І,ІІ і ІІІ ступенів вогнестійкостіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

І,ІІ і ІІІ ступенів вогнестійкостіКатегорія приміщення (будівлі) Об’єм приміщення, тис. м3
до 15 60 і більше
А, Б 0,5 0,75 1, 1,5 1,75
В 1,25 2,5
Г, Д Не обмежується

 

Розрахунковий час евакуації людей t роз. визначають як суму часу руху людського потоку на окремих відрізках шляху t і , за формулою

 

t роз. = t1 + t2 + ... + ti (хв.) (4.9)

 

Час руху людського потоку на першому відрізку шляху визначаємо за формулою:

 

(4.10)

де l1 - довжина першого відрізка, м;

v1 - швидкіость руху людського потоку на першому відрізку, м/с.

Щільність потоку на цьому відрізку шляху D1 визначається за формулою:

 

, (4.11)

де N1 - число осіб на першому відрізку;

f - середня площа горизонтальної проекції людини:

- дорослого у літньому одязі 0,1 м2 ;

- дорослого у зимовому одязі 0,125 м ;

- підлітка 0,07 м2;

δ1 - ширина першого відрізка, м.

Значення швидкості v, а також інтенсивності руху людського потоку q залежно від його щільності D наведено у табл. 4.5.10.

 


 

Т а б л и ц я 4.5.10

Значення швидкості v та інтенсивності q руху

людського потоку залежно від його щільності D

Щільність потоку, м22 Горизонтальний шлях Дверний отвір Сходи вниз Сходи вгору
швидкість м / хв. інтенсивність м / хв. інтенсивність м / хв. швидкість м / хв. інтенсивність м / хв. швидкість м / хв. інтенсив-ність м / хв.
0,01 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 і більше 14,1 16,5 16,2 16,1 15,2 13,5 8,7 13,4 16,5 18,4 19,6 18,5 17,3 8,5 9,5 13,6 15,6 15,5 14,4 12,6 10,4 7,2 0,6 5,3 9,6 10,4 10,8 10,5 10,4 9,9

 

Інтенсивність руху людського потоку визначається за формулою:

 

q = D· (м / хв або осіб / хв.). (4.12)

Інтенсивність руху не залежить від ширини евакуаційного шляху і є функцією щільності.

Пропускна здатність потоку визначається за формулою:

 

Q = D. · δ (м2 / хв). (4.13)

Швидкість руху людського потоку 1 на наступних після першого відрізка шляху приймають за табл.6.6 в залежності від інтенсивності руху потоку. Інтенсивність руху потоку на кожному відрізку

(м/хв), (4.14)

де , – ширина розглянутого i-го та безпосередньо перед ним ( ) відрізку шляху, м;

, – значення інтенсивності руху потоку на розглянутому і-му та беспосередньо перед ним (і-1) відрізках шляху, м/хв.

Якщо менше або рівне , то час руху на відрізку шляху можна визначити за формулою:

. (4.15)

При цьому значення слід приймати рівним, м/хв:

– для горизонтальних шляхів 16,5

– для дверних отворів 19,6

– для сходів вниз 16

– для сходів вгору 11

Якщо значення більше , то ширину i конкретного відрізка шляху слід збільшити так, щоб витримувалась умова .

Коли неможливо виконуати дану умову, інтенсивність та швидкість руху потоку на відрізку шляху i визначають за табл.9.6.6 при значенні D = 0,9.

При злитті на початку відрізка i двох та більше людських потоків інтенсивність руху визначається за формулою

(м/хв), (4.16)

 

де – інтенсивність руху людського потоку при злитті на початку відрізка i , м/хв;

– ширина відрізка шляху до злиття,м ;

– ширина розглянутого i-го відрізка шляху, м.

Якщо значення більше , то ширину конкретного відрізка шляху слід збільшити.

Двері на шляхах евакуації відкриваються, як правило, назовні із приміщення, а дверні отвори робляться без порогів.

Всі будинки висотою від 10 до 20 м обладнуються вертикальними зовнішніми металевими сходами (драбинами) шириною 0,6 м. При висоті будинків більше 20 м влаштовуються похилі пожежні сходи шириною 0,7 м з нахилом не більше 6:1 та з проміжковими площадками, що знаходяться, як правило, біля вікна не менш як через 8 м по висоті. Пожежні сходи розташовують на віддалі по периметру будинку не більше 200 м.

