ТОП 10:

Тема V. Український визвольний рух в умовах кризи комуністичного тоталітарного режиму. Проголошення незалежності України та її розбудоваПлан

 

1. Розгортання національно-визвольного руху в 50-80-х рр. ХХ ст. Розпад СРСР.

2. Громадсько-політичний рух на зламі 1980-90-х років. Проголошення державної незалежності України та її утвердження.

3. Україна і світове співтовариство. Засади зовнішньополітичної діяльності.

4. Успіхи та проблеми розбудови Української держави на сучасному етапі.

Реферати

1. Розпад СРСР: причини та наслідки.

2. Політичні партії та організації в Україні в період національного відродження.

3. Державне будівництво в Україні у 1991-2009 рр.: 18 років поступу.

4. Міжнародне становище України в сучасних умовах.

5. "Помаранчева революція": витоки, перебіг та результат.

 

Література

 

1. Бойко О. Історія України: навчальний посібник. - Київ, 2005;

2. Грицак Я. Нариси історії України. Формування модерної української нації ХІХ - ХХ ст. - Київ, 1996;

3. Дещинський Л. Національно-визвольний рух в 80-90 - х роках ХХ ст. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Держава та армія. - № 555. - 2006. - С. 3-13;

4. Історія України та її державності: Навчальний посібник / За редакцією Дещинського Л.Є. - Львів, 2005;

5. Історія України / Кер. авт. кол. Ю.Зайцев. – Львів, 2004;

6. Литвин В. Історія України: Підручник. - Київ, 2006;

7. Дещинський Л. Міжнародні відносини України: історія і сучасність. - Т. І. - Львів, 2004; Т. ІІ. - Львів, 2006;

8. Історія України. Неупереджений погляд / Петровський В.В. та інші. - Харків, 2007;

9. Кульчицький С. Утвердження незалежності України: перше десятиліття // Український історичний журнал. - 2001. - № 2, 3;

10. Політична історія України. ХХ століття / В.І.Кучер. - Київ, 2003. - У 6 т. - Т.6;

11. Сергійчук В.І. Етнічні межі і державний кордон України. – К.: 2000.

12. Шевчук В.П., Терещенко М.Т. Історія української державності. Курс лекцій. – К, 1999.

 

Методичні поради

 

Розглядаючи перше питання, висвітлюємо:

- повоєнна Україна: діяльність УПА після Другої світової війни; акція «Вісла»; депортації; голод 1946-1947 рр.;

- лібералізація суспільного життя в СРСР другої половини1950-х років;

- дисидентський та правозахисний рух;

- економічний розвиток України в період застою: зниження темпів промислового виробництва, курс на екстенсивне виробництво у сільському господарстві, формування механізму застійних явищ і загострення кризи виробництва в країні;

- вступ радянських військ в Афганістан;

- практика коригування планів виробництва та перетворення суспільства в країну тотального дефіциту;

- падіння сільськогосподарського виробництва;

- суспільно-економічні реформи другої половини 80-х років ХХ ст. - "перебудова": зміст, методи реалізації та причини провалу;

- Чорнобильська трагедія та її вплив на українську громадськість;

- наростання акцій протесту проти тоталітаризму та злочинного керівництва країною;

- перші прояви демократизації суспільного життя в Україні;

- активізація українського національного руху;

- Українська Гельсінська Спілка, її програма та діяльність;

- виникнення неформальних громадсько-політичних організацій, формування перших опозиційних політичних об`єднань тощо;

- страйки шахтарів;

- мітинги та демонстрації у Львові ( 1988 - 1990 рр.);

- зміни в партійному керівництві КПУ під тиском перших національно-демократичних сил;

- поширення незалежних періодичних видань;

- національний релігійний рух; легалізація УГКЦ та її діяльність.

- перші демократичні вибори народних депутатів СРСР березня 1989 р., діяльність української делегації;

- створення Народного Руху України (НРУ);

- формування в Україні багатопартійної системи - виникнення нових політичних партій та їх ставлення до державного статусу України;

- прийняття закону про державний статус української мови 28 жовтня 1989 р.;

- відзначення Свята української державності та Акту соборності українських земель (22 січня 1990 р.);

- передвиборча кампанія до Верховної Ради УРСР та місцевих Рад: успіх Демблоку на виборах. Перемога національно-демократичних сил в Галичині;

- створення у Верховній Раді УРСР під керівництвом І.Юхновського блоку демократичних сил - "Народної Ради" та її діяльність;

- прийняття Верховною Радою Декларації про державний суверенітет України (16 липня 1990 р.) та її зміст.

