ТОП 10:

Опір розтікаючому електричному струмові, що спричиняє безпосередньо земля і система заземлюючих провідників називаєтьсяОпором заземлення

Обчислити величину парціального тиску водяної пари, коли відомо, що відносна вологість рівна 75 %. тиск насичених водяних парів при температурі, зафіксований сухим термометром, рівний 2366 Па.

П

Правовою основою законодавства України про охорону праці є

Перше трицифрове число нормативного коду ДНАОП вказує на

В)Код групи до якої належить нормативний акт

Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками

Б)При зміні техн. процесу,заміні і модерн.обладнання

Повторний інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці в терміни

1раз на 6 місяців

Повторний інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці при виконанні робіт з підвищеною небезпекою в терміни
один раз на три місяці

Позаплановий інструктаж проводиться при перервах в роботі (для робіт без підвищеної небезпеки) більше ніж:

Б)30 днів

Позаплановий інструктаж проводиться при перервах в роботі (для робіт з підвищеною небезпекою) більше ніж:

В) 60 днів

Порушення анатомічної цілісності, фізіологічних функцій тканини чи організму людини в цілому, яке спричинене

Зовнішнім впливом називається

в) травмою

По важкості нещасні випадки поділяються на

Періоди року поділяються на

Холодний і теплий

Перша цифра другого трицифрового числа в позначенні нормативного коду ДНАОП означає:

Б) Вид державного нормативного акту про ОП

Після проведення вступного інструктажу запис здійснюється

У журналі вступних інструктажів та документації прийому на роботу

Посадові особи, робочі і службовці за порушення правил і норм з охорони праці, які призвели чи можуть призвести до не важких наслідків притягаються до

Кримінальної відповідальності

Працівники за порушення правил і норм охорони праці, внаслідок яких підприємству нанесені значні матеріальні збитки, притягаються до

Г) Матеріальної відповідальності

При частоті звуку f= 1000 Гц. яка прийнята за базову в акустиці, поріг чутливості звукового тиску дорівнює:

При частоті звуку f=1000 Гц, яка прийнята за базову в акустиці, поріг чутливості інтенсивності звуку дорівнює:

Від 10-12

Природна вентиляція може бути

Б)неорганізована і організована

Повітрообмін при природній вентиляції відбувається в результаті

Різниці температур повітря в приміщенні і зовнішнього повітря,дії вітру

Природне освітлення поділяється на

Бічне, верхнє, комбіноване

Процес вібрації, шо описується однією синусоїдою називається

гармонічним

Процес вібрації, що описується двома і більше синусоїдами називається

Періодичним

Принцип нормування параметрів мікроклімату на робочому місці полягає в

В)диференціальній оцінці оптимальних і допустимих метеорологічних умов в залежності від категорії робіт за важкістю та від пори року

Принцип дії психрометра базується на

На залежності інтенсивності випаровування вологи в навколишнє середовище від вологості повітря

Приміщення за електробезпекою ураження електричним струмом та за умовами виробничого середовища поділяються на

3 класи

З підвищенною небезпекою,особливо небезпечні,без підвищенної небезпеки

Параметри мікроклімату робочої зони підприємств народного господарства регламентуються нормативним документом

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ “Общие санитарно гигиенические требования к воздуху робочей зоны”

Показниками, які характеризують мікроклімат, є

Температура повітря, відносна вологість, швидкість руху, інтенсивність теплового випромінювання

Простір висотою до 2-х м над рівнем грунту або площадки, на якій розміщені місця постійного чи тимчасового перебування працюючих називається

Під постійним робочим місце розуміють місце, на якому працівник знаходиться більшу частину свого робочого часу, а саме

А)понад 50% або більше 2 годин безперервно

Проходячії через організм електричний струм спричиняє термічну дію. яка проявляється

Через опіки окремих ділянок тіла нагрівання високої температуру кровоносних судин нервів серця та інших органівПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.51.69 (0.004 с.)