Семінар №1. Культура ранньокласового суспільства.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Семінар №1. Культура ранньокласового суспільства.План

1.Стародавній Схід як культурно-історична епоха.

2. Розвиток культури Месопотамії (Шумер, Вавилонія, Фінікія, Хеттсько-хурітська культура, Палестина).

3.Історія культури Стародавнього Єгипту.

 

Ключові поняття, терміни, словосполучення: мастака, піраміда, ієрогліфи, зикурат, клинопис.

Реферати

1. Релігійні уявлення жителів Месопотамії.

2. Світоглядна парадигма стародавніх єгиптян.

3. Архітектура Асирії.

4. Давньоєгипетська література.

Завдання для самостійної роботи

1.Схарактеризувати особливості архітектурного стилю Асирії.

2. Розкрити особливості релігійних уявлень Стародавнього Єгипту.

3. Заповнити таблицю «Культурні досягнення Стародавнього Єгипту».

№ п\п Історичний період Культурні здобутки
     
     

5. Покажіть відповідність між історичними особами та подіями, які відбувалися в їхні часи:

а) Менес 1) будівництво найбільшої піраміди

б) Джосер 2) заснування першої династії фараонів

в) Ехнатон 3) спроба релігійної реформи

г) Хеопс 4) Будівництво першої східчастої піраміди

Список рекомендованих джерел

Основні рекомендовані джерела

1. Історія світової культури. Культурні регіони: Навч. посібник / Кер. авт. колективу Л. Левчук. – К., 1997. – 356 с.

2. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп. / За ред. А. В. Яртися, В. П. Мельника – Львів, 2005.

3. Греченко В., Чорний І., Кушнерук В., Режко В. Історія світової та української культури: Підруч. для вищ. закл. освіти. – К.: Літера ЛТД, 2009. – 416 с.

4. Бичко А. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій. – К., 1992. – 386 с.

Додаткові рекомендовані джерела

5. Художня культура світу: Європейський культурний регіон: Навч. посібник / За ред. Н. Миропольської, Е. Бєлкіної, Л. Масол, О. Оніщенко. – К., 2001.

6. Бичко А., Бичко І., Табачковський В. Історія філософії: Підручник. – К., 2001.

Семінар №2. Особливості й типові риси культури

Давньої Індії.

1.Веди як найдавніша релігійно-літературна пам’ятка. Філософські школи Давньої Індії.

2.Брахманізм: особливості вірувань, літературні пам’ятки.

3. Буддизм та його вплив на культуру Індії.

4.Індуїстська архітектура, наукові відкриття.

Ключові поняття, терміни, словосполучення: веди, карма, коло життя, буддизм, брахманізм, філософські школи, упанішади.

Реферати

1. Міфологія та світоглядні уявлення Давньої Індії.

2. Особливості давньоіндійської філософії.

3. Архітектура Давньої Індії.

4. Давньоіндійська література.

 

Завдання для самостійної роботи

1.Схарактеризувати особливості архітектурного стилю Давньої Індії.

2. Розкрити особливості міфології Давньої Індії.

3.Заповнити таблицю «Філософські школи Давньої Індії».

 

№ п/п Назва філософської школи Основні положення
     

 

4.Позначте, засновником якої релігії був Сидхартха Гаутама.

а) зороастризм;

б) джайнізм;

в) буддизм;

г) іудаїзм.

Список рекомендованих джерел

Основні рекомендовані джерела

1. Історія світової культури. Культурні регіони: Навч. посібник / Кер. авт. колективу Л. Левчук. – К., 1997. – 356 с.

2. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп. / За ред. А. В. Яртися, В. П. Мельника – Львів, 2005.

3. Греченко В., Чорний І., Кушнерук В., Режко В. Історія світової та української культури: Підруч. для вищ. закл. освіти. – К.: Літера ЛТД, 2009. – 416 с.

4. Бичко А. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій. – К., 1992. – 386 с.

Додаткові рекомендовані джерела

5. Художня культура світу: Європейський культурний регіон: Навч. посібник / За ред. Н. Миропольської, Е. Бєлкіної, Л. Масол, О. Оніщенко. – К., 2001.

6. Бичко А., Бичко І., Табачковський В. Історія філософії: Підручник. – К., 2001.

Семінар № 3. Історична своєрідність культури

Стародавнього Китаю.

План

1.Конфуціанство як соціально-етична система. «Луньюй».

2.Основні положення даосизму. «Даодецзин».

3.Особливості давньокитайської літературної традиції.

4. Мистецько-культурні пам’ятки Давнього Китаю. Китайський театр.

Ключові поняття, терміни, словосполучення: конфуціанство, даосизм, трактат, філологія, університет «Тайсюе», п'ятикнижжя, юефу, театр тіней.

