Склад вхідних грошових потоків на підприємстві та їх характеристика.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Склад вхідних грошових потоків на підприємстві та їх характеристика.Вхідні грошові потоки - надходження грош потоків на під-ві. Ці грош потоки забезпечують під-во коштами для поточної д-ті. Склад і структура вхідних грош потоків залежить від сфери д-ті під-ва. З точки зору економічної сутності і впливу на фін діяльність під-ва є такі вхідні гроші потоки: 1) надходження виручки від реілізації – осн грош потік, хар-зується регулярністю надходжень (це: надходження виручки від осн д-ті, реалізації робіт, послуг і надходження виручки від ін д-ті реалізація нематеріальних активів тощо, надходження позичкових коштів (банківські кредити, отримання фін допомоги, яка повинна бути повернена); 2) надходження коштів від фін інвестицій (отримання доходу від реалізації корпоративних прав, прибуток отриманий від вкладання коштів інших підприємств, доход від вкладень в цінні папери, доход у вигляді %, які нарховуються на депозитних рахунках банка, надходження від інших ЦП); 3) цільові надходження коштів від ін суб’єктів підприємн-ї д-ті (кошти для фінансування спільних проектів або спільної діял-ті, кап вкладення в наукові дослідження та підготовку кадрів); 4) отримання фін допомоги (від інших субєктів підприєм-ї діял-ті або з державних централізованих фондів); 5) інші надходження грош коштів (орендна плата, отримані штрафи, пені, суми страхового відшкодування, які отримало під-во).

Зміст і задачі управління вхідними грошовими потоками.

Зміст: 1) визначення переліку вх грош потоків на під-ві; 2) визначення обсягів і періодичності формування кожного грош потоку на під-ві; 3) аналіз факторів, які впливають на окремі грош потоки, як на абсол суму, так і в часі; 4) визначення впливу грош потоків на фін стан під-ва та кінцевий результат фін-госп діяльності; 5) контроль за формуванням грош потоків, прийняття рішень по оперативному управл ними. Задачі: 1) ­ к-ті, розшир-ня грош потоків, знаходження оптим їх стр-ри; 2) ­ абсол суми вх грош потоків; 3) прискорення в часі надходження грош потоків на під-во, особливо від інших під-в; 4) ¯ витрат під-в, які пов’язані з отрим грош потоків; 5) забезпечення фін стабільності, ­ еф-ті його роботи.

Принципи управління грошовими потоками та їх характеристика.

Процес управління грошови-ми потоками підприємства базується на певних принципах, основними з яких є такі:

інформативна достовірність (своєчасне та якісне забезпечення інформ-ою базою даних);

збалансованість (оптимізація грош-х потоків за видами, обсягом, часовими періодами та іншими характер-ми у розрізі підпорядкованості грошових потоків стратегії і тактиці функц-ня і розвитку підпр-тва);

ефективність (забезпечення ефективного використання тимчасово вільних грошових активів підприємства, що вивільняються внаслідок нерівномірності руху грошових потоків у процесі фінансово-господарської діяльності);

ліквідність підпр-тва (забезпечення достатнього рівня ліквідності підпр-ва в умовах нерівномірного руху грошових потоків у часі).

Стадії управління грошовими потоками.

Осн метою упр-ня грош потоками є забезпечення фінансової рівноваги підпр-ва в процесі його розвитку шляхом балансування об’ємів надходження і витрачання грош коштів і їх синхронізації у часі.

Процес упр-ня ГП підпр-ва послідовно охоплює наступні основні етапи (стадіїї):

1.Забезпечення повного і достовірного обліку грошових потоків підпр-ва і формування необхідної звітності.

2.Аналіз грош потоків підпр-ва в попередньому періоді.

3.Оптимізація ГП підпр-ва.

4.Планування ГП підпр-ва в розрізі їх видів.

5.Забезпечення ефективного контролю грош потоків підпр-ва.

(1) – Цей етап управління призваний реалізувати принцип інформативної достовірності. В процесі здійснення цього етапу упр-ня ГП забезпечується координація функцій і задач служб бухгалтерського обліку і фін менеджменту підпр-ва. Осн метою орг-ції обліку і формування відповідної звітності, що характеризує ГП підпр-ва різних видів, є забезпечення фін менеджерів необхідною інформацією для проведення всебічного їх аналізу, планування і контролю.

