Класифікація інвестиційних пропозицій.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Класифікація інвестиційних пропозицій.Потрібна інформація та метод аналізу змінюються залежно від природи проекту. Існує така усталена класифікація інвестиційних пропозицій:

Пропозиції із заміщення виправдовуються потребою замінити активи, які вже майже виробилися або потребують високих витрат на підтримання їх у робочому стані. Від заміщення очікується або мале покращання, або ж ніякого. Але ці витрати потрібні для підтримання необхідного рівня виробничих потужностей або якості послуг. Аналіз фахівців-інженерів відіграє найбільшу роль у цих пропозиціях.

Скорочення витрат. має на меті їх скорочення через використання додаткового обладнання або модифікацію наявного. Начальники виробничих підрозділів і спеціалісти повинні регулярно переглядати виробничі операції для виявлення інв можливостей, які можуть призвести до скорочення витрат.

Пр-ї з розширення та покращання відношення до вже існуючих продуктів і спрямовані на збільшення обсягів виробництва; покращання сервісних, дистриб'юторських можливостей, якості продукту чи для підтримки або покращання конкурентної позиції фірми.

Пр щодо нових продуктів - всіх капітальних витрат, які мають відношення до нових продуктів.

Стратегічні пропозиції генеруються на вищому управлінському рівні й охоплюють витрати в нових сферах або там, де вигоду буде отримано поза інв проектом. Проект може пропонувати негативну чисту теперішню вартість, але в ширшому розумінні створювати багатство. (Диверсифікація проектів може спричинити ефект переходу компанії до менш ризикової категорії (мається на увазі важливість специфічного ризику, як у випадку з компанією, яка контролюється однією сім'єю)).

Статутна діяльність та благодійність зазвичай не дають фін надходжень, хоча вони можуть принести фірмі Ін користь. Але головною при цьому є мінімізація витрат для досягнення певних цілей.

Кожна пропозиція повинна бути ранжирувана в кожній категорії за такими ознаками, як вплив на прибуток, ступінь її терміновості, а також за ознакою того, чи може її бути відкладено (перенесено).

Критичні пр-ї — капітальні проекти, які повинні бути реалізовані в поточному році для того, щоб уникнути якихось надзвичайних ситуацій або відвернути значні грошові втрати.

Бажані пр-ї— високоприбуткові проекти або проекти, які надзвичайно важливі для фірми.

24Оцінка інвестиційних пропозицій: фактори маркетингу.

Фаза оцінки включає збір інформації, як на вході, так і на виході, і використання спеціальних інвестиційних критеріїв для отримання оптимальної комбінації інвестиційних проектів. Фірма повинна зробити вибір відносно використання точних і надскладних або ж простіших оцінних моделей для того, щоб зрозуміти найважливіші взаємозв'язки, які існують на практиці. Більшість фірм використовує певний перелік критеріїв для оцінки Інвестиційних проектів. Результати цієї оцінки можуть бути надійними тільки за умови, якщо є правильними припущення, на які вона спирається. Необхідно ретельно вивчити й ураховувати вплив на інвестиційний процес таких факторів, як ринки, стан економіки, виробництво, фінанси та люди. Нижче наведено перелік найважливіших аспектів. Фактори маркетингу: *До якого сегмента ринку належить інвестиційна пропозиція? *Як співвідноситься Інвестиційна пропозиція з маркетинговою стратегією? *Чи перевищують строки використання активів тривалість життєвого циклу продукту? *Які дослідження ринку було здійснено на підтримку маркетингових припущень по пропозиції? *У випадку пропозиції відносно розширення:а) ринок досяг свого піку чи пройшов його? б)чи можливо продати продукцію, випуск якої планується збільшити? в)як такі підвищення вплинуть на частку на ринку, ціни та прибутки? г)чи посилиться цінова війна за рахунок зменшення ціни для підвищення частки на ринку? *Якщо з'явився новий продукт, чи було його тестовано повною мірою?

25.Оцінка інвестиційних пропозицій: виробничі фактори.

