ТЕМА №4. СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА №4. СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 

Питання:

1. Громадяни як суб’єкти адміністративного права.

1.1. Адміністративно-правовий статус громадян України.

1.2. Адміністративна правоздатність та дієздатність громадян.

1.3. Права та обов’язки громадян в сфері державного управління.

1.4. Форми участі громадян в державному управлінні.

2. Адміністративно-правовий статус іноземців.

2.1. Адміністративно-правовий статус іноземних громадян.

2.2. Адміністративно-правовий статус осіб без громадянства.

3. Об’єднання громадян.

3.1. Об’єднання громадян як суб’єкти адміністративного права

3.2. Поняття та види об’єднань громадян

3.3. Адміністративно-правовий статус об’єднань громадян, забезпечення

законності в їх діяльності.

4.Органи виконавчої влади.

4.1.Поняття та правове положення органу виконавчої влади

4.2.Види органів виконавчої влади,

4.3.Система органів виконавчої влади.

 

Реферат на тему:

1. Адміністративна правоздатність та дієздатність громадянина України.

2. Адміністративно-правовий статус іноземців в Україні.

3.Поняття, види та адміністративно – правовий статус міських державних адміністрацій.

Методичні рекомендації

При вивченні даної теми слід з'ясувти, що бути суб'єктом адміністративного права означає мати права та обов'язки у сфері державного управління.

Необхідно знати, що до індивідуальних суб'єктів належать: громадяни України, іноземці, особи без громадянства, біженці; до колективних - органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування; підприємства, установи, організації незалежно від форми власності; громадські організації, релігійні організації та ін.

Для визначення поняття адмінстративно - правового статусу індивідуального суб'єкту необхідно ознайомитись з його складовими елементами (адміністративні право- і дієздатність).

З метою більш досконалого вивчення та засвоєння адміністративно - правового статусу окремих категорій суб'єктів слід звернути увагу на положення Конституції України та деяких законодавчих актів: закон України "Про громадянство україни", "Про правовий статус іноземців", "Про біженців" та ін.

Під час вивчення питання правового статусу центральних органів виконавчої влади необхідно звернути увагу на Указ Президента України "Про систему центральних органів виконавчої влади" та інші нормативно - правові акти.

 

ЗАДАЧІ:

1. В одному районі знаходяться школа, лікарня, фабрика, завод, кінотеатр, перукарня, районна адміністрація, університет, райвідділ освіти, обласна податкова поліція, колегія адвокатів, спортивне товариство “Спартак”.

Які з названих організаційних одиниць являються органами управління, підприємствами, установами, організаціями, структурними підрозділами?

 

2. У 1997 році на базі Одеського юридичного інституту була створена Одеська державна юридична академія.

Хто міг провести дану реорганізацію? Де опублікований акт про дану реорганізацію?

 

Основні джерела:

1. Конституція України // ВВР – 1996, № 30.

2. Закон України "Про міліцію", 1 розділ, ст.5. //ВВР – 1991, № 4.

3. Закон України "Про державну службу" від 16.12.93р. // Голос України, № 2. - 1994р.

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення. - Харків, 2001.

5. Коваль Л.В. Адміністративне право України. – К., 2002.

6. Авер’янов В.Б. Адміністративне право України К., 2004

7. Битяк Ю.П. Адміністративне право України Х., 2004.

8. Ярмакі Х.П., Маміч І.В. Проблеми адміністративно-правового забезпечення реалізації прав і свобод людини у сфері державного управління. // Актуальні проблеми держави і права. - 2001. - № 12.

9. Курс адміністративного права України: підручник/ В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко [та ін. ]/ за ред. В.В. Коваленка. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 808с.

 

Тема № 5. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Питання:

1. Поняття та основні принципи державної служби.

2. Поняття та класифікація державних службовців.

3. Проходження служби державними службовцями.

4. Служба в приватних підприємствах та в громадських організаціях, її

особливості.

5 Поняття, види та правові засади діяльності підприємств та установ.

 

Реферат на тему:

1.Поняття та класифікація державних службовців.

2.Адміністративно-правовий статус державних службовців.

 

Завдання.

Засвойте поняття: державної служби, законодавство про державну службу, напрямки реформування державної служби; правовий стан та класифікацію державних службовців; порядок проходження державної служби.

Відокремити державну службу від служб в муніципальних органах; надати класифікацію державних службовців; визначити правовий та соціальний захист службовців та порядок проходження державної служби.

Методичні рекомендації

Звертаючись до поняття державної служби та порядку проходження державної служби слід мати на увазі, що державна служба є невід'ємною складовою механізму державного управління.

Також по цій темі необхідно звернути увагу на: поняття державної служби, принципи та функції державної служби, органи управління державною службою, державний службовець.

