ТОП 10:

Загальна вібрація за джерелом виникнення поділяється наТранспортну, транспортно – технологічна, технологічна

Загальне штучне освітлення поділяється на

Рівномірне і локалізоване

Зорова робота згідно СНІП ІІ-4-79 поділяється на

8 розрядів зорової роботи

Закінчіть твердження

Поперечний розріз посередині, площина якого перпендикулярна до площини скління світлових отворів (при бічному світленні) або до повздовжньої осі прольоту приміщення, називається

Характерним розрізом приміщення

Закінчіть твердження

Поверхнева щільність світлового потоку- рівна відношенню світлового потоку до площі поверхні, що освітлюється називається

Освітленістю

Закінчіть твердження

Просторова щільність світлового потоку — рівна відношенню світлового потоку до величини тілесного кута називається

Силою світла

Закінчіть твердження

Потік променевої енергії, яка сприймається зором людини як світло називається

Світловий потік

Закінчіть твердження

Простір, в якому розповсюджуються звукові хвилі, називається

звуковим полем

Закінчіть твердження

Різниця між миттєвим значенням повного тиску та середнім тиском спокійного середовища, називається

звуковим тиском;

Закінчіть твердження

Забезпечення оптимальних умов з точки зору захисту від вібрацій людини називається

Гігієнічне нормування вібрації

Основним нормативним документом з вібрації є

ГОСТ 12.1.012-90 Вібрація

Огляду на небезпеку виробничого травматизму та професійних захворювань не допускається використання тільки

Місцевого освітлення

Закінчіть твердження

Найменший розмір предмету, окремі його частини або дефект, які необхідно розрізняти в процесі роботи називається

Об’єктом розпізновання

За конструкцією лампи розжарювання поділяються на

Вакуумні, газонаповнені, з криптоновим наповненням, біспіральні і кварцові

Заземлення для захисту від ураження електричним струмом поділяється на

Захисне, робоче, блискавковідвідне

За характером застосування засоби та заходи захисту від шкідливих речовин поділяють на

Загальні,індивідуальні

Зниження температури тіла людини за рахунок віддачі тепла називається

Згідно ГОСТІ2.1.009-76 в електроустановках застосовуються наступні види ізоляції

Робоча, додаткова,подвійна,посилена

Згідно з ГОСТ 12. 1. 029 - 80 всі методи та засоби захисту від шуму поділяються на

Коликтивні та індивідуальні

І

Інфразвук, це коливання з частотою

Менше 16 Гц

Іонізуюче випромінювання поділяється на види

Інструктажі крім вступного повинен проводити

Безпосередній керівник робіт на робочому місці

К

Коефіцієнт частоти травматизму) - показує число нещасних випадків на підприємстві за певний період (квартал, півріччя, рік), на ...

1000 працюючих

Коефіцієнт важкості травматизму - показує середню тривалість непрацездатності, яка виражена в робочих днях за звітний період, на

А) Одного потерпілого

Коефіцієнт частоти травматизму визначається за формулою

Коефіцієнт важкості травматизму визначається за формулою

Коефіцієнт важкості травматизму при нещасних випадках зі смертельним наслідком визначається за формулою

Б)

Кількісним показником травматизму є

В) Коефіцієнт частоти травматизму

Кожному пружному тілу (або конструкції), що виведене із положення рівноваги, властиві певний період і частота коливань, які називаються

власними

Коливання, які виникають при дії на тіло (або конструкцію) періодично змінної сили називаються

Вимушеними

Коефіцієнт кратності повітрообміну це

Кратність повітрообміну залежить від

Витрати повітря і об’єму приміщення

Кількісні показники освітлення

Світловий потік, сила світла, освітленість, яскравість, коефіцієнт відбиття

Коливальна швидкість це

Максимальне значення швидкості точки, що коливається

Коливання з частотою від 17 до 25 гц викликають резонанс

голови

Коливальне прискорення це

Максимальне значення прискорення точки, що коливається,

Концентрація, яка при щоденній роботі (крім вихідним) протягом 8 год (не більше 40 год на тиждень) не призводить до захворювань або відхилень у здоров'ї і не матиме впливу на майбутнє покоління називається

гранично допустимою концентрацієюПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.121.230 (0.008 с.)