібною крадіжкою?

Назвіть особливості провадження по справах про адміністративні правопорушення цієї категорії.

3. Практичне завдання: Розглядаючи матеріал про скоєння дрібного хуліганства 17 – річним Сидоренком, суддя встановив, що Сидоренко в поточному році, 2 січня, притягувався до адміністративної відповідальності за ст. 178 КУАП, 13 січня – за ст. 173. Враховуючи ці обставини, суддя застосував до Сидоренка адміністративний арешт строком на 10 діб.

Визначте правомірність дій судді.

Основні джерела:

1. Конституція України // ВВР – 1996, № 30.

2. Закон України "Про статус суддів" // ВВР – 1993. - № 8.

3. Закон України "Про прокуратуру" // ВВР – 1991 - № 53.

4. Закон України "Про нотаріат" // ВВР – 1993 - № 39.

5. Закон України "Про адвокатуру" // ВВР – 1993 - № 9.

6. Закон України "про звернення громадян" // ВВР - 1996 - № 47.

7. Наказ МВС України "Про затвердження інструкції "Про порядок розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян в ОВС" № 414-98.

8. Наказ МВС України "Про оголошення Дисциплінарного статуту ОВС" № 403-91.

9. Кодекс України про адміністративні правопорушення. - Харків, 2001.

10. Стеценко Г.О. Адміністративне право України, К., 2007

11.Курс адміністративного права України: підручник/ В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко [та ін. ]/ за ред. В.В. Коваленка. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 808с.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.179.111 (0.015 с.)