Фаза оцінки включає збір інформації, як на вході, так і на виході, і використання спеціальних інвестиційних критеріїв для отримання оптимальної комбінації інвестиційних проектів. Фірма повинна зробити вибір відносно використання точних і надскладних або ж простіших оцінних моделей для того, щоб зрозуміти найважливіші взаємозв'язки, які існують на практиці. Більшість фірм використовує певний перелік критеріїв для оцінки Інвестиційних проектів. Результати цієї оцінки можуть бути надійними тільки за умови, якщо є правильними припущення, на які вона спирається. Необхідно ретельно вивчити й ураховувати вплив на інвестиційний процес таких факторів, як ринки, стан економіки, виробництво, фінанси та люди. Нижче наведено перелік найважливіших аспектів. Виробничі фактори І.Якої стадії життєвого циклу продукту планується досягти згідно з інвестиційною пропозицією (дозрівання, розвиток, зрілість, занепад)? Яке це матиме відношення до припущень відносно об'єму, вартості одиниці та ціни продажу? 2. Чи є досвід використання пропонованого інв проекту: а) в організації? б)поза організацією? Якщо так, то яким чином цей досвід можна перейняти й використати? 3.Чи може наявне виробниче обладнання забезпечити досягнення відповідного рівня якості, нормативних показників витрат ресурсів і часу, які передбачено в інвестиційній пропозиції? 4.Як вплине реалізація Інвестиційної пропозиції на використання потужностей у коротко- й середньостроковому аспектах?

 

26. Оцінка інвестиційних пропозицій: фінансові фактори.

Фаза оцінки включає збір інформації, як на вході, так і на виході, і використання спеціальних інвестиційних критеріїв для отримання оптимальної комбінації інвестиційних проектів. Фірма повинна зробити вибір відносно використання точних і надскладних або ж простіших оцінних моделей для того, щоб зрозуміти найважливіші взаємозв'язки, які існують на практиці. Більшість фірм використовує певний перелік критеріїв для оцінки Інвестиційних проектів. Результати цієї оцінки можуть бути надійними тільки за умови, якщо є правильними припущення, на які вона спирається. Необхідно ретельно вивчити й ураховувати вплив на інвестиційний процес таких факторів, як ринки, стан економіки, виробництво, фінанси та люди. Нижче наведено перелік найважливіших аспектів. Фінансові фактори: *Яку ставку дисконтування використано за розгляду пропозиції? *Чи дає проект специфічні можливості запозичення фін ресурсів (наприклад, позика під низький процент для реалізації саме цього проекту)? *Чи було розроблено «найкращий» і «найгірший» варіанти перебігу подій за реалізації проекту додатково до реальних припущень щодо Його реалізації? *Чи проаналізовано чутливість? Яке процентне падіння в припущеннях відносно основних показників призводить до неприйняття проекту? *До якої міри ризикованість проекту обумовлюється мікроекономічними факторами (наприклад, таким специфічним ризиком, як зміна в конкуренції) або макроекономічними факторами (наприклад, ринковим ризиком, таким як економічна політика уряду)?

27. Оцінка інвестиційних пропозицій: "людський" фактор.

Фаза оцінки включає збір інформації, як на вході, так і на виході, і використання спеціальних інвестиційних критеріїв для отримання оптимальної комбінації інвестиційних проектів. Фірма повинна зробити вибір відносно використання точних і надскладних або ж простіших оцінних моделей для того, щоб зрозуміти найважливіші взаємозв'язки, які існують на практиці. Більшість фірм використовує певний перелік критеріїв для оцінки Інвестиційних проектів. Результати цієї оцінки можуть бути надійними тільки за умови, якщо є правильними припущення, на які вона спирається. Необхідно ретельно вивчити й ураховувати вплив на інвестиційний процес таких факторів, як ринки, стан економіки, виробництво, фінанси та люди. Нижче наведено перелік найважливіших аспектів. «Людський» фактор. Основною причиною того, що проекти не втілюють у життя все що від них очікувалось, є ігнорування «людського» фактора. Реалізація більшості проектів призводить до структурних змін і впливає на управлінську мотивацію.

1. Чи потребує Інвестиційна пропозиція залучення додатково го персоналу або подальшого навчання та перепідготовки?

2. Чи здатне керівництво самотужки реалізувати Інв пропозицію?

3. Чи є персональна / командна відповідальність за реалізацію інв пропозиції найдоцільнішою для цього випадку?

4. Чи є адекватними до потреб з реалізації проекту наявні управлінські структури та процедури?

5. Яким чином вплине нова інвестиція на керівництво та робітників?

6. Чи були попередні консультації відносно планів щодо інв-ня з робітниками й профспілками?

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.218.88 (0.011 с.)