Реферати

1. Міфологія Давнього Китаю.

2. Особливості давньокитайського театру.

3. Наукові винаходи китайців.

4. Імперія Хань та її роль в розвитку китайської культури .

 

Завдання для самостійної роботи

1.Схарактеризувати особливості архітектурного стилю Давньої Індії.

2. Розкрити особливості міфології Давнього Китаю.

3.Заповнити порівняльну таблицю «Філософські системи Давнього Китаю».

 

№ п/п Назва філософської школи Основні положення
     

 

4.Позначте, яка з релігійних течій Давнього Китаю проповідувала пошук вічного щастя за допомогою десяти доброчесностей (синівський обов’язок, терпіння, самопожертва):

а) даосизм;

б) конфуціанство;

в) синтоїзм;

г) буддизм.

Список рекомендованих джерел

Основні рекомендовані джерела

1. Історія світової культури. Культурні регіони: Навч. посібник / Кер. авт. колективу Л. Левчук. – К., 1997. – 356 с.

2. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп. / За ред. А. В. Яртися, В. П. Мельника – Львів, 2005.

3. Греченко В., Чорний І., Кушнерук В., Режко В. Історія світової та української культури: Підруч. для вищ. закл. освіти. – К.: Літера ЛТД, 2009. – 416 с.

4. Бичко А. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій. – К., 1992. – 386 с.

Додаткові рекомендовані джерела

5. Художня культура світу: Європейський культурний регіон: Навч. посібник / За ред. Н. Миропольської, Е. Бєлкіної, Л. Масол, О. Оніщенко. – К., 2001.

6. Бичко А., Бичко І., Табачковський В. Історія філософії: Підручник. – К., 2001.

Семінар № 4. Формування та особливості культурного розвитку Давньої Америки.

План

1. Особливостіта основні етапи розвитку культури доколумбової Америки.

2.Культура індіанських цивілізацій Мезоамерики: вірування, релігійні уявлення та культурні традиції автентичних індійських племен майя, ацтеків.

3. Вірування, релігійні уявлення та культурні традиції автентичних індійських племен Довколокарибської та Андської зон.

 

Ключові поняття, терміни, словосполучення: жертвоприношення, іригація, календар, культова архітектура.

Реферати

1. Календар майя.

2. Особливості архітектури доколумбової Америки.

3. Наукові винаходи індіанців.

4. Імперія ацтеків.

 

Завдання для самостійної роботи

1.Схарактеризувати особливості архітектурного стилю автентичних індіанських племен майя, інків, ацтеків.

2. Розкрити особливості міфологічних уявлень індіанців Америки.

3. Заповнити таблицю «Періодизація історії Доколумбової Америки»

 

№ п/п Назва періоду Культурні досягнення
     

 

Список рекомендованих джерел

Основні рекомендовані джерела

1.Історія світової культури. Культурні регіони: Навч. посібник / Кер. авт. колективу Л. Левчук. – К., 1997. – 356 с.

2. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп. / За ред. А. В. Яртися, В. П. Мельника – Львів, 2005.

3. Греченко В., Чорний І., Кушнерук В., Режко В. Історія світової та української культури: Підруч. для вищ. закл. освіти. – К.: Літера ЛТД, 2009. – 416 с.

4. Бичко А. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій. – К., 1992. – 386 с.

Додаткові рекомендовані джерела

5. Художня культура світу: Європейський культурний регіон: Навч. посібник / За ред. Н. Миропольської, Е. Бєлкіної, Л. Масол, О. Оніщенко. – К., 2001.

6. Бичко А., Бичко І., Табачковський В. Історія філософії: Підручник. – К., 2001.

Тема. Європейська античність як культурно-історична епоха.

Визначена для самостійного опрацювання

План.

1.1.Філософсько-світоглядні засади розвитку культури та мистецтва античного світу.

2. Філософія та культурно-естетичний ідеал Стародавньої Греції.

3. .Найвагоміші мистецькі здобутки в архітектурі, скульптурі, театральному мистецтві.

4. Особливості формування та розвитку, культури Стародавнього Риму: суспільні, політичні та естетичні ідеали.

5. Найвищі мистецькі досягнення: архітектура, література, скульптура.

Список рекомендованих джерел

Основні рекомендовані джерела

1.Історія світової культури. Культурні регіони: Навч. посібник / Кер. авт. колективу Л. Левчук. – К., 1997. – 356 с.

2. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп. / За ред. А. В. Яртися, В. П. Мельника – Львів, 2005.

3. Греченко В., Чорний І., Кушнерук В., Режко В. Історія світової та української культури: Підруч. для вищ. закл. освіти. – К.: Літера ЛТД, 2009. – 416 с.

4. Бичко А. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій. – К., 1992. – 386 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.79.116 (0.007 с.)