Підприємства та установи серед різноманітних суб'єктів адміністративного права займають важливе місце, тому що завдяки їм держава здійснює свої завдання та функції. З метою більш широкого вивчення даної теми необхідно звернути увагу на ряд нормативно-правових актів, що вивчають визначають правовий стан та порядок утворення підприємств та установ. Навчаємим необхідно ознайомитись із Законом України "Про підприємства в Україні"; Законом України "Про підприємництво"; Законом України "Про власність"; Основами законодавства про культуру; Основами законодавства про охорону здоров'я.

 

Основні джерела:

1. Конституція України // ВВР – 1996, № 30.

2. Закон України "Про міліцію" // ВВР. – 1991 - № 4.

3. Закон України "Про державну службу" // ВВР. - 1993. - № 52.

4. Закон України "Про прокуратуру" // ВВР. - 1991. - № 4.

5. Закон України "Про державну податкову службу" // ВВР. - 1994. - № 15.

6. Закон України "Про державну виконавчу службу" // Офіційний вісник України. - 1998. - № 5.

7. Кодекс України про адміністративні правопорушення. - Харків, 2001.

8. Про власність: Закон України // ВВР. — 1991. - № 20.

9. Про підприємства в Україні: Закон України // ВВР. — 1991. - № 24.

10. Про господарські товариства: Закон України // ВВР. — 1991. - № 49.

11. Основи законодавства України про культуру // ВВР. — 1992. - № 21.

12. Основи законодавства України про охорону здоров'я // ВВР. — 1993. - № 4.

13. Кодекс України про адміністративні правопорушення. - Харків, 2001.

14. Битяк Ю.П. Адміністративне право України Х., 2004.

15. Коваль Л. Административне право України. — К.,2002.

16.Курс адміністративного права України: підручник/ В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко [та ін. ]/ за ред. В.В. Коваленка. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 808с.

 

Тема № 6. ФУНКЦІЇ та ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Тема № 7. АДМІНІСТРАТИВНО - ПРАВОВІ МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Тема № 8. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ПРИМУС.

Питання:

1.Поняття, зміст і форми державного управління.

1.1.Зміст та функції державного управління.

2.Форми державного управління.

2.1. Правові форми державного управління та їх класифікація.

2.2. Неправові форми державного управління.

3.Поняття і види актів державного управління.

3.1.Поняття акту державного управління.

3.2.Види актів державного управління та їх характеристика.

3.3.Вимоги, яким повинні відповідати акти державного управління.

4. Поняття та види адміністративно-правового методу державного управління та їх характеристика.

5. Поняття та особливості адміністративного примусу.

6. Адміністративні стягнення.

Реферат на тему:

1. Поняття, види і характеристика актів державного управління.

2. Організація управління органами внутрішніх справ.

3.Види заходів адміністративного припинення, що застосовуються в

ОВС.

4.Адміністративні стягнення та їх характеристика.

 

Завдання.

1. Засвойте поняття: форма; функція; метод; акт державного управління, їх види та класифікацію.

2. Вкажіть різницю між правовими і не правовими формами державного управління.

3. Визначте:

- коли у процесі управління виникає необхідність у прийнятті актів управління?

- як співвідносяться між собою правотворча і правозастосувальна форми державного управління?

- чому видається велика кількість актів управління?

- чи може акт управління бути законним, економічним але недоцільним?

-який порядок встановлено для набрання чинності різних актів державного управління?

-у яких випадках суддя приймає акти управління?

-чим нормативний акт управління відрізняється від індивідуального?

4. Випишіть із офіційних джерел не менш п’яти актів управління, які не мають нормативного характеру.

5. Начальник УМВС міста, у зв’язку із збільшенням ДТП, скоєних співробітниками міліції видав наказ, всім співробітникам міліції, які керують автотранспортними засобами здати повторно іспит на право управління автотранспортними засобами.

Охарактеризуйте зазначений наказ з точки зору його правомірності.

6. В районній адміністрації на протязі робочого дня були здійснені такі службові дії: прийнятий регламент роботи апарату адміністрації; затверджені дві посадові інструкції; накладено дисциплінарне стягнення на завідуючого відділом; видано двадцять усних розпоряджень з питань організації роботи; проведено нараду з представниками громадських організацій про проведенню дня міста; зареєстрована кореспонденція, яка надійшла разом з п’ятьма заявами громадян; укладений договір з будівельниками про ремонт будівлі адміністрації міста; видано три відряджувальних посвідчення працівникам апарату адміністрації.

Дайте характеристику вказаним діям.

Які з них є актами управління?

7. Засвойте поняття: адміністративний примус; адміністративно-запобіжні заходи; заходи адміністративного припинення та адміністративно-процесуального забезпечення; адміністративного стягнення.

