ТОП 10:

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ З ДИСЦИПЛІНИ «БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ»МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ З ДИСЦИПЛІНИ «БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ»

для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»

Спеціальності 7.06010104, 8.06010104

«Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»

 

Київ 2014

УДК 699.841

БКК 38.79

С28

Укладачі М.І. Доброхлоп, кандидат технічних наук, доцент, Л.А. Мурашко, кандидат технічних наук, професор, Д.О. Хохлін, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

 

Рецензент О.Д. Журавський, кандидат технічних наук, доцент

 

Відповідальний за випуск А.Я. Барашиков, доктор технічних наук, професор

 

Затверджено на засіданні кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій, протокол № 14 від 14 квітня 2014 року.

 

Видається в авторській редакції.

 

С28
Методичнівказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Будівельні конструкції» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності 7.06010104, 8.06010104 «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» / уклад. М.І. Доброхлоп, Л.А. Мурашко, Д.О. Хохлін. – К.:КНУБА, 2014. – 64 с.

 

Наведені вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Будівельні конструкції», відповідні приклади з проектування конструкцій та необхідні допоміжні матеріали.

 

Призначено для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності 7.06010104, 8.06010104 «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів».

Ó КНУБА, 2013


Мета виконання курсового проекту – закріпити теоретичні знання з дисципліни “Будівельні конструкції”; ознайомитися з нормами проектування; набути практичних навичок проектування збірних залізобетонних конструкцій промислових і цивільних споруд. Розробка нових методичних рекомендацій пов’язана з введенням в дію ДБН [1] та ДСТУ [2].

 

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

На початку курсового проектування студент за завданням від керівника розроблює схему збірного балочного перекриття. Розроблену схему перед подальшою роботою в обов’язковому порядку затверджує керівник проекту.

Проект має містити розрахунок і конструювання збірної залізобетонної панелі перекриття з попередньо напруженою арматурою, нерозрізного ригеля і колони 1-го поверху.

Розрахунок всіх конструкцій виконують за І групою граничних станів. Приклади розрахунку і конструювання у даних рекомендаціях виконані згідно з [1,2,3].

 

 

ЗМІСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

 

 

Графічну частину проекту виконують на двох аркушах формату А2 згідно з ДСТУ Б А.2.4-4 [4] та ДСТУ Б А.2.4-7 [5].

На аркуші виносять:

- монтажний план збірного перекриття в масштабі 1:100 або 1:200 з маркіруванням збірних конструкцій;

- опалубне й арматурне креслення збірної попередньо напруженої панелі перекриття в масштабі 1:10…1:25 з винесенням усієї арматури;

- арматурне креслення ригеля в масштабі 1:25 або 1:50 з винесенням основної арматури;

- конструювання стику ригеля з колоною в масштабі 1:10;

- схема армування колони в масштабі 1:20, 1:25 з винесенням основної арматури;

- для панелі перекриття – специфікацію арматури;

- примітки щодо способу створення попереднього напруження в арматурі панелі, класу і міцності бетону під час передачі зусиль на нього арматури.

Розрахунково-пояснювальну записку (РПЗ), в т.ч. розрахунки за формулами, виконують вручну на аркушах формату А4 з нумеруванням сторінок. РПЗ має містити перелік використаної літератури, завдання на проектування і затверджену керівником схему перекриття, а також зміст.

Розрахунок за формулами повинен виконуватися вручну.

Обсяг РПЗ – 20…35 аркушів. В РПЗ наводяться лише ті пояснення, які безпосередньо стосуються розрахунку за завданням.

 

 

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ і КОНСТРУЮВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ

ЗБІРНОГО КАРКАСУ

 

 

Необхідно розрахувати і сконструювати основні елементи збірного перекриття (панель, ригель) та колону 1-го поверху.

Дані для проектування:

1. Розміри багатоповерхової промислової будівлі в плані (в осях) – 36,0х19,5 м.

2. Кількість поверхів – 4.

3. Висота поверху – 4,2 м.

4. Характеристичне тимчасове (корисне) навантаження на залізобетонне перекриття – 6 кН/м².

5. Тип підлоги – плиткова.

6. Зовнішні стіни – з цегли.

7. Панелі – з круглими пустотами.