 

У другому питанні розглядаємо такі аспекти:

 

- наступ національно-демократичних сил восени 1990 р.: голодування студентів та відставка уряду В.Масола;

- проблема союзного договору і союзний референдум 17 березня 1991 р., криза у Верховній Раді СРСР;

- спроби реакційних сил стримати розвиток демократичних процесів, антиконституційний переворот в СРСР 19-21 серпня 1991 р. та перемога демократичних сил;

- проголошення незалежності Української держави ( 24 серпня 1991 р.);

- департизація суспільного життя в Україні, тимчасове припинення діяльності Компартії України;

- референдум 1 грудня 1991 р. – підтвердження Акту проголошення незалежності Української держави, вибори Президента України;

- державний устрій України;

- денонсація союзного договору від 30 грудня 1922 р. та його наслідки;

- основні напрямки розбудови суверенної держави 1992-1994 рр., утвердження національної символіки;

- причини та наслідки економічної кризи;

- проблема статусу Криму та її розв’язання;

- вибори нової Верховної Ради України та Президента України (1994 р.);

- прийняття Основного Закону – Конституції України (28.06.1996 р.) та її значення;

- введення в обіг національної валюти - "гривні"(2 вересня 1996 р.) та стабілізація економіки України;

- вибори до Верховної Ради України (березень 1998 р.) та їх наслідки.

 

При розгляді третього питання висвітлюємо такі проблеми:

 

- активізація зовнішньополітичної діяльності України, налагодження офіційних дипломатичних стосунків з країнами світу, входження нової держави до світової спільноти;

- місце та роль України в Співдружності Незалежних Держав (СНД);

- формування на основі СНД Єдиного економічного простору (ЄЕП) та ставлення до цього проекту України;

- проблема Придністров’я та Російського Чорноморського флоту в Севастополі;

- Україна і ООН, Україна і НАТО;

- участь України у миротворчих акціях;

- вступ України до Ради Європи (1995 р.), відносини з Європейським Союзом: стан та перспективи;

- Українсько-російські відносини та їх суперечності. Договір про дружбу та Співробітництво між Україною та РФ (1997 р.) та його ратифікація;

- створення ГУУАМ та перспективи регіональної інтеграції;

- проблема ядерного роззброєння і Україна;

- Допомога світового співтовариства у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

- Українсько-американські відносини та їх роль у зміцненні внутрішнього та зовнішнього становища України;

- Україна та міжнародний олімпійський рух;

- посилення зв`язків і співпраця з українською діаспорою за кордоном, Всесвітні форуми українців та їх рішення;

- багатовекторність зовнішньої політики України: успіхи і проблеми;

- Україна і Світова організація торгівлі (СОТ);

- місце України в європейській енергетичній системі;

- підготовка до проведення чемпіонату Європи 2012 року в Україні та Польщі;

- участь України в європейських і світових культурних акціях, фестивалях, форумах, спортивних змаганнях, олімпійських іграх тощо.

 

При висвітленні четвертого питання доцільно звернути увагу на:

- президентська виборча кампанія 1999 р. та особливості системи державної влади яка сформувалась на цей час;

- призначення прем’єр-міністром України В.Ющенка та соціально-економічна стабілізація як основний фактор здобуття народного визнання;

- причини наростання політичної кризи на межі 2000-2001 рр.;

- створення Фронту національного порятунку, акція "Україна без Кучми" та її наслідки;

- відставка уряду В.Ющенка та перехід його в опозицію;

- парламентські вибори березня 2002 р. та розставлення політичних сил після них;

- опозиційна діяльність В.Ющенка, Ю.Тимошенко і О.Мороза впродовж 2002-2004 рр.;

- діяльність уряду В.Януковича 2002-2004 рр;

- президентські вибори 2004 р., "Помаранчева революція": надії та розчарування;

- зміст конституційної реформи грудня 2004 р. і проблеми її реалізації;

- парламентські вибори 2006 р., формування коаліції, "Універсал національної єдності", політична та конституційна криза та розпуск парламенту;

- підготовка до позачергових парламентських виборів, політична структура, передвиборчі гасла, обіцянки тощо;

- позачергові парламентські вибори 30 вересня 2007 р. та їх результати;

- політична криза вересня 2008 р.: розпад коаліції.

- Світова економічна криза та її наслідки для України в 2009 р.

- Список рекомендованої літератури

 

15. Баран В., Баран Я. Історичні витоки українського народу. - Київ, 2005;

16. Бжеський Р. Переяславська умова в планах Богдана Хмельницького та “Переяславська легенда”. – Львів, 1998;

17. Бойко О. Історія України: навчальний посібник. - Київ, 2005;

18. Боляновський А. Українські військові формування в Збройних силах Німеччини (1939-1945). - Львів, 2003;

19. Войтович Л. Військове мистецтво Галицько-Волинської держави: князь Лев Данилович // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Держава та армія. - № 502. - 2004. - С. 13-18;

20. Голубко В. Армія Української Народної Республіки. - Львів, 1997;

21. Грицак Я. Нариси історії України. Формування модерної української нації ХІХ - ХХ ст. - Київ, 1996;

22. Давня історія України. В 3 т. – К., 1998;

23. Дещинський Л. Міжнародні відносини України: історія і сучасність. - Т. І. - Львів, 2004; Т. ІІ. - Львів, 2006;

24. Дужий П. Степан Бандера – символ нації. – Львів, 1997.