8. Визначте підстави та порядок застосування більшості перелічених заходів адміністративного примусу.

9. Назвіть головні ознаки правового примусу.

10. Які суб’єкти влади мають право застосовувати заходи примусу?

11. Яку мету переслідують заходи адміністративного примусу?

У чому полягає різниця між адміністративно-запобіжними заходами і заходами адміністративного припинення?

 

Методичні рекомендації

Готуючись до заняття по цій темі слід зосередити свою увагу на видах форм державного управління і мати на увазі, що вони поділяються на правові (тягнуть за собою певні юридичні наслідки) і неправові ( не зумовлюють настання певних юридичних наслідків).

Також потребує окремого розгляду поняття актів державного упраління їх класифікація та вимоги що ставляться до актів управління.

Під час підготовки до заняття необхідно звернути увагу та засвоїти основні види адміністративно-правових методів державного управління: переконання, заохочення, примусу, прямого і непрямого впливу і нагляду, регулювання, керівництва та ін.

Адміністративний примус є одним із видів державно - правового примусу. Слід пам'ятати, що адміністративно - правовий примус має певні особливості, які притаманні тільки йому.

Необхідно знати, що адміністративний примус поділяється на заходи: адміністративного попередження, адміністративного припинення, адміністративно - процесуального забезпечення та адміністративні стягнення.

При вивченні даної теми особливу увагу необхідно звернути на КпАП, який передбачає підстави та порядок застосування деяких примусових заходів до правопорушників.

 

ЗАДАЧІ.

1. При об’явленні надзвичайного становища державні органи можуть застосовувати такі заходи:

- проводити мобілізацію працездатного населення;

- заборонити проведення мітингів та демонстрацій;

- видворяти порушників громадського порядку за межі населених пунктів;

- тимчасово висиляти громадян з районів, небезпечних для мешкання;

- проводити санітарно-епідеміологічні заходи;

- призупиняти діяльність політичних партій;

- обмежувати продаж зброї;

-встановлювати особливий режим роботи підприємств, установ;

-встановлювати комендантський режим;

-вилучати у власників вогнепальну зброю і зберігати її в органах внутрішніх справ;

До яких видів адміністративно-правового примусу відносяться, на Ваш погляд перелічені заходи?

2. Дільничний інспектор міліції разом з інспектором державного пожежного нагляду спробували увійти до квартири гр. Спектора, з метою її огляду, оскільки від позаштатного співробітника міліції надійшла інформація про те, що Спектор зберігає у своїй оселі 10 каністр бензину і переробляє макову солому. Спочатку Спектор відмовився впускати співробітників міліції без пред’явлення ордеру на обшук із санкцією прокурора , але після загроз виламати двері підкорився. Співробітники ОВС оглянули усю квартиру але нічого не знайшли.

Дайте оцінку правомірності дій інспекторів.

3. Відповідаючи на занятті курсант Скакун відніс до заходів адміністративного перетину: адміністративне видворення за межі України іноземців; заборона руху на ділянці вулиці, користування якою загрожує безпеці дорожнього руху; анулювання дозволу на зберігання вогнепальної зброї; вилучення речей та документів, які є знаряддям скоєння або безпосереднім об’єктом правопорушення; направлення на примусове лікування хворого на наркоманію; адміністративний штраф; відрахування курсанта з інституту міліції; особистий догляд; офіційне застереження про недопустимість в подальшому антигромадської поведінки; особистий обшук; адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі; адміністративне затримання; застосування фізичної сили; перевірка документів; адміністративний арешт.

Які помилки допущені у відповіді?

4. Гр. Сидоренка було затримано за злісну непокору у п’ятницю ввечері. Оскільки субота і неділя в суді вихідні дні, Сидоренка утримували в міліції до понеділка, поки суддя не розглянув справу і не застосував до порушника адміністративний штраф.

Зробіть юридичний аналіз наведеної задачі.

 

Основні джерела:

1. Конституція України // ВВР – 1996, № 30.

2. Закон України "Про міліцію", 1 розділ. // ВВР – 1991 - № 4.

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення. - Харків, 2001.

4. Голосніченко І.П. Адміністративне право України. (основні поняття та категорії). - Київ, 1997.

5. Комаров В.В. Основи держави і права. Харків, 1992.

6. Ківалов С.В. Адміністративне право , Одеса 2003

7. Ярмакі Х.П., Маміч І.В. Проблеми адміністративно-правового забезпечення реалізації прав і свобод людини у сфері державного управління. // Актуальні проблеми держави і права. - 2001. - № 12.

8. Стеценко С.Г. Адміністративне право України , К., 2007

9. Курс адміністративного права України: підручник/ В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко [та ін. ]/ за ред. В.В. Коваленка. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 808с.

 

Змістовий модуль 1.2.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.253.192 (0.014 с.)