Додаткові рекомендовані джерелаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Додаткові рекомендовані джерела5. Художня культура світу: Європейський культурний регіон: Навч. посібник / За ред. Н. Миропольської, Е. Бєлкіної, Л. Масол, О. Оніщенко. – К., 2001.

6. Бичко А., Бичко І., Табачковський В. Історія філософії: Підручник. – К., 2001.

Семінар № 5. Середньовіччя як історико-культурний тип.

План

1. Аксіологічні домінанти епохи. Теоцентризм як основа світоглядної парадигми.

2. Філософія Середньовіччя.

3. Класичний епос.

4. Особливості розвитку мистецтва Середньовічної Європи: архітектура, монументальна пластика, живопис.

Ключові терміни, поняття, словосполучення:теоцентризм, теократія, апокрифи, героїчний епос, ордени, готика, романське мистецтво, рицарський роман, міракль, мораліте, містерія, фарс.

Завдання для самостійної роботи

1. Покажіть відповідність між персонажами середньовічного героїчного епосу та творами, героями яких вони є:

а) Родріго Діас де Бівар 1) «Пісня про Нібелунгів»

б) Ганелон 2) «Беовульф»

в) Зигфрід 3) «Пісня про Роланда»

г) Грендель 4) «Пісня про мого Сіда».

2. Заповнити порівняльну таблицю «Європейський театр».

 

№п/п Античний театр Середньовічний театр
Жанр Основні риси Жанр Основні риси
         
         
         

 

3.Поясніть стильові особливості готичного стилю архітектури.

Список рекомендованих джерел

Основні рекомендовані джерела

1. Історія світової культури. Культурні регіони: Навч. посібник / Кер. авт. колективу Л. Левчук. – К., 1997. – 356 с.

2. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп. / За ред. А. В. Яртися, В. П. Мельника – Львів, 2005.

3. Греченко В., Чорний І., Кушнерук В., Режко В. Історія світової та української культури: Підруч. для вищ. закл. освіти. – К.: Літера ЛТД, 2009. – 416 с.

4. Бичко А. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій. – К., 1992. – 386 с.

Додаткові рекомендовані джерела

5. Художня культура світу: Європейський культурний регіон: Навч. посібник / За ред. Н. Миропольської, Е. Бєлкіної, Л. Масол, О. Оніщенко. – К., 2001.

6. Бичко А., Бичко І., Табачковський В. Історія філософії: Підручник. – К., 2001.

Тема Особливості культури Візантії.

Визначена на самостійне опрацювання.

Особливості культури Візантії. Історія культури середньовічного арабського Сходу. Ісламська архітектура, поезія.

Список рекомендованих джерел

Основні рекомендовані джерела

1. Історія світової культури. Культурні регіони: Навч. посібник / Кер. авт. колективу Л. Левчук. – К., 1997. – 356 с.

2. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп. / За ред. А. В. Яртися, В. П. Мельника – Львів, 2005.

3. Греченко В., Чорний І., Кушнерук В., Режко В. Історія світової та української культури: Підруч. для вищ. закл. освіти. – К.: Літера ЛТД, 2009. – 416 с.

4. Бичко А. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій. – К., 1992. – 386 с.

Додаткові рекомендовані джерела

5. Художня культура світу: Європейський культурний регіон: Навч. посібник / За ред. Н. Миропольської, Е. Бєлкіної, Л. Масол, О. Оніщенко. – К., 2001.

6. Бичко А., Бичко І., Табачковський В. Історія філософії: Підручник. – К., 2001.

Семінар № 6. Ренесанс як культурно-історична епоха.

План

1. Історичні умови формування та розвитку культури.

2. Гуманістичний світогляд. Антропоцентризм як основа світоглядної парадигми.

3. Розвиток освіти і науки.

4. Стан соціально-політичної думки.

5. Архітектура та мистецтво епохи Відродження.

6. Література і музика епохи Відродження.

Ключові терміни, поняття, словосполучення:антропоцентризм, гуманізм, великі географічні відкриття, утопія літературна, універсалізм, шансон, мадригал.

Теми рефератів

1. Мікеланджело – видатний скульптор епохи Відродження.

2. Геній Леонардо да Вінчі.

3. «Божественний» Рафаель Санті.

Завдання для самостійної роботи

1. Покажіть відповідність між митцями епохи Відродження та їхніми творами:

а) Сандро Ботічеллі 1) «Сад радощів земних»

б) Джорджоне 2) «Сліпі»

в) Пітер Брейгель 3) «Юдиф»

г) Ієронім Босх 4) «Народження Венери»

2. Заповніть таблицю «Великі науковці Відродження»

 

№п/п Постать Галузь науки Відкриття
  Микола Кузанський    
  Микола Коперник    
  Парацельс    
  Вільям Гарвей    
  Йоганес Гутенберг    
  Галілео Галілей    

 

3.Пояснити як ідеї античності втілилися в архітектурі Відродження.