Приклад. Механічний цех, який за вибухопожежною та пожежною небезпекою належить до категорії D , має довжину а = 120 м, ширину b= 60 м та висоту h= 10 м (рис.4).

Цех розташований в одноповерховій будівлі, ступінь вогнестійкості якої IIIб. Один центральний поздовжний проїзд шириною 4,5 м та 6 поперечних проходів шириною 1,5 м поділяють цех на 8 дільниць. З обох сторін проїзду встановлені ворота з дверима для проходу людей, які в умовах вимушеної евакуації відіграють роль евакуаційних виходів. В найчисельнішій зміні працює 1000 осіб.

Визначити відповідність заходів щодо евакуації людей із приміщення механічного цеху встановленим нормам пожежної безпеки та розрахувати можливий час евакуації.

 

Рис. 4.3. Загальний схематичний план цеху

Приймаємо, що кількість працівників заводоуправління та інших цехів, які можуть опинитися в даному цеху за службовими потребами становить 5% від загального числа працівників цеху. Тоді загальна кількість працівників, які можуть знаходитись у цеху становить:

 

100 + 0,05 осіб.

Оскільки проходи 2 та 5 розділяють цех на дві половини з майже однаковою кількістю працівників, то приймаємо, що на один евакуаційний вихід припадає 525 осіб. Найвіддаленішими від евакуаційних виходів є робочі місця, умовно позначені на рис. 4 точками А,В,С,Д.

Відстані від цих робочих місць до евакуаційних виходів однакові і становлять 90 м (30+60). Перевіримо чи відповідає це значення нормативним даним, що регламентовані стандартами. Для цього визначимо щільність людського потоку в загальному проході Z. Оскільки на один прохід припадає 525 особи, а його площа від найвіддаленіших робочих місць становить

 

60·4,5+30 ·1,5= 315 м2, то Z=525/315= 2,0 особи на 1 м2.

 

Відповідно до вимог норм (див.табл.4.5.5) максимально допустима відстань від найвіддаленішого робочого місця до евакуаційного виходу з приміщення при такому значенні Z та об’ємі цеху 72 000 м2 становить 95 м. В нашому випадку ця вимога виконується.

Визначимо необхідну (мінімальну) ширину евакуаційного виходу, якщо відомо, що нормована кількість людей на 1 м ширини такого виходу становить 180 осіб( див.табл.4.5.8), а на кожен із виходів припадає 525 осіб:

 

В = 525/180 = 2,9 м.

 

У нашому випадку ширина воріт, яка дорівнює ширині проїзду і становить 4,5 м, відповідає цій вимозі.

Визначимо розрахунковий час евакуації з механічного цеху tEB.POЗР. врахувавши, що найбільшим він буде для людей, які працюють на найвіддаленіших робочих місцях. Оскільки на дільницях II та III працює відповідно 95 та 115 осіб, а на дільницях VI та VII – 130 та 140 осіб, то розрахунок проводимо для робочих місць С та D, попередньо прийнявши, що через прохід 5 буде виходити половина людей, які працюють на дільницях VI та VII (інши працівники цих дільниць будуть виходити через проходи 4 та 6). Таким чином

t ЕВ.РОЗР.= t1 + t2 , (4.17)

 

де t1 – час евакуації визначеної кількості працівників дільниць VI та VII по проходу 5, хв;

t2 -час евакуації працівників дільниць III, IV,V,VI по проїзду до

виходу, хв.

Визначимо щільність потоку людей у проході 5 (D1) та в проїзді цеху (D2) за формулами:

(4.18)

 

(4.19)

 

 

Скориставшись одержаними значеннями, визначимо за табл.9.6.6 швидкість потоку людей в проході 5 ( 1 = 40 м/хв) та проїзді цеху

( 2 = 47 м/хв).

Визначаємо час який потрібно для евакуації t1 та t2 :

 

t1 = l1/ 1 = 30/40 = 0,75 хв;

 

t2 = l2 / 2 = 60/47 = 1,27 хв.

 

 

Таким чином, розрахунковий час евакуації людей із механічного цеху становить близько 2 хв, необхідний же час евакуації при заданих умовах не обмежується (див.табл.4.6.5).

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.218.88 (0.009 с.)