25. Залізняк Л. Найдавніше минуле України. – К. 1997;

26. Ідзьо В. Українська держава в ІХ-ХІІІ століттях. - Львів, 2004;

27. Ісаєвич Я. Галицько-Волинська держава. – Львів, 1999;

28. Історія Львова. - Т.1. - Львів, 2006;

29. Історія України. Неупереджений погляд / Петровський В.В. та інші. - Харків, 2007;

30. Історія України та її державності: Навчальний посібник / За редакцією Дещинського Л.Є. - Львів, 2005;

31. Історія України / Кер. авт. кол. Ю.Зайцев. – Львів, 2002;

32. Киричук Ю. Український національний рух 40-50-х років ХХ століття: ідеологія та практика. – Львів, 2003.

33. Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. – Париж – Нью–Йорк. – Львів, 1993.

34. Кульчицький С. Утвердження незалежності України: перше десятиліття // Український історичний журнал. - 2001. - № 2, 3

35. Литвин В. Історія України: Підручник. - Київ, 2006;

36. Литвин М., Науменко К. Історія ЗУНР. - Львів, 1995;

37. Литвин М. Українсько-польська війна 1918-1919 рр. - Львів, 1998;

38. Литвин С. Суд історії: Симон Петлюра і петлюріана. - Київ, 2001;

39. Літопис нескореної України. Документи, матеріали, спогади. - Львів, 1997;

40. Макарчук С. Українська республіка галичан. - Львів, 1997.

41. Остафійчук В. Історія України: Навч. Посібник. - Київ, 2002;

42. Переяславська рада 1654 (історіографія та дослідження) / Редкол. П.Сохань, Я.Дашкевич, І.Гирич та ін. - Київ, 2003.

43. Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія. Фаховий висновок робочої групи істориків при урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА. - Київ, 2005;

44. Політична історія України. ХХ століття / В.І.Кучер. - Київ, 2003. - У 6 т. - Т.4; В.П.Трощинський. - Т.5.

45. Повість минулих літ // Літопис Руський / за Іпатіївським списком. – Київ, 1991;

46. Політична історія України: Посібник / За ред.. Танцюри В.І. - Київ, 2003;

47. Політична історія України. ХХ століття / В.Ф. Солдатенко, В.Ф. Верстюк. - Київ, 2003. - У 6 т. - Т.2;

48. Політична історія України. ХХ століття / В.І.Кучер. - Київ, 2003. - У 6 т. - Т.6;

49. Роман Шухевич у документах радянських органів державної безпеки (1940-1950). - Київ, 2007. - Т.1;

50. Рубльов О., Реєнт О. Українські визвольні змагання 1917-1921 р.р. - Київ, 1999;

51. Сергійчук В.І. Етнічні межі і державний кордон України. – К.: 2000.

52. Смолій В.А., Степанков В.С. Богдан Хмельницький. – К., 1995;

53. Стерчо П. Карпато-Українська Держава. До історії визвольної боротьби карпатських українців у 1919 – 1939 рр. – Львів, 1994;

54. Субтельний О. Україна. Історія. – К., 1993;

55. Тинченко Я. Перша українсько-більшовицька війна (грудень 1917-березень 1918). - Київ-Львів, 1996;

56. Універсали Богдана Хмельницького. 1648 – 1657. – К., 1998;

57. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали у 2-х томах. - Київ, 1996. - Т.1.

58. Шевчук В.П., Терещенко М.Т. Історія української державності. Курс лекцій. – К, 1999.

59. Яворницький Д. Історія Запорозьких козаків. У 3-х т. – Львів, 1990 – 1992;

60. Яковенко Н. Нариси історії середньовічної та ранньомодерної України. – Київ, 2006.

61. Яневський Д. Політичні системи України 1917-1920 років: спроби творення і причини поразки. – Київ, 2003.

62.

 

Навчально-методичний посібник «Політична історія України» з базового курсу для студентів інженерно-технічних, економічних і гуманітарних спеціальностей. Укладачі: Гаврилів І.О., Буковський І.В., Зінкевич Р.Д., Терський С.В., Хома І.Я. - Львів, 2009. - с.Укладачі:к.і.н., доц.Гаврилів І.О. (керівник колективу)к.і.н., доц. Буковський І.В. к.і.н., доц. Зінкевич Р.Д. к.і.н., доц. Терський С.В.к.і.н., доц. Хома І.Я.

Відповідальний за випуск к.філол.н., доц. Комова М.В.Рецензентд.і.н., проф. Дещинський Л.Є.


* Для студентів Інституту гуманітарних і соціальних наук та Інституту економіки і менеджменту – 4 год

* Для студентів Інституту гуманітарних і соціальних наук та Інституту економіки і менеджменту – 4 год

* Для студентів Інституту гуманітарних і соціальних наук та Інституту економіки і менеджменту.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-01; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.94.129.211 (0.013 с.)