Коефіцієнти оцінки екологічних властивостей земельних угідь 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Коефіцієнти оцінки екологічних властивостей земельних угідь 

Земельне угіддя Коефіцієнт екологічної стабільності території, Кес
Забудовані землі і дороги 0,0
Рілля 0,14
Виноградник 0,29
Лісові смуги 0,38
Багаторічні насадження 0,43
Город 0,50
Сіножать 0,62
Пасовище 0,68
Стави і болота 0,79
Ліс 1,0

Додаток Д

Баланс гумусу ґрунтів при вирощуванні сільськогосподарських культур

Культура Урожайність, ц/га Баланс гумусу +, –
Озима пшениця   Озиме жито   Яра пшениця   Ярий ячмінь   Просо   Овес   Гречка   Горох   Люпин – з.м.   Кукурудза зерно   Льон   Картопля   Ц. буряк   К.коренеплоди   Кук., силос   Од. трави   Од. трави, зел маса   Б. Трави, сіно   Б. Трави, зел. маса   Кукурудза, зел. маса, силос Овочі   -5,20 -10,06 -3,37 -8,05 -9,36 -14,49 -6,36 -9,78 -1,45 -3,54 -3,20 -6,02 -3,61 -5,90 -6,48 -10,77 -4,47 -9,14 -3,30 -5,88 -4,43 -7,12 -13,57 -41,64 -32,17 -52,49 -44,90 -63,22 -17,17 -27,87 -3,49 -6,22 -4,32 -7,71 +5,91 +10,62 +4,70 +6,40 -2,58 -8,29 -7,27 -21,24

Додаток Е

Зведені нормативи матеріально-грошових затрат на вирощування сільськогосподарських культур

 

Сільськогосподарська культура Урожай‑ність, ц/га Затрати, грн.
постійні на 1 га змінні на 1 ц разом на 1 га посіву
Озима пшениця   429,61 5,789 661,18
Озима пшениця на насіння   396,71 6,433 621,87
Озиме жито   318,16 5,744 490,48
Озимий ріпак   436,10 6,440 649,30
Ярий ячмінь   266,93 5,416 430,40
Овес   263,04 5,070 405,12
Гречка   308,22 10,956 472,58
Зернобобові   352,37 5,984 531,90
Льон-довгунець (при збиранні комбайном ЛКВ-4Т) 5/40 384,07 13,630 588,88
Льон-довгунець (при збиранні комбайном ЛК-4Т) 5/40 383,07 19,356 673,42
Цукровий буряк   1625,14 1,996 2303,84
Картопля (збирання картопле-копачем)   2125,27 3,005 2575,64
Картопля (збирання комбайном)   2153,36 2,601 2575,64
Кормові буряки   1674,32 1,848 2598,32
Кукурудза на силос   404,57 1,305 730,82
Однорічні трави   138,95 1,173 350,12
Багаторічні трави посіву минулих років:        
на сіно   160,18 3,226 256,98
на зелену масу   192,06 0,670 326,06

Додаток Ж

Потенційна врожайність сучасних сортів сільськогосподарських культур

 

Сільськогосподарська культура Потенційна врожайність, ц/га Вміст кормових одиниць в 1 ц, у.к.о.
Озиме жито 56-60 1,18
Озима пшениця 60-70 1,19
Озимий ячмінь 70-80 1,13
Яра пшениця 50-60 1,12
Ярий ячмінь 60-70 1,13
Озимий ріпак 40-50 1,09
Кукурудза, зерно 70-80 1,34
Ц. буряк/ корм. коренеплоди 500-600 0,21 /0,12
Льон-довгунець: солома 10-12
насіння 10-12 1,17
Соняшник 35-40 0,12
Картопля 250-300 0,31
Просо 25-30 0,96
Гречка 25-30 1,30
Горох 30-35 1,29
Кукурудза, силос 400-500 0,20
Однорічні трави – сіно 60-70 0,51
багаторічні трави – сіно 60-70 0,51
Однорічні трави – зелена маса 150-200 0,17
Багаторічні трави – зелена маса 200-250 0,20

 

Додаток З

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, що виносяться на самостійне вивчення матеріалу (контрольну роботу):

1.Визначення агроландшафту і його основні елементи.

2.Історичний характер формування сучасних агроландшафтів.

3.Основні негативні екологічні явища і процеси в агроландшафтах та причини їх виникнення.

4.Ерозія ґрунтового покриву та її вплив на екологічний стан довкілля.

5.Сутність екологічно збалансованого розвитку землекористування.

6.Поняття геосистеми. Основні властивості геосистем.

7.Поняття про ландшафтну територіальну структуру. Основні типи ландшафтних територіальних структур.

