Законний платіжний засіб на території країни, що її випускає. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Законний платіжний засіб на території країни, що її випускає. 

175. У чому полягає сутність міжнародної валютно-фінансової системи:

1) системі, що функціонує самостійно або обслуговує міжнародний рух товарів та факторів виробництва;

2) це міжнародний рух факторів виробництва, товарів та фінансових інструментів;

3) це закріплена в міжнародних угодах форма організації валютно-фінансових відносин, яка функціонує самостійно або обслуговує міжнародний рух товарів та факторів виробництва;

4) немає правильної відповіді.

 

176. Крос-курс – це:

1) співвідношення між двома валютами, визначене через їхній курс до третьої валюти;

2) різниця між курсами продавця і покупця;

3) курс, згідно з яким банк продає валюту;

4) усі відповіді правильні.

177. Використання іноземної валюти як засобу обігу, одиниці розрахунку і засобу збереження називають:

1) доларизацією;

2) валютним заміщенням;

3) конвертованістю;

4) немає правильної відповіді.

 

178. Які з визначень поняття "міжнародна ліквідність" є правильним:

1) сукупність усіх платіжних інструментів;

2) склад валютного курсу та валютних паритетів;

3) складний економічний механізм, що забезпечує купівлю та продаж окремих валют;

4) готівкова частина грошової маси, яка циркулює з рук у руки.

 

179. Як за класифікацією МВФС поділяються всі валюти залежно від ступеня гнучкості:

1) тверді, фіксовані, резервні;

2) тверді, обмежено гнучкі, гнучкі;

3) фіксовані, обмежено гнучкі, гнучкі;

4) конвертовані, неконвертовані, зовнішньо-, внутрішньо-конвертовані.

 

180. Дії, спрямовані на вирішення певного завдання з організації та управління грошовими відносинами, що виникають під час формування і використання відповідних коштів, – це операції:

1) фінансові;

2) економічні;

3) грошові;

4) кредитні.

181. Міжнародна фінансова політика держави має ґрунтуватися на:

1) аналітичних даних фахівців у цій галузі;

2) вимогах поточного і стратегічного соціально-економічного розвитку країни;

3) наукових концепціях у галузі міжнародних фінансів;

Наукових концепціях у цій галузі, аналіз попередньої практики та вимогах поточного і стратегічного соціально-економічного розвитку як окремої країни, так і всього світу.

 

182. Змінення курсу національної валюти у формі зменшення Ії курсу відносно іноземних валют – це:

1) ревальвація;

2) валютна інтервенція;

3) девальвація;

4) політика валютних обмежень.

183.Фінансова безпека – це:

1) багатопланове поняття, яке визначається конкретними показниками функціонування економічної системи держави за певний проміжок часу;

2) такий стан бюджетної, грошово-кредитної, банківської, валютної системи та фінансових ринків, який характеризується збалансованістю, здатністю забезпечити ефективне функціонування національної економічної системи та економічне зростання;

3) стан забезпечення платоспроможності держави з урахуванням балансу доходів і видатків державного й місцевих бюджетів та ефективності використання бюджетних коштів;

4) такий стан курсоутворення, який створює оптимальні умови для поступального розвитку вітчизняного експорту, безперешкодного припливу в країну іноземних інвестицій, інтеграції України до світової економічної системи;

184. Складовими фінансової безпеки держави є:

1) бюджетна та боргова безпека;

2) безпека фондового ринку та економічної системи;

3) безпека страхового ринку та торгівлі;

4) валютна та комерційна безпека;

185. До елементів фінансової безпеки держави належить:

1) Обслуговування боргу;

2) Безпека монетарної політики;

3)1 та 2;

4)немає вірної відповіді;

186. Фінансове правопорушення – це:

1)не виконання обов’язків, за яке законодавством передбачено юридичну відповідальність;

2)багатопланове поняття, яке визначається конкретними показниками функціонування економічної системи держави за певний проміжок часу;

3) порушення врегульованого фінансово-правовою нормою порядку мобілізації, розподілу та використання централізованих та децентралізованих фондів коштів, за яке законодавством передбачено юридичну відповідальність;

4) протиправне, винне діяння, яке виражається в невиконанні або неналежному виконанні податкових зобов’язань, і за яке законодавством передбачено застосування фінансово-правової відповідальності;

187. Принципи фінансової безпеки держави:

1)принцип обґрунтованості дій та намірів;

2)принцип впевненості;

3)1 та 2;

4) принцип захисту грошової одиниці від зовнішніх коливань;

188. Відповідно до міжнародних стандартів і загальноприйнятих наукою показників оптимальний розмір боргів держави не повинен перевищувати:

1)50% ВВП;

2)30% ВВП;

3)60% ВВП;

4)70% ВВП.

