Тема: Організація роботи облікового апарату
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Організація роботи облікового апаратуЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Теоретичні дослідження з питань організації роботи облікового апарату

1.1. Нормативно-правове забезпечення

1.2. Огляд літературних джерел

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТУ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Організаційно-правовий статус підприємства

2.2. Облікова політика підприємства

РОЗДІЛ 3. Організація роботи облікового апарату

3.1. Місце та роль облікового підрозділу на підприємстві

3.2. Побудова структури облікового апарату

3.3. Сучасні вимоги та підбір кадрів бухгалтерії

3.4. Регламентація роботи бухгалтерії та обов’язків облікових працівників

3.5. Нормування праці працівників бухгалтерії

3.6. Організація робочого місця

3.7. Відповідальність бухгалтера

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

 

Тема: Організація обліку грошових коштів підприємства

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Теоретичні дослідження з питань організації обліку грошових коштів підприємства

1.1. Нормативно-правове забезпечення

1.2. Огляд літературних джерел

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТУ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Організаційно-правовий статус підприємства

2.2. Облікова політика підприємства

РОЗДІЛ 3. Організація обліку грошових коштів підприємства

3.1. Організація обліку грошових коштів у касі

3.1.1. Вимоги до касира та порядок прийняття на роботу

3.1.2. Документообіг у касі

3.1.3. Організація синтетичного та аналітичного обліку

3.2. Організація обліку коштів на рахунках підприємства у банках в національній валюті

3.3. Організація обліку коштів на рахунках підприємства в банках в іноземній валюті

3.4. Організація обліку грошових коштів на інших поточних рахунках у банку

3.5. Організація обліку інших грошових коштів

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

 

Тема: Організація обліку розрахунків з постачальниками і підрядчиками

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Теоретичні дослідження з питань організації обліку розрахунків з постачальниками і підрядчиками

1.1. Нормативно-правове забезпечення

1.2. Огляд літературних джерел

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТУ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Організаційно-правовий статус підприємства

2.2. Облікова політика підприємства

РОЗДІЛ 3. Організація обліку розрахунків з постачальниками і підрядчиками

3.1. Організація постачальницької діяльності на рівні підприємства

3.2. Організація переговорів та укладання договорів

3.3. Порядок та форми розрахунків

3.4. Документування господарських операцій

3.5. Організація синтетичного та аналітичного обліку розрахунків з постачальниками і підрядчиками

3.6.Організація обліку розрахунків по авансах і претензіях

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

Тема: Організація обліку праці та її оплати

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Теоретичні дослідження з питань організації обліку праці та її оплати

1.1. Нормативно-правове забезпечення

1.2. Огляд літературних джерел

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТУ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Організаційно-правовий статус підприємства

2.2. Облікова політика підприємства

РОЗДІЛ 3. Організація обліку праці та її оплати

3.1. Завдання та принципи організації обліку праці та її оплати

3.2. Трудові відносини на підприємстві

3.3. Порядок нарахування заробітної плати. Організація преміювання працівників

3.4. Утримання із заробітної плати і виплати по соціальному страхуванню

3.5. Організація синтетичного та аналітичного обліку розрахунків з оплати праці

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

Тема: Організація обліку запасів

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Теоретичні дослідження з питань організації обліку запасів

1.1. Нормативно-правове забезпечення

1.2. Огляд літературних джерел

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТУ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Організаційно-правовий статус підприємства

2.2. Облікова політика підприємства

РОЗДІЛ 3. Організація обліку запасів

3.1. Загальні положення щодо організації обліку запасів

3.2. Організація первинного обліку руху запасів

3.3. Організація складського господарства та обліку запасів на складах

3.4. Організація синтетичного та аналітичного обліку запасів

3.5. Особливості організації обліку матеріальних цінностей на позабалансових рахунках

3.7. Організація бухгалтерського контролю за наявністю, збереженням та використанням запасів

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Тема: Організація обліку основних засобів

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Теоретичні дослідження з питань організації обліку основних засобів

1.1. Нормативно-правове забезпечення

1.2. Огляд літературних джерел

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТУ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Організаційно-правовий статус підприємства

2.2. Облікова політика підприємства

РОЗДІЛ 3. Організація обліку основних засобів

3.1. Економічна сутність основних засобів, їх визначення, визнання, класифікація та оцінка

3.2. Організація обліку наявності та надходження основних засобів

3.3. Організація обліку витрат на ремонт основних засобів

3.4. Організація обліку амортизації основних засобів

3.5. Організація обліку переміщення та вибуття основних засобів

3.6. Організація обліку орендованих основних засобів

3.7. Організація бухгалтерського контролю за використанням основних засобів

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

Тема: Організація управлінського обліку

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. теоретичні дослідження з питань організації управлінського обліку

1.1. Нормативно-правове забезпечення

1.2. Огляд літературних джерел

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТУ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Організаційно-правовий статус підприємства

2.2. Облікова політика підприємства

РОЗДІЛ 3. організація управлінського обліку

3.1. Сутність управлінського обліку та етапи його розвитку

3.2. Мета, зміст та завдання організації управлінського обліку

3.3. Принципи та функції управлінського обліку

3.4. Порядок ведення управлінського обліку на рахунках бухгалтерського обліку

3.5. Функції бухгалтерів-аналітиків та їх роль в прийнятті управлінських рішень

3.6. Внутрішня бухгалтерська та управлінська звітність: поняття, принципи розробки, використання для аналізу діяльності

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

 

Тема: Організація облікової роботи на малих підприємствах

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. теоретичні дослідження з питань організації облікової роботи на малих підприємствах

1.1. Нормативно-правове забезпечення

1.2. Огляд літературних джерел

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТУ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Організаційно-правовий статус підприємства

2.2. Облікова політика підприємства

РОЗДІЛ 3. організація облікової роботи на малих підприємствах

3.1. Малі підприємства, їх сутність, система організації та принципи діяльності

3.2. Принципи організації обліку на малих підприємствах

3.3. Основи організації обліку на малих підприємствах

3.3.1. Вибір форми бухгалтерського обліку

3.3.2. Порядок розробки робочого Плану рахунків

3.3.3. Документообіг та його організація

3.4. Особливості оподаткування підприємств малого бізнесу

3.5. Фінансова звітність суб’єктів малого підприємництва

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

 

Тема: Організація обліку у фермерських господарствах

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. теоретичні дослідження з питань організації ОБЛІКУ У ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ

1.1. Нормативно-правове забезпечення

1.2. Огляд літературних джерел

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТУ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Організаційно-правовий статус підприємства

2.2. Облікова політика підприємства

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ У ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ

3.1. Фермерські господарства, їх сутність, система організації та принципи діяльності

3.2. Організація документообігу на підприємстві

3.3. Спрощений план рахунків бухгалтерського обліку

3.4. Характеристика форм бухгалтерського обліку та критерії їх вибору для фермерських господарств

3.5. Особливості оподаткування фермерських господарств

3.6. Організація складання та подання бухгалтерської звітності

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.01 с.)