 

Список рекомендованих джерел

Основні рекомендовані джерела

1. Історія світової культури. Культурні регіони: Навч. посібник / Кер. авт. колективу Л. Левчук. – К., 1997. – 356 с.

2. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп. / За ред. А. В. Яртися, В. П. Мельника – Львів, 2005.

3. Греченко В., Чорний І., Кушнерук В., Режко В. Історія світової та української культури: Підруч. для вищ. закл. освіти. – К.: Літера ЛТД, 2009. – 416 с.

4. Бичко А. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій. – К., 1992. – 386 с.

Додаткові рекомендовані джерела

5. Художня культура світу: Європейський культурний регіон: Навч. посібник / За ред. Н. Миропольської, Е. Бєлкіної, Л. Масол, О. Оніщенко. – К., 2001.

6. Бичко А., Бичко І., Табачковський В. Історія філософії: Підручник. – К., 2001.

Тема «Новий час як культурно-історична епоха».

Визначена для самостійного опрацювання.

Історичні умови формування та розвитку культури. Художньо-мистецькі напрями ХVІІ століття. Архітектура бароко. Література бароко. Барокова музика. Класицизм: історичні корені та естетичні засади. Архітектура, живопис та література класицизму.

Теми рефератів

1. Живопис Бароко.

2. Творчість Дієго Веласкеса,

3. Творчість Рембранта,

4. Творчість Пітера Пауля Рубенса.

5. Бартоломео Растреллі – класик бароко.

6. Творчість Йогана Себастьяна Баха.

7. Георг Фрідріх Гендель – видатний композитор.

8. Творчість Антоніо Вівальді.

Семінар № 7. Регіональні особливості розвитку європейської культури доби Просвітництва.

План

1. Сутність та філософія Просвітництва. Просвітницький реалізм.

2. Культура рококо.

3. Сентименталізм як стильовий напрям європейської культури.

4. Найвищі мистецькі досягнення.

 

Ключові терміни, поняття, словосполучення: сентименталізм, просвітницький реалізм, рококо, класицизм.

Теми рефератів

1. Просвітницькі ідеї Жан-Жака Руссо.

2. Вольтер – «володар дум» XVIII ст.

3. Сентименталізм як стильовий напрям європейської культури.

4. Сентименталізм в європейській літературі.

5. Архітектура рококо.

Завдання для самостійної роботи

1.Заповнити таблицю «Філософи Просвітництва».

 

№ п/п Філософ Основні погляди
Дені Дідро  
Вольтер  
Жан-Жак Руссо  

2.

3. Вкажіть відповідність між діячами Просвітництва та їхніми творами:

а) Джонатан Свіфт 1) «Фауст»

б) Даніель Дефо 2) «Мандри Гулівера»

в) Франсуа Вольтер 3) «Робінзон Крузо»

г) Йоганн Гете 4) «Кандид»

3. Пояснити відмінності між англійський та французьким Просвітництвом.

Список рекомендованих джерел

Основні рекомендовані джерела

1. Історія світової культури. Культурні регіони: Навч. посібник / Кер. авт. колективу Л. Левчук. – К., 1997. – 356 с.

2. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп. / За ред. А. В. Яртися, В. П. Мельника – Львів, 2005.

3. Греченко В., Чорний І., Кушнерук В., Режко В. Історія світової та української культури: Підруч. для вищ. закл. освіти. – К.: Літера ЛТД, 2009. – 416 с.

4. Бичко А. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій. – К., 1992. – 386 с.

Додаткові рекомендовані джерела

5. Художня культура світу: Європейський культурний регіон: Навч. посібник / За ред. Н. Миропольської, Е. Бєлкіної, Л. Масол, О. Оніщенко. – К., 2001.

6. Бичко А., Бичко І., Табачковський В. Історія філософії: Підручник. – К., 2001.

 

Тема Історія культури ХІХ століття.

Визначена для самостійного опрацювання

Напрями, тенденції, особливості. Мистецьке надбання, новаторство, творчі пошуки. Романтизм: естетичні засади, архітектура та мистецтво. Література романтизму. Музика романтизму. Реалізм в літературі, музиці. Реалістичний театр. Імпресіонізм.

Список рекомендованих джерел

Основні рекомендовані джерела

1. Історія світової культури. Культурні регіони: Навч. посібник / Кер. авт. колективу Л. Левчук. – К., 1997. – 356 с.

2. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп. / За ред. А. В. Яртися, В. П. Мельника – Львів, 2005.

3. Греченко В., Чорний І., Кушнерук В., Режко В. Історія світової та української культури: Підруч. для вищ. закл. освіти. – К.: Літера ЛТД, 2009. – 416 с.

4. Бичко А. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій. – К., 1992. – 386 с.

Додаткові рекомендовані джерела

5. Художня культура світу: Європейський культурний регіон: Навч. посібник / За ред. Н. Миропольської, Е. Бєлкіної, Л. Масол, О. Оніщенко. – К., 2001.

6. Бичко А., Бичко І., Табачковський В. Історія філософії: Підручник. – К., 2001.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.184.215 (0.012 с.)