ТОП 10:

Тканина, частина тіла або тіло людини, іонізуюче опромінення якого в даних умовах призводить до найбільшої шкодиТравма що сталася внаслідок дії виробничих факторів називається

Б)Виробничою травмою

Транспортна вібрація виникає при

Русі машин по місцевості

 

Технологічна вібрація виникає при

Роботі стаціонарних машин або передається на робочі місця ,що немають джерел вібрації

Температуру, відносну вологість і швидкість руху повітря вимірюють

-на висоті 1м від підлоги або робочого майданчика при роботі яка виконується сидячі, і на висоті 1,5 при роботах які виконуються стоячи

Температура повітря в робочій зоні вимірюється

Рідинні, скляні манометри

У

У випадках виникнення гострих професійних захворювань (отруєнь) крім акта за формою Н-1 складається також карта обліку професійного захворювання (отруєння) за формою

Б)П-5

Усі інструктажі крім вступного повинен проводити

Г) Безпосередній керівник робіт на робочому місці

У складі атмосферного повітря міститься (вміст по об'єму. %):

А) Азот-78,08 ,кисень 20,95 ,Аргон,Неон,та інші інертні гази 0,93,Вуглекислий газ 0,03,інші гази 0,01

Ультразвук, це коливання з частотою

Д) понад 20000 Гц.

Ф

Фактор, дія якого на працюючого в певних умовах призводить до захворювання або зниження працездатності (недостатня освітленість, підвищений рівень шуму, випромінювання тощо) називається...

Г)шкідливим виробничим фактором

Фактор, дія якого на працюючого за певних умов призводить до травм або різкого погіршення здоров'я (електричний струм, машини і механізми, що рухаються, обертаються) називається...

Небезпечним виробничим фактором

Функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку, на підприємстві з кількістю працюючих

Формула для визначення рівня звукового тиску має вигляд:

Формула для визначення рівня інтенсивності звуку має вигляд:

Формула для визначення зменшення рівня шуму Lмає вигляд:

Формула для визначення індексу приміщення має вигляд:

Формула для розрахунку освітлення методом питомої потужності має вигляд

Формула для розрахунку освітлення методом світлового потоку (коефіцієнта використання) мас вигляд

Формула для визначення вібропереміщення у випадку синусоїдальних коливань має вигляд:

Формула для визначення віброшвидкості (коливальної швидкості) має вигляд

Формула для визначення віброприскорення (коливального прискорення) має вигляд

Фізичні роботи важкої категорії важкості характеризуються розходом енергії в межах

Більше 250 ккал /год (290 Вт)

Формула для розрахунку природного освітлення при боковому освітленні приміщення

Формула для розрахунку природного освітлення при верхньому освітленні приміщення

Фактори, що визначають результат ураження людини струмом поділяються на:

Електричного та неелектричного характеру

Фізичні роботи середньої категорії важкості характеризуються розходом енергії в межах

151-250 ккал/год

Формула для визначення рівня віброшвидкості має вигляд:

Формула для розрахунку нормованого значення коефіцієнта природної освітленості КП()„ з урахуванням характеру зорової роботи, системи освітлення, району розміщення будівлі має вигляд

Формула для розрахунку освітлення точковим методом має вигляд

Фон характеризується

В)коефіцієнтом відбиття

Х

Хто проводить вступний інструктаж з ОП.

Д)Спеціаліст відділу ОП в кабінеті охорони праці

Хто фінансує службу з ОП?

Д)Роботодавець

Характеристика коливань, де зрівнюються дві однойменні фізичні величини, пропорційні логарифму відношення вихідного значення цієї величини до величини, що оцінюється називається

В)Логарифмічний рівень коливань

Хто має бути головою комісії при розслідуванні нещасного випадку на виробництві.

Спеціаліст з охорони праці

Ц

Цільовий інструктаж проводиться з працівниками

А) при проведенні разових робіт, непередбачених трудовою угодою,при проведені робіт на які оформляються наряд-допуск,розпорядження, або інші документи

Ч

Частота це

Кількість коливань, що відбувається за одиницю часу

Ш

Шум класифікується за

Характером спектру,часовими характеристикамиПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.121.230 (0.005 с.)