ТОП 10:

Аналіз ліквідності оборотних активів та якості кредиторської заборгованості ПАТ «Чернівецького олійно-жирового комбінату» за 2010 та 2011 рокиНазва показника 2010 рік 2011 рік Відхилення
1.Середній період обороту товарних запасів (в днях) (Отз) 45,00 315,00 270,00
2.Середній період обороту дебіторської заборгованості (Одз) 125,04 150,38 25,34
3.Період погашення кредиторської заборгованості (Окз) 143,79 216,21 72,42
4.Період операційного циклу (Оц) 170,04 465,38 295,34
  5.Період фінансового циклу (Фц) 26,25 249,16 222,91

 

Як свідчать розрахунки, середній період обороту товарних запасів ПАТ «Чернівецького олійно-жирового комбінату» за 2012 рік збільшився на 270 дні порівняно з відповідним періодом 2011 року.

Середній період інкасації дебіторської заборгованості зріс на 25,33 дні, що в умовах зниження товарообороту свідчить про значне зниження ліквідності підприємства.

Період погашення кредиторської заборгованості ПАТ «Чернівецького олійно-жирового комбінату» збільшився на 72,42 дні, що свідчить про падіння рівня платоспроможності підприємства.

Період операційного циклу, тобто перетворення купленого товару у гроші на підприємстві збільшився більш ніж на 295,3 дні, що свідчить про спад ділової активності підприємства і неефективну політику управління дебіторською заборгованістю.

Період фінансового циклу ПАТ «Чернівецького олійно-жирового комбінату» (період обороту грошових коштів) у 2011 році збільшився порівняно з 2010 роком, що є негативною тенденцією.

Отже, наведені розрахунки свідчать про низьку статичну платоспроможність та ліквідність ПАТ «Чернівецького олійно-жирового комбінату», що негативно характеризує роботу підприємства.

Але низький рівень статичної платоспроможності може бути випадковим, тобто тимчасовим, або мати постійний характер. Для глибокого аналізу платоспроможності підприємства використовують показники динамічної платоспроможності.

Розрахуємо показники динамічної платоспроможності ПАТ «Чернівецького олійно-жирового комбінату» за період з 1 січня 2012 р. по 1 січня 2011 р. використовуючи показники звітності та вже зроблені розрахунки.

Спочатку визначимо найближчу перспективу зміни рівня платоспроможності ПАТ «Чернівецького олійно-жирового комбінату» за допомогою коефіцієнта відновлення (втрати) платоспроможності.

За даними розрахунків, що наведені в таблиці 2.5, коефіцієнт загального покриття на 1.01.11 має значення 0,6358 і знизився на 0,549 , тому:

Значення коефіцієнту менше 1 означає, що в найближчій перспективі рівень платоспроможності підприємства не зміниться на краще і буде недостатнім.

Резерви підвищення ліквідності ПАТ «Чернівецького олійно-жирового комбінату»

З-поміж багатьох різних заходів, які сприяють підвищенню платоспроможності й підтримуванню ефективної господарської діяльності виділяють, зокрема, такі:

• зміна складу керівників підприємства та стилю управління;

• інвентаризація активів підприємства;

• оптимізація дебіторської заборгованості, зниження витрат підприємства;

• продаж незавершеного будівництва;

• обгрунтування необхідної чисельності персоналу;

• продаж зайвого устаткування, матеріалів і залишків товарів;

• реструктуризація боргів перетворенням короткострокової за­боргованості в довгострокові позики або іпотеки;

• запровадження прогресивної технології, механізації та автоматизації виробництва;

• удосконалення організації праці;

• проведення капітального ремонту, модернізації основних фондів, заміни застарілого устаткування.

Якщо підприємство отримує прибуток і є при цьому неплатоспроможним, треба проаналізувати використання прибутку. Велику допомогу у виявленні резервів поліпшення ліквідності підприємства може надати аналіз по вивченню коефіцієнтів.

 

 

Таблиця 2.4

Зміна коефіцієнта загального покриття

Показники Значення
Зміна коефіцієнта загального покриття за рахунок :  
- оборотних активів 0,003819
- поточних зобов’язання -0,090596
Разом -0,086777

 

Коефіцієнт загального покриття збільшився за 2011 на 0,0868 згідно таблиці 2.4 . За рахунок зменшення власних оборотних активів підприємства на 208 тис. грн.. коефіцієнт зменшився на 0,00382. А в результаті зменшення поточних зобов’язань на 7762 тис. грн. коефіцієнт загального покриття збільшився на 0,0906. Коефіцієнт загального покриття змінився на краще.

Таблиця 2.5

Зміна значення коефіцієнта проміжної ліквідності

Показник Значення
Зміна коефіцієнта проміжної ліквідності за рахунок:  
- необоротних активів 0,450542
- запасів 0,092785
- поточних зобов’язань -0,133244
Разом -0,491001

 

Згідно таблиці 2.5 з 2010 р. до 2011 р. на ПАТ «Чернівецького олійно-жирового комбінату» коефіцієнт проміжної ліквідності на 0,491.За рахунок зменшення власних оборотних активів підприємства на 208 тис. грн.. коефіцієнт збільшився на 0,45054. За рахунок збільшення запасів підприємства на 5054 тис. грн. коефіцієнт зменшився на 0,0928. За рахунок зменшення поточних зобов’язань коефіцієнт загального покриття збільшився на 0,13324. За рахунок цих змін коефіцієнт проміжної ліквідності перевищив нормативне його значення, це є негативним результатом.

Таблиця 2.6

Зміна коефіцієнта абсолютної ліквідності

Показник Значення
Зміна коефіцієнта абсолютної ліквідності за рахунок зміни:  
- грошових коштів 0,005508
- поточних зобов’язань -0,000006
Разом 0,005502

 

Зміна коефіцієнта абсолютної ліквідності на основі таблиці 2.6 буде становити 0.0055. В результаті зменшення грошових коштів на 300 тис. грн. коефіцієнт абсолютної ліквідності знизився на 0,00551. За рахунок зменшення поточних зобов’язань коефіцієнт збільшився на 0,00001.

Таблиця 2.7Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.169.76 (0.004 с.)