8. Ригелі – таврового перерізу з полкою знизу.

9. Клас умов експлуатації – ХС1.

10. Клас робочої повздовжньої арматури: плит – А800С, ригелів і колон – А400С.

11. Клас бетону – С 16/20.

12. Місце будівництва – м. Харків.

Перекриття виконуються із збірних попередньо напружених залізобетонних панелей, укладених на ригелі. Опирання плит – шарнірне, стик ригеля з колоною – жорсткий, з цегляною стіною – умовно шарнірний.

Згідно із завданням розробляється, затверджується і підлягає розрахунку схема збірного перекриття (рис. 3.1). По довжині будівлю розбивають цифровими осями приблизно на однакові ділянки по 5,0…7,5 м (різниця між крайніми та середніми прольотами – не більше 10%); по ширині – літерними осями на 3 ділянки по 5,0…8,0 м (крайні прольоти – на 10…20% меньші за середній для вирівнювання згинальних моментів). Всі розміри прольотів між осями слід приймати кратними 100 мм (в окремих випадках – 50 мм).

Плити – вкладиші в створі колон повинні мати ту ж ширину, що й рядові за завданням. Допускається використання добірних плит з іншою шириною та монолітних ділянок шириною до 450 мм за умови, що їх сумарна кількість та ширина в кожному прольоті не буде перевищувати 40% від відповідних загальних значень.

 

 

 

 

Рис. 3.1. Схема збірного перекриття багатоповерхової промислової будівлі (сумарна кількість добірних плит та монолітних ділянок не перевищує 33%, а їх ширина 30% в кожному прольоті).

 

Конструювання колони.

Основне армування колони складається з 2-х плоских зварних каркасів з повздовжнім армуванням з Ø18 А400С.

Діаметр поперечного армування приймається не меншим за 6 мм та за умовами зварювання (таблиця Є.2 у додатку Є), тобто 5 мм для повздовжнього армування Ø18.

Діаметр поперечного армування приймаємо 8 мм.

Максимальний крок поперечного армування колони:

,

приймаємо крок поперечного армування 350 мм.

У приопорних ділянках на відстані від граней балок та плит максимальний крок зменшується з коефіцієнтом 0,6:

,

для консолей рекомендується не більше, ніж 150 мм, отже приймаємо 150мм.

Конструювання колони наведено на рис. 3.17.

Рис. 3.17. Конструювання збірної колони. Примітки:

- деталізація конструкції наведена лише для основного несучого каркасу Кр-1;

- у зв’язку з нескладанням специфікації нумерація позицій елементів не вводиться.

Додаток А

Таблиця А.1

Додаток Б

Таблиця Б.1

Додаток В

Таблиця В.1

Значення коефіцієнтів

0,13 0,950 0,008 0,26 0,896 0,186 0,51 0,796 0,325  
0,13 0,950 0,016 0,27 0,892 0,193 0,52 0,792 0,329  
0,13 0,950 0,024 0,28 0,888 0,199 0,53 0,788 0,334  
0,13 0,950 0,031 0,29 0,884 0,205 0,54 0,784 0,339  
0,13 0,950 0,039 0,30 0,880 0.211 0,55 0,780 0,343  
0,13 0,950 0,047 0,31 0,876 0,217 0,56 0,776 0,348  
0,13 0,950 0,054 0,32 0,872 0,223 0,57 0.772 0,352  
0,13 0,950 0,062 0,33 0,868 0,229 0,58 0,768 0,356  
0,13 0,950 0,069 0,34 0,864 0,235 0,59 0,764 0,361  
0,13 0,950 0,077 0,35 0,860 0,241 0,60 0,760 0,365  
0,13 0,950 0,084 0,36 0,856 0,247 0,62 0,752 0,373  
0,13 0,950 0,091 0,37 0,852 0,252 0,64 0,744 0,381  
0,13 0,948 0,099 0,38 0,848 0,258 0,66 0,736 0,389  
0,14 0,944 0,106 0,39 0,844 0,263 0,68 0,728 0,396  
0,15 0,940 0,113 0,40 0,840 0,269 0,70 0,720 0,403  
0,16 0,963 0,120 0,41 0,836 0,274 0,72 0,712 0,410  
0,17 0,932 0,127 0,42 0,832 0,280 0,74 0,704 0,417  
0,18 0,928 0,134 0,43 0,828 0,285 0,76 0,696 0,423  
0,19 0,924 0,140 0,44 0,824 0,290 0,78 0,688 0,429  
0,20 0,920 0,147 0,45 0,820 0,295 0,80 0,680 0,435  
0,21 0,916 0,154 0,46 0,816 0,300 0,85 0,660 0,449  
0,22 0,912 0,161 0,47 0,812 0,305 0,90 0,640 0,461  
0,23 0,908 0,167 0,48 0,808 0,310 0,95 0,620 0,471  
0,24 0,904 0,174 0,49 0,804 0,315 1,00 0,600 0,480  
0,25 0,900 0,180 0,50 0,800 0,320 - - -  

