Міжнародна фінансова політика, її типи та інструменти.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Міжнародна фінансова політика, її типи та інструменти.Міжнародна фінансова політика – це сукупність заходів та дій державі у галузі міжнародних фінансів.

Формами реалізації міжнародної фінансової політики є планування, укладання міжнародних угод, видання нормативно-законодавчих актів, оперативне керівництво та контроль фінансових процесів у сфері міжнародних економічних відносин.

За характером заходів і дій держави, а також їх наслідків міжнародна фінансова політика поділяється на:

- довгострокову – передбачає структурні зміни міжнародного фінансового механізму: зміни у системі міжнародних розрахунків і платіжних засобів, режимі валютних паритетів і курсів, ролі золота в міжнародних відносинах, наборі резервних валют, методах вирівнювання платіжного балансу;

- поточну – це щоденне оперативне регулювання кон’юнктури валютних ринків і ринків капіталу, міжнародної інвестиційної діяльності, її оподаткування.

Складовими елементами поточної міжнародної фінансової політики виступають:

- валютна політика, яка базується на методах:

1. дисконтна політика;

2. курсова політика;

3. політика валютних обмежень;

4. забезпечення конвертованості національної валюти;

5. диверсифікація валютних резервів.

- податкова політика;

- кредитна політика.

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Дайте визначення міжнародних фінансів як економічної категорії. Які функції вони виконують?

2. У яких напрямах рухаються міжнародні валютно-фінансові потоки?

3. Яким чином групуються фінансові операції?

4. Обґрунтуйте роль Міжнародного валютного фонду в економічній системі світу.

5. Назвіть валютно-кредитні організації, які функціонують в Європі.

6. Визначте структуру міжнародного фінансового ринку та охарактеризуйте специфіку функціонування кожного з елементів.

7. З яких елементів формується поточна міжнародна фінансова політика?


СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 9

Тема: «Міжнародні фінанси»

Мета:засвоєння та поглиблення теоретичних знань про економічну природу та роль міжнародних фінансів, валютно-фінансових потоки і фінансові операції, фінанси міжнародних організацій та фінансових інституцій, структуру міжнародного фінансового ринку та особливості реалізації міжнародної фінансової політики

 

План

1. Міжнародні фінанси, їх суб’єкти, об’єкти та функції.

2. Фінансові операції, їх групи.

3. Фінанси міжнародних організацій.

4. Міжнародний фінансових ринок, його роль та характерні риси.

5. Особливості функціонування міжнародного валютного ринку.

6. Міжнародний ринок кредитних ресурсів як сфера руху міжнародного кредиту.

7. Структура міжнародного ринку цінних паперів.

8. Міжнародна фінансова політика, форми її реалізації та складові.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

1. З точки зору яких аспектів розуміють категорію «міжнародні фінанси»?

2. Назвіть об’єкти та суб’єкти міжнародних фінансів. Охарактеризуйте суб’єктів міжнародних фінансів з точки зору вітчизняного законодавства.

3. Охарактеризуйте розподільчу функцію міжнародних фінансів, об’єктивні закономірності та суб’єктивні чинники її дії.

4. Дайте визначення міжнародних валютно-фінансових потоків. В яких напрямах вони «рухаються»?

5. Охарактеризуйте сутність фінансових операцій як основи міжнародних валютно-фінансових потоків.

6. Охарактеризуйте діяльність Міжнародного валютного фонду. Які види кредитів він надає?

7. Дайте характеристику кредитно-фінансової підтримки, яка надається Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

8. Дайте визначення фінансового ринку та назвіть його характерні риси.

9. Охарактеризуйте особливості функціонування ринків-елементів міжнародного фінансового ринку.

10. Розкрийте сутність валютного курсу та його видів.

11. Дайте визначення валютних операцій.

12. Міжнародний кредит та його види.

13. Розкрийте всебічно сутність міжнародного ринку цінних паперів.


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5

Тема: «Міжнародні фінанси»

Мета:отримання практичних навичок щодо визначення прямих котирувань валютного курсу на основі обернених і обернених – на основі прямих, а також використання крос-курсів

Методичні рекомендації до розв’язку задач

Визначення і запис валютного кусу називають валютним котируванням або котируванням валютного курсу.

Повне котирування означає, що встановлюється кус покупки і курс продажу:

USD/UAH* = 5,4350-5,4850.

Валютне котирування буває наступних видів:

- прямим (американський варіант);

- оберненим (європейський варіант;

У більшості країн застосовують пряме котирування.