189. Одним з найбільш важливих показників фінансової безпеки держави є:

1) рівень життя населення;

2) рівень оплати праці;

3) рівень правопорушень;

4) рівень інфляції;

190. Інфляція – це:

1) системне явище, яке пов’язане не лише з грошовим обігом, а з усією економічною системою, із загальним становищем в економіці, її місцем у світовому розподілі праці;

2) порушення установами банків та іншими кредитно-фінансовими установами встановленого порядку відкриття рахунків та порядку подання інформації про відкриті рахунки в банках;

3) багатопланове поняття, яке визначається конкретними показниками функціонування економічної системи держави за певний проміжок часу;

4) немає вірної відповіді;

191. Кредитна експансія – це:

1) протиправне, винне діяння, яке виражається в невиконанні або неналежному виконанні податкових зобов’язань, і за яке законодавством передбачено застосування фінансово-правової відповідальності;

2)багатопланове поняття, яке визначається конкретними показниками функціонування економічної системи держави за певний проміжок часу;

3)збільшення пропозиції позиченого капіталу шляхом зниження обов’язкових резервів та облікової ставки;

4) кредитування за рахунок бюджетних ресурсів тих сфер економіки, у розвитку яких зацікавлена держава; гарантування платоспроможності позичальників, у діяльності яких зацікавлена держава.

192. Джерелом податків у найбільш розвитих країнах виступає:

1) національний дохід;

2) матеріальні витрати;

3) постійні витрати;

4) змінні витрати.

 

193. Переважно витратним буде характер бюджетно-податкової політики у разі, коли уряд віддає перевагу:

1) економічному зростанню;

2) соціальному захисту та згладжуванню проблем економічної нерівності;

3) нагромадженню;

4) прямому регулюванню;

194. Відносна межа ефективності бюджетно-податкової політики, що пов’язана з її функцією економічного регулювання, є:

1) мотиваційною;

2) кон’юнктурною;

3) соціальною;

4) мінімально допустимою;

 

195. Відносна межа ефективності бюджетно-податкової політики, що пов’язана з її функцією вирівнювання доходів, є:

1) мотиваційною;

2) кон’юнктурною;

3) соціальною;

4) мінімально допустимою;

 

196. Передумовами підвищення розміру прямих податків у розвинутих країнах є:

1) політика уніфікації податкових систем;

2) зближення методів стягування податків;

3) підвищення життєвого рівня переважної більшості населення;

4) уповільнення розвитку малого та середнього бізнесу.

 

197. Зона вільної торгівлі - це:

1) Місце, де пропонуються до продажу товари широкого асортименту за цінами нижче ринкових;

2) Спеціальна зона, де здійснюються бартерні операції;

3) тип міжнародної інтеграції, де між країнами відміняються митні платежі, збори, податки;

4) торгівля цінними паперами.

198. Найвищою формою міжнародної економічної інтеграції є:

1) зона вільної торгівлі;

2) митний союз;

3) економічний і валютний союз;

4) спільний ринок.

 

199. Який етап міжнародної економічної інтеграції не пройшов на сьогоднішній день Європейський Союз:

1) економічний союз;

2) політичний союз;

3) митний союз;

4) зона вільної торгівлі.

200. Європейський Союз розпоряджається власними коштами :

1) пропорційно до бюджетів країн , що входять;

2) незалежно від розміру бюджетів країн-учасниць;

3) прямо пропорційно кількості населення;

4) Європейський Союз не може самостійно розпоряджатися власними коштами.

Яка країна була ініціатором створення Європейського Союзу, але стала його членом значно пізніше?

1) Франція ;

2) Італія;

3) Бельгія;

Великобританія.

202. Що не входить в видаткову систему Європейського Союзу:

1) ввізне мито;

2) субсидії;

3) адміністративні витрати;

4) економічна допомога країнам, що розвиваються.

 

203. Ембарго – це:

1) квота на імпорт продукції;

2) квота на експорт продукції;

3) заборона зовнішньоекономічних зв'язків;

4) швидкий обмін валюти на золото.

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 234; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.92.164.9 (0.007 с.)