Примітка: .

 

 

Додаток Г

Таблиця Г.1

Сортамент арматури

Діаметр,мм Розрахункова площа поперечного перерізу, мм, при кількості стержнів Маса 1 м, кг
7,1 0,055
12,6 0,099
19,6 0,154
28,3 0,222
50,3 0,395
78,9 0,617
113,1 0,888
153,9 1,208
201,1 1,578
254,5 1,998
314,2 2,466
380,1 2,984
490,9 3,853
615,8 4,834
804,2 6,313
7,990
9,805

Примітка: застосовувані діаметри: 6…40 мм для всієї стрижньової арматури класу А, за виключенням А600, А600С, А600К (10…32 мм); 3…5 мм для дротяної арматури Вр-І, 3…8 мм для дротяної арматури Вр-ІІ.

 

Додаток Ґ

Таблиця Ґ.1

Значення кута θ в залежності від значення виразу

21,8 0,400 2,500 2,900 0,675 1,483 2,157
0,404 2,475 2,879 0,700 1,428 2,128
0,424 2,356 2,780 0,727 1,376 2,103
0,445 2,246 2,691 0,754 1,327 2,081
0,466 2,145 2,611 0,781 1,280 2,061
0,488 2,050 2,538 0,810 1,235 2,045
0,510 1,963 2,472 0,839 1,192 2,031
0,532 1,881 2,412 0,869 1,150 2,020
0,554 1,804 2,358 0,900 1,111 2,011
0,577 1,732 2,309 0,933 1,072 2,005
0,601 1,664 2,265 0,966 1,036 2,001
0,625 1,600 2,225 1,000 1,000 2,000
0,649 1,540 2,189        

Примітки: Якщо >2,9, то приймаємо θ=21,8°; якщо 2,0 < < 2,9 то приймаємо відповідне значення кута θ; якщо < 2,0, то міцність умовного стиснутого елемента стінки є недостатньою, тобто необхідно збільшувати переріз або клас бетону.

 

А.

Б.

В.

Г.

Додаток Д

Рис. Д.1. Форма специфікації до схеми розташування елементів збірної конструкції, монолітної залізобетонної конструкції.

Рис. Д.2. Форма групової специфікації.

 

Додаток Е

Таблиця Е.1

Залежність коефіцієнта β від співвідношення ν/g для епюри огинаючих розрахункових моментів для розрахунку нерозрізних балок

ν/g Точки
0,5 -0,0715 -0,010 0,022 0,024 -0,004 -0,0625 -0,003 0,028 0,028 -0,003 -0,0625
1,0 -0,0715 -0,020 0,016 0,009 -0,014 -0,0625 -0,013 0,013 0,013 -0,013 -0,0625
1,5 -0,0715 -0,026 -0,003 0,000 -0,021 -0,0625 -0,019 0,003 0,004 -0,019 -0,0625
2,0 -0,0715 -0,030 -0,009 -0,006 -0,024 -0,0625 -0,023 -0,004 -0,003 -0,023 -0,0625
2,5 -0,0715 -0,033 -0,012 -0,009 -0,027 -0,0625 -0,025 -0,006 -0,006 -0,025 -0,0625
3,0 -0,0715 -0,035 -0,016 -0,014 -0,029 -0,0625 -0,028 -0,010 -0,010 -0,028 -0,0625
3,5 -0,0715 -0,037 -0,019 -0,017 -0,031 -0,0625 -0,029 -0,013 -0,013 -0,029 -0,0625
4,0 -0,0715 -0,038 -0,021 -0,018 -0,032 -0,0625 -0,030 -0,015 -0,015 -0,030 -0,0625
4,5 -0,0715 -0,039 -0,022 -0,020 -0,033 -0,0625 -0,032 -0,016 -0,016 -0,032 -0,0625
5,0 -0,0715 -0,040 -0,024 -0,021 -0,034 -0,0625 -0,033 -0,018 -0,018 -0,033 -0,0625