Фактори, що впливають на абсолютну суму грошового потоку – виручка від реалізації продукції. Шляхи збільшення абсолютної суми грошового потоку.

Збільшення грош-го потоку на під-ві відбув-ся внаслідок збіль-ня власного капіталу (емісія акцій, чистий прибуток, нарахування амортизації, благодійні внески або фін-ва допомога), в результаті збільшується зобов’язання (емісія облігацій, довгостро-ві та короткостр-ві банк-кі кредити, кредитна заборго-ть, всі види нарахувань).

Збільшити грош-й потік можна за рахунок зменшення активів.

Фактори: 1) обсяг в-ва прод-ції; 2) собівартість прод-ції; 3) прибуток, що включається до складу ціни продукції; 4) непрямі податки: АЗ, ПДВ; 5) зміна залишків нереалізованої прод на почат та кінець періоду. Шляхи ­: 1) збільшення обсягів виробництва; 2) скорочення залишків нереалізованої продукції; 3) підвищення цін на продукцію (збільшення собівартості; збільшення частки прибутку в ціні; підвищення чи введення непрямих податків).

Фактори, що впливають на формування грошового потоку - виручка від реалізації продукції – в часі. Шляхи прискорення надходження виручки від реалізації.

Фактори, що впливають на виручку від реалізації:

1) популярність продукції у споживачів;

2) збутова політика підприємства (пільги);

3) розвиток банківської системи;

4) кількість бартерних операцій.

Шляхи прискор-ня надх-нь виручки від реал-ції:

1) вивчення ринку збуту продукції (випуск прод, що користується попитом; підвищення якості прод-ції);

2) робота з покупцями, вивчення їх складу, платоспром-ті;

3) пільги тим, хто своєчасно оплачує;

4) передача прод-ції на комісію або консигнацію (експорт);

5) зменшення бартерних операцій.

Управління грошовим потоком – отримання банківських кредитів.

Фактори: 1) стан власних оборотних коштів; 2) затримка надходження грош коштів від реалізації; 3) необхідність проведення попередньої оплати ТМЦ, робіт на вимогу інших суб’єктів господарської діяльності; 4) необхідність відкриття акредитивів, чекових книжок при відсутності або нестачі коштів; 5) користування факторинговими послугами; 6) сезонність виробництва; 7) інші. Задача, а одночасно і зміст - оптимізація розмірів грошового потоку. Фактори, що впливають: 1) наявність власних оборотних коштів; 2) сезонні коливання в заготівлі сировини, матеріалів і вир-ві продукції; 3) затримання надходження виручки від реалізації; 4) надання товарного кредиту; 5) непогашення Дт заборгованості. Шляхи вирішення: 1) ­ власних оборотних коштів (визначення реальної потреби в них та джерел фінансування); 2) прискорення реалізац прод; 3) підвищення гарантії реалізації, зниження ризику ненадходження коштів; 4) оперативне формування потоку. Фактори впливу: 1) наявність банку, згодного дати кредит; 2) наявність добрих відносин з банком кредитором; 3) кредитоспроможність підприємства. Шляхи ¯ впливу факторів: 1) підвищення фін стійкості та кредитоспроможності; 2) знаходження банку для кредиту; 3) оперативне оформлення договору; 4) зменшення вартості потоку. Фактори впливу: 1) термін користування кредитом; 2) обсяг отриманого кредиту; 3) об’єкт кредитування; 4) облікова ставка НБУ та розмір маржі. Шляхи вирішення: 1) оптимізація розміру і можливе зменшення; 2) скорочення терміну користування кредитом.

Управління грошовим потоком – надходження коштів від фінансових інвестицій.

Управління вх потоками полягає в збільшенні їх абсолютного роз-міру чи суми.

Складові: реалізація корпо-рат прав (% від акцій, доходи від вкладання в статутні фонди інших під-в). 2)доходи від облігації та інших державних і недержавних ЦП. 3)депозитні нарахування (% по рахунках). Задачі при управлінні цим потоком: ­ обсягу фін. інвестицій; врахування розміру %-ставок і рівня доходності окремих інвес-тицій; врахування періоду інвес-тування; визначення структури фін. інвестицій; визначення наяв-ності вільних фін. ресурсів під-ва; врахування умов оподаткування доходів від окремих інвестицій. Шляхи вирішення зазначених задач: 1)збільшення абсолютних обсягів фін. інвестицій; 2) фор-мування ефективної структури портфеля інвестицій.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.184.215 (0.006 с.)