8.Генетико-морфологічна ландшафтна територіальна структура, її структуроформуючі відношення.

9.Позиційно-динамічна ландшафтна територіальна структура і її структуроформуючі відношення.

10.Парагенетична ландшафтна територіальна структура і її структуроформуючі відношення.

11.Басейнова ландшафтна територіальна структура і її структуроформуючі відношення.

12.Біоцентрично-мережева ландшафтна структура і її структуроформуючі відношення.

13.Зміст та завдання ґрунтозахисної системи землеробства.

14.Розміщення ділянок інтенсивного землеробства на схилах.

15.Суть контурно-меліоративної організації території.

16.Комплекс протиерозійних заходів та його здійснення.

17.Організаційно-господарські заходи на орних землях, їх екологічне та економічне значення.

18.Агротехнічні ґрунтозахисні прийоми обробітку ґрунту, їх види, меліоративна дія і умови застосування.

19.Система лінійних рубежів постійної меліоративної дії в сівозмінних масивах.

20.Лісомеліоративні насадження, їх меліоративна роль і екологічне значення в агроландшафтах.

21.Фітомеліоративні заходи в ерозійно небезпечних агро­ландшафтах, їх екологічне та економічне значення.

22.Гідротехнічні протиерозійні споруди, їх види, меліоративне значення.

23.Землевпорядкування як основа екологічно збалансованого використання земель.

24.Природні угіддя (ліси, луки, болота та інші) в агроландшафтах, їх екологічне та господарське значення.

25.Значення фауни як повноцінного компонента ландшафту.

26.Вплив природно-кліматичних умов на формування та стан агро­ландшафтів.

27.Елементарна ландшафтно-екологічна територіальна одиниця – визначення, зміст.

28.Критерії виділення елементарних ландшафтно-екологічних територіальних одиниць.

29.Поняття біоцентрів та біокоридорів, їх види, рівні, екологічне та господарське значення.

30.Формування екологічної мережі в агроландшафтах.

31.Основні економічні та екологічні показники ефективності організації території землекористування на ландшафтній основі.

32.Науково-методичні підходи до організації використання земель на ландшафтно-екологічній основі.

Додаток И

ВАРІАНТИ ДЛЯ НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Варіант Питання № 1 Питання № 2 Питання № 3
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Додаток К

Таблиця оцінювання знань студента заочної форми навчання

 

  Модуль № 1 Модуль № 2 Разом
Самостійне вивчення матеріалу Навчально-аудиторна робота
Теоретична частина 15 балів 25 балів  
Практична частина 25 балів 35 балів  

Орієнтовна програма виконання і контролю теоретичної та практичної частин дисципліни

№ з/п Питання, що вивчаються Навчально-аудиторна робота Самостійна робота
теоретична частина практична частина теоретична частина практична частина
К-ть год. К-ть балів К-ть год. К-ть балів К-ть год. К-ть балів К-ть год. К-ть балів
  Агроландшафти, їх екологічний стан та продуктивність 0,5 -    
  Удосконалення структури сучасних агро­ландшафтів на засадах екологічно зба­лансованого розвитку землекористування 0,5      
  Природні механізми екологічно збалансованого розвитку агроландшафтів   -    
  Наукові основи організації екологічно збалансованого використання земель в агро­ландшафтах 0,5      
  Методичні підходи до організації території земель в агроландшафтах        
  Захист та збереження родючості ґрунтів в агроландшафтах 0,5      
  Екологічна та економічна оцінка організації використання земель в агроландшафтах       -
  Методика і практика розробки передпроектної документації з організації збалансованого землекористування   -    
Разом        

Орієнтовна програма виконання і контролю ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

 

№ з/п Питання, що вивчаються Навчально-аудиторна робота Самостійна робота
Кіль­кість годин Кіль­кість балів Форма конт­ролю Кіль­кість годин Кіль­кість балів Форма конт­ролю
               
Тема 1. Виділення елементарних ландшафтно-екологічних територіальних одиниць на плані землекористування     Захист роботи     Звіт про вико­нання роботи
Тема 2. Визначення прогнозної структури сільсько­господарських угідь на основі пріоритетності використання ЕЛЕТО     Захист роботи     Звіт про вико­нання роботи
Тема 3. Формування природного каркаса агроландшафту     Захист роботи     Звіт про вико­нання роботи
Тема 4. Ґрунтозахисне впорядкування ділянок земель інтенсивного сільськогосподарського використання     Захист роботи     Звіт про вико­нання роботи
Тема 5. Визначення еколого-економічної ефективності агроландшафтної організації території     Захист роботи      
Разом            

 


[1] У межах території землекористування.

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; просмотров: 289; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.112.198 (0.021 с.)