 

 

 

Рис. Е.1. Епюри огинаючих розрахункових моментів для розрахунку

нерозрізних балок.

 

Додаток Є

Таблиця Є.1

Приблизні довжини анкетування робочої розтягнутої арматури згідно з ДСТУ [2] для Ø ≤ 32мм (Ø > 32мм)

Клас арматури Клас бетону
С16/20 С20/25 С25/30 С30/35
А400С 50(54) 44(47) 37(39) 34(35)
А500С 62(67) 54(58) 45(48) 40(44)

 

 

Таблиця Є.2

Список літератури

 

 

1. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення: ДБН В.2.6-98:2009. – Офіц. вид. – [На заміну СНиП 2.03.01-84*; Чинні від 2011-06-01]. – К.: Мінрегіонбуд України, 2011. – 71 с.

2. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування: ДСТУ Б В.2.6–156:2010. – Офіц. вид. – [Уведено вперше; Чинні від 2011-06-01]. – К.: Мінрегіонбуд України, 2011. – 111 с.

3. Мурашко Л.А. Розрахунок за міцністю перерізів нормальних та похилих до повздовжньої осі згинальних залізобетонних елементів за ДБН В.2.6-98:2009: [навчальний посібник] / Л.А. Мурашко, В.М. Колякова, Д.В. Сморкалов. – К.: КНУБА, 2012. – 62 с.

4. Основні вимоги до проектної і робочої документації:ДСТУ Б А.2.4-4:2009. – Офіц. вид. – [На заміну ДСТУ Б А.2.4-4-99; Чинний від 2010-01-01]. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 66 с.

5. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень:ДСТУ Б А.2.4-7:2009. – Офіц. вид. – [На заміну ДСТУ Б А.2.4-7-95; Чинний від 2010-01-01]. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 71 с.

6. Навантаження і впливи: ДБН В.1.2-2:2006. – Офіц. вид. – [На заміну СНиП 2.01.07-85*; Чинні від 2007-01-01]. – К.: Укрархбудінформ: Мінбуд України, 2006. – 75 с.

7. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ: ДБН В.1.2-14-2008. – [Уведено вперше; Чинні від 01.12.2009]. – К.: Укрархбудінформ: Мінрегіонбуд України, 2009. – 32 с.

8. Бетонные и железобетонные конструкции: СНБ 5.03.01-02. – Минск: Минстройархитектуры Республики Беларусь, 2003. – 139 с.

9. Бетонные и железобетонные конструкции. основные положения: СП 63.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003). – Москва: Минрегион России, 2012. – 155 с.

10. EN 1992-1-1-2004: Eurocode 2: Design of concrete structures. – Part 1-1: General rules and rules for buildings.

11. Конструкції будівель і споруд: [методичні вказівки до виконання курсової роботи (варіант з монолітного залізобетону)] / Уклад.: О.Д. Журавський. – К.: КНУБА, 2000. – 32 с.

12. Методичнівказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Будівельні конструкції» для студентів спеціальності 29.06 «Виробництво будівельних виробів і конструкцій» / Уклад. М.М. Калишенко, А.Я. Барашиков. – К.: КИСИ, 1992. – 68 с.

13. Павлюк А.В. Визначення довжини анкерування стальної арматури у важкому бетоні за різними нормативними документами: атестаційна магістерська робота: 7.092101 / А.В. Павлюк. – К., 2012. – 118 с.


Навчально-методичне видання

 

 

 

 

СЕЙСМОСТІЙКЕ БУДІВНИЦТВО

 

 

Методичні вказівки

до вивчення дисципліни спецкурсу

кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій

для студентів спеціальності 7.06010101

«Промислове та цивільне будівництво»

 

Укладач ХОХЛІН Денис Олексійович

Комп’ютерне верстання Ю.Г Томащука

 

 

Підписано до друку 11.03. 2013. Формат 60 ´ 84 1/ 16

Ум. друк. арк.0,63. Обл.-вид. арк. 0,75.