- крос-котируванням – визначає курс двох валют одна до одної через курс кожної з них відносно третьої валюти, часто до долара США.

Визначення прямих котирувань валютного курсу на основі обернених і обернених – на основі прямих

Задача 9.1 (1,0 бал )

Використовуючи взаємозв’язок прямого і оберненого котирування валютного курсу, заповніть пусті клітини таблиці.

Значення обмінних курсів на валютному ринку

Іноземна валюта Пряме котирування (USD/…), одиниць валюти за 1 амер. долар Обернене котирування (…/USD), доларів за 1 валюти
Британський фунт, GBP   1,8000
Південнокорейський чон, KRW 700,0000  
Німецька марка, DEM 1,50000  
Канадський долар, CAD   0,8600
Швейцарський франк, CHF 1,90000  
Французький франк, FRF   0,1500
Ріал Саудівської Аравії, SAR 3,5000  
Італійська ліра, ITL   0,0007
Японська єна, JPY   0,0052
Мексиканське песо, MXN   0,042
Норвезька крона, NOK 5,8500  
Бразильське крузейро, BRL   0,0092
Шведська крона, SEK 6,5000  
Венесуельський болівар, VEB 4,5000  

 

Задача 9.2 (1,0 бал )

Використовуючи взаємозв’язок прямого і оберненого котирування валютного курсу, заповніть пусті клітини таблиці.

Середньорічні значення обмінних курсів на валютному ринку України

Іноземна валюта 1996 р. 2001 р. 2006 р.
Пряме котирування (…/UAH), гривень за одиницю валюти Обернене котирування (UAH/…), одиниць валюти за одну гривню Пряме котирування (…/UAH), гривень за одиницю валюти Обернене котирування (UAH/…), одиниць валюти за одну гривню Пряме котирування (…/UAH), гривень за одиницю валюти Обернене котирування (UAH/…), одиниць валюти за одну гривню
Австралійський долар 143,140     0,004 380,320  
Англійський фунт стерлiнгiв 285,640     0,001 929,450  
Білоруський рубль*   8474,576   250000,000   500000,000
Датська крона 31,560     0,015   0,012
Долар США 182,950     0,002 505,000  
Казахстанський тенге 2,710   3,660   4,010  
Латвійський лат   0,003   0,001   0,001
Польський злотий   0,015 131,240     0,006
Російський рубль**   2,793 1,840   1,860  
Угорський форинт*** 12,290   18,750   24,020  
Узбецький сум   0,216   0,741   2,439
Чеська крона 6,730   14,130     0,045
Шведська крона   0,037 52,090   68,500  
Швейцарський франк   0,007 318,710   402,780  

 

По прямому котируванню:

*гривень за 10000 одиниць валюти;

**гривень за 10 одиниць валюти

***гривень за 1000 одиниць валюти.

По оберненим котируванням для усіх валюти використовувати єдиний вимірник: одиниць валюти за 1 гривню.

 

Використання крос-курсів

Задача 9.3 (1,0 бал )

Фізична особа Н має 5000 USD, які бажає повести в EUR.

Банком встановлені такі курси:

USD/UAH = 5,3400-5,3700;

EUR/UAH = 6,4200-6,5500.

Визначити, крос-курс і курс, за яким відбудеться обмін, а також суму, яку отримає Н в євро.

Задача 9.4

Курси валют, за даними Національного банку України станом на 30 травня 2004 р., становили:

USD/UAH = 5,33 (гривень за 1 американський долар);

JPY/UAH = 5,21 (гривень за 100 японських єн).

Визначити крос-курс USD/JPY (японських єн за 1 американський долар).

 

 


САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Тема: «Міжнародні фінанси»

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

1. Міжнародна валютна система та її еволюція.

2. Взаємодія України з міжнародними фінансово-кредитними організаціями.

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

1. Структурні зрушення у міжнародній фінансовій системі в умовах глобалізації.

2. Фінансова глобалізація як фактор розвитку міжнародного фінансового ринку.

3. Основні тенденції у розвитку міжнародного ринку цінних паперів.

4. Становлення та розвиток міжнародного ринку кредитних ресурсів.

5. Фінансове стимулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

6. Проблема конвертованості національної грошової одиниці України.

7. Міжнародні фінансові організації як важлива складова сучасної інституціональної структури світового фінансового ринку.

8. Особливості діяльності організацій групи Світового банку.

 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

1. Проблема конвертованості валюти.

2. Сучасні форми кредитування експорту, їх переваги та недоліки.


ДИКТАНТПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.026 с.)