Тираж 50 прим. Вид. № 1/ІV-13. Зам. №21/3 13

 

КНУБА, Повітрофлотський проспект, 31, Київ, Україна, 03680

 

E-mail: red-isdat@knuba.edu.ua

 

Надруковано в редакційно-видавничому відділі

Київського національного університету будівництва і архітектури

 

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб¢єктів

 
Видавничої справи ДК № 808 від 13.02.2002 р.


 
 
 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ З ДИСЦИПЛІНИ «БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ»

для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»

Спеціальності 7.06010104, 8.06010104

«Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»

 

Київ 2014

УДК 699.841

БКК 38.79

С28

Укладачі М.І. Доброхлоп, кандидат технічних наук, доцент, Л.А. Мурашко, кандидат технічних наук, професор, Д.О. Хохлін, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

 

Рецензент О.Д. Журавський, кандидат технічних наук, доцент

 

Відповідальний за випуск А.Я. Барашиков, доктор технічних наук, професор

 

Затверджено на засіданні кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій, протокол № 14 від 14 квітня 2014 року.

 

Видається в авторській редакції.

 

С28
Методичнівказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Будівельні конструкції» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності 7.06010104, 8.06010104 «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» / уклад. М.І. Доброхлоп, Л.А. Мурашко, Д.О. Хохлін. – К.:КНУБА, 2014. – 64 с.

 

Наведені вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Будівельні конструкції», відповідні приклади з проектування конструкцій та необхідні допоміжні матеріали.

 

Призначено для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності 7.06010104, 8.06010104 «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів».

Ó КНУБА, 2013


Мета виконання курсового проекту – закріпити теоретичні знання з дисципліни “Будівельні конструкції”; ознайомитися з нормами проектування; набути практичних навичок проектування збірних залізобетонних конструкцій промислових і цивільних споруд. Розробка нових методичних рекомендацій пов’язана з введенням в дію ДБН [1] та ДСТУ [2].

 

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

На початку курсового проектування студент за завданням від керівника розроблює схему збірного балочного перекриття. Розроблену схему перед подальшою роботою в обов’язковому порядку затверджує керівник проекту.

Проект має містити розрахунок і конструювання збірної залізобетонної панелі перекриття з попередньо напруженою арматурою, нерозрізного ригеля і колони 1-го поверху.

Розрахунок всіх конструкцій виконують за І групою граничних станів. Приклади розрахунку і конструювання у даних рекомендаціях виконані згідно з [1,2,3].

 

 

ЗМІСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

 

 

Графічну частину проекту виконують на двох аркушах формату А2 згідно з ДСТУ Б А.2.4-4 [4] та ДСТУ Б А.2.4-7 [5].

На аркуші виносять:

- монтажний план збірного перекриття в масштабі 1:100 або 1:200 з маркіруванням збірних конструкцій;

- опалубне й арматурне креслення збірної попередньо напруженої панелі перекриття в масштабі 1:10…1:25 з винесенням усієї арматури;

- арматурне креслення ригеля в масштабі 1:25 або 1:50 з винесенням основної арматури;

- конструювання стику ригеля з колоною в масштабі 1:10;

- схема армування колони в масштабі 1:20, 1:25 з винесенням основної арматури;

- для панелі перекриття – специфікацію арматури;

- примітки щодо способу створення попереднього напруження в арматурі панелі, класу і міцності бетону під час передачі зусиль на нього арматури.

Розрахунково-пояснювальну записку (РПЗ), в т.ч. розрахунки за формулами, виконують вручну на аркушах формату А4 з нумеруванням сторінок. РПЗ має містити перелік використаної літератури, завдання на проектування і затверджену керівником схему перекриття, а також зміст.

Розрахунок за формулами повинен виконуватися вручну.

Обсяг РПЗ – 20…35 аркушів. В РПЗ наводяться лише ті пояснення, які безпосередньо стосуються розрахунку за завданням.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.243.36 (0.041 с.)